Trondheim krets (NSPF)

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Trondheim krets av
Norsk Speiderpikeforbund
NSPF-Logo-1946 (1).jpg
Stiftet: 21. november 1921
Lagt ned:
Fusjonert: 1978
Fylke: [1] Trøndelag fylkesvåpen.png Trøndelag, daværende Sør-Trøndelag fylkesvåpen.png Sør-Trøndelag
Forbund: Norsk Speiderpikeforbund
Følg sporene til denne kretsen! Den var aktiv fra 1921 til 1978 og hadde (NSPF) - kjenningsbokstav P.
Se også samtidige Sør-Trøndelag krets (NSPF) og Nord-Trøndelag krets (NSPF) og dagens Trøndelag krets (NSF).
Les mer om speidingen i Trondheim kommune Trondheim kommunevåpen.png

Område

Trondheim, Trøndelag fylke, tidl. Sør-Trøndelag

Glimt fra historien

I Norsk Speiderpikeforbund gjennom 25 år, 1946, kan vi lese om Trondheim krets (NSPF):

Nspf 25aar 2.jpg
1946-NSPF gjennom 25 år-s107 3.jpg
1946-NSPF gjennom 25 år-s108 2.jpg

Landets eldste speiderpiketropp er stiftet i Trondheim 2. oktober 1915, av Else Christie Kielland og 19. april 1917 ble troppen delt i tre. Noen krets ble ikke stiftet før 21. november 1921. Hun sto som kretssjef til 1925 (red: dette viser seg å ikke stemme. Kretsen ble ledet av Liska Michelet fra stiftelsen til 16. mai 1922, da tok Fredrikke Wold over ledelsen [2]) og etter henne fulgte frk. Åsa Omholt, Steinkjer. På kretsens årsmøte 21. november 1926 ble frk. Kari Aas valgt til kretssjef og hun sto til 1928; til 1930 var fru Aagot Grande sjef, deretter fulgte til 1932 frk. Ingebjørg Selseth. Kretsen omfattet tropper foruten i Trondheims by både i Nord- og Sør-Trøndelag. Troppene innen byen dannet nå egen avdeling, og på årsmøtet i 1933 besluttet denn4 nå seg til å danne Trondheim krets, og la troppene utenfor byen bli Trøndelag krets. Fru Ruth Møller Eide sto som kretssjef til 1937 etterfulgt av frk. Dagfrid Andersen som var kretssjef til 1940, da frk. Solveig Skevik ble valgt ti! kretssjef. I 1921 var troppsfører for Trondheim 1, fru Gunvor Lykken sammen med 2 andre representanter fra Trondheim, med på K.F.U.K.'s leir på Sand i Ryfylke, og der traff de så på representanter for frie tropper i Bergen. Frk. Liska Michelet reiste i 1922 sammen med daværende kretssjef i Trondheim krets til England, og Norsk Speiderpike-Forbund ble der innmeldt i Verdensforbundet. 1924 hadde kretsen en representant på K.F.U.K.'s leir på Terningmoen. Kretsen har fra forbundets første leir vært representert på disse, samtidig som vi har arrangert en del kretsleirer, 1932 på Havstein, 1936 på Røros og i 1939 på Snåsa. 1925 deltok kretsen sammen med speiderguttene i parade for Roald Amundsen, som da var på veg nord over, i 1930 hadde kretsen egen avdeling på Trøndelag-utstillingen, i 1938 hadde vi besøk av verdensspeidersjefene sammen med 400 speiderledere. I mange år har kretsen sammen med N.S.F. arbeidet med å samle penger til Speidernes Hus i Trondheim. Ved beslagleggelsen i 1941 hadde Speidernes Hus en kapital på kr. 20.000,—. Kretsen består av 13 speiderpiketropper, 5 blåmeisringer og 3 Rangergrupper. [3] [4]

1920-årene

1921: Kretsen ble stiftet 21. november 1921. [3]

1922: Kretsen har frem til nå vært uten kretsleider, men 16. mai samlet speiderpikene i Trondheim seg i Turnhallen for å feire at Fredrikke Wold hadde tatt på seg ansvaret. Liska Michelet hadde fungert som leder fra stiftelsen 21. november 1921. Det står også nevnt i denne avisnotisen at det kun er to piketropper i byen, 1. tropp og 2. tropp [2].

