Torstein Reusch

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Torstein Reusch
Personalia
Reusch, Thorstein - fra Stambok 1951.jpg
Bosted: Bergen
Speiderbakgrunn
Forbund: Norsk Speidergutt-Forbund
Grupper: 3. Bergen
Les mer om speidingen i Bergen kommune Bergen kommunevåpen.png

Verv

Speiderbakgrunn

Ledergjerning

I Erik Rasmussens utkast til beretning for Bergen krets (Norsk Speidergutt-Forbund) for årene 1912 - 1922 blir Torstein Reusch nevnt: [1]
Erik R på kontoret.jpg
Høsten 1911 ble samtlige gutter som var med i speiderarbeidet innkalt til et møte i Bergens Ynglingeforening hvor der ble holdt foredrag og instruksjon om speiderarbeidet. Møtet sluttet med at man samlet hele flokken av gutter (de var mange hundre) i gymnastikksalen, stillet dem opp i rad og rekke, talte opp 32 mann og tildelte dem en av de før nevnte unge menn som leder, og dermed var en tropp opprettet. Troppene fikk nummer fra 1 til 18. Bergens Ynglingeforenings speidere som ennu ikke var organisert ble reservert nummerne fra 20 og oppover.
Etter denne oppdeling av ”speidermassen” fikk bl.a. løytnant Kjell Bugge, 1. Bergen tropp, Eugen Krantz fikk 2. Bergen tropp, Thorstein Reusch fikk 3. Bergen tropp o.s.v. opp til 18 tropper. Det viste seg imidlertid snart at de tropper som var oppsatt på denne måte var lite levedyktige, og en del av troppene ble etterhvert oppløst. Nye tropper kom dog til, det ble omorganisert, troppene fikk nye numre og tildels nye ledere. Eugen Krantz overtok 1. Bergen tropp - Ynglingeforeningens tropp, 2. Bergen tropp, kom til med Erik Rasmussen som leder. Videre overtok Bjarne Sæverud 3. Bergen tropp, Trygve Kayser 4. Bergen tropp, Gerhard Lilletvedt 5. Bergen tropp o.s.v. Som man ser ble det nye numre på troppene og tildels ny ledelse også. [2]

Om Torstein Reusch

  • I slutten av 1910 og begynnelsen av 1911 var det tre menn i Bergen som praktisk talt samtidig begynte med speiderarbeide. Det var lærer Barnelius Sørfonden, kontorist Thorstein Reusch og agent Eugen Krantz, og det var således disse som var de første som opptok et organisert speiderarbeide i Bergen. [3]
  • Navnet skrives Thorstein Reusch.
  • F 12/11 1878. Omtales i 1951 som forhenværende hovedbokholder og senere genealog.[4]

Forfatterskap

  • Utgav i 1951 boka "Familiene Meyer og Jordan i Bergen".

Hederstegn og utmerkelser

Utklipp og minner

Om Norsk Speidergutt-Forbund

Les mer om Norsk Speidergutt-Forbund NSF logo.jpg

Referanser