Ukraina

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Flagg Ukraina [1]
Kart over Europa [1]
Ukraina var en del av tidl. Sovjetunionen [1]
Denne siden er ment å vise til speidersamarbeidet mellom Ukraina og Norge, og / eller er tatt med grunnet internasjonale arrangementer i dette landet.

Ukraina

Fra wikipedia.org:

Ukraina er et land i Øst-Europa. Det grenser til Russland i øst, Hviterussland i nord, Polen, Slovakia og Ungarn i vest, Romania, Moldova, samt utbryterregionen Transnistria i sørvest. [1]

Hånd stopp.jpg Nasjoner og tidl. stater nevnt i artikkelen bør forstas i en historisk sammenheng og ikke nødvendigvis med dagens nasjon med sammenfallende navn. Dets tidl. historie, flagg, språk og tilhørighet er tatt med i et forsøk å gi en forståelse for speiderkontakt med Norge fra det 20. århundre og fremover, se også "tidl. nasjoner og kolonier" og "kategori:Ukraina". [2]

Størstedelen av landet ble fullt integrert i det russiske imperiet på 1800-tallet. Dobbeltmonarkiet Østerrike-Ungarn besto inntil slutten på den første verdenskrig av dagens Østerrike, Ungarn, Bosnia-Hercegovina, Kroatia, Tsjekkia, Slovakia, Slovenia, store deler av Serbia og Romania og mindre deler av Italia, Montenegro, Polen og Ukraina. Etter en kaotisk periode med mye indre stridighet og kamp om selvstendighet etter den første verdenskrig, ble Ukraina i 1922 en av republikkene som grunnla Sovjetunionen, som Den ukrainske sosialistiske sovjetrepublikk og en del av Sovjetunionen. Ukraina ble en uavhengig stat i 1991. [1]

Ved tilstelninger i Norge hvor flere nasjoners flagg er samlet, skal disse i alfabetisk rekkefølge etter nasjoners navn på fransk med dets kortform og det norske flagget skal alltid heises først og fires sist. Det franske navnet på Ukraina er "Ukraine". [3] [1]

Glimt fra historien

1999: Ukraina har vært assosiert medlem i WAGGGS siden 1999. [1]

2008: Ukraina har vært medlem i WOSM siden 2008. [1]

Forbund i Ukraina

2019: Ukrainas forbund for både jenter og gutter er National Organization of Scouts of Ukraine. [1]

2019: Ukrainas forbund for jenter er Asotsiatsiya Haydov Ukrayiny. [1]

Leirsteder i Ukraina

Arrangementer i Ukraina

Årstall Arrangementer i Ukraina Land / sted Antall deltakere Referanser
2010 Explorer Belt i norsk regi (Norges speiderforbund) Flagg Ukraina.png Ukraina [4]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [2]

Om norske forbindelser til Ukraina

1998: Fra NSFs årsrapport for 1998 om samarbeidsland:
NSF forbundsmerke 2 stoffmerke.jpg
Norges speiderforbund samarbeider med flere speiderforbund i Afrika og Øst-Europa. Våre viktigste samarbeidsland i Afrika er Kenya, Botswana, Lesotho og Uganda. I Øst-Europa er Ukraina organisasjonens samarbeidsland. En viktig hensikt med arbeidet er å styrke de lokale forbund slik at de blir i bedre stand til å tilby speiding til unge mennesker. Speiderforbundene opplever en positiv utvikling. Blant annet har både antall speidere og aktiviteter økt. Det har vært gjennomført besøk til alle våre samarbeidsland i 1998. I Kenya har Norges speiderforbund vært med å bygge opp et speidersenter i Embu som nå er i drift og hvor det skjer mye aktiviteter. I Nairobi ligger Regionskontoret for Afrika. Her er Norges speiderforbund involvert i “Management Training”. Dette er jobbtreningskurs hvor daglige ledere i afrikanske forbund læres opp i hvordan drive speiderforbund. Botswana Scout Association har etablert forbundskontor på egen leirplass, Aedume Campsite utenfor Gaborone. Der foregår det mye speideraktivitet og helgesamlinger. Forbundet har også leirplasser rundt i landet. I Lesotho samarbeider Norges speiderforbund med både Lesotho Girl Guide Association og Lesotho Scout Association, Begge forbundene har etablert forbundskontor i hovedstaden Maseru. Speiderne skaffer seg egne inntekter bl.a. ved at de produserer gjenstander lagd av tomme brusbokser og lager mursteinsblokker. I tillegg er speiderne involvert i samfunnsprosjekter som for eksempel gatebarnprosjekt. I Uganda samarbeider vi med Uganda Scout Association og Uganda Girl Guides Association. Sammen med Strømmestiftelsen driver vi opplæring av speiderledere. Kursene, som er todelte, består av prosjektplanlegging og ledertrening for speiderledere samt tilbud om mikrofinansiering. Gjennom Fellesrådet for speiderpiker i Norge, samarbeider vi med speiderne i Ukraina og hjelper til med oppbyggingen av speiderarbeidet for jenter. De har nå stiftet et eget speiderforbund og venter på å bli opptatt som medlem av World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS). [5]

Norske hederstegn og utmerkelser til personer fra Ukraina

Hederstegn og utmerkelser i Ukraina til norske personer

Utklipp og minner

Eksterne lenker

Referanser