Vestfold krets (Norsk Speidergutt-Forbund)

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Vestfold krets av
Norsk Speidergutt-Forbund
NSF logo.jpg
Stiftet: 16. juni 1918 [1]
Lagt ned: 23. april 1978
Fylke: [2] Vestfold og Telemark
Forbund: Norsk Speidergutt-Forbund
Følg sporene til denne kretsen! Den var aktiv fra 1918 til 1978.
Se også samtidige Vestfold krets (NSPF)og dagens Vestfold krets (NSF).
Les mer om speidingen i Vestfold og Telemark fylke. Vestfold og Telemark fylkesvåpen.png

Område

Vestfold krets (Norsk Speidergutt-Forbund) fulgte fylkesgrensene for tidl. Vestfold, Vestfold og Telemark.

Glimt fra historien

Starten i Vestfold

Litt om stiftelsen av Vestfold krets, Speideren nr. 7 1918.

1912: I 1912 nådde "speiderbølgen" til Vestfold ved at 1. Sandefjord Speidertropp under ledelse av klokker Tore Fagereng ble stiftet.

Noe senere kom forsiktige forsøk i Tønsberg og Larvik, men arbeidet manglet ledere, og det haltet til 19171918. Da kom det mer fart i arbeidet rundt omkring. Speiderpatruljer slår seg sammen til tropper, og voksne tok på seg lederoppgavene.

Kretsen stiftes

1918: Den 16. juni inviterte Sandefjord-speiderne etter initiativ av pastor – senere biskop – Johannes Smidt andre speidere i Vestfold til innvielse av sin hytte ved Mefjorden (Kastet) ved Sandefjord. Mange speiderledere var også møtt opp, og man besluttet å gå sammen til Vestfold krets (Norsk Speidergutt-Forbund). Som kredschef ble valgt Sigurd Hj. From. Kretsen tellet allerede ved starten 233 speidere. [3]

1920: I "Tunsbergeren" 22/9 1920 finner vi følgende:

"Valget fikk sådant udfall: Halvdan Møller, Sandefjord, Kredschef, kasserer og sekretær og Ole Andersen (senere Arnborg), Tønsberg, visekredschef.

Som styremedlemmer: Asbjørn Bakken, Larvik, Hans Corneliussen, Sandefjord,, S. Frigstad, Sem, M. Salomonsen, Fredriksvern, Johs. Nygård, Horten. Dessuten valgtes 7 suppleanter. Til revisor valgtes red. Laug og handelsgym. John Wenaas, Sandefjord.

– Videre bestemte man at avholde kredsstevne på Oseberg i Slagen den 19. September. – Et større kredsstevne skal søges arrangert på Horten i mai neste år.

Vestfold krets av Norsk Speidergutt-Forbund avholdt tirsd. Førermøde i Sandefjord. I mødet deltok representanter fra 11 tropper i et antall av 25. Forhandlingene lededes av kreds-chefen Halvdan Møller. Man drøftet utvidelsen av speiderarbeidet inden kredsen, og man var enige om at søge å få mer ensartethed i speiderdrakten. – Kredsstyret fikk i oppdrag at udarbeide lover for kredsen."

1926: Årsberetningen for Norsk Speidergutt-Forbund for 1926 nevner Vestfold krets (Norsk Speidergutt-Forbund):

Header Lederen 1923 -.JPG

Arbeidet i kretsen går forholdsvis bra nu. Der er nok enkelte tropper som ligger noe tilbake, særlig på grunn av førermangel. Forbundsinstruktøren var i kretsen høsten 1926. Der blev holdt kurser og arbeidet kom godt igang. Fra 2.-7. juli blev der avholdt kretsleir ved Naverfjord, hvor 270 speidere deltok. Larvik har egen hytte. Kretsen har 15 tropper med 492 speidere. [4]

Kurs - Samlinger

1922: Dyktige ledere og patruljeførere er en forutsetning for et godt speider-arbeid. Dette innså kretsens første ledere, og allerede i 1922 fikk kretsen stand et kurs for patruljeførere. Fra forbundet fikk kretsen i flere år besøk av forbundssekretær Erik Rasmussen og forbundsinstruktør Rolf Lykken som arrangerte samlinger og kurs både for patruljeførere og ledere.

1931: En del av kretsens ledere har også i disse årene etter hvert gjennomført Gilwelltreningen (senere Trekløver Gilwell) som har betydd meget for lederstandarden. De første deltagende var Bjarne Ingjerd, John Berggren og Einar Follum i 1931.

Ledersamlinger ble også satt opp på kretsens arbeidsplan. Disse ble gjennomført regelmessig med godt lærerikt, inspirerende program, og de har hatt god tilslutning. En del av disse samlingene har også vært grenvise. Senere arrangerte kretsen med egne krefter slike kurs, og spesielt etter 2. verdenskrig kom kursvirksomheten i faste, gode former. Kretsen fikk sin egen kursleder, og det ble bygget opp et eget kursteam. Lederne ble etter hvert flinke til å ta imot kretsens kurstilbud.

Kretskonkurranser

Konkurranser brukt på riktig måte er også en av speidingens arbeidsmetoder.

1926: Allerede under kretsleiren ved Naverfjorden ved Stavern i 1926 ble det kjempet om kretsens silkebanner. Senere ble disse konkurransene fast post i forbindelse med kretsleirene.

1937: Fra 1937 ble bestemt at kretskonkurransen skulle holdes hvert år med 4-mannslag fra hver tropp. Dessuten skulle troppsarbeid med grader og merker også telle. Disse konkurransene fikk etter hvert fantasifulle rammer og ble store opplevelser for de som deltok.

1952: I 1952 ble statuttene for kretskonkurransene forandret slik at alle patruljene skulle delta for å være med å kåre beste patrulje og tropp.

