Trondheim Guttespeiderkorps

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Trondheim Guttespeiderkorps
også benevnt som 1. Singsaker
og Singsakertroppen
sannsynligvis senere 2. Trondheim
Speiderkorps.jpg
Stiftet: 19. februar 1911 [1]
Lagt ned: 1913 [2]
Krets: Trøndelag distrikt (NGSK)
Forbund: Norske Gutters Speiderkorps
Kommune: [3] Trondheim kommunevåpen.png Trondheim
Fylke: [3] Trøndelag fylkesvåpen.png Trøndelag, daværende Sør-Trøndelag fylkesvåpen.png Sør-Trøndelag
Dette er en nedlagt speidergruppe. [4]
Trondheim Guttespeiderkorps er foreløpig arbeidstittel på det samlede NGS-arbeidet i Trondheim, se også artikkelsidene om Trøndelag distrikt (NGSK), 1. Trondheim og Speiding i Trondheim.

Område

Glimt fra historien

1911:


I Nordisk Tidende fra 5. desember 1912 kan vi lese om "Speiderbevegelsen i Norge", innsendt av en 15 år gammel gutt i Trondheim: [5]

"Et halvt år etter (organiseringen av Norske Gutters Speiderkorps i Oslo) ble Trondhjems speiderkorps organisert av tannlege Finn Brønner med fl. Etter en del skrivelser i avisene, meldte det seg ca 1000 gutter for å bli innrullert. Da svært få voksen i begynnelsen ville ta seg noe av saken, måtte speidersjefen ta et par patruljeførere til hjelpe seg med innrulleringen. Etter at alle guttene var innrullert ble det holdt foredrag for disse i Turnhallen osv... Den 28. januar 1911, på selveste Gråkaldagen, ble det på "exercerhaven" holdt patruljeinndeling. Det ble 100 patruljer, med gutter i alderen 11-17 år. Da korpset hadde bestått i omtrent tre måneder begynte interessen å slakkes av. Ny tid, vår socialistorgan skrev i mot korpset da de holdt en for reneste "militarisme" og "humbug"; en del av guttene ble missunnelig på andre, som hadde kjøpt (drakter) uniformer, og andre kalte det "snobberi", da de trodde at bevegelsen kun gikk ut på draktene."
"Norske gutters speiderkorps har et sølvmerke med den norske løve i midten og to brennende fakler på sidene, til symbol på at de er speidere"
"På verdensmesterskapet på skøyter deltok 15 speidergutter som medhjelpere og ordensvern"
Skrevet av: Halfdan Fredrik Sommerfeldt Klingenberg


På samme siden i denne avisen, har far til Halfdan Fredrik Sommerfeldt Klingenberg skrevet et innlegg om hvordan speiderbevegelsen kom til Trondheim:

"Hvis denne artikkel av min 15-årige sønn kan ha noe interesse for bladet, så må jeg opplyse at min sønn fikk "speiderbevægelsen" i seg på sommeren 1909, da hannes tante, fru Alexandra Klingenberg (pianist Alf Klingenbergs hustru), kom hjem fra Amerika. Min sønn gikk deretter til hr. tannlege Finn Brønner og fikk han til å interesere seg for saken i det han fikk overrekt forskjellige engelsk lektyre, som min sønn hadde fått fra tanten. Gutten vil selvfølgelig som "speider" ikke selv rose seg for å ha bragt "speiderbevegelsen" frem i Det Nordenfjeldske Norge"
Skrevet av: Rolf Klingenberg


Dagbladet logo.png

I Dagbladet fra 10. april 1911 står det skrevet om "Speiderguttenes første sommer", som inneholder et kort notis om samlingen av speiderne i Trondheim: [6]

"Trondheim er, som alt nevnt, en "god" by. Der begynte guttene selv, de ville være speidere. Så tok tandlege Finn Brønner seg med iver av saken, og nå er det hundrevis av velorganiserte speidergutter"


Trondhjems Adresseavis.JPG

I Trondhjems Adresseavis 24. april 1918 erindrer forfatteren at 1. Trondheim trådte frem i offentligheten (stiftet?) i 1911 i forbindelse med at de hjalp til under skøyte-VM som ble avholdt på Øya stadion i Trondheim 25. og 26. februar dette året. [7]


Trondhjems Adresseavis.JPG

Finn Brønner skriver med stort engasjement, med fokus på ideologi og om unge gutters behov og utvikling, om speiderarbeid i Norge og Trondheim i Trondhjems Adresseavis 14. februar 1911

Her står han tittelert som "p.t. instruktør for T.hjems speidergutkorp." og oppforder alle som er interessert i å melde seg skriftlig eller muntlig på hans kontor [8]
19110214 Trondhjems adresseavis - Finn brønner om speiding.jpg


Trondhjems Adresseavis.JPG

4. mars 1911 gir Trondhjems Adresseavis plass for en morsom artikkel om speidersaken i Trondheim.

