Budskap på St. Georgsdagen

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
St georglogo.jpg
Les mer om speiderarbeidet i WOSM WOSMlogo.jpg
St. Georgsdagen er speidernes internasjonale festdag. Dagen ble feiret første gang i Norge i 1914. St. Georgsdagen feires 23. april hvert år.

Budskap til St. Georgsdagen

I mange år har det blitt laget et budskap til speiderne på St. Georgsdagen. Dette har vanligvis blitt lest opp under St. Georgsarrangementet.

På denne siden har vi samlet en god del av budskapene som er blitt laget til denne dagen.

Budskap til St. Georgsdagen 2019

Kjære speidere!
23. april er St. Georgsdagen, og dagen feires til minne om St. Georg. Du har kanskje hørt legenden om St. Georg og dragen? Legenden handler om å hjelpe andre, og den forteller oss at Georg faktisk risikerte sitt eget liv og drepte dragen for å redde andre. Selv om det ikke er noen drager å finne i 2019, kan vi lære mye av St. Georg. Sammen og alene kan vi hjelpe andre!
Legenden om St. Georg :
Det var på en av sine reiser at ridder Georg kom til landsbyen Silena i Libya. Innbyggerne var fortvilet – i sjøen like ved bodde en drage som ingen klarte å drepe. De ofret både husdyr og mennesker til dragen, og nå var det kongens egen datter, prinsessen, sin tur. Da ridder Georg så prinsessen sitte gråtende og vente på den triste skjebnen sin, bestemte han seg for å hjelpe. Da dragen krøp opp fra vannet, løp han mot den, trakk sverdet og drepte dragen i kampen som fulgte. Det ble raskt kjent i byen, og kongen ville selvsagt belønne den tapre ridderen. Men Georg ønsket ikke å ta imot noen belønning. Legenden om St. Georg og dragen forteller oss om en mann som var villig til å risikere sitt eget liv for å redde en landsby fra en forferdelig skjebne, uten å ville ha noe i retur.
Inspirert av St. Georg :
Vi kan lære mye av St. Georg, og som speidere kan vi hjelpe andre, for både små og store ting kan ha en stor betydning for dem. Du kan hjelpe en nabo med å luke bedet, lufte hunden eller handle, eller du kan plukke villblomster og gi til en du er glad i. Ser du en som vinker utenfor? Smil og spør om de har det bra. Kanskje dere kan finne på noe sammen? Det finnes uendelig med små ting som kan glede andre, og gi dem en bedre hverdag. Av og til krever det mot å bry seg – til å si fra om ting som er urettferdige, stå sammen med dem som er alene. Da kan det kanskje hjelpe å tenke på andre som er modige når det gjelder – som ridder Georg.
Sammen står vi sterkere :
Sammen står vi sterkere, og sammen kan vi hjelpe flere som trenger det. Nå i april er mange speidere i Norges speiderforbund med på Speideraksjonen. I KFUK-KFUM-speiderne er speiderne med på Globalaksjonen som er senere på året. Pengene speiderne samler inn, gjør livet litt lettere for barn og voksne som ikke har det like godt som vi har det i Norge. En time av våre liv kan bety mye for noen vi er glad i, noen vi besøker eller en familie et annet sted i verden. Og gleden ved å vite at de har fått det litt bedre, er en stor takk i seg selv. Vi gjør verden bedre!
Vi gjør verden bedre!!
Gunvor Meling, landssjef i Norges KFUK-KFUM-speidere og Håvard Djupvik, speidersjef i Norges speiderforbund.


Budskap til St. Georgsdagen 2017

St. Georgsdagen og dragene i vår tid
Hvordan hører en historie om en ridder og en drage – en blanding av eventyr og middelalderhistorie – hjemme i vår tid?
Ridderne i middelalderen var krigere, ofte var de også rike. Ordet ridder stammer fra «ridende kriger», altså soldat på hesteryggen. De hadde hjelm og kappe, kanskje rustning, og en lang lanse, eller spyd, som våpen. Slike riddere er det knapt noen igjen av! Det var det heller ikke da speidingens grunnlegger, Robert Baden-Powell, valgte ridderhelten St. Georg til skytshelgen, eller forbilde, for speiderne. Det var nok ridderkodeksen Baden-Powell var mest opptatt av, nemlig hvordan en forventet at ridderne skulle oppføre seg. En ridder skulle for eksempel være modig og beskytte svake og fattige. I mange historier var ridderen helten som måtte kjempe farlige kamper, kanskje mot digre, ildsprutende drager, men som seiret til slutt.
En slik historie er legenden om den modige St. Georg som kjempet mot dragen og reddet prinsessen og et helt folk fra dragens flammer og klør. Den blir fortalt blant speidere over hele verden på St. Georgsdagen 23. april. St. Georg hadde en sterk tro, en tro på at det gode kunne seire over det onde, og han trosset farer for å forsvare dem som var i nød. St. Georg drepte til slutt dragen med sverdet sitt, mens han beskyttet seg med skjoldet.
Tror du den godeste Georg var redd? Det var han nok. Den som ikke er redd i møtet med en reell fare, tar ikke faren på alvor. Det er helt normalt og av og til helt nødvendig å kjenne seg redd. Er vi på vintertur i fjellet, og det plutselig blåser opp til storm, kan vi kanskje kjenne oss redde – i alle fall skjønner vi at det kan bli farlig. Men hvis vi vet hva vi skal gjøre, og kjenner oss ganske trygge på at vi skal klare oss fint fordi vi er godt forberedt, er det mye enklere å takle en slik utfordring. Vi har den utrustningen som skal til – vi er beredt.
Vanskeligheter og utfordringer møter vi i hverdagen også, ofte hver dag, men mange av dem er så små at vi ikke tenker over det – vi er vant til dem og vet hvordan vi skal løse dem. Men av og til står vi overfor større utfordringer, vi kan godt kalle dem drager, og noen ganger kan vi bli usikre eller redde også. Skal vi stikke av, eller slåss? Skal vi gjemme oss og håpe at noen andre er modigere, at en annen tør å slåss mot «dragen»?
Det er dessverre en del mennesker som etter beste evne prøver å skremme andre for å oppnå makt. Noen av dem, for eksempel politikere i flere land, er det mange som lytter til. Resultatet kan fort bli at vi går rundt og er redde, ofte uten god grunn. Det gjør ikke verden til et bedre og tryggere sted, heller det motsatte!
Speiderloven er på et vis vår ridderkodeks. Den minner oss blant annet om at vi skal gjøre vårt beste for å være en god venn, for å være hjelpsom, til å stole på, for å arbeide for fred mellom mennesker, og for å kjenne ansvar for oss selv og for andre.
Vær en ridder som St. Georg – ha mot til å si fra når noen blir dårlig behandlet. Møt andre mennesker med et åpent sinn. Finn ut hva du mener om en sak, og vis hva du står for. Da har du et slags skjold og et sverd mot fordommer, hat og diskriminering. Gjør ditt beste, slik at verden blir et bedre sted.
God St. Georgsdag!
Gunvor Meling, landssjef i Norges KFUK-KFUM-speidere og May-Britt Roald, speidersjef i Norges speiderforbund.
St. Georgsdag 2017 - Budskap s1 1.jpg
St. Georgsdag 2017 - Budskap s2 1.jpg