Roverarbeidet

Allerede før krigen kom arbeidet for "de store gutta" – roverne i gang, og de første roverlag så dagens lys. – Etter krigen ble det større fart i dette arbeidet. Det er også adskillige rovere som tar tjenesteoppgave som assistenter i flokk og tropp. Mange av våre rovere har gjennom sitt roverlag fått en fin avslutning på sine speiderår. Egne roverarrangementer; roverfemkamp, rovertreff, rovernes adventgudstjeneste, o.l. ble etter hvert årlige arrangementer på kretsens terminliste.

1933 22. april: Kretsens første rovermøte ble avholdt i Tønsberg kristelige ungdomslags lokaler med ca 30 deltagere fra hele kretsen. Kretssjefen åpnet møtet. Tidligere roverleder i Oslo, Eivind Knutsen innledet så til samtale om roverarbeidet, og i den efterfølgende diskusjon deltok flere rovere. Møtet var vellykket. [5]

1965: Einar Islann er roverombudsmann for kretsen. [6]

Ulvungearbeidet

Dette arbeidet for de yngste var så vidt begynt noen få steder før 2. verdenskrig, men tok seg veldig opp i årene etter krigen. Etter hvert har det vokst slik at det utgjør ca 1/3 part av kretsens medlemstall. Kretsen har i alle år arrangert egne ulveungesamlinger – senere småspeidersamlinger på vårparten. Kampen om "Skinnet" har alltid hatt stor deltakelse. Ulvunge/småspeiderledere samles til regelmessige ledersamlinger og tips-kurs. Ulvunge/småspeiderarbeidet har etter hvert blitt en betydelig rekruterings-faktor for speidertroppene

Stevner – jubileer

I de første årene kom ofte Vestfold-speiderne sammen til stevner gjerne i forbindelse med St. Georgsdagen. Disse begynte med gudstjeneste, parade og aktiviteter på en nærliggende slette i skogen el. lign. Videre ble kretsens "runde" år feiret.

1928: Kretsens 10-årsjubileum ble feiret med stor samling i Tønsberg.

1933 23. april: Kretsens 15 års jubileum ble feiret med en større mønstring i Tønsberg med ca 600 deltagere; Parade på torget, gudstjenest i kirken og om ettermiddagen var det fest hvor man blant annet viste landsleirfilmen fra Mandal. [5]

1943: Under krigen – i 1943 – da speider-arbeidet var forbudt – ble 25-årsjubilèet feiret "illegalt" av en del ledere på Onoøya i Farris.

1968: Ved 50-årsjubilèet samlet kretsen alle sine ulvunger, speidere, rovere og ledere seg til et stort stevne på Farriseidet ved Larvik. Speiderne lå i leir fra lørdag til søndag. Da var det stor speidergudstjeneste med preken av kretsens stifter biskop Johannes Smidt. 15-årsjubilèet ble feiret i Tønsberg på samme måte.

1938: I forbindelse med kretsleiren på Lifjell i 1938 ble 20-årsjubilèet feiret. Det var lagt opp et stort og variert program for alle grenene, og hele dagen var det stor tilstrømning av foreldre og interesserte. Samme år ble en egen lederfest arrangert i Sjømilitære Samfund i Horten.

1978: Kretsens 60-årsjubileum ble markert med en større jubileumsomtale i avisene og flott vindusutstilling. - Dessuten ble det feiret med en stor jubileumslederfest i Tønsberg. Dette var det siste arrangementet for guttekretsen før den gikk sammen med pikene i det nye fellesforbundet i 1978.

Deltakelse i landsleirer – og utenlandske leirer

1914: Vi vet at det deltok noen speidere fra Sandefjord i vårt forbunds første landsleir på Hovedøya i 1914.

1924: Som krets var det først på landsleiren i Hamar i 1924 at det deltok en større kontingent – ca. 100 speidere – fra Vestfold. Siden har det alltid deltatt store kontingenter av Vestfoldspeidere på landsleir.

1929: Vestfold krets (Norsk Speidergutt-Forbund) hadde 8 deltagere på 3rd World Scout Jamboree. Juul Olsen, Horten, var leder for disse. Han hadde ansvaret for å skaffe utstyr. Blant annet 2 telt. Kretsstyret godkjente at de fikk med kretsbanneret og poengterte at stangen må deles.[7][8]

1933: Kretsen sender 10 deltagere til 4th World Scout Jamboree i Ungarn: Fra Stavern: 1, fra Larvik: 1, fra Sandefjord: 2, Fra Tønsberg: 1, fra Nøtterøy: 3 og fra Horten: 2. [5]

1948: Vestfold krets (Norsk Speidergutt-Forbund) hadde 637 deltakere på Landsleir Mandal 1948 (Norsk Speidergutt-Forbund), med troppene 1. Borre, 1. Botne, 1. Eik, 2. Eik, 1. Horten, 2. Horten, 3. Horten, 4. Horten, 5. Horten, 7. Horten, 8. Horten, 1. Larvik, 2. Larvik, 3. Larvik, 5. Larvik, 6. Larvik, 1. Nøtterøy, 2. Nøtterøy, 3. Nøtterøy, 4. Nøtterøy, 5. Nøtterøy, 6. Nøtterøy, 1. Sandar, 2. Sandar, 1. Sandefjord, 2. Sandefjord, 3. Sandefjord, 4. Sandefjord, 5. Sandefjord, 6. Sandefjord, 8. Sandefjord, 1. Skjee, 1. Slagen, 2. Slagen, 3. Slagen, 1. Stavern, 1. Stokke KFUM, 2. Stokke, 1. Tanum, 1. Tønsberg, 2. Tønsberg, 3. Tønsberg og 4. Tønsberg. [9]

1960: I 1960 ble landsleiren lagt til [[Landsleir Brunlanes 1960 (Norsk Speidergutt-Forbund)|Brunlanes];:], og det førte med seg at en stor del av arbeidsoppgavene ble lagt på lederne fra vår krets.

