Trygve E. Gundahl jr.

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Trygve E. Gundahl jr.
Personalia
Trygve Gundahl.jpg
Død 1963
Bosted: Kongsvinger
Speiderbakgrunn
Forbund: Norsk Speidergutt-Forbund
Grupper: 3. Kongsvinger
Viktige verv: Kretsleder
og SST i NSF 1936 - 1952
Les mer om speidingen i Kongsvinger kommune Kongsvinger kommunevåpen.png

Verv

Speiderbakgrunn

Ledergjerning

I jubileumsberetningen Glåmdal krets N.S.F. 1925 - 1940 er Trygve E. Gundahl jr. nevnt i kapittelet om kretsen:

Glåmdal krets 25.jpg
Kretsstyret
Kretssjef i 1925 og 1926 var Olav H. Sandelien, i 1927 Olav Rasten, fra 1928 til og med 1936 Alf Ødegaard, fra 1937 Trygve E. Gundahl. Visekretssjefer har vært Olav Rasten i 2 år, Otto Vangerud i 7 år, Alf Larsen i 2 år, fra 1937 Gunnar Tanga. Kasserere har vært Alf Ødegaard i de tre første år og i de to siste, Oscar Snare i 7 år, Trygve E. Gundahl i 1 år og Gunnar Tanga i 1 år. [3]

Om Trygve E. Gundahl jr.

Trygve E. Gundahl jr. var fra Kongsvinger og arbeidet som lege.

SitatEn varm, stille sommernatt. Et ensomt tjern inne på heiene nord for Mandal. En lav kolle med bratte sider dekker tjernet mot nord og kaster mørke skygger utover vannet. På vestsiden et lite platå over vannflaten. Hit kommer en flokk unge menn og slår seg ned. Det er rovere som kommer fra tjeneste i den store speiderleiren på Sjøsanden i 1948. Stillheten er brutt for en stund. Snart koker kaffelars, praten går, sanger ljomer, og diskusjonene begynner. Så står en mann og forteller om naturen og dets undere. Etter hvert fanges alle - også han - inn i den selsomme stemningen en bare kan oppleve ute i Guds frie natur en slik vidunderlig, stille, varm sommernatt. Mot nordøst kan en se lyset øker, det bærer mot en ny dag. Da fødes en ny tanke i fortellerens hjerne; om vi rovere laget en stafett fra Lindesnes til Nordkapp?.Sitat
Forbundets roverombudsmann Trygve E. Gundahl beskriver hvordan ideen med Roverstafetten 1951 ble til i boken Norge på langs, se flere speidersitater her

Hederstegn og utmerkelser

Utklipp og minner

Om Innlandet

Les mer om speidingen i Innlandet fylke Innlandet fylkesvåpen.png

Om Norsk Speidergutt-Forbund

Les mer om Norsk Speidergutt-Forbund NSF logo.jpg

Eksterne lenker

  • Digitalverket: (?) [[1]]

Referanser