Speidernes Katastrofefond

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Om Speidernes Katastrofefond

I Tipsheftet Speiderjobben utgitt i 1990 av Norges KFUK-speidere og Norges speiderforbund står følgende [1] :

Speidernes Katastrofefond ble opprettet i 1969. Speiderjobben var dette året et samarbeid mellom Norsk Speiderpikeforbund, Norsk Speidergutt-Forbund og Norges KFUK-speidere. Frem til dette hadde Speiderjobben vært et samarbeid mellom Norsk Speiderpikeforbund og Norges KFUK-speidere.

Speiderjobben innbrakte dette året over en halv million. Kr 158 000 av dette beløpet var startkapitalen til Speidernes Katastrofefond.

Siden 1969 har penger blitt bevilget til ulike formål. Vedtektene for speidernes katastrofefond sier at fondet har som mål å yte hurtig hjelp i en nødsituasjon, fortrinnsvis til barn og unge. Katastrofefondet har gitt oss mulighet til å yte hjelp til mange ulike formål gjennom drøyt 20 år.

I alt har speiderne bidratt med 2,4 millioner kroner (til 1989) til katastrofehjelp f.eks. tørkekatastrofer i Afrika, vulkanutbrudd i Colombia og jordskjelv i Armenia.

Fondets grunnkapital fra 1969 er for lengst brukt opp, men siden 1977 har det vært overført midler til Speidernes Katastrofefond fra Speiderjobben. Fondet fylles opp hvert år slik at det er på minimum 300 000 kr.

Speidernes Katastrofefond gir oss mulighet til å være med å hjelpe raskt. Bevilgningene fra katastrofefondet blir kanalisert gjennom en hjelpeorganisasjon som allerede er på plass i katastrofeområdet. Våre penger blir derfor ikke brukt til administrasjon, men går direkte til katastrofeområdene, og de som trenger øyeblikkelig hjelp.

Navneendringer på fondet

Vær Beredt fondet ble opprettet etter Speiderjobben i 1969 som var en felles aksjon for alle tre forbund. Pengene det året gikk til et hjem for åndsvake i Balestrand og til Sanyu Babies Home 1, Uganda - tilsammen kr 350 000,-.

Vær Beredt fondet endret først navn til Speiderpikenes Katastrofefond, senere til Speidernes Katastrofefond, så til Vær Beredt fondet og i 1989 tilbake til Speidernes Katastrofefond. [1]

Pengene har blitt delt ut til :

Fra 1977 ble det overført penger til Speidernes Katastrofefond fra Speiderjobben hvert år. [1]

Årstall Prosjekter som fikk støtte Beløp Mottakerland Referanser
1970 Redd Barna, til de overlevende etter jordskjelvkatastrofen i Peru 10000,- Flagg Peru.png Peru [1]
1970 Kirkens Nødhjelp, til Biafrahjelpen 20000,- Flagg Etiopia.png Etiopia [1]
1971 Kirkens Nødhjelp, Øst-Pakistan 30000,- Flagg Bangladesh.png Bangladesh [1]
1971 Til skredrammede i Hjørundfjord 32000,- Flagg Norge.png Norge [1]
1972 Den Norske Santalmisjon, til indiske barn på steder hvor høsten slo feil 10000,- Flagg India.png India [1]
1973 Etter vulkanutbruddet på Vestmannaøyene på Island, til gjenoppbygging av speiderhus 10000,- Flagg Island.png Island [1]
1975 Kirkens Nødhjelp, til hjelpearbeid i Vietnam 50000,- Flagg Vietnam.png Vietnam [1]
1977 Fra dette året ble det overført penger til Speidernes Katastrofefond fra Speiderjobben hvert år. [1]
1978 Kirkens Nødhjelp, til flomskadde i India 340183,- Flagg India.png India [1]
1979 Kirkens Nødhjelp, til jordskjelvrammede i Jugoslavia 150000,- Flagg Jugoslavia.png Jugoslavia [1]
1979 TV-aksjonen Flyktning-79 150000,- [1]
1980 Kirkens Nødhjelp, til flyktningearbeidet i Somalia 150000,- Flagg Somalia.png Somalia [1]
1981 Redd Barna, Aksjon medmenneske 100000,- [1]
1981 Kirkens Nødhjelp, arbeid for flyktninger i Afghanistan 200000,- Flagg Afghanistan.png Afghanistan [1]
1982 Kirkens Nødhjelp, hjelpearbeidet i Polen 200000,- Flagg Polen.png Polen [1]
1982 Redd Barna, krigsrammede i Libanon 100000,- Flagg Libanon.png Libanon [1]
1982 Kirkens Nødhjelp, hjem for døve barn i Libanon 100000,- Flagg Libanon.png Libanon [1]
1983 Norges Røde Kors, tørkerammede i Afrika 100000,- [1] [2]
1983 Kirkens Nødhjelp, Afrika 50000,- [1] [3]
1984 Norges Røde Kors, til Beirut 50000,- Flagg Libanon.png Libanon [1]
1984 Kirkens Nødhjelp, til Etiopia 100000,- Flagg Etiopia.png Etiopia [1]
1984 Norges Røde Kors, Afrikas tørke 100000,- [1]
1985 Norges Røde Kors, til Bangladesh 100000,- Flagg Bangladesh.png Bangladesh [1]
1985 Kirkens Nødhjelp, til Colombia 100000,- Flagg Colombia.png Colombia [1]
1986 Kirkens Nødhjelp, jordskjelvrammede i San Salvador 50000,- Flagg El Salvador.png El Salvador [1]
1986 Kirkens Nødhjelp, jordskjelvrammede i Kalamata, Hellas 50000,- Flagg Hellas.png Hellas [1]
1987 Kirkens Nødhjelp, rasulykken i Guatemala 50000,- Flagg Guatemala.png Guatemala [1]
1988 Kirkens Nødhjelp, hjelp etter flom i Bangladesh 50000,- Flagg Bangladesh.png Bangladesh [1]
1988 Kirkens Nødhjelp, hjelp etter flom i Sudan 50000,- Flagg Sudan.png Sudan [1]
1988 Kirkens Nødhjelp, til Armenia 100000,- Flagg Armenia.png Armenia [1]
1989 Norsk Luthersk Misjonssamband, til bekjempelse av menigittepedemi i Etiopia 50000,- Flagg Etiopia.png Etiopia [1]
1990 Vaskemaskiner til barnehjem i Romania. 200000,- Flagg Romania.png Romania [4]
1990 Kirkens Nødhjelp, opplæring av barnehjemsansatte i Romania 100000,- Flagg Romania.png Romania [4]
1991 Kirkens Nødhjelp, sultedøden i Sudan. 100000,- Flagg Sudan.png Sudan [5] [6] [6]
1991 Flyktningehjelpen, hjelp til kurderne. 100000,- [5] [6]
1991 Norges Røde Kors sitt hjelpearbeid i Bangladesh 100000,- Flagg Bangladesh.png Bangladesh [5] [6]
1999 Flyktninger fra Kosovo 100000,- Flagg Norge.png Norge / Flagg Kosovo.png Kosovo [7]

Alle frem til 1991 skal være med på listen, mangler mye etter.

Utklipp og minner

Eksterne lenker

Referanser

Vet du mer om "Speidernes Katastrofefond"? Du kan være med å legge inn mer historisk stoff, følg Basismanualen.
Husk å være innlogget for å gjøre endringer. Lykke til!