Treningsprogram MSK (1943)

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

1. grad

Fakkelgradsmerke

1. Vært aspirant i minst 3 måneder. Flittig møtt fram og etter beste evne ha levet et liv som er en Fg. verdig.

2. Punktlig ha betalt sin kontingent.

3. Ha kjennskap til de alminnelige armsignaler for: marsjer osv. og endel tegn.

4. Kunne slå følgende knuter og kjenne deres bruk. a. Båtmannsknop. b. Halvstikk. c. Flaggstikk. d. Fiskerstikk.

5. De enkleste trafikkregler.

6. Kunne utenat Fakkelguttenes lov.

7. Fortelle litt om Jesus. Hvordan han kom til jorden og hvorfor han kom til jorden.

8. «Fader vår». Hvem har gitt oss den? Hvorfor? Hva lærer den oss?

9. Jesu 7 ord på korset.

+ Iakttagelsesevne. (Kims leik)

2. grad

1. Ha tatt 1ste graden og fylt 10 år.

2. Godt vitnesbyrd for orden og disiplin og at du er presis og betaler kontingenten punktlig.

3. a. Kjenne Fg-foreningens historie på heimstedet. b. litt om søndagsskolen.

4. Røde Kors helsebud.

5. Surre en tauende samt slå a) Åttetallsknuten, b) Alminnelig knute med rundtørn, c) Pålstikk (enkelt og dobbelt) d) Renneløkke.

6. Norske flagg og dets bruk + flaggsangen.

7. Ildsted, gjøre opp ild. Hvordan unngå brann.

8. Kjenne de alminnelige dyrespor.

9. Velge en bibelsk person og fortelle om ham.

10. Hovedtrekkene i Paulus’ 1ste misjonsreise.

11. Finne lett fram i NT.

12. Skriftkjennskap.

3. grad

1. Vært 2. grads Fg. i 6 måneder

2. Godt vitnesbyrd. (Som 2. graden).

3. Kjenne litt om N.M.U.s historie, organisasjon og virkefelt.

4. Stoppe strømper, sy i knapp og lappe.

5. Slå følgende knuter: a. Førerløkke. b. Slippestikk, samt spleise og skjøte.

6. Karttegn og kompass.

7. Oppsetting av telt.

8. Slå opp i telefonkatalog og adressekalender og utfylle de forskjellige post- og telegrafblanketter.

9. Heimstedskjennskap.

10. Elementær førstehjelp.

11. Brannmannsløft og forhold ved brann.

12. Lage alminnelig mat (2-4 retter) poteter, te. kakao etc. og vaske ordentlig opp.

13. Velge en misjonsmann og fortelle om ham.

14. Hovedtrekkene i Paulus’ 2nen misjonsreise.

15. Skriftkjennskap: Ha lest et av følgende alternativer: 1) Filipenserbrevet og Filemon. 2) 1. Timoteus. 3) Jakob. Samt lett finne fram i G.T.

4. grad

1. Vært 3. grads Fg. i 6 måneder

2. Godt vitnesbyrd (Se 2. graden)

3. Bruke rutebok for Norge. (Finne reisemåter og reisetider mellom 2 oppgitte steder.)

4. En teltleir, innredning og utstyr. Hvor den bør ligge etc.

5. Orienteringsprøve.

6. Kunne svømme, og på land vise befrielsestak for druknende.

7. Førstehjelp. Opplivning, båre, skikjelke, brudd etc.

8. Ha undervist noen i 1. grad prøve nr. 3, 4, 5. 2nen grad prøve nr. 5, 6.

9. Kjenne minst to uteleiker og 2 inneleiker og instruere i dem.

10. Kunne kommandere 5-10 min. gymnastikk og rette feil.

11. Kjenne D.N.M.s historie, organisasjon og virkefelt. Ha kjennskap til menigheten og de forskjellige virkegrener. (Søndagsskole, juniorforening osv.)

12. Hovedtrekkene i Paulus’ 3. misjonsreise.

13. Velge en bibelsk person og fortelle om ham.

14. Ha lest følgende skrifter: Mark.; 1. Johs. br. og Dan.

+ 2 valgfrie prøver.

5. grad - lederprøven

1. Fylt 13 år.

2. Godt vitnesbyrd (som 2nen graden).

3. Ha undervist i 1.grad prøve nr. 6, 8. 2.grad prøve nr. 3, 7. 3.grad prøve nr. 6, 8.

4. Ha ledet et gruppemøte.

5. Ha ledet en gruppetur.

6. Ha deltatt på minst 2 leirer.

7. Avstandsbedømmelse.

8. Lede redningsarbeide ved et fingert ulykkestilfelle.

9. Redegjøre for Jesu lignelser i Matt. 13. kap. og i Luk. 15. kap.

10. Velge en bibelsk person og fortelle om ham.

11. Velge en misjonsmann og fortelle om ham.

+ 3 valgfrie prøver hvorav minst 1 kristelig.

Om Misjonskirkens speiderarbeid

Les mer om speiderarbeidet i Misjonskirken Msk.jpg

Referanser