Tidlig speiding i Kristiansand

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Les mer om speidingen i Kristiansand kommune Kristiansand kommunevåpen.png

Spor av tidlig speiding

Troppen "Gløgg" 1910

I Speideren nr 2 1946 finner vi denne notis:

"Speiderjubileene. I Kristiansand begynte speiderarbeidet allerede høsten 1910, meldes det derfra. Troppen het Gløgg, og patruljene Høvding, Unge Høvding, Falkøye og Texas Jack. 17. mai 1911 deltok den i barnetoget i uniformer direkte innført fra England. De mener der nede at troppen "formodentlig er den første speidertropp som ble dannet i Norge overhodet". Hva mener de andre byene om det?"
Det kan bemerkes til dette at videre gransking viser at det både samtidig og tidligere var andre som også drev speiding i Norge. Men dette viser tegn til svært tidlig speiderarbeid i den sørlandske kystby.

Guttekorps før Speiderkorps

I Norske Gutter 15. april 1911 skriver en av speiderguttene i speiderkorpset "Gløgg" om en drøm han har hatt om hva speidere kan gjøre. Speidergutten heter Hartvig Faaland. I innledningen til denne "drømmen" skriver han noe som kan referere til faktiske forhold:

"Vi har nu hat et speiderkorps her i Kristiansand i snart et aar. Det begynte med et guttekorps hvorav der blev uttatt nogen av de ældste og kjækkeste gutter. Øvelserne holdes to ganger om uken, og bestaar av patruljetjenester, signalering og idrætsøvelser. Korpset har ca. tredive gutter."

Kristiansands Guttekorps

I erindringer fra Thomas Albert, som senere ble aktiv speider og kretschef i Sørlandet krets finner vi følgende, gjengitt i Historien om Sørlandets krets av Dagny og Leiv Staalesen, 1987:

I 1910 eller 1911 hadde vi Kristiansands Guttekorps. Det var helt militært anlagt. Rolf Stumpf var general, Ole Moe var vicegeneral og så fortsatte det nedover med militære grader. Vi hadde hvite render i buksene og gikk med båtlue m/dusk. Dertil gikk vi med tre-gevær, som vi kjøbte på Husfliden. Officerene hadde sabler. Korpset fikk en kort levetid, antagelig var det overadministrert med alt for stort befal i forhold til menige, og alt i 1912 blev det opløst. Men i det år hørte vi om Baden-Powell, en general i England som hadde dannet noe som het speidertropper. En del av os snakket med kaptein Harlem om dette, - og under hans bevågenhet startet vi en speidertropp og fikk lov til å bruke ekserserhuset til møter og øvelser. Randulf Upsahl var tropsfører. Høsten 1913 reiste jeg til Kristiania for å fortsette på middelskolen. Også denne troppen gikk i opløsning. Men så kom Wilhelm Heistein, min fetter, i 1914 og startet det som ble kaldt 1. Kristiansand Speidertropp. [1]
Denne beskrivelsen er interessant, og krever noe bakgrunnsinformasjon. De områdene som speiderkorpset har hatt fokus på likner på sentrale aktiviteter for Norske Gutters Speiderkorps. Der tales ikke noe om en religiøs dimensjon, og senere er speiderguttens drøm sterkt fokusert på militær innsats. Men i tillegg brukes det - som to forskjellige ting - begrepet guttekorps og speiderkorps. Guttekorpset må forstås som en særskilt organisasjon, som et buekorps. Det er fra før få eksempler på en beskrivelse som dette, av en en utvikling fra guttekorps til speiderkorps.

Speideraktiviteter i Kristiansand

Utklipp og minner

Speiderhistoriske artikler

Referanser