Trekløver Gilwell/Innhold

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Trekløver-Gilwell er norsk speidings høyeste ledertrening. Forkortes ofte "TG". Treningskursene ble slått sammen etter 1979.
Før dette hadde Norsk Speidergutt-Forbund og Norges KFUM-speidere Gilwell-treningen, mens Norges KFUK-speidere og Norsk Speiderpikeforbund hadde Trekløver-treningen.

Gilwell-treningens innhold

Frem til 1974

Deltakerne først ha gjennomgått det som i dag kalles Grunntreningen. Frem til 1974 var hovedstrukturen for Gilwellkursene stort sett som følger:

1. Teoretisk korrespondansekurs i løpet av et halvår, der kursdeltakeren sendte inn besvarelser av spørsmål og problemstillinger innen speidingens ideologi og verdigrunnlag, ledelsesprinsipper og metoder. Deltakeren mottok i retur kommentarer og forslag fra en anonym leser, oppnevnt av Gilwelltreningen.

2. Praktisk leir i en uke på sommeren eller i påsken. Dette ble som regel gjennomført på Sverveli, men andre steder har også vært benyttet (Tredalen på Hvaler, Renså i Troms, senere også ombord på speiderskøyta Havbraatt, m.fl.). Kursgruppen var inndelt i patruljer og deltakerne fikk oppleve en særdeles innholdsrik uke med alle mulige typer speiderferdigheter, utprøving av ledelsesmetoder og teknikker, diskusjoner og individuelle refleksjoner og evalueringer, alt sammen med et aktivt friluftsliv som ramme. I Lederbladet fant man nær sagt til en hver tid entusiastiske beretninger fra deltakere som var fylt med begeistring og motivasjon for lederoppgavene etter sitt opphold på Sverveli.

3. Praktisering i egen enhet (flokk/tropp/lag/gruppe) gjennom minst fire måneder. Kursdeltakeren måtte sende inn en plan til Forbundskontoret som viste hvorledes han skulle omsette sine nye kunnskaper til praktisk ledelse, og det ble oppnevnt en ekstern veileder til å følge opp dette arbeidet.


Etter 1974

I 1974 ble kursstrukturen noe endret. På en verdenskonferanse noen år tidligere ble det vedtatt at Gilwelltreningen skulle ledes av de enkelte nasjoners forbund, og således frigjøres fra den felles struktur som Gilwell Park hadde fastsatt internasjonalt. I Norge gikk man nå bort fra grendelt trening (kursene ble felles for alle, enten man arbeidet med flokk, tropp, lag eller gruppe), og teoridelen falt bort. Ukeskurset ble det sentrale, og praksisdelen ble opprettholdt.

Kilder

Manuset er i utgangspunktet basert på Nic Holters manus om Gilwell-treningen i "Speiderbroder, her er min hånd".

Trekløvertreningens innhold

Deltakerne må:

Ha grunnleggende ledertrening.
Ha minimum tre års ledererfaring.
Være minst 20 år.
Søke om å delta.

Trekløver-Gilwell er åpent for ledere fra andre speiderforbund som forstår norsk og snakker skandinavisk.

Kursplan Trekløver-Gilwell - Studieforbundet natur og miljø

Om skriftlige og visuelle kilder

Eksterne lenker

Referanser

Vet du mer om "Trekløver Gilwell/Innhold"? Du kan være med å legge inn mer historisk stoff, følg Basismanualen.
Husk å være innlogget for å gjøre endringer. Lykke til!