Budskap til St. Georgsdagen 2016

St. Georg – et godt medmenneske?
I legenden om St. Georg kom den modige ridderen Georg til et ukjent land hvor folket var i stor fare og ble plaget av en grusom drage. Også i dag lever folk i land med stor nød, hvor drager herjer og de som bor der må ofre alt de har. Dragene har bare tatt en annen form.
Det er lett å dra paralleller mellom St. Georgs besøk i det ukjente landet og den grufulle situasjonen han møtte der, til verdensituasjonen i dag. Flyktningkrisen i Europa er større enn på lenge. Over hele verden er det mennesker som lever i frykt for krig, terror, sult og nød. Antallet mennesker på flukt fortsetter å øke. Krig, terror og elendighet er vår tids drager.
Speiderbevegelsens grunnlegger Robert Baden-Powell valgte St. Georg som speidernes skytshelgen. Legenden blir fortalt blant speidere over hele verden på St. Georgsdagen 23. april. I fortellingen bekjemper ridder Georg dragen og redder menneskene i landet. Det gode seiret over det onde.
Det er selvsagt ikke like enkelt å redde mennesker som det fremstilles i historien om St. Georg, men kanskje vi kan lære noe likevel? St. Georg hadde en sterk tro, en tro på at det gode kunne seire over det onde. Og han trosset fare for å forsvare de som var i nød. St. Georg drepte til slutt dragen. På hvilken måte kan vi speidere kjempe mot drager i dag?
Vi kan, på samme måte som St. Georg:
  • Stille opp for dem som er i nød og være tilstede.
  • Høre hvilke utfordringer mennesker har og tilby oss å hjelpe.
  • Se mennesker som trenger hjelp og inkludere dem.
  • Vi kan gi av det har vi har og dele.
  • Mye av dette gjør vi speidere allerede. I høst stilte mange speidergrupper opp da flyktninger kom til Norge og trengte hjelp. Vi inkluderte dem i speiderarbeidet og tilbød lek og aktiviteter for barn på flukt. Flere flotte lokale tiltak ble gjennomført. Speiderbevegelsen i Norge har også store innsamlingsaksjoner hvor vi samler inn penger og bidrar med hjelp i ulike land i verden.
Gjennom å handle, være beredt til å kjempe for det gode og ved å være modige medmennesker kan vi seire over dragene i verden.
Ha en god St. Georgsdagsfeiring!
Med hilsen
May-Britt Roald, speidersjef i Norges speiderforbund og Anders Østeby, landssjef i Norges KFUK-KFUM-speidere.


Budskap til St. Georgsdagen 2015

St. Georgsbudskapet 2015
Legenden om St. Georg og dragen forteller oss om en mann som var villig til å ofre livet for det han trodde på. Georg var kristen, modig og sterk i troen, og er kjent for å kjempe for det gode og mot det onde. Han måtte til slutt bøte med livet, ikke i kamp med dragen, men fordi han ble forfulgt på grunn av troen sin. Han ble drept på befaling fra den romerske keiseren.
Gjennom mange hundre år har historien om St. Georg og dragen blitt brukt som et bilde på kampen mot det onde i verden. St. Georg er derfor nasjonal helgen for England, og skytshelgen for mange andre land. Robert Baden-Powell valgte også St. Georg som speiderbevegelsens skytshelgen. I gamle dager kunne slike historier om kampen mot det onde gi menneskene en slags forklaring på naturkatastrofer, sykdom og død, eller annet som var truende eller ødeleggende.
I dag gjør sult, sykdom, klimaødeleggelser, naturkatastrofer, barnearbeid, fattigdom, hat og diskriminering fortsatt livet svært vanskelig for millioner av mennesker i store deler av verden. Mange, også her i landet, kjenner på «drager» som mobbing, utestengelse og ensomhet. Som speidere har vi et godt forbilde i St. Georg. Vi skal kjempe for det gode, og mot «dragene» som finnes i verden. For speidere over hele verden er samfunnsengasjement og å bidra til at verden blir et bedre sted en viktig del av det å være speider.
Vår oppfordring til deg er å ta tak i en av dragene du har lyst å kjempe mot. Bryt inn hvis du ser at noen blir mobbet, ta deg av en som står ensom i skolegården, stå opp mot urett, delta i kampen for miljøet, og vis solidaritet med dem som opplever fattigdom og nød. I det lokale speiderarbeidet, og gjennom Globalaksjonen og Speideraksjonen gjør norske speidere som St. Georg. Speidere står opp for andre, og kjemper mot urett både lokalt og andre steder i verden.
I 2015 er det Friluftslivets år, og speiderbevegelsen ønsker på selveste St. Georgsdagen å invitere flere ut i naturen gjennom klatreutfordringen #mittre. Vi vil vise at det å klatre og leke i trær gir gode naturopplevelser, utfordringer og mestringsfølelse. Og vi vil ha med oss flere. Inviter derfor en venn med opp i ditt tre 23. april. Vi tror at jo flere som vil være med å klatre i trær, og jo flere som vil bli med som speidere, desto flere blir med i kampen for en bedre verden.
Ha en god St. Georgsdagsfeiring!
Med speiderhilsen
Anders Østeby, landssjef i Norges KFUK-KFUM-speidere og May-Britt Roald, speidersjef i Norges speiderforbund.


Budskap til St. Georgsdagen 2014

St. Georgsbudskapet 2014 Fra Norges speiderforbunds hjemmeside
Speidersjef og landssjef skriver om vennskap i årets St. Georgsdagsbudskap.
St. Georgsdagen er den dagen da alle speidere i verden fornyer speiderløftet. Løftet er ikke likt i alle land, men meningen, det at vi forplikter oss til å leve etter speiderloven, det er verdensomspennende.
I Norge jobbes det nå med å lage en ny speiderlov, og i den forbindelse har veldig mange av dere sagt deres mening om hva som er de viktigste verdiene i speideren. Det som aller flest svarte på dette spørsmålet, var vennskap. En speider er en god venn!
Hvordan viser vi at vi er en god venn? I speiderloven heter det ikke at ”en speider skal”, men ”en speider er…” eller et annet verb som sier noe om handling. Det skal ikke være et påbud, men en naturlig handling. Når vi viser at en speider er en god venn, gjør vi det gjennom våre daglige handlinger. Vi prøver å være en god venn i alt vi gjør. Vi bryr oss om andre, slik St. Georg viste at han brydde seg gjennom å kjempe mot dragen.
Du som er speider har millioner av mulige speidervenner rundt omkring i nesten alle verdens land. Mulighetene for vennskap over landegrenser er noe av det flotteste vi får gjennom å være med i speideren. Det er noe vi kan bruke denne dagen til å reflektere litt over, når vi, sammen med speidere verden over, avlegger speiderløftet. Speidere over hele verden ønsker å gjøre verden litt bedre. Bruk denne dagen til å tenke over hvordan vi som er speidere kan bidra, både hjemme og ute.
Ha en god St. Georgsdagsfeiring!
Med hilsen
Anders Østeby, landssjef i Norges KFUK-KFUM-speidere.
Knut Slettebak, Speidersjef i Norges speiderforbund,


