Tilbakeblikk og fremover

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Les mer om Norsk Speidergutt-Forbund NSF logo.jpg

Tilbakeblikk og fremover

Forsiden av jubileumsboken Femti år for norske gutter - 50 års jubileumsberetning i 1961.

Hans Møller Gasmann skrev dette kapittelet i Femti år for norske gutter - 50 års jubileumsberetning i 1961.

Kapittelet Tilbakeblikk og fremover

Sammenslutning i «bander» har til alle tider vært yndet av gutter, men som oftest har «bandene» forsvunnet igjen like brått som de oppstod. Men da Baden-Powell i 1907 på Brownsea Island realiserte den ide' han lenge hadde gått med, og samlet endel gutter fra forskjellige samfunnslag til små enheter på 6-8 gutter - patruljer - under ansvarlig ledelse av en av kameratene, og hvor hver gutt hadde sin positive oppgave, så tente han en ild som hurtig skulle bre seg over hele Verden. Han hadde tatt guttenes gamle «bande-system i det godes tjeneste. Kjære speidere - husk at nå, som dengang hos de første speidere, er det patruljen som er det grunnleggende element i speiderarbeidet, og i all lek og moro er det å være aktiv i å gjøre godt, som er den veien, vi skal holde oss til.

Speiderbevegelsen kom raskt til Norge. På forskjellig hold begynte gutter en virksomhet mer eller mindre etter B-Ps «oppskrift». Blant de ledere som tok idéen opp inntar rittmester Grøttum en fremtredende plass. Men i det speiderarbeidet han startet, gjorde han etter vår mening to fundamentale feil. Speiderens ansvar overfor Gud var helt sløyfet, og patruljeidéens fundamentale betydning var ikke fullt ut tatt hensyn til. Dette var to bærende prinsipper for B-P, og for oss.

Så ble Norsk Speidergutt-Forbund stiftet. Hvis noen, dengang jeg begynte, hadde sagt meg at jeg om noen år skulle stå som speidersjef i Norge, ville jeg ha svart at «Nei, den får dere gå lenger ut på landet med!» Men jeg begynte altså, etter B-P's program og med B-P's lov og løfte som Dons hadde bygget sitt arbeid opp på fra OsIo. Vi var nok til å begynne med i tvil om dette «engelske» arbeidet ville passe i Norge, men det viste seg snart at speideridéen grep både gutter og menn her hos oss også. Denne formen for gutte- og ungdomsarbeid var - og er fremdeles – noe som passer for guttene selv, samtidig som den er verdifull for samfunnet ved at den utvikler karakter og ansvarsfølelse.

Og så er 50 år gått. Mine tanker går tilbake til den første speidertiden - og til dere speidere i dag. Meget er nok forskjellig fra dengang i måten å drive speiderarbeidet på. Men gleden over å få være speider, og lysten til å leve etter speiderlov og -løfte, er uforandret. Speidersakens betydning for hjem og samfunn er kjent og respektert av omtrent alle. Måtte begeistringen over speidereventyrets store oppgaver og muligheter fortsatt drive dere mot nye mål på friske turer og i lek og alvorsfylt arbeid. Hold speiderånden levende i dere, - og i tro på Guds hjelp og velsignelse ser vi fremtiden modige i møte!

«Speiderheimen», Oslo, februar 1961.

Lenker

  • Teksten er hentet ut med Free Online OCR, [1]
Les mer:
Noen av jubileumsbøkene er lagt ut i sin helhet som pdf-fil eller lignende på ulike nettsteder. Noen viktige kapitler kan også være lagt ut i Speiderhistorisk leksikon, følg blå ledetekst.
Kanskje du har en link til din gruppe/krets jubiileumsbok? Bidra du også - etterspørr konto her

Referanser