Treningsprogram Norske Gutters Speiderkorps (1910)

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
1910 NGS speidergutt av III grad.jpg
Treningsprogram Norske Gutters Speiderkorps (1910) er foreløpig en ubeskrevet del av norsk speiderhistorie, på disse artikkelsidene arbeides det med å dokumentere historien. Kanskje du har et dokument, bilde og en god historie om NGSK? Bidra du også! [1]

Treningsprogram Norske Gutters Speiderkorps (1910)

I Haandbok for Norske Speidergutter av 1910 finner vi følgende:

Antagelse av speidergutter

...og betingelser for at erholde 1ste og 2den klasses speidermerker.

Betingelserne for, at en gut kan bli antat som speider, er følgende:

1. Han maa ha skriftlig erklæring om tillatelse fra foreældre eller forsørger. I distrikt, hvor der ikke er ansat skolelæge eller hvor legemsøvelser ikke er indført i skolen, skal der tillike paaføres erklæringen, om gutten har brok, hjerte-, lunge- eller andre legemsfeil, som fritar fra legemsøvelser.

2. I distrikt, hvor legemsøvelser er indført i skolen, maa gutten delta i disse, hvorom skolelægen gir erklæring.

3. Kjendskap til speiderlovene.

4. Kjendskap til valgsproget og dets betydning.

5. Han maa avlægge speiderløftet.

Derefter blir han indrulleret som speiderrekrut.


For at bli speider av 1ste klasse kræves:

1. Han maa ha gjort tjeneste mindst 1 maaned som speiderrekrut og tilfredsstillet kravene til en speiderguts ærlighet, sanddruhet, ridderlighet og disciplin.

2. Maa kunne redegjøre for indholdet i en butiks utstillingsvindu efter 1 minuts iagttagelse.

3. Han maa ha kjendskap til reglerne for langball; være dygtig "slaaer", flink i løp og til at gjøre "snit", sikker til at ta imot "fange" og kaste "stikke".

4. Færdighet i de forberedende svømmebevægelser paa land.

5. Kjendskap til og øvelse i forhold under utflugter i skog og mark - nying i skog - kokning.

6. Noget kjendskap og øvelse i bruk av kart og kompas som orienteringsmidler.

7. Kjendskap til skiutstyr. Færdighet i at klare sig opfor og utfor noget brattere bakker og over hindringer f.eks. gjerder, grøfter o.l. Eller kunne gaa paa skøiter og ha kjendskap til "Regler for livbjergning paa is."

8. Noget kjendskap til signalering med flag - semaforering.

9. Kjendskap til "Første hjælp ved sygdoms- og ulykkestilfælde".

10. Han maa ha mindst 50 øre i banken."


For at bli speider av 2den klasse kræves

foruten de kundskaper og færdigheter, som er bestemt for 1ste klasse:

1. at han ved sit gode eksempel som speidergut har vakt lyst og interesse hos en anden gut til at bli speider og har git ham nogen veiledning og øvelse i speidertjeneste.

2. At han kan bedømme gjenstandes avstand, antal og størrelse med nogenlunde nøiagtighet.

3. At han kan gi og motta en melding ved flagsignalering - semaforering - med hastighet av mindst 16 bokstaver i minuttet.

4. At han kan læse kart tigtig og opridse en forstaaelig kartskisse over et terrængavsnit.

5. At han kan bryst og rygsvømning samt dykning - har kjendskap til livredning - Schäfers gjenoplivningsmethode.

6. At han kan bygge et skihopp og med nogenlunde korrekt skistilling og kropsføring gjøre et hop paa mindst 5 meter. Kjendskap og øvelse i, hvorledes man skal forholde sig, om man selv eller en kamerat kommer til skade under skiløpning, eller at han viser dygtighet i roning og styring av en baat og har færdighet i at slaa de almindelige sjømandsknuter.

7. At han har mindst 1 krone i banken.

3dje klasses speidere

... er patruljeførere og assistenter.

Om NGSK

Les mer om Norske Gutters Speiderkorps Speiderkorps.jpg

Bilder og utklipp

Referanser

<references>