1922: Kretsen får nye tropper: Løkken 1, Steinkjer 1, Røros 1 (NSPF). Ved hjel fra Liska Michelet ble det arrangert kurs i "Hjemmets sykepleie" med reisesøster Johanna Thoresen fra Norges Røde Kors. [5]

1923: På våren arrangerte kretsen kurs med dyrebeskyttelsesmerket som mål, der deltakerne fikk omvisning i fjøstet og stallen på Havsten gård. Kurset ble holdt av veterinærkapten Moholt. [5]

1926: Kari Aas tok på seg rollen som kretssjef og avla speiderløfte i løpet av høsten. [6]. Noen av de første oppgavene hun gjorde som kretsleder var å trykke de nye lovene for kretsen og få arrangert kurs i gymnastikk (holdt av frøken Lian) og signalering (holdt av troppsfører Lian)[7]. Den 21. november ble det avholdt årsmøte. Her ble det bestemt å opprette et bibliotek for utlån av håndbøker for speiderarbeid. Disse ble valgt inn i de forskjellige styrene:[8]

Kretsstyret:

Leirkomite:


Bibliotekansvarlige:1927: Trondheim avdeling blir dannet og ledes av avdelingssjef Kari Aas. Avdelingen hadde møter den første mandag i måneden, der hadde alle troppsførere og assistenter adgang. [7]. Dannelsen av avdelingen kan tyde på at kretsen har endret navn til Trøndelag krets nå (kretsen er omtalt som det noen år senere). Kretsen inngikk et samarbeid med Trondhjem krets (Norsk Speidergutt-Forbund) for å reise speidernes hus i Trondheim. Som kretsleder tok Kari Aas del i denne komiteen [7]

1928: Kari Aas gikk av som kretsleder, men fortsetter som leder for Trondheim avdeling (NSPF) frem til 1930. Noe av det siste hun bidro med som leder for avdelingen, var å være delaktig i arrangeringen av speidernes uke i mars 1930, til inntekt for speidernes hus[9].

Deler av talen Kari Aas holdt under "speidernes uke" er gjengitt i avisene: [10]

Vi vil, sa frk. Aas, opdra pikene til gode borgere ved å utvikle deres karakter. Vi vil opøve deres iaktagelsesevne, lære dem disiplin og selvtillit, innprente plikttroskap, mot og omtanke for andre, lære dem å beskjefige sig i fritiden med nyttige ting. Man vil utvikle dem fysisk til sunde mennekser. For å oppnå dette må speiderpikene trene efter bestemte metoder som foregår efter fire prinsipper:
 1. Karakteren utvikles gjennom speiderløftet og speiderloven, intelligensens utvikling ved patruljesystemet ved friluftsliv og ved lek.
 2. Pikenes naturlige anlegg utvikles gjennom 50 dyktighetsmerker (sykepleie, førstehjelp, hushjelp osv.)
 3. Sundhet og hygiene læres ved friluftsliv, gymnastikk, lek osv.
 4. Speiderpiken skal lære å vise nestekjærlighet og å bli en god borger i det samfund hun lever. Hun skal opdras til de såkalte daglige "good turn" (gode gjerninger).
Men, vi trenger de voksnes støtte og hjelp, og vi trenger et hus å være i. Og vi appelerer gjennom disse speideraftner til foreldre å rekke oss en forståelsesfull hånd.

1930-årene

1930: Kretsen går nå under navnet Sør-Trøndelag krets av N.S.P.F. Under kretsmøtet 28. september ble Ingebjørg Silseth valgt som leder og det ble bestemt at kretsbanneret skulle gå fra tropp til tropp, med overlevering på St. Georgsdagen. Utmerkelsesmedaljen Pillar Guri ble delt ut til Ingebjørg Silseth, Anne Marie Aune, Borghild Sollie, og Ruth Engelbreth Møller [11]. Kretsen består av en eller flere avdelinger. Som leder for Trondheim avdeling ble Borghild Sollie valgt i 1930 [12]

1930: Trondheim avdeling består av disse troppene: Trondheim 1, Trondheim 2, Trondheim 3, Trondheim 4, Trondheim 5, Trondheim 6, Trondheim 7, Trondheim 8, Trondheim 9, Trondheim 10, Byåsen 1, Ranheim 1, 1. Blåmeis og 2. Blåmeis [13]. Borghild Sollie blir valgt til avdelingsleder for Trondheim avdeling (NSPF) og to speidere fra kretsen deltok på leir/trening i Waldow-Hall i England [14]