En ung pasient hos tannlege Finn Brønner beretter om speidersaken, om oppstarten i Trondheim, om voldsom interesse og om organisering med instruktører (ledere), distriktsråd, patruljeførere, pautruljer m.m.. [9]
19110304 Trondhjems Adresseavis - om speiding og Brønner.jpg


Trondhjems Adresseavis.JPG

I Trondhjems Adresseavis 14. mars 1911, kan vi lese om skøyteløpet som ble arrangert på Øen av Trondheim Guttespeiderkorps [10]

19110314 Trondhjems adresseavis om speiderskøiteløp.JPG


19100219 Heading Norske Gutter.jpg

I Norske Gutter 18. mars 1911 finner vi en omtale av Trondhjems guttespeiderkorps (NGSK):

Trondhjems guttespeiderkorps (NGSK) er nu stiftet og er et led av Norske Gutters Speiderkorps.
Idag hadde korpset sit første møte, og guttene blev da inddelt i patruljer. Ikke mindre end 800 à 900 gutter møtte, og der er sikkert endnu flere som vil tegne sig.
Ved hr. tandlæge Finn Brønners betydningsfulde arbeide for saken er mange blit sterkt interessert, og hr. Brønner skal ha al ære og ros for sit arbeide.
Noget distriktsraad er endnu ikke oprettet; men man far haabe at en del interesserte mænd vil melde sig og danne raadet. Saasnart raadet er oprettet, og en del dygtige instruktører har melds sig, vil øvelserne begynde med fuld kraft, saa korpset staar færdig til vaaren kommer.
Trondhjem den 19de februar 1911. J.A.F." - Artikkelen er muligens skrevet av Johan Albert Fahlstrøm som var medlem av Løvepatruljen. [11]


1912:


Trondhjems Adresseavis.JPG

Speidergutter til Stockholm? I Trondhjems Adresseavis 17. juni 1912 formidles Grøttums spørsmål til Finn Brønner

- "om der i Trondhjem er speidergutter som skulde ha lyst - og raad - til at delta i en norsk speidergutrepresentation ved de olympiske leke. Turen kommer til at koste omkring 30 kroner".Trondhjems Adresseavis.JPG

Rittmester Grøttum forteller i et intervju i Trondhjems Adresseavis 30. juni 1912:

Tilslut meddelte Ritmesteren at Norske Gutters Speiderkorps nu har avdelinger i,
foruten i Kristiania og Trondhjem, Stavanger, Bergen, Aalesund, Molde, Bodø, Harstad,
Narvik, Tromsø, Hedemarken, Hamar, Drammen, Notodden, Skien, Telemark, Sandefjord, Flekkefjord osv.
[13]


Dette oppropet ble skrevet av Finn Brønner i 1912 og er senere gjengitt av Tore How i kretsavisen Trønder speideren nr 4, 2002 Speiderkorpset gjenoptager øvelserne fra 1ste september. Som speiderrekruttter optages alle gutter over 12 aar som opfylder følgende betingelser.

 1. Hoved-, opførsels- og ordens-karakter ikke daarligere end 2.
 2. Kjendskab til speiderloven.
 3. Skriftlig tilladelse fra forældre eller foresatte.

Der er kun adgang til at indmelde hele patruljer der bestaar af 8-10 mand hvis valgte patruljefører personlig avleverer hos kredsens rullefører herr Johs. Jacobsen, adr. Port-Arthur 5, træffes 4-6 eftm.

 1. rulleblad for hver gut hvilket skal være paaført navn, adresse, fødselsdatum samt skolekarakterer for sidste maaned.
 2. den skriftlige tilladelse fra forældre eller foresatte
 • 1ste krets omfatter Lilleby og Lademoen skole
 • 2den krets omfatter Bispehaugen og Baklandets skole
 • 3die krets omfatter Real- og Latin-skolen
 • 4de krets omfatter Kalvskindet og Ilen skole

Disse bestemmelser gjælder ogsaa ældre rekrutter samt speidere av 1ste og 2den grad.

