Trøndelag krets (NSF)

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Trøndelag krets av
Norges speiderforbund
Trondelag krets merke brodert.jpeg
Stiftet: 1. januar 2019
Lagt ned:
Fylke: [1] Trøndelag
Forbund: Norges speiderforbund
Følg sporene til denne kretsen! Den har vært aktiv fra 2019 til i dag.
Se også de tidligere Sør-Trøndelag krets (NSF) og Nord-Trøndelag krets (NSF)
Les mer om speidingen i Trøndelag fylke Trøndelag fylkesvåpen.png

Område

Kretsen dekker hele Trøndelag fylke.

Kretsen i dag

Glimt fra historien

2018 - 2019

2018:

Sør- og Nord-Trøndelag krets legges ned - Speiderstyret i Norges speiderforbund gjorde følgende vedtak i møte 7.9. desember 2018:

Sak 71/18/V KRETSSAMMENSLÅINGER
Nord-Trøndelag krets (NSF) / Sør-Trøndelag krets (NSF) og Helgeland krets (NSF) / Salten krets (NSF) har i en lengre periode vært i dialog om sammenslåing. Intensjon om sammenslåing er vedtatt av alle fire kretsting.
Vedtak: Helgeland krets (NSF) og Salten krets (NSF) slås sammen fra og med 1. januar 2019. Den nye kretsens geografiske utstrekning er den samme som de to opprinnelige kretsenes samlede område. Den nye kretsen velger selv kretsstyre og konstituerer seg selv etter avtale inngått mellom de to kretsene. Avtalen mellom kretsene beskriver også håndtering av økonomi og eiendom. Kretsens navn fastsettes av SST på et senere tidspunkt etter behandling i nytt kretsstyre, og kretsen benevnes inntil videre som Salten og Helgeland krets av Norges speiderforbund.
Nord-Trøndelag krets (NSF) / Sør-Trøndelag krets (NSF) slås sammen fra og med 1. januar 2019. Den nye kretsens geografiske utstrekning er den samme som de to opprinnelige kretsenes samlede område. Den nye kretsen velger selv kretsstyre og konstituerer seg selv etter avtale inngått mellom de to kretsene. Avtalen mellom kretsene beskriver også håndtering av økonomi og eiendom. Kretsens navn blir Trøndelag krets av Norges speiderforbund.

2019:

 • På kretstinget høsten 2018 ble det utlyst en konkurranse der medlemmene i kretsen kunne sende inn forslag til kretsmerke. Det kom inn flere forslag og en vinner ble stemt frem under årsmøtet i mars 2019. Vinneren av konkurransen ble Jardar Grilstad fra Melhus speidergruppe. Merket ble revidert av kretsstyret og ble ferdig til kretstinget i 2019
Forklaring til valg av utforming av merket:
 • Trøndelag kommer fra norrøn tid og betyr «Trøndernes lovområde», symbolisert med bautaen fra Frosta.
 • Formen er kopiert fra Nord-Trøndelag sitt gamle kretsmerke (eneste i Norge med den formen)
 • Fargene symboliserer bever (stammene på trærne), småspeider (åker), stifinner (hav), vandrer (skog), rover (flammen i bålet) og leder (himmel).
 • Landskapet er formet slik som landskapet i Trøndelag er; daler, hav og fjell.
 • Landskapet rundt fjordene og i dalene er en av Norges mest fruktbare områder, symbolisert av åker.
 • «Speidere» (fiskeren og teltleiren) viser at vi er en aktiv speiderkrets

2020 -

2020: På grunn av Koronaviruspandemien ble alle de planlagte arrangementene frem til sommeren avlyst, blandt annet kretsbannerkonkurransen og feiringen av St. Georgsdagen. Etter en rolig sommer, og mye planlegging fikk roverne i kretsen arrangert MEGA på høsten, et arrangement for vandrere, med stort fokus på smittevern. Smittevernsplanene fra dette arrangementet la grunnlaget for de andre kretsarrangementene senere på året. Det ble blandt annet arrangert JOTI på Melhus, med ca 150 deltakere.