Budskap til St. Georgsdagen 2013

St. Georgsbudskapet 2013
Speidersjef og Landssjefer i landssjef skriver forslag til ny speiderlov inspirert av legenden om St. Georg og dragen.
En hest. En mann. En landsby i sorg og fortvilelse. En konge som frykter for datterens liv. En rolig prinsesse som er klar til å møte døden. Og ondskapen, representert ved en uhyggelig drage. Slik er scenebildet i legenden om St. Georg.
Vi forteller om den modige ridderen Georg, han som står for det gode. Den fryktløse som rir alene mot den livsfarlige dragen. Dragen har først spist alle landsbyens sauer, og nå forlanger den landsbyens barn som offer for å holde seg i ro. Loddet har denne gang falt på kongens datter. Det er da ridder Georg entrer scenen. Historien er grusom, som legender og eventyr ofte er. Samtidig vil de fortelle oss noe. De setter ord på noe som er viktig for oss mennesker.
Speiderbevegelsens grunnlegger Robert Baden-Powell valgte St. Georg som speidernes skytshelgen. Legenden blir derfor fortalt blant speidere over hele verden på St. Georgsdagen 23. april. Legenden gir oss verdier som er viktige for å være speidere. Hva skal vi lære av legenden i år?
Også speiderloven forteller hvilke verdier som er viktige for speidere. I 2014 og 2015 arbeider norske speidere med hvordan speiderloven skal være framover. Hvilke ord skal formidle speideridealene i de neste 20 åra? Og på St. Georgsdagen er spørsmålet: Kan vi lære noe av legenden om St. Georg?
Georg var modig – eller var han dumdristig? Han utsatte seg selv for fare for å redde andre. Han hadde kunnskap og våpen, og var vernet av ridderens beskyttende rustning. Han vurderte risiko. I overført betydning kan vi si at han hadde lært førstehjelp og trent på det, slik som speidere lærer og trener på førstehjelp og annet vi må kunne for å møte utfordringer. Kanskje skal en ny paragraf i speiderloven lyde: En speider har øvd, og kan møte utfordringer.
Det er blitt sagt at Georg var alene. Det er ikke helt sant. Han var ridder, og dermed rytter. Han utsatte hesten sin for stor fare, og uten hestens raske bevegelser ville ridderen være hjelpeløs når farene truet. Hestens fart var også nødvendig for at lansen skulle fungere som våpen. Bare med fart hadde den dødbringende kraft.
En speider er heller ikke alene. En speider er en del av en patrulje, en tropp, en gruppe, en organisasjon og en verdensomfattende bevegelse. En speider kan gjøre mye alene, men det er som del av fellesskapet vi er sterkest. Ny paragraf: En speider er sterkest når hun eller han står sammen med andre.
Georg kom til en landsby i sorg og fortvilelse. Han lyttet til redselen. Det er grunn til å tro at han hørte mye på kongen, den fortvilte faren. Kongen ville nok gjerne reddet datteren selv, men var kanskje blitt for gammel til å ri ut mot dragen (hvis vi skal tolke legenden i beste mening). Ridder Georg tålte å høre om det vanskelige. Noen rundt oss kan også ha det vanskelig, og oppleve vonde eller skremmende ting. Det er viktig å snakke om dette! Den vonde klumpen i magen blir litt mindre når den er delt med en annen. Det vi er redde for blir litt mindre farlig hvis andre vet at vi er redde. Ny paragraf: En speider tør å snakke om det som er vanskelig, og gjør sitt beste for å hjelpe den som trenger hjelp.
Og, for å forsvare kongen: En speider tolker alt i beste mening.
Dette er noen forslag til nye paragrafer i speiderloven, inspirert av St. Georgs mot og handlinger. Du kan også foreslå verdier og nye paragrafer på www.speiderloven.no.
Du kan også hver dag lytte til andre og høre hva som er viktig for dem. Det er nok ikke drager som skal drepes, men du kan se, høre og anerkjenne andre. Dermed gjør du dagen litt bedre for dem. Hvis du er sammen med en som ingen andre liker, eller hvis du sier stopp når noen mobber, da er du en ”St. Georg” der du er. Da oppfyller du dagens paragraf 4 i speiderloven: En speider er en god venn.
Speidersjef Knut Slettebak i Norges speiderforbund, og landssjef Atle Aas i Norges KFUK-KFUM-speidere.


Budskap til St. Georgsdagen 2012

Hvert år sender speidersjef og landssjef en hilsen til speiderne i Norge. I 2012 er hilsenen slik:
SitatNoen drager kan vi beskytte oss mot ved å være bevisst måten vi lever på. Noen drager kan drepes ved å snakke: Er vi redd for noe, eller har hatt vonde opplevelser, hjelper det å snakke om det. Mamma, pappa, en speiderleder, noen på skolen, helsesøster. Det skumle som er delt, er mindre skummelt. Klumpen i magen blir mindre når noen har hørt om den. Det som ikke kan snakkes om, som likevel blir fortalt, er ikke lenger noe som ikke kan snakkes om.Sitat
– Budskapet for St. Georgsdagen 2012, fra speidersjef i NSF Solveig Schytz og landssjef i KFUK-KFUM Atle Aas, se flere speidersitater her

Drager som drepes. Troll som sprekker.

St. Georgsdagen minnes vi legenden om den modige ridderen Georg som red ut mot den farlige dragen, drepte den, og på den måten reddet både prinsessen og hele landsbyen hennes fra den visse død. Det har blitt skrevet og snakket mye om helten Georg som nedkjempet dragen. Speiderne har valgt han til sitt forbilde og minnes han 23. april hvert år.

Det er skrevet mye mindre om dragen. Dragen i eventyret er den truende, skumle, den grådige; skapningen som sprer frykt. Barn og voksne måtte passe seg .Dragen stjeler det som er blankt og verdifullt og samler seg store skatter. I dype huler vokter den skattene gjennom århundrer. Dragen dreper den som kommer i dens vei, med sin giftige pust og farlige ild.

Drager lever i historier og eventyr. Betyr den noe i det virkelige liv?

I eventyrenes og leirbålenes tid var det mange ting menneskene ikke forstod. Mennesker var redd kriger, naturfenomen, naturkatastrofer. Eventyrene skapte trygghet og mening og ga forklaringer på det uforståelige. Det uforståelige og kanskje unevnelige ble gjort om til tusser, troll, drager eller det underjordiske. Eventyrene forklarte og ga håp. Noen mennesker kunne kontrollere disse ukontrollerbare skapningene. Trollene var det ofte Espen Askeladd som gjorde ende på (og fikk store rikdommer hjem til ei lita stue), dragene måtte det en ridder til for å drepe. Eller , trollene sprakk når de kom ut i sola.