1932: Kretsens arrangerer sin første leir, Kretsleir på Havstein

1936: Kretsens arrangerer kretsleir på Røros sammen med Nord-Trøndelag krets (NSPF)|Nord-Trøndelag krets]]

1939: Kretsens arrangerer kretsleir i Snåsa sammen med Nord-Trøndelag krets (NSPF)|Nord-Trøndelag krets]]

1940-årene

1941: Kretsen arrangerer kretsleir på Ytterøy sammen med Trøndelag krets

1947: Kretsen arrangerer kretsleir på Refsneshagen

1949: Trondheim krets (NSPF) var til sammen 485 medlemmer, med 16 tropper. [15]

1950-årene

1960-årene

1964: Trondheim krets (NSPF) hadde kjenningsbokstaven P, ifølge Lover og bestemmelser, 3. utgave, 1964 [16]

1970-årene

Kretsledere

Kretschefer og kretsledere gjennom tidene Årstall / periode Referanser
Liska Michelet 19211922 [2]
Fredrikke Wold 19221925 [17]
Åsa Omholt, Steinkjer 19251926 [3]
Kari Aas 19261928 [3]
Aagot Grande 19281930 [3]
Ingebjørg Selseth 19301933 [3]
Ruth Møller Eide 19331937 [3]
Dagfrid Andersen 19371940 [3]
Solveig Skevik 1940–(1946) [18] [3]
Dagfrid Andersen (1947) [19]
Britt Larsen (1953) [20]
Bodil Berge, Trondheim 14 (1955) [21]
Lisken Bjørset 19681970
Ingjærd Tollefsen 19701973
Randi Larsen 19731974
Tordis Magne 1977
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [1]

Sommerleirer og turer

År Sommerleirer og turer Kommune / sted Deltakelse Referanser
1932 Kretsleir Havstein, Trondheim krets (Norsk Speiderpikeforbund) Trondheim kommunevåpen.png Trondheim
1936 Kretsleir Røros, Nord-Trøndelag og Trondheim kretser (Norsk Speiderpikeforbund) Røros kommunevåpen.png Røros
1939 Kretsleir Snåsa, Nord-Trøndelag og Trondheim kretser (Norsk Speiderpikeforbund) Snåsa kommunevåpen.png Snåsa
1941 Kretsleir Ytterøy, Trøndelag og Trondheim kretser (Norsk Speiderpikeforbund) Levanger kommunevåpen.png Levanger, daværende Ytterøy
194145 Speiderarbeidet er forbudt i Norge, medio september 19417. mai 1945
1945 Speiderarbeidet blir legalt og Norge fritt igjen, 8. mai 1945
1947 Kretsleir Refsneshagen, Sør-Trøndelag / Trondheim kretser (?) (Norsk Speiderpikeforbund) Indre Fosen kommunevåpen.png Indre Fosen, daværende Rissa kommunevåpen.png Rissa [22]
1955 Kretsleir Rørvik, Trondheim krets (Norsk Speiderpikeforbund) Indre Fosen kommunevåpen.png Indre Fosen, daværende Stadsbygd
1959 Kretsleir Hauganfjæra, Trondheim krets (Norsk Speiderpikeforbund) Frosta kommunevåpen.png Frosta [23]
1959 Kretsleir Mostad, Trondheim krets, 1959 (Norsk Speiderpikeforbund) Frosta kommunevåpen.png Frosta, Mostad [24]
1963 Kretsleir Hauganfjæra, Trondheim krets (Norsk Speiderpikeforbund) Frosta kommunevåpen.png Frosta [25]
1967 Kretsleir Venneshamn, Trondheim krets (Norsk Speiderpikeforbund ) Inderøy kommunevåpen.png Inderøy [26]
1975 Kretsleir Husdalen, Trondheim og Sør-Trøndelag kretser (Norsk Speiderpikeforbund) Orkland kommunevåpen.png Orkland, daværende Orkdal kommunevåpen.png Orkdal 116 [27]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [2] [28]

Grupper

Oversikt over grupper som har vært med i Trondheim krets (NSPF):

Her finner du også tropper/grupper som er registrert i Trondheim krets (NSPF)

Se også siden Meddelelser om nye tropper - Norsk Speiderpikeforbund for stiftelsesåret for troppene.

