Torstein Reusch

Fra Speiderhistorisk leksikon
(Omdirigert fra Thorstein Reusch)
Hopp til:navigasjon, søk
Torstein Reusch
Personalia
Reusch, Thorstein - fra Stambok 1951.jpg
Bosted: [1] Bergen kommunevåpen.png Bergen
Speiderbakgrunn
Forbund: Norsk Speidergutt-Forbund
Grupper: 3. Bergen
Verv: troppsfører

Verv

Speiderbakgrunn

Ledergjerning

I Erik Rasmussens utkast til beretning for Bergen krets (Norsk Speidergutt-Forbund) for årene 1912 - 1922 blir Torstein Reusch nevnt: [2]
Erik R på kontoret.jpg
Høsten 1911 ble samtlige gutter som var med i speiderarbeidet innkalt til et møte i Bergens Ynglingeforening hvor der ble holdt foredrag og instruksjon om speiderarbeidet. Møtet sluttet med at man samlet hele flokken av gutter (de var mange hundre) i gymnastikksalen, stillet dem opp i rad og rekke, talte opp 32 mann og tildelte dem en av de før nevnte unge menn som leder, og dermed var en tropp opprettet. Troppene fikk nummer fra 1 til 18. Bergens Ynglingeforenings speidere som ennu ikke var organisert ble reservert nummerne fra 20 og oppover.
Etter denne oppdeling av ”speidermassen” fikk bl.a. løytnant Kjell Bugge, 1. Bergen tropp, Eugen Krantz fikk 2. Bergen tropp, Thorstein Reusch fikk 3. Bergen tropp o.s.v. opp til 18 tropper. Det viste seg imidlertid snart at de tropper som var oppsatt på denne måte var lite levedyktige, og en del av troppene ble etter hvert oppløst. Nye tropper kom dog til, det ble omorganisert, troppene fikk nye numre og tildels nye ledere. Eugen Krantz overtok 1. Bergen tropp - Ynglingeforeningens tropp, 2. Bergen tropp, kom til med Erik Rasmussen som leder. Videre overtok Bjarne Sæverud 3. Bergen tropp, Trygve Kayser 4. Bergen tropp, Gerhard Lilletvedt 5. Bergen tropp o.s.v. Som man ser ble det nye numre på troppene og tildels ny ledelse også. [3]

Om Torstein Reusch

 • I slutten av 1910 og begynnelsen av 1911 var det tre menn i Bergen som praktisk talt samtidig begynte med speiderarbeidet. Det var lærer Barnelius Sørfonden, kontorist Thorstein Reusch og agent Eugen Krantz, og det var således disse som var de første som opptok et organisert speiderarbeide i Bergen. [4]
 • Navnet skrives Thorstein Reusch.
 • F 12/11 1878. Omtales i 1951 som forhenværende hovedbokholder og senere genealog.[5]

Forfatterskap

 • Utgav i 1951 boka "Familiene Meyer og Jordan i Bergen".

Hederstegn og utmerkelser

Utklipp og minner

Mer om

Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund

Referanser

 1. Her er det tatt utgangspunkt i dagens oppdeling av fylker og kommuner og lagt til evnt. tidl. benevnelser for disse. Hvis det ikke er opprettet en egen artikkelside for disse, vil denne bli søkbar og kategorisert etter dagens oppdeling.
 2. Bergen 1912 - 1922, utkast av Erik Rasmussen
 3. Bergen 1912 - 1922, utkast av Erik Rasmussen
 4. Erik Rasmussens historikk for Bergen krets
 5. "Familiene Meyer og Jordan i Bergen", 1951
 6. Femti år for norske gutter, 1961
 7. Bruken av "romersk hilsen" og hederstegnet "svastika" bør sees i sammenheng med sin samtid og B-Ps begrunnelse, før Tyskland i mellomkrigstiden tok disse til sine. Landsmøtet i Norsk Speidergutt-Forbund, 1936 tok opp dette med hederstegnet "svastika". Forbundsstyret fulgte da opp med vedtak og retningslinjer i de påfølgende år, hvor det nye hederstegnet ble "den hvite hederslilje". Praksisen med "romersk hilsen" som flagghilsen ble endret i slutten av 1930-årene av alle de norske speiderforbundene.
Vet du mer om "Torstein Reusch"? Du kan være med å legge inn mer historisk stoff, følg Basismanualen.
Husk å være innlogget for å gjøre endringer. Lykke til!