Har vi drager i vår tid?

I dag kan vi forklare mye av det som var uforståelig for våre forfedre. Likevel har vi mange ting vi kan være redde for. Noen har det vanskelig i livet. Noen har opplevelser de ikke tør fortelle om. Det skjer vonde ting vi ikke kan forstå. I disse dager pågår rettsaken etter den dramatiske 22. juli i fjor. En person stilles til ansvar for grusomme og uforståelige handlinger.

Klimaet er truet av global oppvarming, vi får mer ekstremvær og trues stadig av naturkatastrofer. Til tross for all vår kunnskap om hvordan tingene henger sammen så lever mange mennesker i verden i fattigdom.

Hvordan kan vi beskytte oss mot slike drager?

Noen drager kan vi beskytte oss mot ved å være bevisst måten vi lever på. Som speidere skal vi arbeide for mindre forurensning og mer rettferdighet i verden. Det krever kunnskap og det krever handling.

Noen drager kan drepes ved å snakke: Er vi redd for noe, eller har hatt vonde opplevelser, hjelper det å snakke om det. Mamma, pappa, en speiderleder, noen på skolen, helsesøster. Det skumle som er delt, er mindre skummelt. Klumpen i magen blir mindre når noen har hørt om den. Det som ikke kan snakkes om, som likevel blir fortalt, er ikke lenger noe som ikke kan snakkes om.

Vi som er speidere i dag, over hele verden, vi kan også drepe drager slik St. Georg gjorde. Å kjempe mot drager handler om å være modig :

Modige nok til å ta tak i miljøutfordringene, - så handlingene og holdningene våre kan bidra til en bedre verden. Modige nok til å kjempe for at mennesker som lever i fattigdom skal få et bedre liv. Modige nok til å jobbe for åpenhet, enten det gjelder de vanskelige samtalene med en venn, eller det gjelder landet ditt. Det handler om speiderloven: Som speidere skal vi være en god venn, verne om naturen og arbeide for fred og forståelse mellom mennesker.

Lykke til, og god St. Georgsdag.
Speidersjef i Norges speiderforbund Solveig Schytz og landssjef i Norges KFUK-KFUM-speidere Atle Aas


Budskap til St. Georgsdagen 2011

Vær beredt!
Legenden forteller at en drage truet landsbyen Silena i Libya. St. Georg var romersk ridder i byen, og han tok kampen opp med dragen og drepte den. Landsbyen ble befridd fra trusselen.
Legenden om St. Georg er blitt fortalt ved leirbålene opp gjennom historien, etter hvert er den skrevet ned, og derfor kjenner vi den i dag. Ridderen Georg er blitt et ideal og en helgen. Som speidere har vi valgt han til vårt forbilde.
St. Georg hadde øvd. Kampen med dragen var ikke den første kampen han gikk ut i. Han var godt utstyrt: Med ridderens rustning var han beskyttet mot dragens angrep og med sin dødelige lanse kunne han angripe og gjøre slutt på dragens ondskap.
Som speidere trener vi. Vi lærer førstehjelp, vi øver på å finne fram i skog og mark, vi kan heise flagg, og stiller opp når noen trenger det. Vi har med førstehjelpsutstyr, kart, kompass eller tau. Vi er beredt til å løse de situasjoner som oppstår.
Legenden forteller at landsbyen som St. Georg reddet fra dragens ondskap lå i Libya. Også i dag står Libya overfor store utfordringer. Mange land er truet av krig, naturkatastrofer eller andre utfordringer. Noen nordmenn er en del av FNs arbeid for å skape fred i Libya. Som speidere blir vi kjent med situasjonen andre steder i verden og vi samler inn penger til Flyktningehjelpen og KFUK-KFUM Global.
St. Georg hadde sin kamp mot ondskap. Som speidere kjemper vi vår kamp for en bedre verden ved å være beredt til innsats nær oss når det trengs, og ved å bidra i den store kampen i verden. Slik følger vi idealet vi har fått fra ridderen Georg, utpostert i en liten landsby i Libya.
På St. Georgsdagen fornyer nesten 40 millioner speidere i verden speiderløftet sitt. Vi lover alle å gjøre vårt beste, og være beredt – sammen.
Speiderhilsen
Anne Sjømæling, landssjef i Norges KFUK-KFUM-speidere og Solveig Schytz, speidersjef i Norges speiderforbund.


Budskap til St. Georgsdagen 2010

På St. Georgsdagen samles speidere over hele verden for å fornye speiderløftet. Millioner av barn og unge over hele verden er opptatt av de samme verdiene som deg, og bekrefter det gjennom løftet sitt. Tenk gjennom de ordene som speiderløftet inneholder. Det er ingen tvil om at verden blir bedre når 40 millioner speidere gjør noe aktivt for å følge opp speiderløftet sitt.
Både speiderløftet og speiderloven slår fast at det å hjelpe andre er sentralt for oss speidere.
På nyhetene ser vi hver dag mennesker som har behov for en hjelpende hånd. TV-bilder fra land som Haiti og Chile bringer beskjed om mennesker i nød. Hva kan så du og jeg gjøre? En hjelpende hånd handler om å gjøre noe aktivt. Ta del i speiderforbundenes aksjoner eller delta aktivt for andre hjelpeorganisasjoner. Hva med å stille opp som bøssebærer under tv-aksjonen i år? Bærer du samtidig speiderdrakt, viser du tydelig resten av verden hva vi speidere står for.
St. Georg viste vei gjennom måten han levde på. Med fare for sitt eget liv hjalp han en hel landsby, og deretter takket han nei til belønningen de ville gi ham. Det å hjelpe andre handler ikke om betaling, men om å utgjøre en forskjell i hverdagen for noen. Har du noen du kan gjøre noe ekstra for? Er det noen i familien som trenger litt ekstra hjelp? Er det noen i klassen som kunne trenge en venn?
Benytt noe av denne dagen til å tenke på hva nettopp du kan gjøre for å hjelpe andre. Og deretter, gjennomfør det. En speider er hjelpsom og hensynsfull. Vi ønsker dere alle en riktig god St. Georgsdagsfeiring!
Speiderhilsen
Lars Atle Andersen, speidersjef i Norges speiderforbund og Anne Sjømæling, landssjef i Norges KFUK-KFUM-speidere.