Turer og leirer

Sommerleirer

Årstall Kretsens pinse- og sommerleirer Sted / kommune Antall deltakere Referanser
2019 Kretsleir Stykket, Trøndelag krets (Norges speiderforbund) Trondheim kommunevåpen.png Trondheim
2021 Landsleir Agenda, Trøndelag krets (Norges speiderforbund) Indre Fosen kommunevåpen.png Indre Fosen totalt 150 deltagere [2] [3]
2023 Kretsleir Corroboree, Trøndelag krets (Norges speiderforbund) Holtålen kommunevåpen.png Holtålen
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [1]

Kretsbannerkonkurranser (TSF)

Kretsbannerkonkurransen til Trøndelag krets (NSF) blir kalt "Trønderspeider i friluft", TSF. Konkurransen arrangeres hver vår sammen med Trøndelag krets KFUK-KFUM, der kretsene bytter på å ha hovedansvaret. De tre beste patruljene fra hvert forbund får mulighet til å delta på NM i speiding.

Årstall Sted, kommune Arrangør 1. plass 2. plass 3. plass Referanser
2019 Midtsandtangen Malvik kommunevåpen.png Malvik Trøndelag krets KFUK-KFUM Piggsvin Melhus (NSF)
2020 AVLYST
2021 AVLYST
2022 Levanger ungdomsskole Levanger kommunevåpen.png Levanger Trøndelag krets (NSF) Røyskatt, Stjørdal (NSF) Fønix, Melhus (NSF) Rype, Klæbu (NSF)
2023 Midtsandtangen Malvik kommunevåpen.png Malvik Trøndelag krets KFUK-KFUM

Småspeidermanøver

Dette er en konkurranse for småspeidere, bevere og ulvunger i flokk, som arrangeres hvert år. Konkuransene foregår på dagtid, men det har ofte vært mulighet for deltakerne å overnatte natten før. Deltakerne konkurrerer som lag i patruljer/familier eller kull i mange forskjellige oppgaver. Slik som knuter, samarbeid, førstehjelp, naturkunnskap, kart og kompass, og mye mer. Gruppa som vinnerne kommer fra blir ansvarlig for arrangementet neste år.

Årstall Sted, kommune Arrangør Vinnere Referanser
2021 Helkanseter Trondheim kommunevåpen.png Trondheim Kattem
2022 Helkanseter Trondheim kommunevåpen.png Trondheim Kattem
2023 Helkanseter Trondheim kommunevåpen.png Trondheim Melhus

Vandrerleir (MEGA)

MEGA er et arrangement kun for vandrere, som siden 2014 har vært arrangert av rovere i regi av Roverombudet i Trøndelag (NSF). Arrangementet ble opprettet for å gi et ekstra tilbud til vandrerne i kretsen i håp om å minimere frafallet av medlemmer på ungdomsskolen. Siden det kun er mulig å delta tre ganger (antall år man er vandrer), bestemte Roverombudet i Trøndelag (NSF) å innføre et tre-delt merke som kunne brukes om igjen og gjorde slik at man ikke måtte planlegge et nytt opplegg for hver gang. Alle de tre merkene har forskjellige tema; Samarbeid (for eksempel "Back to basic" i 2019, Friluftsliv (for eksempel "Stjørdalsspillet" i 2020) og Annet (for eksempel "Vikingtid" i 2021).