Avdelinger

Foreløpig vet vi for lite om disse.

Les mer om Avdelinger i Norsk Speiderpikeforbund .

Speiderhus, -hytter og møtesteder

Hytte-spesialistmerke-Merkeboka 1986-KFUM.jpg Speiderhus, -hytter og -leirsteder

Kongens talere og flaggborgførere 17.mai

Flaggborgførere:

Kongens talere:

Utklipp og minner

Om Trøndelag

Les mer om speidingen i Trøndelag fylke Trøndelag fylkesvåpen.png

Om Norsk Speiderpikeforbund

NSPF-Logo-1946 (1).jpg Norsk Speiderpikeforbund

Eksterne lenker

Referanser

 1. Her er det tatt utgangspunkt i dagens oppdeling av fylker og kommuner og lagt til evnt. tidl. benevnelser for disse. Hvis det ikke er opprettet en egen artikkelside for disse, vil denne bli søkbar og kategorisert etter dagens oppdeling.
 2. 2,0 2,1 2,2 Avisen Adresseavisen, 17. mai 1922
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 Norsk Speiderpikeforbund gjennom 25 år, 1946, Norsk Speiderpikeforbund. Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Norsk Speiderpikeforbund-25 år-1946» er definert flere steder med ulikt innhold Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Norsk Speiderpikeforbund-25 år-1946» er definert flere steder med ulikt innhold Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Norsk Speiderpikeforbund-25 år-1946» er definert flere steder med ulikt innhold Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Norsk Speiderpikeforbund-25 år-1946» er definert flere steder med ulikt innhold Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Norsk Speiderpikeforbund-25 år-1946» er definert flere steder med ulikt innhold
 4. Stoffet er skannet fra Norsk Speiderpikeforbund gjennom 25 år, 1946 og finnes hos Speidermuseet på Laksevåg
 5. 5,0 5,1 Avisen Dagsposten, 7. november 1930
 6. Avisen Dagsposten, 7. november 1930
 7. 7,0 7,1 7,2 Avisen Dagsposten, 6. mars 1930 Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Avisen Dagsposten, 6. mars 1931» er definert flere steder med ulikt innhold Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Avisen Dagsposten, 6. mars 1931» er definert flere steder med ulikt innhold
 8. Speiderpiken nr 2, 1926
 9. Adresseavisen, 20. mars 1930
 10. Adresseavisen, 21. mars 1930
 11. Avisen Dagsposten, 10. oktober 1930
 12. Avisen Dagsposten, 12. september 1930
 13. Avisen Dagsposten, 21. november 1930
 14. Adresseavisen, 3. september 1930
 15. Lederbladet nr. 4 1949
 16. Lover og bestemmelser, 3. utgave, side 52, 1964
 17. Avisen Adresseavisen1. juli 1929
 18. Lederbladet nr. 4 1946
 19. Lederbladet nr. 5, mai 1947
 20. Lederbladet nr. 7 1953
 21. Lederbladet nr. 4 1955, Norsk Speiderpikeforbund.
 22. Usikkert når Sør-Trøndelag krets ble stiftet og om denne var kun i regi av Trondheim krets.
 23. Leirheftet for Kretsleir Hauganfjæra, Trondheim krets, 1959 (Norsk Speiderpikeforbund)
 24. Inventarnr. FTT.58032 i arkivet til Sverresborg Trøndelag Folkemuseum
 25. Leirheftet for Kretsleir Hauganfjæra, Trondheim krets, 1963 (Norsk Speiderpikeforbund)
 26. Lederbladet nr. 4 1967, Norsk Speiderpikeforbund.
 27. Årsmelding for 1975
 28. Merk! Dette er kun en utarbeidet oversikt over de opplysninger og artikler
  som er lagt ut i Speiderhistorisk leksikon, her er det behov for lokal kunnskap!
 29. Nidaros.PNG Nidaros, 11. november 1937.
 30. Fra artikkel i Fosna-Folket, 18. august 2009, gjengitt med tillatelse.
 31. Speiderpiken nr. 1 1968
Vet du mer om "Trondheim krets (NSPF)"? Du kan være med å legge inn mer historisk stoff, følg Basismanualen.
Husk å være innlogget for å gjøre endringer. Lykke til!