Landsstyret i Norges KFUK-KFUM-speidere

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Norges KFUK-KFUM-speidere
KM-speiderne logo2.jpg
Stiftet: 11. oktober 2003
Viktige sider Norges KFUK-KFUM-speidere

Landssjefer

Landsstyret leder arbeidet i Norges KFUK-KFUM-speidere mellom landstingene.

Organisering og oppbygging

Landsstyret velges annet hvert år av forbundets landsting.
Landsstyret ledes av landssjef og består i tillegg av viselandssjef, 3 kvinnelige styremedlemmer, 3 mannlige styremedlemmer og 2 varastyremedlemmer samt leder/styremedlem i Rovernemnda.

Landsstyrets oppgaver

Landsstyrets oppgaver er fastsatt i forbundets grunnregel § 8.3 og organisasjons § 3.2. [1]

Landsstyrets oppgaver
- Landsstyret leder forbundets arbeid mellom landstingene.
- Landsstyret kan delegere avgjørelsesmyndighet i enkelte av sine oppgaver til generalsekretæren eller faste utvalg eller prosjektgrupper.
- Landsstyret oppnevner delegater til internasjonale konferanser og samlinger.
- Landsstyret bestemmer selv sin arbeidsform og oppnevner medlemmer og varamedlemmer til ulike styreoppgaver.
Landsstyret skal
- Gi retningslinjer for arbeidet, fastsette mål og strategier som forbundets ulike organer skal arbeide etter.
- Forvalte og fordele forbundets ressurser i tråd med vedtatte planer, disponere økonomiske rammer gitt av landsting, utforme personalpolitikk og ivareta forretningsmessige forhold.
- Gi impulser til og overvåke forbundets profil på alle nivåer i organisasjonen.
- Godkjenne ledere og grupper.
- Innstille i saker til landsting som ikke hører inn under valgkomiteen eller kontrollkomiteen.
- Behandle saker som vedrører Speidernes fellesorganisasjon og KFUK-KFUM-bevegelsen i Norge.

