Troppsfører

Fra Speiderhistorisk leksikon
(Omdirigert fra Troppsførere)
Hopp til:navigasjon, søk

Se også sidene Stifinner-, Vandrer- og Storspeiderarbeidet .

Alle trenger en troppsfører! Fra Lederen nr. 1, 1927

Troppsfører/Troppsleder

Assisterende Troppsfører / Troppsassistent

Troppsleder i Norges speiderforbund

Troppsleder i Norges KFUK-KFUM-speidere

Troppsførere i Norsk Speidergutt-Forbund

Troppsførerdrakt fra Speiderguttboka i 1939.

Navnet Troppsfører ble brukt på hovedlederen i Troppen fra starten i 1911 til ca 1945. Endret da navn til Troppsleder.

 • Den nye Speidergutboken 1915 [1] :
  • Tropsføreren maa være en voksen mand og godkjendes enten av kredsstyret eller hovedstyret. Han har til sin hjælp delingsførere (assisterende tropsførere). Disse må være over 16 aar og bør i nogen tid ha været speidere.
  • Paa høire arm bærer Tropsfører og delingsfører (asist.tropsf.) hvit armlilje og paa venstre skulder bæres en 15 cm lang hvit skuldersløife. Det anbefales Tropsførerhat med lilje påaa venstre side. I leir o.l. almindelig speiderskjorte med grønt slips. Ved parade o.l. jakke med 2 brystlommer og korte benklær - lukket ved knærne - av arméens fjeldgraa stof. Under jakken kan da benyttes almindelig skjorte.
Troppsføreren:
1. har ansvaret for troppens ledelse og sørger for at Forbundets og kretsens lover, regler og bestemmelser nøyaktig overholdes, og at hele troppens arbeide foregår i speiderlovens ånd.
2. forvalter troppens midler.
3. innsender rapport og kontingent til krets og Forbund.
4. fører ruller over troppens patrulje:: og de enkelte speidere.
5. utnevner troppsassistenter (og delingsførere).
6. utferdiger skussmål etter fastsatt skjema for speidere som ønsker å tre ut av troppen eller gå over til en annen tropp.
7. treffer som den ansvarlige leder i troppens egne anliggender den endelige avgjørelse.
8. sørger på enhver måte for sin tropps trivsæl og vekst særlig ved gjennom sine patruljeførere å lede speidernes utdannelse i det rette spor.
9. skaffer så vidt mulig fagfolk til arbeidet for troppene utdannelse i de forskjellige speiderferdigheter.
10. søker å, gripe enhver anledning til å la troppen gjøre nytte for hjemstedet, offentlige eller private institusjoner, og således få samfunnsfølelsen utviklet hos guttene.
11. representerer troppen utad.
12. påser en gjennomført disiplin, orden og presisjon i troppene i liv og arbeid. Han har rett til å degradere og i tilfelle utstøte speidere av troppen.

Troppsførere i Norges KFUK-speidere

Navnet Troppsfører ble brukt fra starten i 1920 til 1960. Har blitt brukt som navn på hovedlederen i Småspeidertropp, Speidertropp og Seniortropp.

 • Blåboken 1933 [3] :
  • Troppsføreren leder alle troppens turer og møter, og hvad troppen ellers foretar sig. Assistenten hjelper henne, og tar hennes plass hvis hun ikke kan komme.
  • Hun eksaminerer i 3. og 2. grad og mange dyktighetsmerker.
  • Hun leder troppsrådet som består av troppsfører og assistent og alle patruljeførerne.
  • Sammen med de andre troppsførerne i kretsen utgjør hun Kretsrådet.
  • Troppsfører eller høiere førere bruker hatter med førermerke, som er brun korkarde i vifteform. På kokarden feste troppsførere 1 sølvbånd.
  • Troppsførere har hvit bomullsnor med løkke som fløitesnor. Den henger om venstre erme under skulderstroppen og går frem til venstre brystlomme.
  • Landsmerke festes på høire erme, spissen 15 cm rett under skulderstroppen. Trekanten er hvit for troppsførere.
  • Utdrag fra lover og regler om troppsfører:
  • Troppsføreren velges av KFUK-foreningens styre for 2 år ad gangen, efter at troppen har fremsatt forslag med minst 2 navn. Troppsføreren for en seniortropp må ha fylt 20 år, for en almindelig speidertropp eller småspeidertropp 18 år. Hun må ha vært aktiv i speidertjeneste minst ett år, og hun må vedkjenne sig personlig kristendom.
   • Er troppens ansvarlige leder.
   • Sammenkaller og leder troppsrådet.
   • Leder troppsmøtene.


Troppsledere i Norsk Speiderpikeforbund

Troppslederen hadde hvit kløver på venstre arm, hvit snor og grønn esprit på lue/hatt.

Troppsførere i Norges KFUM-speidere


Om speidingens særtrekk


Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Lenker

Referanser