Vestfold krets (NSF)

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Vestfold krets av
Norges speiderforbund
NSF-Vestfold krets-kretsmerke (3).jpg
Stiftet: 1978
Lagt ned:
Fylke: [1] Vestfold og Telemark
Forbund: Norges speiderforbund
Følg sporene til denne kretsen! Den har vært aktiv fra 1978 til i dag.
Se også tidl. Vestfold krets (NSF) og Vestfold krets (NSPF).
Les mer om speidingen i Vestfold og Telemark fylke. Vestfold og Telemark fylkesvåpen.png

Område

Vestfold krets (NSF) følger fylkesgrensene for tidl. Vestfold. [[Vestfold] og Telemark] grenser mot Viken, beliggende ved Oslofjordens vestside.

Kretsen i dag

Glimt fra historien

1978: Ved årsskiftet 1978/1979 hadde Vestfold krets (NSF) totalt 2591 medlemmer. [2]

1980 Kretshåndboken 001.jpg

1980: I følge Kretshåndboken var Vestfold krets (NSF) en av 37 aktive kretser i Norges speiderforbund, mars 1980. [3]

2013: Vestfold krets (NSF) var en aktiv krets i Norges speiderforbund, september 2013. [4]

Grupper

Oversikt over grupper (og ulike benevninger på disse), som har vært med i Vestfold krets (NSF), både dagens aktive og tidligere speidergrupper. [5] [6]

Her finner du også tropper/grupper som er registrert i Vestfold krets (NSF)

Ifølge nettsiden wwww.speiding.no var disse speidergruppene med i Vestfold krets (NSF) pr. september 2013:
Faksimalie speiding no.JPG
1. Brunlanes FSK, Eik, Fevang , Holmestrand, Horten MS, Hortenspeiding, 1. Horten, Husøy Sjø, 1. Høyjord, Larvik MS, 6. Larvik,
1. Nøtterøy, 2. Nøtterøy, 3. Nøtterøy, Oseberg, Vestfold Roverberedskapsgruppe, 1. Sandefjord, Solløkka MS, 1. Stavern, Tjøme og Tønsberg. [11]
Ifølge nettsiden wwww.speiding.no var disse speidergruppene med i Vestfold krets (NSF) pr. januar 2016:
Faksimalie speiding no.JPG
1. Brunlanes FSK, Eik, Fevang , Holmestrand, Horten MS, Hortenspeiding, 1. Horten, Husøy Sjø, 1. Høyjord, Larvik MS, 6. Larvik,
1. Nøtterøy, 2. Nøtterøy, 3. Nøtterøy, Oseberg, Vestfold Roverberedskapsgruppe, 1. Sandefjord, 1. Stavern, Tjøme og Tønsberg. [12]

Kretsledere

Kretsledere gjennom tidene Årstall / periode Referanser
Helge Klingberg, Stokke Fra Juli 1978 [13]
Ruth Iren T. Tjäder, Tønsberg 1979–80 [14]
Helge Klingberg, Stokke 198182
Ragnar Holand, Sandefjord 1983–84
Sigurd Lundal, Kvelde 1985–86
Henning Marcussen, Nøtterøy 1987
Merete Bøe, Tjølling 1988–89
Ole Harald Flåten, Slagen 1990–92
Inger Hofer, Husøy 1993–94
Svein Arne Nilson, Larvik 1995
Jan Petter Bergan, Tønsberg 1996–97
Kurt Vidar Gundersen, Horten 1997–99
Henning Marcussen, Nøtterøy 1999–(?)
Kurt Vidar Gundersen (?)–(?)
Alf Arne Kristoffersen (?)–2021
Johannes Botne 2021–i dag

Kurs – samlinger

Dyktige ledere og patruljeførere er en forutsetning for et godt speider-arbeid. Dette innså kretsens første ledere, og allerede i 1922 fikk kretsen istand et kurs for patruljeførere. En del av kretsens ledere har også i disse årene etter hvert gjennomført Gilwelltreningen (senere Trekløver/ Gilwell) som har betydd meget for lederstandarden. Ledersamlinger ble også satt opp på kretsens arbeidsplan. Disse ble gjennomført regelmessig med godt lærerikt, inspirerende program, og de har hatt god tilslutning. En del av disse samlingene har også vært grenvise. Senere arrangerte kretsen med egne krefter slike kurs, og spesielt etter den andre verdenskrig kom kursvirksomheten i faste, gode former. Kretsen fikk sin egen kursleder, og det ble bygget opp et eget kursteam. Lederne ble etter hvert flinke til å ta imot kretsens kurstilbud. Fra forbundets side ble utarbeidet: "Lederstart", Trening I, II og III som kretsen fulgte. Kretsen har også regelmessig arrangert patruljeførerkurs og fører-patruljekurs.