Speiderarbeidet forbudt under krigen

1941: Under okkupasjonen ble 11/9 1941 speiderarbeidet her i landet forbudt, og Forbundene oppløst. Alle speidernes eiendeler, drakter, telter, penger etc. måtte innleveres, og virksomheten måtte opphøre. Vår krets arkiv ble ved en "misforståelse" ikke levert inn. En del speidertropper drev sitt arbeid i det skjulte for sine eldre speidere, og speiderne ble holdt sammen ved et aktivt friluftsliv. Ellers var mange gamle speidere og ledere å finne i motstandsbevegelsen Milorg. o.l. I Sandefjord ble dette arbeidet rullet opp, og en del ledere ble arrestert og henrettet.

1945: I frigjøringsdagene i mai 1945 startet speiderarbeidet opp igjen og med stor tilstrømning. Dette var dager alle hadde sett frem til med stor forventning.

Medlemsutviklingen

1918: Guttekretsen startet i 1918 med 233 speidere. Veksten tok tid. Det måtte startes nye tropper rundt omkring. De som sto i spissen for kretsens arbeid følte seg usikre og hadde lite overskudd til ekspansjonsvirksomhet. De første årene måtte man ty til hjelp fra forbundet. Men det viste seg snart at speiding i Vestfold var "liv laga". Medlemstallet vokste pent og sikkert.

1924: I 1924 hadde Vestfold 14 speidertropper med 409 speidere. I NSFs årsoversikt for 1926 meldes det at kretsen består av 15 tropper med 492 speidere.

1928: Etter 10 års virksomhet besto kretsen i 1928 av 16 tropper med 473 speidere.

1929: 16 anerkjente tropper med tilsammen 528 speidere.

1941: Da speiderarbeidet ble forbudt høsten 1941 var det 22 tropper med ca 900 speidere. Etter frigjøringen steg antall tropper og medlemmer raskt.

1945: Allerede ved utgangen av 1945 var det 24 tropper med ca. 1.100 speidere. Organisasjonsformen gruppe bestående av flokk, speidertropp og roverlag ble etter hvert bygget opp. Det var jevn stigning – særlig i slutten av 1960-årene og inn i 1970-årene ble medlemstallet over 2.000 medlemmer i 47 grupper.

1970: Gudbrand Mellbye er Forbundsstyrets kontaktperson for kretsen. [10]

Kretsens pinse- og sommerleirer

Allerede fire år etter kretsens stiftelse ble den første fellesleir for hele kretsen arrangert på Tveitan ved Sandefjord. Med hele 300 deltakere. Været var riktignok Ikke det beste, men det ble en vellykket leir. Senere har det vært holdt kretsleir hvert 4. år. I alle år opptil 1938 ble de holdt i Vestfold. I 1938 på Lifjell i Telemark. I årene etter 2. verdenskrig har de fleste vært utenfor fylket. De første årene ble kretsleirene ledet av Forbundssekretæren, men senere tok kretsledelsen seg av arrangementene. (Det refereres til to leire samme sted før 1926.)

Årstall Kretsens pinse- og sommerleirer Sted / kommune Antall deltakere Referanser
1914 Leir for Vestfold-tropper, Tveitan ved Sandefjord, 1914 (Norsk Speidergutt-Forbund) Sandefjord kommunevåpen.png Sandefjord 300
1922 Kretsleir Tveitan ved Sandefjord, Vestfold krets, 1922 (Norsk Speidergutt-Forbund) Sandefjord kommunevåpen.png Sandefjord 300 [11]
1926 Kretsleir Naverfjorden ved Stavern, Vestfold krets, 1926 (Norsk Speidergutt-Forbund) Larvik kommunevåpen.png Larvik 270
1930 Kretsleir Tjøme, Vestfold krets, 1930 (Norsk Speidergutt-Forbund) Færder kommunevåpen.png Færder
1934 Kretsleir Løvøya ved Horten, Vestfold krets, 1934 (Norsk Speidergutt-Forbund) Horten kommunevåpen.png Horten 370 speidere [12]
1938 Kretsleir Lifjell, Vestfold krets, 1938 (Norsk Speidergutt-Forbund) Seljord kommunevåpen.png Seljord
1941 - 1945 Speiderarbeidet er forbudt, september 1941 - 7. mai 1945
8. mai 1945 Speiderarbeidet blir legalt igjen
1947 Kretsleir Bastøya, Vestfold krets, 1947 (Norsk Speidergutt-Forbund) Horten kommunevåpen.png Horten
1950 Kretsleir Gjuvsjå på Hovinheia, Vestfold krets, 1950 (Norsk Speidergutt-Forbund) Tinn kommunevåpen.png Tinn 170 [13]
25. juni1. juli 1954 Kretsleir Grevleleiren, Vestfold krets, 1954 (Norsk Speidergutt-Forbund) Larvik kommunevåpen.png Larvik
1958 Kretsleir Skulsbu, Skrim, Vestfold krets, 1958 (Norsk Speidergutt-Forbund) Kongsberg kommunevåpen.png Kongsberg
1962 Kretsleir Grevlelunden, Stavern, Vestfold krets, 1962 (Norsk Speidergutt-Forbund) Larvik kommunevåpen.png Larvik
1963 Kretsleir Refsholt i Tjølling, Vestfold krets, 1963 (Norsk Speidergutt-Forbund) Larvik kommunevåpen.png Larvik
1.8. august 1966 Kretsleir Kjærre/Rust, Veggli i Numedal, Vestfold krets, 1966 (Norsk Speidergutt-Forbund) Rollag kommunevåpen.png Rollag [14]
1970 Kretsleir Bergsvann i Hof, Vestfold krets, 1970 (Norsk Speidergutt-Forbund) Holmestrand kommunevåpen.png Holmestrand
1974 Kretsleir Risøya ved Tvedestrand, Vestfold krets, 1974 (Norsk Speidergutt-Forbund) Tvedestrand kommunevåpen.png Tvedestrand
1978 Kretsleir Kvernmoen, Vestfold krets, 1978 (Norges speiderforbund) Aremark kommunevåpen.png Aremark
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [1]