Medlemmer i de ulike landsstyrene i Norges KFUK-KFUM-speidere

Landssjef Thor Andreas Moe Slinning
Viselandssjef Lillian Frette Litlehamar
Styremedlemmer Kine Næss, Linn Storesund Hansson, Siren Therese Klausen, Alfred Mestad Rønnestad, Asle Hvidsten, Halvard Strømme Wersland, Aksel Holmsen (leder i Rovernemnda)
Varamedlemmer Silje Øderud og Jarl Thore Larsen
Landssjef Thor Andreas Moe Slinning
Viselandssjef Siren Therese Klausen
Styremedlemmer Halvard Strømme Wersland, Marta Ewa Radwanska, Jarl Thore Larsen, Marianne Norland, Alfred Mestad Rønnestad, Lina Myrene Myrold, Hannah Andersen (2021 - leder i Rovernemnda) / Aksel Holmsen (2022 - leder i Rovernemnda)
Varamedlemmer Eiliv Skomedal og Annlaug Engmark
Landssjef Gunvor Meling
Viselandssjef Thor Andreas Moe Slinning
Styremedlemmer Siren Therese Klausen, Anders Reggestad, Veronica Nysted Montgomery, Jarl Thore Larsen, Erik Ettner Sanne, Marta Nagel-Alne, Amalie Ulevik Bjerk (2019 - leder i Rovernemnda), Simmen Karoliussen (2020 - leder i Rovernemnda)
Varamedlemmer Markus Ho-Yen og Ragnhild Wirak
Landssjef Gunvor Meling
Viselandssjef Sindre Nesse
Styremedlemmer Anders Reggestad, Anne-Line Evenstad Dahlen, Erlend Arnøy, Veronica Nysted Montgomery, Martin Grønfjell, Marta Nagel-Alne, Maren Pernille Øvregaard (leder i Rovernemnda)
Varamedlemmer Siren Therese Klausen og Håkon Selnes
Landssjef Anders Østeby
Viselandssjef Gunvor Meling
Styremedlemmer Sindre Nesse, Anne-Line Evenstad Dahlen, Tolleiv Ree, Ragnhild Stokke Lundetræ, Hilde Opsal (til oktober 2015), Henrik Vagle Dalsgaard (til september 2016), Martin Grønfjell (til februar 2016), Erik Ettner Sanne (fra februar 2016), Martin Grønfjell / Erik Ettner Sanne (leder i Rovernemnda)
Varamedlemmer Mia Karine Johansen (fast medlem fra oktober 2015) og Halvard Strømme Wersland (fast medlem fra september 2016)
Landssjef Anders Østeby
Viselandssjef Gunvor Meling
Styremedlemmer Eline Grøholt, Steinar Stornes, Henrik Vagle Dalsgaard, Annlaug Halvorsen Engmark, Øyvind Øygarden (til 1.9.2004), Even Stokke (fra 1.9.2004), Hilde Opsal, Ingeborg Skjelmo / Sindre Nesse (leder i Rovernemnda)
Varamedlemmer Stine Løkstad og Even Stokke (fast medlem fra 1.9.2004)
Landssjef Atle Aas, Haugaland krets (KFUK-KFUM)
Viselandssjef Maja Leonora Skålvold, Nordre Nordland krets (KFUK-KFUM)
Styremedlemmer Dag Espolin Johnson, Oslo krets (KFUK-KFUM), Gunvor Meling, Haugaland krets (KFUK-KFUM), Øystein Sørgjerd, Rogaland krets (KFUK-KFUM), Siri Bremdal, Trøndelag krets (KFUK-KFUM), Eline Marie Grøholt, Oslo krets (KFUK-KFUM), Anders Østby, Asker og Bærum krets (KFUK-KFUM)
Varamedlemmer Kenneth Jonassen og Lene Ree Hauge
Landssjef Anne Sjømæling, Vestfold krets (KFUK-KFUM)
Viselandssjef Atle Aas, Haugaland krets (KFUK-KFUM)
Styremedlemmer Solvor Nygård, Rogaland krets (KFUK-KFUM), Dag Espolin Johnson, Oslo krets (KFUK-KFUM), Snefrid Straume Aateigen, Agder krets (KFUK-KFUM), Arne Morten Rosnes, Rogaland krets (KFUK-KFUM), Maja Leonora Skålvold, Nordre Nordland krets (KFUK-KFUM), Vemund Ovesen, Finnmark krets (KFUK-KFUM)
Varamedlemmer Anne Hanson og Magne Svorstøl
Landssjef Anne Sjømæling, Vestfold krets (KFUK-KFUM)
Viselandssjef Thorbjørn Geirbo, Oslo krets (KFUK-KFUM)
Styremedlemmer Solvor Nygård, Rogaland krets (KFUK-KFUM), Dag Espolin Johnson, Oslo krets (KFUK-KFUM), Snefrid Straume Aateigen, Agder krets (KFUK-KFUM), Mette Solstad Edvardtsen, Helgeland krets (KFUK-KFUM), Olav Velde, Haugaland krets (KFUK-KFUM), Vemund Ovesen, Finnmark krets (KFUK-KFUM)
Varamedlemmer Anne Hanson og Magne Svorstøl
Landssjef Tor Marius Dahl
Viselandssjef Ragnhild Nedrebø Iversen
Styremedlemmer Kjell Einar Bergsager, Haugaland krets (KFUK-KFUM), Mette S. Edvartsen, Thorbjørn Geirbo, Oslo krets (KFUK-KFUM), Mette Karlsrud Larsen, Tove Iren Lea, Rogaland krets (KFUK-KFUM), Børre Skogvold
Varamedlemmer
Landssjef Tor Marius Dahl
Viselandssjef Ane Nesje Grimsmo
Styremedlemmer Kjell Einar Bergsager, Haugaland krets (KFUK-KFUM), Bente Elton Jacobsen, Jo Edvardsen, Mette Karlsrud Larsen, Gøril Huse, Vigleik M. Aas
Varamedlemmer

Utklipp og minner

Om Norges KFUK-KFUM-speidere

KM-speidernelogouten tekst.jpg Norges KFUK-KFUM-speidere

Referanser

Vet du mer om "Landsstyret i Norges KFUK-KFUM-speidere"? Du kan være med å legge inn mer historisk stoff, følg Basismanualen.
Husk å være innlogget for å gjøre endringer. Lykke til!