Kretsens pinse- og sommerleirer

Årstall Kretsens pinse- og sommerleirer Sted / kommune Antall deltakere Referanser
1978 Kretsleir Kvernmoen, 1978 Aremark kommunevåpen.png Aremark
1983 Kretsleir Tromøya, 1983 Arendal kommunevåpen.png Arendal
1987 Kretsleir Finnskogen, 1987
1991 Kretsleir Rakke, Stavern, 1991 Larvik kommunevåpen.png Larvik
1995 Kretsleir Stavern, Nedre og Øvre Buskerud, Tele-Busk og Vestfold kretser, 1995 (Norges speiderforbund) Larvik kommunevåpen.png Larvik
1999 Kretsleir Veierland, 1999 Færder kommunevåpen.png Færder
2003 Kretsleir Okkon03 , 2003 Nissedal kommunevåpen.png Nissedal
2008 Kretsleir Kragenäs , 2008 Sverige
2012 Kretsleir Kvernmoen, 2012, med Vestfold krets (Norges KFUK-KFUM-speidere) Aremark kommunevåpen.png Aremark
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [1]

Kretskonkurranser

Konkurranser brukt på riktig måte er også en av speidingens arbeidsmetoder. Disse konkurransene har i de senere år fått navnet "Tiurleiken". De tre beste patruljene får delta i NM i speiding der patruljer fra Vestfold har plassert seg først.

Roverarbeidet

Det er også adskillige rovere som tar tjenesteoppgave som assistenter i flokk og tropp. Mange av våre rovere har gjennom sitt roverlag fått en fin avslutning på sine speiderår. Egne roverarrange-menter for roverne: roverfemkamp, rover-treff, rovernes advents-gudstjeneste, o.l. ble etter hvert årlige arrangementer på kretsens terminliste.

Ulvungearbeidet

Kretsen har i alle år arrangert egne ulveungesamlinger – senere småspeidersamlinger på vårparten. Kampen om "Skinnet" har alltid hatt stor deltakelse. Ulvunge/småspeiderledere samles til regelmessige ledersamlinger og tips-kurs. Ulvunge/småspeiderarbeidet har etter hvert blitt en betydelig rekruterings-faktor for speidertroppene

Stevner – jubileer

70-årsjubilèet i 1988 ble feiret med etstørre stevne i Bugårds-parken i Sandefjord med 450 deltakere. I oktober ble arrangert en jubileums-bankett for lederne i Andebu.

Deltakelse i landsleirer – og utenlandske leirer

Landsleiren har vært lagt til forskjellige steder i vårt land:

1981 første landsleir i det nye fellesforbundet, Åsnes 1985 Notodden 1989 Skaugum 1993 Eidsskog 1997 Austråt

De mange tusen speidere som har vært med på disse leirene har fått med seg gode opplevelser. Vestfoldspeiderne har også deltatt i leirer i utlandet. Senere har det deltatt speidere fra Vestfold i alle verdens-jamboreer, også i fjernt-liggende land. Vestfold har etter krigen deltatt i Jamboretter i nordiske og andre europeiske land.

Medlemsutviklingen

I 1978 gikk Norsk Speidergutt Forbund sammen med Norsk Speiderpikeforbund (blåspeiderne). Guttekretsen her i Vestfold hadde arbeidet i 60 år da fellesforbundet kom igang. Pikekretsen var stiftet i 1932. Vi fikk dermed også her i Vestfold en felleskrets. Dermed ble medlems-massen "blandet" med piker og gutter. Dette førte til at det ble både kvinnelige og mannlige ledere på alle plan – også kretsens ledelse. I den første tiden var det nok en del startvanskeligheter, men det hele har normalisert seg nokså raskt.