Kretsledere

De fem første kretslederne kom fra Sandefjord, senere har vervet gått på omgang med kretsledere fra forskjellige deler av kretsen. De første årene var det vanskelig å få kretsledere som kunne avse tilstrekkelig tid til arbeidet. De satt derfor forholdsvis kort tid. Etter hvert som lederne fikk mer tak på speiderarbeidet, ble villigheten til å ta på seg tillitsverv større. Kretslederne satt også i lengre perioder enn i de første årene.

Kretschefer og kretsledere gjennom tidene Årstall / periode Referanser
Sigurd Hj. From, Sandefjord 191820 [15]
Halfdan Møller, Sandefjord 192021
Johannes Smidt, 1. Sandefjord 192123 [16] [2]
Kristian Laug, Sandefjord 192324
Halvdan Feen, 1. Sandefjord 192425
Gustav R. Dahl, Horten 192526 [17]
Magnus Salomonsen, Brunlanes 192627
Albert Holst, Tønsberg 192739 [18][19] [20]
Bjarne Indgjerd, Larvik 194050 [21] [22]
Filip Agerup, Holmestrand 195054 [23] [24] [25] [26]
Johs. Kvaal Grepstad, Nøtterøy 195458
Arne Hagen, Horten 195860
Johs. Kvaal Grepstad, Nøtterøy 196061 [27]
Johnny Hansen, Slagen 196165 [28] [29]
Øystein Sårheim, Nøtterøy 196570 [30] [31] [32] [33]
Bjarne Byholt, Våle 197071
Odd Ekanger, Sandefjord 197275
Helge Klingberg, Stokke 197578 [34]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [3] [35]

Årsmøtereferater/referater

1920: 31. august 1920, Sandefjord.[36]

Vestfold kreds av norsk speiderforbund ho!dt fremmøte i Sandefjord tirsdag. Som kredschef valgtes Halvdan Møller, Sandefjord og for Horten indvalgtes i styret Johs. Nygaard. Videre bes!uttet man at avholde kredsstevne pa. Oseberg i Slagen søndag den 19. septbr. førstk. Et større kredsstevne skal søkes arrangert paa Horten i mai maaned næste aar. Man drøftet endvidere speiderarbeidet inden kredsen. Bl.a. var man enige om at søke tilveiebragt større ensartethet i speiderdragten.

1926: 26. september 1926, Knatholmen, Sandefjord.[37] [37]

Vestfold kreds av Norsk Speidergutforbund hadde søndag aarsmøte pag Knatholmen. Beretning og regnskap blev referert og godkjendt. Som ny kredsehef valgtes gartner Salomonsen, Fredriksvern. Som kasserer og sekretær valgtes S. Pihl, Larvik, og som revisor valgtes kontorchef Nilsen, Larvik. Som øvrige medlemmer av styret valgtes: Brestrup, Fredriksvern, Feen, Sandefjord, Frigstéd, Sem, Totvedt, Tønsberg, Berntsen, Nøterø, Anderson, Horten, og Alf Enger Larsen, Holmestrand'.

1927: 17.-18. september 1927, Speiderhytta, Tønsberg.[38]

Vestfold krets av N.S.F hadde lørdag 17. og søndag 18. sitt årsmøte. — Av årsberetningen fremgår at der i kretsen nu er 471 speidere fordelt på 16 tropper. Arbeidet i byene har vært bra. — Der blev foretatt valg på nytt styre. Efter de nye lover skal styret bestå av kretschef og 4 styremedlemmer. Kretschef b!ev Albert Holst, Tønsberg, og styremedlemmer: Einar Jacobsen, Horten, Sverre Sandvik, Larvik, lærer Halvdan Feen, Sandefjord og lærer Berntsen, Nøtterøy. Møtet blev avholdt i Tønsbergspeidernes hytte og var arrangert på en grei måte.

1928: 18. november 1928, Tønsberg.[39]

Vestfold kreds av Norsk Speiderforbund holdt aarsmøte i Tønsberg søndag. Aarsberetning og regnskap blev enstemmig godtat. Valgene hadde det utfald at det nye styre kommer til at bestaa av: Albert Holst, Tønsberg (kredschef), Einar Jacobsen, Horten (vicekredschef), lærer F. Berntsen, Nøterø, Olaf Feen, Sandefjord, og Sverre Sandvik, Larvik, med følgende som varamænd: Einar Sandvik, Larvik, Hans Halvorsen, Horten, Roald Røed, Holmestrand og Ole Andersen, Tønsberg. Som revisor valgtes bankkorrespondent Rolf Jensen, Horten, og referent til «Speideren» blev sekretæren.

