Trygve Kayser

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Trygve Kayser
Personalia
Kayser, Trygve - portrett fra Under Lysten - justert 01.jpg
Født: 6. september 1892 i Viksnes, Karmøy[1]
Bortgang: 21. juli 1969 i Bergen[2]
Bosted: [3] Bergen kommunevåpen.png Bergen
Speiderbakgrunn
Forbund: Norsk Speidergutt-Forbund
Grupper: 4. Bergen
Verv: troppsfører og kretssekretær

Verv

Speiderbakgrunn

Ledergjerning

De norske speidere fikk også mer kontakt med den internasjonale speiderbevegelse. Sommeren 1913 var svenske speidere på besøk i Bergen, og britiske speidere i Oslo, mens speidere fra Oslo og Bergen under ledelse av Trygve Kayser drog på Englands-tur til en stor leir ved Birmingham. Det var den første offisielle utenlandsrepresentasjon av NSGF's speidere. Guttene kom hjem overbegeistret og oppglødet for saken. De hadde møtt speidergutter fra mange kanter av verden, samlet for en felles sak, de hadde hilst på Baden-Powell og opplevet litt av den store verden og selve speidereventyret — slik som hundretusener har opplevet det senere!

Stifteren Trygve Kayser ble avløst i 1927. Om Trygve ble det skrevet:

”Vor tropsfører, Trygve Kayser, er en ekte speiderfører, en god kamerat og et godt eksempel. Sin opgave som troppsfører har han tatt meget alvorlig, og han har bragt mer enn ett offer for å fylle den. Og hans eksempel har virket, han har stått som et ideal for oss med sitt dype alvor, men også med sitt lyse sinn og friske humør. Med utrettelig interesse og selvopofrelse har han villet vise oss det rette. Han har ikke tillatt nogen slapphet, verken hos sig selv eller hos andre, når det gjelder den gjerning som han setter så høit. Der har aldri vært noget bråk med Trygve, nei, stille og iderlig har han virket. Han vilde alle vel. Han har vært trofast mot Gud og mot sitt kald. Han har ikke ofte sett beviser på at vi føler oss i takknemlighetsgjeld til ham. Men kan det være en takk, at hans gutter bevarer ham i erindringen som en sann kristen og et lysende ideal, så skal han vite, at vi bærer denne takk i vårt hjerte.” (Omtale fra troppens 15-årsberetningen, her hentet fra jubileumsboka ”Under Lysten”)
I Erik Rasmussens utkast til beretning for Bergen krets (Norsk Speidergutt-Forbund) for årene 1912 - 1922 blir Trygve Kayser nevnt: [5]
Erik R på kontoret.jpg
Høsten 1911 ble samtlige gutter som var med i speiderarbeidet innkalt til et møte i Bergens Ynglingeforening hvor der ble holdt foredrag og instruksjon om speiderarbeidet. Møtet sluttet med at man samlet hele flokken av gutter (de var mange hundre) i gymnastikksalen, stillet dem opp i rad og rekke, talte opp 32 mann og tildelte dem en av de før nevnte unge menn som leder, og dermed var en tropp opprettet. Troppene fikk nummer fra 1 til 18. Bergens Ynglingeforenings speidere som ennu ikke var organisert ble reservert nummerne fra 20 og oppover.
Etter denne oppdeling av ”speidermassen” fikk bl.a. løytnant Kjell Bugge, 1. Bergen tropp, Eugen Krantz fikk 2. Bergen tropp, Thorstein Reusch fikk 3. Bergen tropp o.s.v. opp til 18 tropper. Det viste seg imidlertid snart at de tropper som var oppsatt på denne måte var lite levedyktige, og en del av troppene ble etterhvert oppløst. Nye tropper kom dog til, det ble omorganisert, troppene fikk nye numre og tildels nye ledere. Eugen Krantz overtok 1. Bergen tropp - Ynglingeforeningens tropp, 2. Bergen tropp, kom til med Erik Rasmussen som leder. Videre overtok Bjarne Sæverud 3. Bergen tropp, Trygve Kayser 4. Bergen tropp, Gerhard Lilletvedt 5. Bergen tropp o.s.v. Som man ser ble det nye numre på troppene og tildels ny ledelse også. [6]

Hederstegn og utmerkelser

Fra reportasje i Speideren nr. 7 1916 av signaturen "witz": [9] Speiderleiren i Bergen

Header Speideren 1911 1919.jpg

Søndag var sidste dag. Efterat Dons hadde holdt en tale for leirkommandanten, Rasmussen, tildelte han denne Svastika-korset under voldsom jubel. Saa holdt Gasmann en tale for de «næstfineste», nemlig Sæverud og Kayser, disse blev senere av overlærer Vigander tildelt Svastika, og da steg jubelen til høidepunktet. Overlærer Retz tildeltes ogsaa Svastika for sit arbeide med speidersaken i Stavanger. I pausene fik vi høre duetter av frkn. Kayser, og komiske smaafortællinger av hr. Kayser den ældre. - Præmiene for idrætskonkurrancen blev ogsaa utdelt, og stemningen var meget munter, da festen tilslut blev avblaast. [9]

Om Trygve Kayser

Hans foreldre var konditorformand Adolf Kayser, født i Hanover, Tyskland og Bertha Kayser, født i Avaldsnes. [1]

Forfatterskap

Utklipp og minner

Mer om

Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund

Eksterne lenker

 • Digitalarkivet: [2]
 • Ex libris ? [3]

Referanser

 1. https://media.digitalarkivet.no/view/6256/109
 2. Digitalarkivet: https://www.digitalarkivet.no/view/15/pa00000001101061
 3. Her er det tatt utgangspunkt i dagens oppdeling av fylker og kommuner og lagt til evnt. tidl. benevnelser for disse. Hvis det ikke er opprettet en egen artikkelside for disse, vil denne bli søkbar og kategorisert etter dagens oppdeling.
 4. Norsk Speidergutt-Forbund sin Årsmelding 1922
 5. Bergen 1912 - 1922, utkast av Erik Rasmussen
 6. Bergen 1912 - 1922, utkast av Erik Rasmussen
 7. Tildelt av Sverre Vigander 9. juli 1916 for innsats under Landsleir Bergen 1916 (Norsk Speidergutt-Forbund), Speideren 1916, minnenummer landsleir
 8. Bruken av "romersk hilsen" og hederstegnet "svastika" bør sees i sammenheng med sin samtid og B-Ps begrunnelse, før Tyskland i mellomkrigstiden tok disse til sine. Landsmøtet i Norsk Speidergutt-Forbund, 1936 tok opp dette med hederstegnet "svastika". Forbundsstyret fulgte da opp med vedtak og retningslinjer i de påfølgende år, hvor det nye hederstegnet ble "den hvite hederslilje". Praksisen med "romersk hilsen" som flagghilsen ble endret i slutten av 1930-årene av alle de norske speiderforbundene.
 9. 9,0 9,1 Lilje.JPG Speideren nr. 7 1916, Norsk Speidergutt-Forbund.
 10. 10,0 10,1 Boken finnes hos Speidermuseet på Laksevåg
 11. Speideren nr. 10 1918
Vet du mer om "Trygve Kayser"? Du kan være med å legge inn mer historisk stoff, følg Basismanualen.
Husk å være innlogget for å gjøre endringer. Lykke til!