Budskap til St. Georgsdagen 2008

Sammen kan vi endre verden!
På St.Georgsdagen samles speidere over hele verden for å fornye speiderløftet. Millioner av speidere er opptatt av de samme verdiene som deg.
Speiderloven sier at: «En speider kjenner ansvar for seg selv og andre.» St.Georg tok ansvar og kjempet for det gode og mot det onde. Kanskje møter vi aldri en drage, men det er mange ting vi kan bidra med for å gjøre livet litt enklere for våre medmennesker. Baden-Powell oppfordret alle speidere til å forsøke å forlate denne verden litt bedre enn vi fant den. Hvis alle speiderbevegelsens 38 millioner medlemmer får til det, så endrer vi verden!
Det er mange ting du og jeg kan gjøre i hverdagen. På verdensjamboreen i England sist sommer ble det presentert hundrevis av prosjekter som bidro til en litt bedre verden. Når mennesker fra hele verden samles og samarbeider oppnår vi mer enn om hver enkelt prøver seg alene.
Speidere er opptatt av naturen og miljøet.
Se for deg at du våkner i gapahuken sammen med patruljen. Når du åpner litt mer på snøringen i soveposen kan du se ut over det lille vannet hvor den siste isen har begynt å gi etter for vårsola. Ved siden av deg sover ennå speidervennene, men snart skal dere ta fatt på en ny dag ute i skogen.
Slike opplevelser må vi ta vare på og sikre også for de som kommer etter oss. Hver og en kan vi bidra til det. Ved å ta sykkelen til speidermøtet slipper vi ut mindre CO2. Ved å sortere søppelet utnytter vi ressursene og begrenser de store søppelfyllingene. Ved å ta med en venn ut i naturen gir du andre en opplevelse som gir dem forståelse for hvorfor det er viktig å ta vare på alt rundt oss. På den måten blir 38 millioner fort til 76 millioner, og deretter enda flere. Sammen kan vi endre verden!
Benytt denne dagen til å tenke på hva nettopp du kan gjøre for å bidra til en litt bedre verden.

Ha en riktig god St.Georgsfeiring!

Speiderhilsen
Anne Sjømæling, landssjef i Norges KFUK-KFUM-speidere og Lars Atle Andersen, speidersjef i Norges speiderforbund.


Budskap til St. Georgsdagen 2007

Sammen skaper vi fred!
Speiderloven sier at: "En speider arbeider for fred og forståelse mellom mennesker". Med 38 millioner speidere over hele verden er vi kjempemange fredsambassadører!
I 100 år har speiderbevegelsen vært en fredsskaper. Det markerer vi ekstra ved at alle speiderland i år skal ha et eget fredsprosjekt. I Norge er fredsteppet med hundrevis av fredsbudskap vårt bidrag. Prosjektene i de ulike landene er veldig forskjellige, og viser mange eksempler på fredsarbeid. I Kenya planter speidere 10 millioner trær for å bedre miljøet og minske konflikter mellom stammer, i India jobber speidere for forståelse mellom de ulike religiøse gruppene i landet, i Libanon er det gjenoppbygging av den sørlige delen av landet som er i fokus og i Mosambik hjelper speidere til i arbeidet mot spedalskhet. Listen over prosjekter er kjempelang, og viser alt vi kan få til.
På St. Georgsdagen fornyer alle verdens speidere speiderløftet. Benytt denne anledningen til å tenke på hva nettopp du kan gjøre for å bidra til en litt fredeligere verden. Selv om vi lever i et land som har hatt fred i mange år, så er det mye vi kan gjøre i hverdagen. Pass på at alle har det kjekt i patruljen, si nei til mobbing, ta kontakt med noen på skolen som ikke har så mange å være sammen med. Bygger vi vennskap, bygger vi fred!
Baden-Powell var opptatt av fredsarbeid. St. Georg kjempet for det gode og mot det onde. Jesus hjelper de som har det vanskelig. Vi har mange forbilder i arbeidet vårt. Sammen utgjør vi speidere en kjempeforskjell. Ha en riktig god St. Georgsfeiring!
Speiderhilsen
Tor Marius Dahl, landssjef i Norges KFUK-KFUM-speidere og Lars Atle Andersen, speidersjef i Norges speiderforbund.


Budskap til St. Georgsdagen 2002

Speidersjef Eli Gullichsen i Norges speiderforbund sitt budskap til St. Georgsdagen:


Gratulerer med St. Georgs dagen!
Jeg har lyst til å stille deg et spørsmål: Hva er likheten mellom St. Georg og en speider?
Nå lurer du kanskje fælt på hvor jeg vil hen med dette spørsmålet. Du har vel aldri sett en drage, langt mindre kjempet mot en, det er nok riktig. Men du har kanskje vært med og bidratt til at gruppen din har samlet inn penger til ulltepper til ofrene etter vulkanutbruddet i Kongo? Du har kanskje også vært med på speideraksjonen som i år vil gi mange av våre speidervenner i Afrika et bedre liv? Da har du gitt flere barn og unge muligheten til å bli speidere og gjennom speiderarbeidet ta aktivt del i sitt eget lokalsamfunn.
Har du sagt nei til mobbing og plaging av andre? Har du forsøkt å bli bedre kjent med de nye i speidergruppen din slik at de skal trives bedre? Har du foreslått løsninger på hvordan dere kan gjøre ting sammen i patruljen i stedet for bare å klage? Det er en god. måte å jobbe på hvis du mener ting kan gjøres annerledes.
Ser du likheten med St. Georg?
Jeg skal fortelle deg hvordan jeg ser likheten mellom St. Georg og deg og meg som speidere.
Legenden om St. Georg forteller oss om en ung mann som befridde landsbybefolkningen fra et uhyre. Han gjorde noe, han tok opp en ensom kamp mot dragen, der andre hadde gitt tapt.
Han viste mot, initiativ og han tok ansvar for å gjøre noe. Selv om jeg har sammenlignet oss med St. Georg, må jeg også innrømme at vi alle har mye å lære av ham. Dessuten trenger vi gjerne en påminnelse av og til for å kunne være en god speider og samfunnsborger.
Jeg ber deg tenke over dette og snakke med de andre neste gang du er på speidermøte. Hva kan du gjøre sammen med de andre for å vise at dere bryr dere og er engasjert i det som foregår der dere bor?
Speiderloven handler også om å ta ansvar. Den gir en beskrivelse av hvordan vi som speidere bør være og handle. Jeg tenker spesielt på dette med å være en god venn som kjenner ansvar for seg selv og andre. Dette er greiere å få til hvis vi prøver å sette oss inn i hvordan andre har det og forstå hvordan andre lever og tenker.
Tenk over om det ikke er noe du kan gjøre for at hverdagen kan bli bedre for et annet menneske. Da får vi alle en bedre verden.
Speiderhilsen
Eli Gullichsen, Speidersjef i Norges speiderforbund


Budskap til St. Georgsdagen 2001

Speidersjef Eli Gullichsen i Norges speiderforbund sitt budskap til St. Georgsdagen:


Gratulerer med St. Georgs dagen!
Gratulerer også med 90 år med speiding i Norge. Norsk Speidergutt-Forbund ble grunnlagt 25. mars 1911. Vi har en ekstra grunn til å feire St. Georgsdagen i år.
90 år med speiding! Det er ganske fantastisk å tenke på at gjennom 90 år har speiderarbeidet betydd mye for barn, unge og voksne. Hvordan ville landet vårt vært hvis vi ikke hadde hatt speiding? Det er vanskelig å si, men jeg tror dette har hatt stor betydning for å skape et best mulig samfunn for oss alle. I starten var det svært mange som hadde lyst til å være med, og nye grupper kom stadig til. Selv om situasjonen ikke er helt den samme i dag, kjenner jeg til at det mange steder er ventelister og kø for å få være med i speideren, men gruppene mangler aktive ledere og kan derfor ikke ta imot alle som ønsker å bli med.
Vi vet at speidingen har overlevd to verdenskriger. Samfunnet har vært igjennom en utrolig utvikling nærmest på alle områder. Det er opp til oss å vise at speiderne har evnen til å fornye seg. Speiding i dag tar opp i seg ting i tiden. Vi prøver å møte dagens unge med aktiviteter som er mer up to date enn for 90 år siden, men det viktigste er ikke forandret. Jeg tenker på speiderlov og løfte, patruljen, det å få prøve seg på nye ting, unge patruljeførere, aktivt friluftsliv og at speiding også er vennskap og utfordringer.
Det er viktig å sette seg mål og å ha noe å arbeide mot. I §7 i Speiderloven står det:
En speider tenker og handler selvstendig og prøver å forstå andre.
Dette er et mål i seg selv. Det er viktig å kunne forstå andre og respektere andres meninger. Vi er forskjellige som mennesker. Din mening og din løsning på problemer trenger ikke være riktig for andre. Derfor er det viktig å si hva du mener og lytte ekstra godt til hva andre har å si. Dette er et godt grunnlag for samarbeid. Slik er det i speideren. Vi får nye venner, vi får utfordringer og vi lærer oss å samarbeide for å løse oppgavene.
Mitt mål for fremtiden er at barn og unge skal velge Norges speiderforbund for å få opplevelse, lære samarbeide og ta ansvar i samfunnet!
Lykke til med speiderarbeidet i årene som kommer - der du bor.
Speiderhilsen
Eli Gullichsen, Speidersjef i Norges speiderforbund


Budskap til St. Georgsdagen 1999

Speidersjef Eli Gullichsen i Norges speiderforbund sitt budskap til St. Georgsdagen:


Kjære speidervenn,
Gratulerer med St. Georgs-dagen, den siste St. Georgs-dagen i dette århundret.
Sagnet om St. Georg, ridderen som tok ansvar og tok opp kampen for det gode ved at han befridde landsbybeboeme for dragen, lever fremdeles. Speidere over hele verden hører sagnet den 23. april hvert år. Vi benytter anledningen til å minne hverandre om hvor viktig det er å kjempe for alt det gode.
Vi kan stille spørsmålet: Trenger vi slike riddere når vi går inn et nytt årtusen? Eller er det noen gamle greier, et sagn vi prøver å holde liv i ved at vi feirer St. Georgs-dagen i speiding?
I Norge, ja i Europa og resten av verden for den del, trenger vi i 1999 mennesker som bryr seg, slik ridderen gjorde det. Vi kjemper ikke mot drager i hverdagen, men vi kjemper mot mobbing, vold, ensomhet, rasisme, sykdom og nød, for å nevne noe. Vi kjemper for at vi alle skal ha et sted å bo, ha venner rundt oss og vise respekt for andre mennesker og kulturer. Vi ønsker at alle skal oppleve trygghet i hverdagen. Vi trenger mennesker som bryr seg også i neste årtusen. Vi trenger hverdagsriddere, deg og meg.
Speiderloven forteller oss hva en speider er. Flere av paragrafene sier at vi som speidere bryr oss. Hør her:
En speider er en god venn, og
En speider kjenner ansvar for seg selv og andre.
Dette forteller oss at speideren er et menneske som bryr seg. Speideren skal bry seg hjemme, på skolen, i speideren, blant vennene på fritiden og der du ellers er med. Det betyr ikke at du som speider skal være ekstra snill, men det betyr at du skal bry deg og sette pris på at andre bryr seg. Ofte kan det være nok å si et vennlig ord, vise litt vennlighet og bry deg om hvordan andre har det, men det kan også bety å hjelpe til. Ved å være en slik hverdagsridder er du med på å gjøre dagen bedre for svært mange mennesker.
Helt konkret ser vi nå de store lidelsene til alle flyktningene fra Kosovo og ellers på Balkan. Speidernes katastrofefond har allerede gitt kr. l00.000, og nå oppfordrer jeg deg til å gi ditt bidrag. Du kan være med å sende penger eller kanskje bidra med tilbud til flyktninger i ditt eget lokalområde.
Speidere, la sagnet om St. Georg bli en påminnelse om at det nytter å kjempe og ta opp kampen for det gode. Det nytter å bry seg og det er viktig å bry seg. Jeg ønsker deg en fin St. Georgs-dag.
Speiderhilsen
Eli Gullichsen, Speidersjef i Norges speiderforbund


Budskap til St. Georgsdagen 1998

Speidersjef Eli Gullichsen i Norges speiderforbund sitt budskap til St. Georgsdagen:


Gode speidervennerl
Gratulerer med dagen den 23. april 1998. Norges speiderforbund kan feire et lite jubileum denne dagen. Det er 20 år siden Norsk Speiderpikeforbund og Norsk Speidergutt-Forbund ble enige om å danne Norges speiderforbund.
Nå er jenter og gutter samlet i ett forbund og er ofte sammen på møter, turer og leire. Vi har felles treningsprogram og vi gjør ting i fellesskap. Vi lærer av hverandre - men har også rom for å være litt for oss selv som jenter og gutter.
St. Georgsdagen har vært speidernes dag lenge før Norges speiderforbund ble stiftet. Vi bruker denne dagen til å fornye speiderløftet. Vi lover etter beste evne å tjene Gud, hjelpe andre og å leve etter speiderloven.
Ridderen St. Georg og speidersaken har mye til felles. Sagnet forteller om ridderen som tok opp kampen for alt det gode, og som befridde landsbybefolkningen fra den onde dragen.
Gjennom ditt engasjement i speiding tar du medansvar for at vi skal få et bedre samfunn. Det å ta vare på naturen, tenke miljøvern, si nei til mobbing og være en god venn, kan stå som eksempler på det å ta opp kampen for et bedre samfunn å vokse opp i.
Paragraf 2 i Speiderloven sier: En speider kjenner ansvar for seg selv og andre.
Av og til skulle du kanskje ønske at du hadde en liten personlig ridder som kunne hjelpe til når ting oppleves vanskelig. Det er ikke alltid like lett å vite hva vi bør gjøre eller å vite hva som er riktig å gjøre. Ta ansvar for dine egne handlinger og tro på deg selv. Ikke gi opp så lett. Men kjemp for det du tror på. Prøv å være din egen ridder ved å ta ansvar.
Som speidere kan vi også være hverandres riddere. Ta på alvor at en speider kjenner ansvar for seg selv og andre, og hjelp hverandre i medgang og motgang.
Gratulerer med dagen - og tillykke med løftefomyelsen.
Speiderhilsen
Eli Gullichsen, Speidersjef i Norges speiderforbund