Obs! Patruljeføreren pligter at indsende ukentlige raporter fra møterne til sin rullefører samt hver maaned en avskrift av gutternes hoved-, ordens- og opførsels-karakter fra skolen. Ved undlatelse herav blir han degradert til speider efter 1 gangs varsel. Patruljeføreren indkasserer den maanedlige kontnigent (15øre) der oversendes kredsens rullefører.

Den speider som ikke overholder lovene eller senere opviser daarlig skolekarakterer end ved indrulleringen, faar en maaneds frist inden hvilket forhold maa være ordnet. I motsat fald blir han utstrøket av korpsets ruller. Særlig godt forhold paa skolen og under speidertjeneste kan bli gjenstand for utmerkelse.

For at kunne deltage i mulige opvisninger samt leirliv til næste sommer, maa man have hestaaet speiderprøve av 1ste grad. Speiderløftet avgives og prøverne avlægges patruljevis i overvær av samtlige rulleførere. Speidermerket utleveres kun til indrullerte speidere.

28. august 1912 Finn J. Brønner p.t. chef


1913:


 • I mars slutter Finn Brønner som "chef" for Trondhjems speiderkorps, og det er ikke funnet noen som kan ta over. Brønner har ledet korpset siden det ble startet [15]


Følg historien videre på siden om 1. Trondheim

Ledere

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi kjenner til vedkommende har hatt lederfunksjonen.

Distriktssjefer gjennom tidene Årstall / periode Referanser
Finn Brønner 1911-1913 [19][20]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [1] [4]
Troppssjef gjennom tidene Årstall / periode Referanser
Rolf Leistad (1915)- [21][22]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [2] [4]


Sommerleirer og turer

År Sommerleirer og turer Kommune / sted [3] Deltakelse Referanse
1912 Olympisk scoutläger, Stockholm (Sveriges scoutförbund) Flagg Sverige.png Sverige 4 [23]
1913 First International Scout Rally i Birmingham Flagg England.png England, Flagg Storbritannia.png Storbritannia 6 [24]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [3] [4]

Utklipp og minner

Mer om

Speiderkorps.jpg Norske Gutters Speiderkorps Hytte-spesialistmerke-Merkeboka 1986-KFUM.jpg Speiderhus, -hytter og -leirsteder

Eksterne lenker

Referanser

 1. Norske Gutter 18. mars 1911
 2. Speideren 4/1916
 3. 3,0 3,1 3,2 Her er det tatt utgangspunkt i dagens oppdeling av fylker og kommuner og lagt til evnt. tidl. benevnelser for disse. Hvis det ikke er opprettet en egen artikkelside for disse, vil denne bli søkbar og kategorisert etter dagens oppdeling.
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 Merk! Dette er kun en utarbeidet oversikt over de opplysninger og artikler
  som er lagt ut i Speiderhistorisk leksikon, her er det behov for lokal kunnskap!
 5. Nordisk Tidende 5. desember 1912
 6. Dagbladet 10. april 1911
 7. Trondhjems Adresseavis 24. april 1918
 8. Trondhjems Adresseavis 14. februar 1911
 9. Trondhjems Adresseavis 4. mars 1911
 10. Trondhjems Adresseavis 14. mars 1911
 11. Samtale med dagens medlemmer i Løvepatruljen
 12. Trondhjems Adresseavis 28. juni 1912
 13. 13,0 13,1 Trondhjems Adresseavis.JPG Trondhjems Adresseavis, 30. juni 1912.
 14. Trondhjems Adresseavis 8. mars 1913
 15. Trondhjems Adresseavis 11. mars 1913
 16. Trondhjems Adresseavis 5. april 1913
 17. Speideren 4/1916
 18. Masteroppgave i Historie, Sondre Ljoså, Universitetet i Oslo, våren 2007
 19. Trondhjems Adresseavis 14. februar 1911
 20. Trondhjems Adresseavis 11. mars 1913
 21. Trondhjems Adresseavis, 9. januar 1915
 22. Trondhjems Adresseavis, 30. mars 1915
 23. Trondhjems Adresseavis 28. juni 1912
 24. Trondhjems Adresseavis 5. april 1913
Vet du mer om "Trondheim Guttespeiderkorps"? Du kan være med å legge inn mer historisk stoff, følg Basismanualen.
Husk å være innlogget for å gjøre endringer. Lykke til!