Medlemstallet i felleskretsen:

 • 1978 2.809
 • 1983 2.053
 • 1988 1.683
 • 1994 1.443
 • 1998 1.200

Nedgangen i vår krets er i takt med forbundets nedgang, og som også er lik for alle barne- og ungdoms-organisasjoner.

"Vest i Viken"

Et eget kretsorgan hadde lege stått på ønskelisten. I oktober 1975 kom det første prøvenummeret ut, og det ble da til i fellesskap med begge pikekretsene – de blå og de brune. Et viktig kontaktledd var satt ut i livet, og dette kretsorganet har også fortsatt for den nye felleskretsen etter 1978. Vi tar også med at "Vest i Viken" ble tildelt "Den gyldne fjærpenn" for 1997.

Kretssekretær

På kretstinget i juni 1978 ble besluttet å opprette halvdagsstilling for sekretær. Else Andersen ble ansatt og hadde sin kontorplass i Speiderhuset i Tønsberg til 1986. I 1987 ble Trine Strandæs sekretær. Anne Strand var kretsens sekretær fra 1988 og sluttet våren 1997. Den siste tiden var kretskontoret flyttet til Larvik. Kretskontoret har også salg av Speider-Sportartikler. Fra 1/1 1998 er Gerd Jørgensen ansatt som sekretær.

Sluttord fra Øystein Sårheim

En speiderkrets`s oppgaver er å være en distriktsorganisasjon – Forbundets forlengede arm – som skal sørge for vekst og utvikling, gi lederne trening og drive "livberging" der det er nød-vendig.

Det er på grunnplanet – i flokk, patrulje, tropp og lag – den enkelte speider lever sitt speiderliv. Det er tusenvis av unge som har en kortere eller lengere speidertid i sine viktige oppvekstår. Men det er riktig også å gi kretsen honnør for dens betydning for deres speiding.

Det er også viktig å ta med i tankene de unge modige menn som i begeistring for speidersaken, noe ukjent med selve speiderarbeidet, satte det hele i gang for 80 år siden. Lite ante de nok den gang om hva deres pionerinnsats skulle komme til å få av betydning.

La oss også ta med alle de lederne som i tro på saken var villige til å stå i spissen og trakk lasset for speiderarbeidet her i Vestfold.

Til dagens ledere og speidere vil jeg si:

SitatDet er lagt et spor. – Det er nå deres oppgave å gå videre på vegen.Sitat
Øystein Sårheim, se flere speidersitater her

Speiderhus, -hytter og møtesteder

Hytte-spesialistmerke-Merkeboka 1986-KFUM.jpg Speiderhus, -hytter og -leirsteder

Utklipp og minner

Om Vestfold og Telemark

Les mer om speidingen i Vestfold og Telemark fylke. Vestfold og Telemark fylkesvåpen.png

Om Norges speiderforbund

NSF logo kløverlilje.PNG Norges speiderforbund

Eksterne lenker

Referanser

 1. Her er det tatt utgangspunkt i dagens oppdeling av fylker og kommuner og lagt til evnt. tidl. benevnelser for disse. Hvis det ikke er opprettet en egen artikkelside for disse, vil denne bli søkbar og kategorisert etter dagens oppdeling.
 2. Lederbladet nr. 3, 1979, Norges speiderforbund
 3. Kretshåndboken, 1980
 4. Opplysninger fra www.speiding.no, september 2013
 5. Opplysninger fra Norges speiderforbund, kretser og grupper 1999 - 2012
 6. Opplysninger fra Norges speiderforbunds medlemsblader og andre oversikter fra 1978 til i dag
 7. 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 Speideren, nr. 2 1982, Norges speiderforbund.
 8. 8,0 8,1 8,2 8,3 Speideren, nr. 1 1979, Norges speiderforbund.
 9. 9,0 9,1 Speideren, nr. 1 1983, Norges speiderforbund.
 10. 10,0 10,1 10,2 Speideren, nr. 1 1981, Norges speiderforbund.
 11. Opplysninger fra www.speiding.no, september 2013
 12. Opplysninger fra www.speiding.no, januar 2016
 13. Sandefjords Blad 18.januar 1978 (Nasjonalbiblioteket)
 14. Sandefjords Blad 18.januar 1978 (Nasjonalbiblioteket)
 15. Speideren nr. 1 1980
 16. Sandefjords Blad 18.januar 1978 (Nasjonalbiblioteket)
 17. Fra Fred Isaksens samling