Årstall Tema Sted, kommune Arrangør Deltakere Referanser
2019 Back to basic Helkanseter Trondheim kommunevåpen.png Trondheim Roverombudet i Trøndelag (NSF)
2020 Stjørdalsspillet (aksjemonopol) Stjørdal kommunevåpen.png Stjørdal Roverombudet i Trøndelag (NSF) 50
2021 Vikingtid Vanvikan, Indre Fosen kommunevåpen.png Indre Fosen Roverombudet i Trøndelag (NSF)
2022 Kollektivet Stykket, Trondheim kommunevåpen.png Trondheim Roverombudet i Trøndelag (NSF)
2023 Utvandring til Amerika Stykket, Trondheim kommunevåpen.png Trondheim Roverombudet i Trøndelag (NSF)

Påskeleir for rovere

Årstall Sted, kommune Arrangør Deltakere Referanser
2020 Vassfjellkapellet, Trondheim kommunevåpen.png Trondheim Rovere fra Trøndelag KFUK-KFUM og NSF AVLYST
2021 Vassfjellkapellet, Trondheim kommunevåpen.png Trondheim Rovere fra Trøndelag KFUK-KFUM og NSF AVLYST
2022 Vassfjellkapellet, Trondheim kommunevåpen.png Trondheim Rovere fra Trøndelag KFUK-KFUM og NSF
2023 Vassfjellkapellet, Trondheim kommunevåpen.png Trondheim Rovere fra Trøndelag KFUK-KFUM og NSF

JOTA-JOTI

JOTA-JOTI (Jamboree on the Air - Jamboree on the Internet) er verdens største digitale speiderarrangement og arrangeres hvert år i oktober. Hvert andre år arrangerer Trøndelag krets (NSF) et felles arrangement denne helgen, der speiderne får mulighet til å snakke, spille og skrive med speidere fra hele verden over internet og radio. Det året kretsen ikke arrangerer dette, blir gruppene oppfordret til å arrangere dette lokalt.

Årstall Sted, kommune Arrangør Deltakere Referanser
2020 Gimse skole, Melhus kommunevåpen.png Melhus Trøndelag krets NSF ca 150
2023 Gimse skole, Melhus kommunevåpen.png Melhus Trøndelag krets NSF

Kretsledere

Kretsledere gjennom tidene Årstall / periode Referanser
Georg Fosså 2019 - 2020
Lise Brekken 2020 - 2023
Kristin Grønn-Hagen 2023 -
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [2]

Grupper

Oversikt over grupper (og ulike benevninger på disse), som har vært med i Trøndelag krets (NSF), både dagens aktive og tidligere speidergrupper.

Aktive grupper i kretsen

Listen er oppdatert i henhold til informasjon på min.speiding.no februar 2021.

Frittstående grupper i Trøndelag fylke

Nedlagte grupper i kretsen

Her finner du også tropper/grupper som er registrert i Trøndelag krets (NSF)

Medlemstall

Speiderhus, - hytter og møtesteder

Hytte-spesialistmerke-Merkeboka 1986-KFUM.jpg Speiderhus, -hytter og -leirsteder

Ressurspatruljer og ombud

Roverombudet i Trøndelag

Se Roverombudet i Trøndelag (NSF)

Ledertrenerpatruljen

Ledertrenerpatruljen Hugin og Munin, se egen artikkelside.

Husrådet

Speidernes beredskapsgruppe Trøndelag

Se Speidernes beredskapsgruppe Trøndelag

Mediepatruljen

Mediepatriljen FAX

Utklipp og minner

Om Trøndelag

Les mer om speidingen i Trøndelag fylke Trøndelag fylkesvåpen.png

Om Norges speiderforbund

NSF logo kløverlilje.PNG Norges speiderforbund

Eksterne lenker

Referanser

 1. Her er det tatt utgangspunkt i dagens oppdeling av fylker og kommuner og lagt til evnt. tidl. benevnelser for disse. Hvis det ikke er opprettet en egen artikkelside for disse, vil denne bli søkbar og kategorisert etter dagens oppdeling.
 2. Opplysninger fra artikkelsiden Landsleir Agenda 2021, Norges speiderforbund.
 3. Deltagende tropper var Melhus, Charlottenlund, Stjørdal, Vanvikan, 1. Sandvollan, Trondheim FSK, Vikhamar og Åfjord, opplysninger fra artikkelsiden Landsleir Agenda 2021, Norges speiderforbund, juni 2021
 4. Christian Sangereids foto- og speiderhistoriske samling, Trondheim.