Triangelarbeidet

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Triangel eksempel.png Triangelarbeidet Norges KFUM-speidere.png Norges KFUM-Speidere

Triangelarbeidet

Like etter at Baden-Powell hadde sin første speiderleir på Brownsea Island i 1907, kom speiderideen også til Norge. Det var guttene som begynte, men etter hvert kom det voksne ledere med, og i 1910 ble Norske Gutters Speiderkorps dannet som en underavdeling av det som senere ble Norges Idrettsforbund. Disse første speiderne hadde et svært militært preg, og kristendom var ikke med i programmet. Derfor ble det i 1911 stiftet et Norsk Speidergutt-Forbund, (NSF), som ville drive mer etter Baden-Powells ide, der det religiøse hørte med. De to første lederne, Christian Dons og Hans Møller Gasmann, var aktive KFUM-ere, så de søkte Norges KFUK-KFUM om å oppta speiding som arbeidsgren. Men Norges KFUK-KFUM sa nei.

Derfor måtte Norsk Speidergutt-Forbund bygges opp som en selvstendig organisasjon, der Christian Dons var speidersjef fra 1911-20 og Hans Møller Gasmann fra 1920 - 45. Etter noen år ble Norske Gutters Speiderkorps nedlagt, og Norsk Speidergutt-Forbund ble eneste guttespeiderorganisasjon i landet. Selv om Norges KFUK-KFUM hadde sagt nei til guttespeiding, var det en rekke guttespeidertropper tilknyttet de lokale Hovedforeninger i Norges KFUK-KFUM rundt omkring i landet. Tanken om et eget KFUM-Speiderforbund ble luftet noen ganger, men Norsk Speidergutt-Forbunds ledelse var svært skeptiske til dette. I stedet startet så Norges KFUK-KFUM et speiderlignende arbeid i 1932, under navnet Triangelguttene.

Fredrikstadgutten Finn Hov la grunnlaget for triangelguttarbeidet i Norges KFUM i 1932, i følge Ralph Frantzen i boken 1. Glemmen KFUM Speidergruppe 1945 - 2003. [1]
1.Glemmen kfum 1945 2003.jpg
I jubileumsboken 1. Glemmen KFUM Speidergruppe 1945 - 2003 blir Triangelarbeidet nevnt:
Under krigen 1940-1945 var det forbudt å drive speiderarbeid, men triangelguttarbeidet som ble startet i Halden i 1935 var i gang under hele krigen. Den 19. desember 1943 ble Glemmen l. triangelguttavdeling stiftet av Arve (Andersen) Liverud (1907-1981) med opptagelse av 30 gutter i peisestua på daværende Bethel i Brochsgt. 9, Fredrikstad. Guttene ble inndelt i 4 lag med hver sin lagleder. Laglederne ble "rekruttert" fra Arves Gruppe" som ble stiftet den 21. oktober 1941 på Slangsvolds Minde, Veumveien 88, Fredrikstad, etter initiativ av res.kap. Alfred Storaas (1896-1984) i Glemmen menighet. Fra Norges Kristelige Ungdomsforbund møtte guttesekretær Andreas Grasmo som kåserte om det kristne guttearbeidet. Disse laglederne var i høyeste grad med på å legge grunnlaget for det som ble Glemmen KFUM speidergruppe. Det var: Frederick Waters (1922-1991), Per Jespersen (1928-2001), Thormod Hansen, Kjell Karlsen, Jens Barthold Andersen, Torolv Storaas og Ralph Frantzen. Pastor Alfred Storaas hadde ordnet med møtelokale i uthuset til Traraveien 40a, som ble innredet til formålet. [2]

I 1941 ble speiderarbeidet i Norge forbudt av tyskerne, men det fortsatte dels "under jorda", og det ble også drevet norsk speiding i utlandet (blant norske flyktninger og soldater i England, USA, Canada, Sverige). Ingulf Diesen, som senere fikk sentrale lederoppgaver i Misjonsforbundet, deltok i KFUM's arbeid under krigen: "Under verdenskrigen ble alt speiderarbeid forbudt, også Triangelarbeidet. Men det forbudet omgikk vi lett ved å omorganisere det hele til et sivilt arbeid, kalt YAG (Yngres Avdeling Gutter)." [3] Under krigen kom en mengde tidligere speidere med i Triangelguttarbeidet, og da krigen sluttet, ville de bli speidere. Norges KFUM-speidere ble da stiftet, 28. juni 1945.

Bilder og utklipp

Ukens artikkel

Triangelarbeidet er presentert slik i ukens artikkel, uke 48, 2016 i Speiderhistorisk leksikon:

Uke 48, 2016

Fredrikstadgutten Finn Hov la grunnlaget for triangelguttarbeidet i Norges KFUM i 1932, i følge Ralph Frantzen i boken 1. Glemmen KFUM Speidergruppe 1945 - 2003

Høsten 1941 ble det stiftet flere alternative foreninger, idet speiderarbeidet ble forbudt og utstyr og midler ble inndratt av de tyske okkupasjonsmyndighetene. Triangelarbeidet hadde sin start allerede 1932, men utover krigsårene samlet den flere og flere medlemmer, i regi av Norges KFUM.

Kanskje du har noen gode bilder eller historier rundt dette? Bidra du også! [1]

Les om Triangelarbeidet under krigsårene

Om Norges KFUM-speidere

Norges KFUM-speidere.png Norges KFUM-Speidere

Om speiding under den andre verdenskrig

Tyskerhjelm1.png Speiding under den andre verdenskrig

Eksterne lenker

Referanser

<references>

  1. 1. Glemmen KFUM Speidergruppe 1945 - 2003
  2. Fra jubileumsboken 1. Glemmen KFUM Speidergruppe 1945 - 2003
  3. Diesen, Ingulf: "Av bare nåde - en selvbiografi", Hermon 1996