1929: 13. oktober 1929, Horten.[40]

Vestfold krets av Norsk speidergutt forbund haddc i går årsmøte på Horten. Det var fremmøtt 15 stemmeberettigede fra kretsens 16 tropper (hver tropp har 1 stemme), samt endel andre interesserte speidere. Møtet blev åpnet med andakt ved troppsfører lærer Berntsen, Nøtterø. Av årsberetningen fremgikk at Vestfold hadde I3 tropper med tilsammen 530 speidergutter. 2 tropper hadde sluttet, men til gjengjeld innmeldt 2 nye, nemlig 4. Tønsberg og 5. Larvik. Det var holdt 3 styremøter og et førerstevne på Nøtterø. Flere av troppene hadde hatt troppsleir eller vært på tur. 8 gutter deltok i verdensjamboreen i England. — Regnskapet godkjentes og viste en inntekt pi kr. 487,12 og utgift kr. 272,02. Den nuværende kretschef, typograf A. Holst, Tønsberg, blev gjenvalgt; vicekretsfører blev lærer Berntsen. De uttredende styremedlemmer var troppsførerne Sverre Sandvik og Einar Jacobsen. Sandvik blev gjenvalet og som nytt medlem Henry Andersen, Horten. Suppleanter blev troppsassistent Bernt Freberg, Nøtterø, Roald Røed, Holmestrand, Sigurd Lie Hansen, Tønsberg og troppsfører Bjarne Ingjerd, Larvik. Revisor blev avdelingsschef Rolf Jensen, Tønsberg. Man besluttet at kretsIeiren i 1930 enten blir på Skallevoldstranden i Slagen eller Knatholmen ved Sandefjord. Møtet blev avsluttet med andakt ved Ole Andersen, Tønsberg, hvorefter speiderbønnen blev sunget.

1931: 15. november 1931, Ono, Farrisbygden, Larvik. [41]

Vestfold krets av N. S. F. hadde igår årsmøte på Ono, oppe i Farrisbygden. Der blev også holdt ledermøte som dannet avslutning på forbundsinstruktør R. Lykkens reise i kretsen. På årsmøtet var fremmøtt representanter fra 17 tropper. Av årsberetningen som godtokes med en kort bemerkning hitsettes følgende: Der har i årets løp vert avholdt 3 styremøter, hvor stevner, godkjennelse av tropper, ledere etc., samt kretsens indre anliggender er blitt behandlet. J pinsen arrangertes førerstevne under instruktør Lykkens ledelse. Dette stevne hadde let vel 30 deltagere. Sommeren har vært livlig, idet ikke mindre enn 8 turer og leire er b!itt arrangert. 4 patruljeførere har deltatt i forbundets patruljeførerkursus, likesom tropsførerne Bj, Jndgjerd, Larvik, E. Follum, Stavern og John Berggreen, Sandefjord, har gjennemgått førertreningen (Gilwell). Kretschefen har besøkt og inspisert Våle, Sandefjord og Stavern, samt Stokke ved oprettelse av I Stokke speidertropp. Kretsen består nu av 4 avdelinger og 6 enkeltstående tropper, ialt 22 tropper. Dette er en tilvekst pa 4, idet foruten 1. Stokke også 3. og 4. Tønsberg og 2. Sandefjord er nye av i år. Det samlede medlemstall er vel 700. Kretsens økonomiske stilling i dag må sies å være god, idet kretsregnskapet der blev fremlagt og gitt decharge, viste en saldo av ca 1000 kroner. Kretsstyrets forslag til budgett blev godtatt i sin helhet. Valgene fikk følgende utfall; Tjl kretschef gjenvalgtes Albert Holst, Tønsberg, med 16 stemmer. Styremedlemmer blev: Bj. Indgjerd, Larvjk og John Berggreen, Sandefjord, med Gunvald Moi, Sandefjord og Møller Åsen, Holmestrand som I. og 2. varamann. Revisoren Rolf Jensen, Horten gjenvalgtes enstemmig. Under eventuelt fremkom endel bemerkninger om lovene som i enkelte avsnitt var litt uklare. Det blev henstillet til det kommende styre ta disse op til revisjon. Kretschefen rettet til slutt en hjertelig takk til forbundsinstruktøren for hans interesserte og dyktige arbeide i de ca. 2 måneder han hadde tilbragt i Vestfold. Til slutt rettet vicekretschefen en takk til kretschefen for hans arbeide.

1932: November 1932, Sandefjord. [42]

Vestfold krets av Norsk Speiderguttforbund har holdt årsmøte i Sandefjord under ledelse av kretschefen Albert Holst. Årsberetning, regnskap samt styrets forslag til budgett for 1933, vedtokes enstemmig. Ved valgene på styremedlemmer gjenvalgtes lærer Berntsen, Nøtterø. Istedetfor sogneprest Follum, Stavern, som hadde frabedt sig gjenvalg, valgtes bygningssnekker Gunvald Moi, Sandefjord. Som sekretær valgtes kontorist Jon Berggren, Sandefjord. Revisoren, bankassistent Rolf Jensen, Horten, gjenvalgtes. Til vicekretschef valgtes klokker Indgjerde, Larvik. I anledning av 15 års jubileet i 1933 besluttedes å arrangere en kretssamling i Tønsberg på St. Georgsdagen, 23. april.

