En krone til misjonen

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Disse sidene er under utarbeidelse!, kanskje du har noen gode bilder eller historier rundt dette? Bidra du også! [1]

En krone til misjonen presenteres i Bjeffet 3/1974.

NMU-speidernes Misjonsaksjon. Startet i første halvdel av 1970-årene da speiderlederen Karl Fredrik Kittilsen og fru Eldbjørg dro ut i misjonstjeneste i Kongo.

Introduksjon til En krone til misjonen

I årsmeldingen for 1974 gis denne bakgrunn for aksjonen:

"EN KRONE TIL MISJONEN
Korpsstyret tok våren -74 initiativ til denne aksjonen da det ble klart at Eldbjørg- og Karl Fredrik Kittilsen kom til å reise ut som misjonærer til Kongo. Siden disse var speiderledere, var det naturlig at speiderne ble engasjerte i økonomisk støtte til dem, samtidig som det var en god anledning til å gjøre speiderne kjent med misjonsarbeidet.

Aksjonen ble drøftet på ledersamlinger rundt i landet, og et skriv ble sendt alle grupper med orientering om aksjonen, og med spørsmål om de var villige til å være med. Nesten samtlige grupper svarte ja, samtidig som det kom inn kr 4.586,- fra en del grupper som forhåndsgave til aksjonen.

Aksjonen startet offisielt i september -74, da materiellet med "kirkene" og "teglsteinene" ble sendt gruppene. Opplegget har stort sett virket godt. Spesielt har det engasjert de minste aldersklasser. Et bilde av Eldbjørg og Karl Fredrik og datteren Vera med trykt hilsen bak, ble sendt alle speiderne i desember -74. Slike billedhilsener er tenkt utsendt hvert kvartal til speiderne.

Pr. 1/2-75 var det innkommet kr 13.663,25, fordelt på 25 grupper."

1974: Intervju med Karl Fredrik Kittilsen

Les mer om speidingen i de to nabolandene Kongo-Brazzaville Flagg Kongo-Brazzaville.png og Kongo-Kinshasa Flagg Kongo-Kinshasa.png

Pustet, Bøle NMUs egen speideravis, intervjuet i 1974 troppens egen leder, Karl Fredrik Kittilsen, som skulle reise ut igjen som misjonær til Kongo:

Denne gang er det Karl Fredrik Kittilsens tur til å komme i speilet, og vi går rett på spørsmålene:

-Du er gammel Bøle-gutt og ha tråkket dine barneår her på stedet.Når ble du født?
- De sier det var 7.juni 1948.
-Når begynte du som speider?
-Jeg begynte som 8-åring, altså i 1956.
-Har du vært på mange leire?
- Ja,mange.Hvor mange vet jeg ikke.
-Synes du speidingen har gitt deg noe?
-Ja,jeg har lært å bli glad i naturen. Jeg har fått erfare hva et godt kammeratskap betyr.Mange praktiske ting har jeg også lært,og det største av alt, jeg har lært vegen til Gud.
-Du er for tiden gruppeleder for oss,men du har vel gått gradene som leder du også?
-Ja, det har jeg,fra menig til patr.ass.,patr.f.,tr.ass.,tr. led er.
-Hva gjør du i det sivile liv?
-Jeg arbeider på Borgestad Fabrikkers verksted som reperatør.
-Det går rykter om at du skal reise ut til Congo igjen?
-Ja,det arbeides med saken. Det ser ut til at det går den vegen, og vi håper å kunne reise ut om ikke så altfor lenge.
-Hva er det som gjør at en ung mann som du satser så veldig på misjonen?
-Jeg har et sterkt ønske om gjøre noe for andre mennesker, og la de få del i det kristne budskapet.
-Hvem vil underholde deg og din familie når dere reise ut til Congo igjen, for det er vel ikke mulig for deg å betale alt sjøl denne gangen i likhet med de seks måneden du var ute alene i fjor?
-Etter det jeg har forstått av korpsstyret er planene at NMU-speiderne i hele Norge skal være med å skaffe tilveie penger. Det synes jeg er strålende at dere vil påta dere en slik stor oppgave.Skal det lykkes må alle speiderne være med. Det er en stor oppgave å hjelp de der ute. Dere har jo misjonsbøssene som jeg håper dere bruker flittig. Tenk hvor store resultateter vi kan nå med bare 1 krone i uka.

Annet omkring misjon

I 1976 var følgende medlem av Utvalg for misjon: Anne Åkre Olsen (Skien), Wenche Fjeld (Skien), Simon Oterholt (Gjerpen), Karl Fredrik Kittelsen (Congo).

Arbeidsåret 1984/85 støttet "En krone til misjonen" Ruth Bente Isaksen, som var frivilligarbeider i Brazzaville i Congo. Ruth Bente var speider i Tromsø NMU. [1]

Prosjekter i Kongo og andre steder

Utklipp og minner

Innsamlet

 • 1974: 12.192
 • 1975: 26.775
 • 1976: 23.094
 • 1977: 22.845
 • 1978: 45.631
 • 1979: 18.113
 • 1980. 24.127
 • 1981: 31.574
 • 1982: 37.743
 • 1983: 27.857
 • 1984: 36.280
 • 1985: 30.691
 • 1986: 90.752
 • 1987: 28.927
 • 1988: 41.282
 • 1990: 38.703 [2]

I 1990 oppsummeres det slik at NMU-speiderne - fra 1974 - har samlet inn kr 582.539. Omregnet i 1988-kroner tilsvarer dette omtrent 920.000.- [3]

Hovedkilde inntil 1988. Speider-Impuls 1/1989.

Mer om

Msk.jpg Misjonskirkens speiderarbeid Samle - SM (1) - speider - NSF.jpg Speiderfilateli

Referanser