Vestgrensa speiderhus

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Vestgrensa speiderhus
Eier: Longship Group
Forbund: NSF
Kjøpt: Tomt festet i 1946
Bygget 24. oktober 1948 (gammelt hus),
18. november 1978 (nåværende hus)
Sted: Ullevål Hageby, Oslo
Speiderhus for Longship Group 41. Oslo Ullevål speidergruppe. Ligger i veien Vestgrensa, like utenfor Ullevål Hageby i Oslo.
Les mer om speidingen i Oslo kommune og fylke Oslo fylkesvåpen.png

Det første huset

Det første speiderhuset på Vestgrensa ble bygget av 41. Oslo - gruppen som i 1984 slo seg sammen med Ullevål 1 til Longship Group 41. Oslo Ullevål

Tomt og brakke

Høsten 1945 fikk gruppen disponere en «tyskerbrakke» som sto på eiendommen Framnæs ved Skillebekk. St. Georgsdagen 1946 kunngjorde så Frithjof Neslein at hans mor tilbød gruppen brakken for en meget rimelig penge. Huset ble deretter revet og lagret i påvente av ny oppsettingsplass. Så fulgte en anstrengende og enerverende periode med rundgang på kommunale kontorer, innsamling av midler osv.

Endelig – halvannet år senere – fikk gruppen en gledelig beskjed fra Oslo formannskap: Vi får stillet tomt til rådighet på Vestgrensa, gratis. Nå var det bare penger det sto på. Et stort lotteri ble satt i gang, og i løpet av et par måneder var ca. 6000 kr kommet inn.

24. april 1948 ble det første spadestikk tatt. Det går ikke an å skrive Vestgrensas tilblivelseshistorie uten å nevne den alltid driftige troppsassistent Bjørn Johansen. Tidlig og sent var han på ferde under byggeperioden med spade, øks, hammer, sag, maling og kost. Senere var han hussjef i ti år med hovedansvar for vedlikehold og økonomi. Alt arbeid med reising av huset tok tid og krefter, men det sveiset også medlemmene sammen på en spesiell måte. De som var med, vil nok sent glemme den tiden da de sto på fire meters dyp mens de øste leire og sølevann opp fra bunnen av septiktanken til skinnet av en petromax-lampe i sene og kalde høstkvelder.

Innvielsen

24. oktober 1948 sto huset ferdig til innvielse. Denne begivenheten fant sted på en fin høstsøndag, og ca. 300 foreldre og andre interesserte var til stede.

Tidligere speidersjef, pastor Hans Møller Gasmann (som bodde i Tyrihansveien like ved) holdt andakt, og speidersjef Birger L. D. Brekke foretok den høytidelige innvielse. Samtidig ble Norsk Speidergutt-Forbunds hederstegn Den Røde Lilje overrakt fru Sussi Enger, fru Alfhild Neslein og murermester Arne Kielland med takk for verdifull hjelp og støtte til vår speidergruppe. Huset hadde i direkte utgifter kostet oss ca. 15 000 kr. Bygget var dog verdt meget mer idet det var ytt en rekke gaver i form av utstyr, gratisarbeid o.l.

Videre drift

Huset ble brukt mye gjennom årene. 41. Oslo hadde sine møter der, det samme hadde i perioder Ullevål 1 og 1. Ullevål. I tillegg ble huset mye lånt av krets, avdeling og andre grupper. De første årene var det til og med spebarnskontroll med helsesøsterkontor på kjøkkenet!

Huset ble i årenes løp påført en del skade. Det var blant annet flere branntilløp, dels på grunn av lynnedslag, dels på grunn av speideres lek med fyrstikker. Det har vært en rekke innbrudd uten særlig utbytte for innbryterne, og ruteknusing var lenge en yndet sport i distriktet. Skade på vann- og kloakknettet har vi også innimellom. Ved en anledning (det første huset) la kommunen om traséen på kloakknettet for vår skyld, og for et par år siden måtte plassen foran huset graves opp for å legge ny stikkledning.

Etterhvert var vårt første hus på Vestgrensa blitt for lite og for dårlig. Ønsket om avlastningslokaler meldte seg. Da det viste seg å være vanskelig å finne noe som kunne erstatte Vestgrensa, var det bare en ting å gjøre; bygge nytt hus. Det meldte seg straks en rekke spørsmål, først og fremst: Hva med penger? Og hva med tomta?

Den økonomiske siden av saken ble langt på vei løst ved at vi i en årrekke fra 1972 arrangerte loppemarkeder på Vestgrensa. Da vi henvendte oss til kommunen om mulighetene til å beholde tomta, fikk vi en festekontrakt uten avgift, men med seks måneders gjensidig oppsigelse. I dag fester vi fremdeles tomten.

Et nytt hus ser dagens lys

Riving

Den 27. april 1978 ble huset revet, og så snart alle gamle rester var bortkjørt, begynte oppsettingen av det nye huset slik det står i dag.

Innvielse

Alle slike prosjekter har sin ildsjel, og spesielt fremheves Sam Flock, som i stor grad bidro til at vi den 18. november 1978 kunne innvie et tidsmessig speiderhus hvor det til og med var plass til lager, arkiv, roverhule, kjøkken og forsamlingsrom. Ullevål Skoles musikkorps spilte, og det var taler ved huskomiteens formann Erik Goplen Andersen, Sogneprest Leif Ottersen, kretsleder Ivar Goplen Andersen, Lions Club Berg v/Erling Wesenberg, ordfører Albert Nordengen samt de engelske og norske ledere Mike Jenkyns og Arild Harjén.

Det første året var preget av stor dugnadsinnsats for å få huset helt ferdig. Erik Goplen Andersen og foreldreforeningsformann Per Pettersen var ildsjeler i dette arbeidet

Høy bruk og oppussinger

Helt fra starten har det vært liv og røre på Vestgrensa hele dagen. Det har i flere omganger vært barnehage der. Om ettermiddagen kom speidere og ulvunger, ikke bare våre egne, men også gutter og jenter fra andre tropper til møter der, og OSSG (Oslostudentenes speidergruppe) har hatt sine møter på Vestgrensa i flere år. Utleie til møter og overnatting kan vi også bidra med, og Norway Cup har vært en fast kunde de siste årene.

På starten av 2000-tallet begynner tiden å sette sine spor på Vestgrensa, og det blir lagt nye gulv, nytt tak, pusset opp roverhulen, skaffet stadig nye komfyrer og driver utskiftning av panelovnene. Et lite tilbygg, for å få plass til alle patruljene på en gang, har også vært diskutert en rekke ganger, men foreløpig har ikke økonomien strukket til.

Speiderhus, -hytter og møtesteder

Se også artikkelsidene om andre speiderhus, -hytter og -leirsteder.

Eksterne lenker

Referanser

Manuset her bygger på ulike jubileumsberetninger for Longship.