1945: 13. desember.[43]

Møtet ble opnet med flaggparade og fornyelse av speiderløftet samt løfteavleggelse av en ny leder nemlig lærer Raugland, Stavern. Kretschefen ønsket derefter deltagerne velkommen og holdt så en kort andakt. Hvorefter man mintes de speiderne som er fallt under krigen:

Josef Hovdal, 5. Larvik - Omkom på sjøen under .... transport, Øyvind Ask, Troppsfører 3. Sandefjord (Skutt av tyskerne). Andreas Bertnes, troppsassistent 1. Sandefjord (Skutt av tyskerne), Odd Gulliksen, pef 2. Sandefjord (Krigsforlis), Sigurd Samuelsen, 2. Sandefjord (krigsforlis), Arne Disen, 3. Tønsberg (Skutt av tyskerne), Øyvind Olausen, 1. Tønsberg (Falt i april 1940), Jan v. der Lippe, 3. Tønsberg (Falt i april 1940), Torstein Gjermundsrød, 3. Tønsberg (falt i april 1940), Frithjof Normann, [[1. Tjøme)).
Foretokes navneoprop. Det viste sig at 29 tropper var representert med stemme......
3 Framkom oversikt over kretens arbeide under okkupasjonstiden ved de respektive avdelingsledere, se vedlagte rapporter (Foreløpig ikke funnet og ikke lagt ut i speiderhistorik leksikon.) Oversikt over kretsens styrke v/kretssekretæren (Foreløpig ikke funnet og ikke lagt ut i speiderhistorik leksikon.) Av rapporten fremkom av kretsens styrke er ca 12 hundre speidere.
4 Ble gitt oversikt over kretsens regnskap v/kassereren.
5. a. Foretokes valg på Kretschef. Valgt ble B. Indgjerd med 27 stemmer. Dernest hadde Albert Holst 4 stemmer.
b. Foretokes valg på visekretschef. Valgt ble Albert Holst med 30 stemmer. Dernest hadde Halvorsen 1 stemme.
c. Gjenvalg på kretssekretær - Hans Ludvig Keysr (?)
d. Foretokes valg på kasserer. Valgt ble Ragnar Tandberg med 21 stemmer. Dernest hadde Per Bjerkholt 9 stemmer.<bt> e. Foretokes valg på revisor. Enstemming gjenvalg av Rolf Jensen, Horten.
f. Valg på representant for de enkeltstående tropper: Valgt ble -
At i stedenfor valg for representant for de enkeltstående tropper, foreslår årsmøtet Nøtterøy og Tjøme danner egen avdeling. Den nordre del i kretsen Holmestrand og omegn danner også egen avdeling. Som midlertidig representant for den nordre del valgtes Filip Agerup Botne pr Holmestrand.
Vedrørende valg på konkurrancekomite ble det overlatt til Larvik avdeling å komme med forslag til kretsstyret.
6 Budsjetforslag 1945/46 enstemmig vedtatt. Beholdning pr. 12-10.45 kr. 37,- Kontingent til kretsen kr 240,- Styrets reiser kr. 60,- Styrets møter: Kr. 50 Korrespondanse kr. 40,-

1952: 1. mars 1953, Larvik. [44]

Vestfold krets av N.S F. hadde årsmøte på Speiderhuset i Larvik i går. Det var møtt frem 33 godkjente ledere, og fra forbundet møtte Odd Hopp. Lørdag hadde flere av lederne vært samlet til en diskusjonskveld og igår var de i Larvik kirke til gudstjeneste. Kretssjef Filip Agrup åpnet møtet og man valgte Walter Gulliksen, Sandefjord til møtedirigent. Derefter refererte Agrup årsmeldingen, den viste at kretsen har arbeidet godt. Det har kommet til et par nye tropper og tilgangen på aspiranter har vært god. Regnskapet blev referert av Alf Lund, Horten, og godkjent med et par bemerkninger. Arbeidsplanen for 1953 viser at det i april skal holdes ledermøte hvor emnet skal være wooderaft, og årets kretskonkurranse skal holdes før sommerferien. Til arbeidsplanen bemerket Albert Holst, Tønsberg, at han fant det rart at det i planen ikke var oppført noen samling for patruljeførerne, han mente at det blev gjort for lite for guttene. Til dette sa Odd Hopp at han syntes det var bra slik programmet var lagt opp, det er lederne vi må satse på, det er de som skal lære opp guttene. Budsjettet for 1953 blev godkjent og så tok man fatt på å diskutere statuttene for kretsbannerkonkurransen. Som vanlig tok dette lang tid, men til slutt blev man enige om å beholde de statuttene som blev nyttet under konkurransen 1952. Under eventuelt kom Agrup inn på kretsens dårlige økonomi, og fortalte at for å bedre på dette forholdet hadde man tenkt at på St. Georgsdagen skulle speiderguttene selge St. Georgsmerket og inntckten skulle gå til kretsen. Efter årsmøtet var det middag. En påtenkt tilstelning for lederne på Kafé Calle lot seg dessverre ikke arrangere, men lapskausen som blev servert fikk ben å gå på.

Avdelinger

I 1929 har kretsen tre avdelinger: Horten avdeling (Norsk Speidergutt-Forbund), Tønsberg avdeling (Norsk Speidergutt-Forbund) og Sandefjord avdeling (Norsk Speidergutt-Forbund). [45]

I 1951 har kretsen åtte avdelinger: Horten avdeling (Norsk Speidergutt-Forbund), Larvik avdeling (Norsk Speidergutt-Forbund), Nordre Vestfold avdeling (Norsk Speidergutt-Forbund), Nøtterøy avdeling (Norsk Speidergutt-Forbund), Sandefjord avdeling (Norsk Speidergutt-Forbund), Slagen avdeling (Norsk Speidergutt-Forbund), Stokke avdeling (Norsk Speidergutt-Forbund) og Tønsberg avdeling (Norsk Speidergutt-Forbund). [45] [46]

Les mer om avdelingssystemet i Norsk Speidergutt-Forbund .