Budskap til St. Georgsdagen 1996

Speidersjef Stein Løvold i Norges speiderforbund sitt budskap til St. Georgsdagen:


Kjære speidere
På en av sommerens kretsleire var motto: "Ta sjansen". På patruljeførersamlingen spurte jeg om: Hva er den største sjansen du har tatt i ditt liv? En av patruljeførerne svarte: "At jeg ble født!". Godt svart! For det er jo det dethele dreier seg om: Å mestre det vanskelige som heter livet.
Du synes kanskje at livet er OK. Jeg håper det! Men av og til er livet vanskelig. For mange i vårt samfunn er målet med det å leve å bli underholdt. Video og TV fyller mye av deres tid. Noen tilbringer ettermiddagen på sofaen og digger musikk, mens de tror de gjør lekser. Fyller du livet ditt med "åndelig loff"? Tar du ansvaret for at du får mest mulig positivt ut av ditt liv. Eller tar du sjansen på ikke å ta ansvar for ditt eget liv?
Når føler du deg som speider? Er det ikke når du tar utfordringer som du fikser - når du strekker deg litt? Når du føler at du er til nytte? Når du kjenner at du får brukt kreftene inne i deg.
Det ene bladet i speiderlilien eller kløveret symboliserer at du lover å leve etter speiderloven. Speiderloven forteller oss hvordan våre tanker, ord og handlinger bør være. Speiderloven peker ut veien for oss og viser om hvor vi bør gå.
Men liljen og kløveret har tre blader. Det andre bladet skal minne oss om vårt valgspråk "Vær beredt". Vi skal være beredt, ikke bare til å hjelpe oss selv, men også andre. Skal du hjelpe andre er det ikke nok å ville hjelpe - du må også kunne hjelpe. Derfor har 1996 som tema: Praktisk viten. Ved å ta aktivitetsmerker og grader lærer du deg ferdigheter som gjør at du kan trå til der det trengs. Hvis du er patruljerer bør du minst ha tatt 2.graden!
Det midterste og tredje bladet som peker oppover skal minne oss om at over en er himmelen. Vi skal være "åpen for Gud og han ord".
I dag på St.Georgsdagen fornyer du og speidere over hele verden speiderløftet. Ved at du har avlagt speiderløftet har du sagt hva du vil streve for.
Måtte det skje at du etter beste evne fikk:
tjene Gud
hjelpe andre
og leve etter speiderloven
Med speiderhilsen
Stein Løvold, Speidersjef i Norges speiderforbund


Budskap til St. Georgsdagen 1995

Speidersjef Stein Løvold i Norges speiderforbund sitt budskap til St. Georgsdagen:


Kjære speider!
Tenk deg en deilig dag!
Det er fotballkamp og tribunene er fulle av feststemte folk. Begge lag er på banen. Alle er spente!
Å være tilskuer er lett. Du kan juble, skrike, kritisere og rakke ned på dommer og spillere. Ingen stiller deg til ansvar for dine uttalelser. Du sier noe og glemmer det igjen.
Men hvordan har du det egentlig med deg selv? Har du tenkt på hvordan det er å være deltager og ikke tilskuer? Da må du ta ansvar. Ta konsekvensen av dine handlinger. Skal du score mål må du delta i spillet. Skal du føle lagånd må du yte noe selv.
Livet kan noen ganger føles som en fotballkamp. Du kan være en passiv tilskuer, eller du kan delta aktivt og la fornuft, samvittighet og følelser være dine medspillere.
Du har engang avlagt et løfte - speiderløftet. I dag, på St. Georgsdagen skal du sammen med speidere over hele verden fornye dette. Når du avlegger speiderløftet sier du ja til å være deltager og du lover å være beredt.
Vi kan ikke gjøre deg til speider. Det må du klare selv. Det er ikke nok å ville, du må også ha kunnskaper. Det er viktig at du lærer de ferdigheter som det stilles krav til i våre grader og merker. Alle forutsetninger er tilstede for at du skal klare det. Men du må delta i spillet!
Å være beredt
det er å være ferdig til å gjøre det som
stunden krever.
Måtte det skje at du etter beste evne fikk
-tjene Gud
-hjelpe andre
-og leve etter speiderloven.
Med speiderhilsen
Stein Løvold, Speidersjef i Norges speiderforbund


Budskap til St. Georgsdagen 1994

Speidersjef Stein Løvold i Norges speiderforbund sitt budskap til St. Georgsdagen:


Kjære speidere!
I dag, på St.Georgsdagen, fornyer speidere over hele verden sitt speiderløfte. Dette er et sterkt eksempel på at speiding er en internasjonal bevegelse. Vi er med i et internasjonalt fellesskap som gir oss muligheter, som få andre har. I internasjonalt vennskapsår bør du bruke litt tid på akkurat dette. Vi er mange speidere i verden, og sammen kan vi faktisk utrette noe for den verden vi er satt til å forvalte.
For to måneder siden var hele Norge - ja store deler av verden opptatt av OL på Lillehammer. Under åpningen avla Vegard Ulvang et løfte på vegne av alle de aktive idrettsutøverne. I dag fornyer du ditt løfte, på vegne av deg selv! Du lover å stille til start på livsløpet i Speiderånd. Du velger ikke selv at du lever, men du velger hvilket liv du skal leve.
Å delta i livsløpet kan sammenlignes med et slalåmrenn. Portene er de utfordringer som ligger mellom startboksen og målseilet. Noen av portene kan sammenlignes med paragrafer i speiderloven. Når Kjuus og Aamot bommer på en port er det slutt for deres vedkommende. Dersom du bommer på en av portene i livets løp, har du muligheten til å tråkke opp igjen og ta porten på nytt, og feiler du nok en gang får du flere forsøk. Men du må selv ville det!
I speiderløftet lover du å gjøre så godt du kan i livets løp. Speiderbevegelsens grunnlegger Robert Baden-Powell har sagt: "Fremfor alt, ha vilje, sterk og ukuelig vilje, av den sort som gjør dine planer til virkelighet og bringer deg seier."
Dette er ingen lett oppgave. Det er en utholdenhetsprøve langt tøffere enn en 10.000 meter. Løpet du har stilt til start i varer hele livet. Enkelte ganger ligger du nok litt etter skjema, men gi ikke opp. Stå på, du kan få styrke til fullføre dersom du ber om det.
Avslutningsseremonien på Lillehammer illustrerte noe av livets tøffe side - kampen mellom det gode og det onde. De gode vettenes kamp mot de onde. Kampen var lang, men til slutt vant de gode vertene. Det var da de reflekterte lyset at trollene sprakk. St.Georgsdagen handler om det samme. Det godes kamp mot det onde. I dag er det du som er ridderen. Du kan ikke være nøytral, du må reflektere lyset og sørge for at det gode vinner. Du skal ikke bare reflektere lyset, men også sørge for at lyset trenger inn i deg selv. Det er "å tjene Gud".
Måtte det skje at du etter beste evne fikk
-tjene Gud
-hjelpe andre
-og leve etter speiderloven.
Med speiderhilsen
Stein Løvold, Speidersjef i Norges speiderforbund


