Trekløver Gilwell/Historien

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Speidingens ulike uttrykk og betegnelser

Gilwell historien

Oppstarten i England

Allerede etter de første 10-15 årene oppdaget Lord Baden-Powell at arbeidet enkelte ganger kom på «avveier». Det oppsto mange steder – både i England og rundt om i verden – til dels vesentlige avvik fra de tanker om speiding han hadde lagt fram i sin bok Scouting for boys.

Betydningen av en opplæring av ledere om bevegelsens målsetting, midler og arbeidsmetoder var allerede sterkt påtrengende, og Lord Baden-Powell fant derfor å måtte etablere en egen «Ledertrenings-skole». Dette ble gjort mulig ved at en skotsk speiderleder, V.C. Bois Maclaren, skjenket som gave eiendommen Gilwell Park utenfor London. Stedet ble åpnet som ledertreningssted i 1919 og inneholder foruten plass for ledertreningskurs også leirplasser for vanlige speidertropper, bl.a. for å utprøve nye aktiviteter med den rette aldersgruppen.

Ledertreningskursene fikk snart navn etter stedet, og ble kalt Gilwellkurs. Lord Baden-Powell ledet ikke selv Gilwellkursene, men tok del i utformingen av treningen sammen med en hovedansvarlig, som han ga tittelen «Camp Chief» – CC Fra 1923 fram til den andre verdenskrig var dette John Skinner Wilson.

Gilwell kommer til Norge

Fra 1. juli 1926 ble Rolf Lykken ansatt som forbundets instruktør. Hovedoppgaven hans var å reise rundt i landet og holde kurs for patruljeførere og ledere.

I 1927 reiste Rolf Lykken, Holger Fangel og Thorvald Langaard til Gilwell Park utenfor London. Her tok de førerkurset ved den internasjonale skole for speiderledere. Rolf Lykken fikk den internasjonale godkjenningen «Deputy Camp Chief» – DCC for å lede Gilwell­treningen i sitt eget land.

Goplerud i Hedalen

Året etter var alt klart for å starte den teoretiske delen her i landet, og det første praktiske ukeskurs ble holdt sommeren 1929 på gården Goplerud i Hedalen.

10 år senere kjøpte Norsk Speidergutt-Forbund den nedlagte fjellgården Sverveli i Svartdal, mellom Notodden og Seljord i Telemark. Dette har var forbundets permanente treningssenter, med utstyr og innredning for både ukeskurs og helgekurs til alle tider på året frem til stedet ble solgt i 2010. Fra 2011 er Trekløver Gilwell-kursene holdt ulike steder, blant annet på Kvernmoen, i Aremark, Østfold, Our Chalet i Sveits og i 2012 på Brownsea Island.

Sentrale personer

<flickr>6331420612|thumb|right|m|Minneplaketten over Rolf Lykken som var på Sverveli. Nå på museet.</flickr> Det er mange som hevder at uten Rolf Lykkens store livsverk – Gilwelltreningen – ville ikke speidingen i Norge utviklet seg til det det ble. På Sverveli var det en minneplakett over Rolf Lykken og hans innsats for Gilwell-treningen i Norge. Etter at Sverveli ble solgt, er denne plaketten nå på Speidermuseet. (Bildet)


Lykkens arbeid ble videreført av Odd Hopp, som hadde ansvaret for Ledertreningen Norsk Gilwell i hele 25 år i perioden fra 1947 til 1972. Allerede som 22-åring gjennomgikk han praktisk ukeskurs på Goplerud i 1935 under Rolf Lykkens ledelse.

Odd Hopp var dessuten enten deltaker eller instruktør på en lang rekke kurs i inn- og utland fram til 1955, da han ledet sitt første Gilwellkurs. På denne tiden satte han i gang ulike kurstyper (tilpassede varianter for ulvearbeidet, rovering, gruppeleder, vinterkurs), grunnla Gilwelltreningen på Island og holdt kurs der.

Odd Hopp utviklet instruktørkurs og arbeidet aktivt med ajourføring av den teoretiske delen og tilpassing av de praktiske kursene til dagens forhold. Samtidig som han jo var generalsekretær i Norsk Speidergutt-Forbund, var han det selvfølgelige midtpunkt i ledertreningsmiljøet gjennom et kvart århundre. Han viste et engasjerende alvor for Gilwelltreningen, men med et godt smil på lur. Odd Hopp ble en inspirasjon som hans mange kursdeltakere over hele landet har satt umåtelig pris på.


Trekløver-treningens historie

For jentene ble det første Liljekurs avholdt på Goplerud i 1934 med 24 deltagere fra KFUK og NSPF. Rolf Lykken og Søren Henni fra NSF kursledere.

Sommeren 1936 ble det første A-kurset i Trekløver-treningen holdt og forsetter med B-kurset på Fossestua ved Larvik, sommeren 1937. Margrethe Parm (KFUK) var troppsfører og Gunvor Lykken (NSPF) troppsassistent. Trekløver-treningen var basert på erfaringer fra kurset på Goplerud i 1934.

Trekløver og Gilwell-treningens slås sammen

Da Norsk Speiderpikeforbund og Norsk Speidergutt-Forbund gikk sammen i 1978 til Norges speiderforbund, ble Gilwelltreningen omarbeidet og tilført enkelte elementer fra NSPFs Trekløvertrening.

De nye kursene fikk navnet Trekløver Gilwell-treningen. Mål, form og innhold for denne treningen fortsatte å utvikle seg i 1980-årene og bygget på det nye forbundets prinsipper for program og ledelse, treningsprogrammet og grunntreningen. Det legges vekt på at deltakerne i løpet av treningen får:

  • Innsikt i speidingens verdigrunnlag,
  • Forståelse for de muligheter for personlig utvikling speidingens mål og metoder gir,
  • Egenutvikling gjennom opplevelse av fellesskap og samspill med andre ledere,
  • Økt kunnskap om og erfaring i ledelse.

Trekløver Gilwell-treningen gjennomføres i form av en planleggingshelg, et ukeskurs eller fem-helgers kurs, og en oppfølgingshelg ett år etterpå. Innen oppfølgingshelgen skal kursdeltakeren gjennomføre en praksisoppgave, enten som arbeid i egen enhet eller som et spesielt prosjekt i gruppe, krets eller forbund. En vesensforskjell med dagens ledertrening i forhold til de opprinnelige Gilwellkursene, er fokus på egenutviklingen av den enkeltes personlighet, og planleggingshelgen der deltakerne har en reell mulighet til å påvirke kursinnholdet ut fra de gitte rammene. Dette øker motivasjonen og oppmuntrer aktive ledere som tar ansvar for egen læring, noe som også er i samsvar med den ledelsesform som etterspørres i dagens samfunn.

Antall deltagere

  • Fram til 1978 ble det avholdt 130 Gilwellkurs der 1 090 deltakere fullførte sin trening.
  • Trekløvertreningen startet i 1934, og fram til 1979 ble det avholdt 17 Trekløverkurs der 100 deltakere fullførte sin trening.
  • Fra 1979 fram til sommeren 2007 er det avholdt 65 Trekløver Gilwell-kurs, der 850 har fullført sin trening.

Kilder

Manuset i denne artiklene er i hovedsak basert på