Grupper

Her finner du også tropper/grupper som er registrert i Vestfold krets (Norsk Speidergutt-Forbund)


I 1918 er følgende tropper med i Vestfold krets (Norsk Speidergutt-Forbund): [15]
Faksimalie Årsrapporter.JPG
1. Sandefjord, 2. Sandefjord, 1. Larvik, 1. Tønsberg, 1. Holmestrand, 1. Horten, 1. Fredriksvern og 1. Bogen.
Se flere årsmeldinger i NSF her
I 1929 er følgende tropper med i Vestfold krets (Norsk Speidergutt-Forbund): [45]
Faksimalie Årsrapporter.JPG
1. Fredriksvern, 1. Holmestrand, 1. Horten, 2. Horten, 3. Horten, 1. Larvik, 2. Larvik, 3. Larvik, 4. Larvik, 1. Nøtterøy, 1. Sandefjord, 3. Sandefjord, 4. Sandefjord, 1. Tønsberg, 2. Tønsberg, 3. Tønsberg og 4. Tønsberg.
Se flere årsmeldinger i NSF her
I 1951 er følgende tropper med i Vestfold krets (Norsk Speidergutt-Forbund): [65]
Faksimalie Årsrapporter.JPG
1. Borre, 1. Botne, 1. Eik, 2. Eik, 1. Helgeroa, 1. Holmestrand, 1. Horten, 2. Horten, 3. Horten, 4. Horten, 5. Horten MS, 7. Horten (KFUM), 8. Horten (KFUM), 1. Høyjord, 1. Larvik, 4. Larvik MS, 5. Larvik, 6. Larvik, 7. Larvik, 1. Nøtterøy, 2. Nøtterøy, 3. Nøtterøy, 4. Nøtterøy, 6. Nøtterøy, 1. Sandar, 2. Sandar, 1. Sande, 1. Sandefjord, 2. Sandefjord, 3. Sandefjord, 5. Sandefjord, 7. Sandefjord FA, 1. Skjee (KFUM), 1. Slagen, 2. Slagen (KFUM), 3. Slagen (KFUM), 1. Stavern, 1. Stokke (KFUM), 2. Stokke (KFUM), 1. Svarstad, 1. Tanum, 1. Tønsberg, 2. Tønsberg, 3. Tønsberg (KFUM) og 1. Åsgårdstrand (KFUM)
Se flere årsmeldinger i NSF her

Medlemsutvikling

1929: Vestfold krets (Norsk Speidergutt-Forbund) var en aktiv krets i Norsk Speidergutt-Forbund. Årsmeldingen for 1929 forteller om 528 medlemmer. Tallene er basert på troppenes årsrapporter. [8]

1930: Kretsen teller 18 tropper, 4 godkjente avdelinger (Horten, Tønsberg, Sandefjord og Larvik som er ny dette året). Samlet medlemstall 629. [66]

1931: Det er en tilvekst i årets løp på 4 tropper med i alt ca 100 speidere. Totalt teller kretsen 708 medlemmer. 4 godkjent avdelinger (Horten, Tønsberg, Sandefjorf og Larvik). [67]

1932: Kretsen teller 26 tropper med 792 speidere. 4 godkjente avdelinger (Horten, Tønsberg, Sandefjord og Larvik). [68]

1933: Kretsen teller 30 tropper med 929 speidere. En tilvekst på 130 speidere og 4 tropper. 4 godkjente avdelinger (Horten, Tønsberg, Sandefjord og Larvik). [5]

1934: Kretsen teller 32 tropper med 781 speidere. En nedgang på ca 150 speidere. En tilvekst på 2 tropper og 3 nye roverpatruljer. Totalt 7 roverpatruljer. 4 godkjente avdelinger (Horten, Tønsberg, Sandefjord og Larvik).[69]

1935: Kretsen teller 31 tropper med 734 speidere. [70]

1945: 29 tropper var representert på årsmøtet. Kretsens styrke er på ca 1200 speidere. [22]

1974: Vestfold krets (Norsk Speidergutt-Forbund) var en aktiv krets i Norsk Speidergutt-Forbund, 31. desember 1974 med totalt 1972 medlemmer. [71]

1975: Vestfold krets (Norsk Speidergutt-Forbund) var en aktiv krets i Norsk Speidergutt-Forbund, 31. desember 1975 med totalt 2170 medlemmer. [72]

1976: Vestfold krets (Norsk Speidergutt-Forbund) var en aktiv krets i Norsk Speidergutt-Forbund, 31. desember 1976 med totalt 2263 medlemmer. [73]

Hederstegn

Hytter og hus

Se også artikkelsidene om andre Speiderhus, -hytter og -leirsteder.

Utklipp og minner

Om Vestfold og Telemark

Les mer om speidingen i Vestfold og Telemark fylke. Vestfold og Telemark fylkesvåpen.png

Om Norsk Speidergutt-Forbund

Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund

Eksterne lenker

 • Manuset i denne artikkelen er i utgangspunkt basert på en opptegning fra Øystein Sårheim fra 1998.
 • Lokalhistoriewiki om Bjarne Indgjerd: [4]
 • Kretsens arkiv befinner seg i Vestfoldarkivet
 • Krohn-Holm, Jan W.: Tjølling bygdebok bind I, 1974, s. 622
 • Fredrikstad Speidergutt-Avdeling, 25-årsjubileum 1937

