Teknisk TODO

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Liljeoglupe24 – Kopi.jpg

Nøkkelsider for wikibrukere - som skriver artikler
| Siste endringer [1] | Siden for faste bidragsytere - med artikkelmaler | Spesialfelt | Teknisk TODO |
| Teknisk Retningslinjer | Samtaleside | Nettmøter wikibrukere | Etterspurte sider [2] |


Ønskeliste

 • Finne ut hvordan vi kan gjøre mass-updates.
  • Ansvarlig: Jarll

Endring på sider

Opprette grupper som mangler

Ytring: Denne ToDo-listen fungerer veldig bra når vi stopper tiden ved en dato, foreslår at vi arbeider etter lister og oppdaterte opplysninger fra nettsider, legger inn disse opplysninger i krets og kommuneoversikter med aktuell referanse og at vi arbeider etter dette. (grenfinken)

Aktive

Utføres av: (Grenfinken) starter med dette 13. mai 2021. Ser an unntak.

Lagt ut i kretser og kommuner: 11. mai 2021 (grenfinken).

Ikke aktive

Utføres av: 13. mai 2021, med unntak av 1. Florvåg. (grenfinken).

Lagt ut i kretser og kommuner: 11. mai 2021 (grenfinken).

Ytring: Denne ToDo-listen fungerer veldig bra når vi stopper tiden ved en dato, foreslår at vi arbeider etter lister og oppdaterte opplysninger fra nettsider, legger inn disse opplysninger i krets og kommuneoversikter med aktuell referanse og at vi arbeider etter dette. (grenfinken)

Korrekte benevnelser for Norges KFUK-KFUM-speidere?

Målet er systematisk å luke vekk (KFUK-KFUM) i navn og kategorier. De tidl. kategorier må erstattes. Når korrekte navn er klart, kan vi oppdatere kategorier og navn.

Utføres av: Navnene skrives inn i "" av en som har peiling på K/M.

Endringer på sider utføres av:

Generelt: Erstatte "(KFUK-KFUM)" med "(KFUK-KFUM-speidere)" på sider og kategorier

Forbund:

Korrekt navn er "Norges KFUK-KFUM-speidere".

 • Navn på landsleirer
  • Sidene for landsleirer etter 2003 (sammenslåingen) navngis på formatet "Landsleir <navn/sted> årstall (KFUK-KFUM-speidere)"
  • Leirene før 2003 navngis "Landsleir <navn/sted> årstall (KFUK- og KFUM-speiderne)"
  • Nå er det 3 maler for landsleirer: en generell og en for hhv Jæren og Røros som også lister underleirer. Kan vi endre malene for Jøren & Røros slik at de bruker "Mal:Norges KFUK-KFUM-speideres landsleirer" men i tillegg viser underleirene? Da slipper vi å legge inn nye landsleirer i alle 3...
 • Noen kategorier
  • Erstatte "(KFUK-KFUM)" med "(KM-speidere)"
   • Synes navnet på kategoriene like godt kan være med fullt forbundsnavn, korrekt er fint! (grenfinken)
   • Da tenker du "<kretsnavn> krets (KFUK-KFUM-speidere)", sant? Ikke hele "<kretsnavn> krets av Norges KFUK-KFUM-speider", vel? Det blir for langt som kategorinavn, synes jeg (jarll)
   • Tenkte å bruke fullt navn når vi først gjør en endring, ja! Men min mening er likegyldig her. (grenfinken)
   • Hvis vi går for fulle navn i kategoriene, så må vel også kategoriene "Grupper i Sørlandet krets (NSF)" endres til "Grupper i Sørlandet krets av Norges speiderforbund" og "Grupper i Sørlandet krets (Norsk Speidergutt-Forbund)" endres til "Grupper i Sørlandet krets av Norsk Speidergutt-Forbund" osv (flere tilsvarende kategori navn). Høres ut som mye jobb. La oss kun erstatte "(KFUK-KFUM)" med "(KFUK-KFUM-speidere)". Det er nok arbeid å gjøre det (med mindre vi får mass-update til å virke) (jarll)
   • Ja, det er litt arbeid! Men finner vi det korrekte vi kan lande på, setter vi i gang. Disse ()-forkortelsene ble laget for å forenkle en gang. Bli enig om ett eller annet som fungerer, så en har noe å arbeide etter. (grenfinken)
    • Foreslår at du som har peiling på KM, lager ditt oppsett for kategoriene som du trives med, så følger vi andre dette! Brukere lager en del kategorier uansett hva som er fornuftig ift. en felles "greie" og norm for sider, lell! (grenfinken)
  • Se forøvrig Teknisk Retningslinjer

Krets:

Korrekt navn er "Agder krets av Norges KFUK-KFUM-speidere". Noen kretser har nynorsk versjon: "Sunnmøre krins av Norges KFUK-KFUM-speidere"

Grupper:

Korrekt navn bokmål er "Grimstad KFUK-KFUM-speidere" og nynorsk er "Bykle KFUK-KFUM-speidarar".

Korrekte benevnelser for Norges KFUK-Speidere og Norges KFUM-Speidere?

Målet er systematisk å luke vekk () i navn og kategorier. De tidl. kategorier må erstattes/gis nye navn. Når korrekte navn er klart, kan vi oppdatere dette.

Forbundsvis: (rett opp hvis feil) ??

Norges KFUK-Speidere:

 • Gruppe: Bodø 1 KFUK-Speidere
 • Meiser: Bodø 1 Meisetropp KFUK-Speidere
 • Krets: Salten krets av Norges KFUK-Speidere

Norges KFUM-Speidere:

 • Gruppe: 1. Bodø KFUM-Speidere
 • Krets: Salten krets av Norges KFUM-Speidere

Korrekte benevnelser for Norsk Speidergutt-Forbund?

Forbundsvis: (rett opp hvis feil) ??

 • Gruppe: (etter 1949 og kun ved flere enheter, ellers som i tropp) 1. Bodø speidergruppe
 • Tropp: (ved kun tropp) 1. Bodø speidertropp
 • Krets: Salten krets av Norsk Speidergutt-Forbund

Korrekte benevnelser for Norsk Speiderpikeforbund?

Forbundsvis: (rett opp hvis feil) ??

 • Gruppe: Bodø 1 speidergruppe
 • Meiser: Bodø 1 Meisetropp
 • Tropp: (ved kun tropp) Bodø 1 speiderpiketropp
 • Krets: Salten krets av Norsk Speiderpikeforbund