Referanser

 1. Norske speidere, 1936, Norsk Speidergutt-Forbund.
 2. Her er det tatt utgangspunkt i dagens oppdeling av fylker og kommuner og lagt til evnt. tidl. benevnelser for disse. Hvis det ikke er opprettet en egen artikkelside for disse, vil denne bli søkbar og kategorisert etter dagens oppdeling.
 3. Speideren nr. 7 i 1918
 4. Lederen nr. 2 1927
 5. 5,0 5,1 5,2 5,3 Årsberetning datert oktober 1933 i møtebok kretsrådsmøter 1928-37, Vestfoldarkivet A-1186, Pa138-Vestfold krets av Norges speiderforbund
 6. Lederen nr. 3 1965.
 7. Referat Kretsstyremøte 25. juni 1929, Vestfoldarkivet A-1186, Pa138-Vestfold krets av Norges speiderforbund
 8. 8,0 8,1 Årsberetning for Vestfold krets 1929 (Etter referat kretsstyremøte 8. sept 1929), Vestfoldarkivet A-1186, Pa138-Vestfold krets av Norges speiderforbund
 9. Leirheftet fra Landsleir Mandal 1948 (Norsk Speidergutt-Forbund).
 10. Lederen nr. 3 1971
 11. Særoppgave 1. Sfj tropps historie 1912-75 av Einar L. Hinrichsen
 12. Speideren, nr. 7 1934, Norsk Speidergutt-Forbund.
 13. Speideren, nr. 7 1950, Norsk Speidergutt-Forbund.
 14. Lederen nr. 4 1965
 15. 15,0 15,1 Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1918 Troppsoversikt
 16. Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1922 Troppsoversikt
 17. Årsmelding gjengitt i Speideren nr. 5 - 1926
 18. Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1931/1932
 19. Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1935/1936, publisert i Speideren nr. 5 1936, NSF.
 20. Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1937/1938
 21. Lederen nr. 1 og 2 1946
 22. 22,0 22,1 Referat krets årsmøte 13. oktober 1945, Vestfoldarkivet A-1186, Pa138-Vestfold krets av Norges speiderforbund
 23. 1950 - Oversikt over Forbund-, krets- og tropper, 1950
 24. Liste over forbundsrådets sammensetning, gjengitt i Lederen nr. 3 - 1950
 25. 1951 - Oversikt over Forbund-, krets- og tropper, 1951
 26. Liste over forbundsrådets sammensetning, gjengitt i Lederen nr. 2 - 1952
 27. Lederen nr. 3 1960
 28. Liste over forbundsrådets sammensetning, gjengitt i Lederen nr. 3 - 1961
 29. Sandefjords Blad 5.april 1962
 30. Lederen, nr. 3 1965, Norsk Speidergutt-Forbund.
 31. Lederen, nr. 3 1966, Norsk Speidergutt-Forbund.
 32. Lederen, nr. 4 1967, Norsk Speidergutt-Forbund.
 33. Lederen, nr. 3 og 4 1969, Norsk Speidergutt-Forbund.
 34. Adresseliste gjengitt i Lederen nr. 5 - 1975
 35. Merk! Dette er kun en utarbeidet oversikt over de opplysninger og artikler
  som er lagt ut i Speiderhistorisk leksikon, her er det behov for lokal kunnskap!
 36. Horten Avis onsdag 1. september 1920
 37. 37,0 37,1 Jarlsberg og Larviks Amtstidende onsdag 15. september 1926
 38. Østlandsposten tirsdag 20. september 2027
 39. Gjengangeren, tirsdag 20. november 2028
 40. Østlandsposten, mandag 14. oktober 1929
 41. Østlandsposten mandag 16. november 1931
 42. Gjengangeren onsdag 26. november 1932
 43. Rådsmøteprotokoll 1945-73, Vestfoldarkivet A-1186, Pa138-Vestfold krets av Norges speiderforbund
 44. Sandefjords Blad mandag 2. mars 1953
 45. 45,0 45,1 45,2 Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1928 Troppsoversikt
 46. 1951 - Oversikt over Forbund-, krets- og tropper, Norsk Speidergutt-Forbund, 1951
 47. Speideren nr. 10 1933
 48. Speideren nr. 3 1933
 49. Lederen nr. 3 1975.
 50. Lederen nr. 2 1967.
 51. Speideren nr. 1 1917
 52. 52,0 52,1 Lederen nr. 3 1962.
 53. 53,0 53,1 53,2 Jubileumsberetning Metodistkirkens speiderkorps 75 år, 1999
 54. 54,0 54,1 Lederen nr. 4 1963.
 55. Lederen nr. 6 1974.
 56. Lederen nr. 7 1963.
 57. Lederen nr. 5 1970.
 58. Lederen nr. 7 1965.
 59. Lederen nr. 5 1951.
 60. 60,0 60,1 Lederen nr. 6 1962.
 61. Lederen nr. 5 1963.
 62. Lederen nr. 2 1966.
 63. Lederen nr. 5 1964.
 64. Styrkeliste i leirheftet for Landsleir Mandal 1932 (Norsk Speidergutt-Forbund), 1932
 65. 1951 - Oversikt over Forbund-, krets- og tropper, Norsk Speidergutt-Forbund, 1951
 66. Årsberetning datert oktober 1930 i møtebok kretsrådsmøter 1928-37, Vestfoldarkivet A-1186, Pa138-Vestfold krets av Norges speiderforbund
 67. Årsberetning datert november 1931 i møtebok kretsrådsmøter 1928-37, Vestfoldarkivet A-1186, Pa138-Vestfold krets av Norges speiderforbund
 68. Årsberetning datert oktober 1932 i møtebok kretsrådsmøter 1928-37, Vestfoldarkivet A-1186, Pa138-Vestfold krets av Norges speiderforbund
 69. Årsberetning datert oktober 1934 i møtebok kretsrådsmøter 1928-37, Vestfoldarkivet A-1186, Pa138-Vestfold krets av Norges speiderforbund
 70. Årsberetning for 1935 i møtebok kretsrådsmøter 1928-37, Vestfoldarkivet A-1186, Pa138-Vestfold krets av Norges speiderforbund
 71. Norsk Speidergutt-Forbund Styrkeliste 1974 Kretser
 72. Norsk Speidergutt-Forbund Styrkeliste 1976 Kretser
 73. Norsk Speidergutt-Forbund Styrkeliste 1976 Kretser
 74. Speideren nr. 7 1918
 75. Lederen nr. 5 1965, Norsk Speidergutt-Forbund.