Budskap til St. Georgsdagen 1993

Speidersjef Stein Løvold i Norges speiderforbund sitt budskap til St. Georgsdagen:


Kjære speidere!
I legenden om St. Georg hører vi om en ridder på en hvit hest. Ridderen bekjemper dragen og redder prinsessen. Han blir senere halshugget i Roma på grunn av sin kristne tro.
For oss speidere er St. Georg et forbilde. Vi slåss ikke mot drager, men mot det onde i verden. Tilværelsen er som en stor krig. Det er krigen mellom det onde og det gode som giør livet så vanskelig - men som også gir det mening. I den krigen kan ingen være nøytral. Fronten går tvers gjennom alle ting her på jorden, gjennom deg og meg - ja gjennom vått eget sinn.
Som St. Georg kjempet mot dragen må vi kjempe mot onde lyster i vårt hjerte; mot selvopptatthet, griskhet, misunnelse og hat. Vi har dessverre lett for å velge unnskyldninger heller enn å ærlig innrømme vår skyld. Vi prater ivrig om andres feil heller enn å ærlig innrømme at vi selv gjør feil. Vi gjør ikke alltid det som er best for andre, men det som er best for oss selv. Eller kanskje enda mer: Vi gjør ikke det som vår samvittighet og fornuft sier vi burde gjøre. Å "vinne prinsessen" kan være å ha god samvittighet fordi vi har gjort det som er godt og riktig.
Hva er ondt og hva er godt? Hva er mørke og hva er lys? Hva er galt og hva er riktig?
Speiderloven forteller oss hvordan våre tanker, ord og handlinger bør være. Speiderloven gir et bilde av en god verden der mennesker og skaperverk lever i pakt med hverandre. Speiderloven trekker en lysstripe gjennom det vanskelige som heter livet og viser oss hvor vi bør gå.
Speiderløftet gir oss styrke og rettleder oss i vår vandring mot lyset. I dag - på St. Georgsdagen - fornyer speidere over hele verden sitt speiderløfte.
I påskeuken hørte vi om Jesus Kristus og alt det han gjennomgikk fra han kom inn til Jerusalem og til han sto opp påskemorgen. Dette er historien om det godes seier over det onde. Denne hendelsen er et avgjørende vendepunkt i krigen mot det onde - hvis vi ikke bare betrakter påskelandskapet på avstand. Kan vi det når vi etter beste evne har lovet å tjene Gud? Tør du bøye kne for Ham som er den sterkeste, selv om du ikke skjønner? Det er å tro.
Måtte det skje at du etter beste evne fikk
-tjene Gud
-hjelpe andre og
-leve etter speiderloven.
Speiderhilsen
Stein Løvold, Speidersjef i Norges speiderforbund


Budskap til St. Georgsdagen 1991

Speidersjef Runar Bakke i Norges speiderforbund sitt budskap til St. Georgsdagen:


St. Georgsdagen 1991
Nå har også jeg skaffet meg video. Denne utrolige maskinen hvor jeg putter inn en kassett og kan oppleve på nytt situasjoner og begivenheter. Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg har opplevd SKAUGUM 89 med søle og sol, regn og glade speidere. Det er like trivelig hver eneste gang.
Nå kjenner jeg videoen så godt at jeg vet når jeg kommer til noe spesielt; et ansiktsuttrykk, en replikk, et bilde av mennesker jeg kjenner. Har jeg lyst, kan jeg også stoppe hele videoen og snurre litt tilbake og ta ting om igjen eller fryse det, og enkelte episoder kan jeg fly fort over. En videomaskin er et morsomt verktøy. Vi kan liksom trikse litt med virkeligheten. Mennesker som går baklengs eller i dobbelt hastighet gir en annen virkelighet enn når vi ser det i normalt tempo.
Men vi vet at verden kan ikke forandres på en slik måte. Vi kan ikke kjøre livet baklengs eller hoppe over det vi ikke liker. Det er ikke mulig å la livet gå om igjen så vi kan være forberedt på den situasjonen som dukker opp. Vi må leve vårt liv her og nå, ikke i form av en videokassett.
Vårt valgspråk "Vær beredt" forteller oss uten noen omskriving at vi skal møte livet i dag. Gårsdagen er for sent, og morgen-dagen kan vi bare forberede oss på. Men vi skal være forberedt på å møte utfordringene livet gir oss nå, og ikke imorgen eller til neste uke. Skal vi være beredt, må vi også ha forberedt oss. Vi må kunne det vi skal gjøre, og vi må vite med oss selv: Dette kan jeg.
"En speider kjenner ansvar for seg selv og andre" heter det i speiderlovens paragraf 2. Men en speider kan mer enn å kjenne ansvar. En speider tar ansvar, og vi viser det i aktiv handling. Det er dette som gjør speiding helt spesiell.
Historien om St. Georg forteller om en som var beredt og tok ansvar. Det var ikke den hvite hesten eller den skinnende rustningen som var viktig. Det var heller ikke den mulige gevinsten som lå foran. Det var det mennesket - den speideren - som var beredt og tok ansvar der og da som var viktig. Dette ansvaret er ikke bare de store oppgavene. Ansvaret må du ta der du ferdes, enten det er hjemme eller på skolen, i patruljen eller sammen med jevnaldrende. Du kan heller ikke overlate ansvaret til andre. Du må ta det selv.
Det er fint å være speider. Men det er viktig å være speider som tar ansvar. Sammen med de andre speidervennene dine kan du trene deg opp til å ta ansvar. Da betyr vi noe for andre. Da betyr speiding noe for den du omgåes hver dag. Når utfordringen ligger foran deg vet vi som speidere hva vi skal svare: "Alltid beredt".
Med speiderhilsen
Runar Bakke, Speidersjef i Norges speiderforbund


Budskap til St. Georgsdagen 1990

Speidersjef Runar Bakke i Norges speiderforbund sitt budskap til St. Georgsdagen:


St. Georgsdagen 1990
Det er et gammelt ordtak som sier: "Du kommer ikke først hvis du følger etter". I de fleste sammenhengene synes vi det er gøy å være først. Da sier vi noe om at vi er litt flinkere enn andre, eller at vi kan noe som andre ikke kan.
Gjennom tidene har speidere på mange områder vært om ikke først - så i hvert fall tidlig ute. Å ligge i telt var ikke vanlig da speidere begynte med det. For ikke å snakke om å overnatte ute i det fri året rundt. Den gang speidere snakket om å ta vare på naturen, var ikke det nye ordet miljøvern oppfunnet engang.
Vi har noe fint å ta vare på når vi i speiderloven sier "En speider kjenner naturen og verner om den". Dette punktet har vi hatt i speiderloven helt fra speidingen begynte i dette landet. I dag ville vi kanskje ha sagt noe om at speidere kjenner miljøet rundt seg og tar vare på det. Vi har jo lært at miljø er noe mer enn natur.
Vi vet en god del om miljø, ihvertfall det fysiske miljøet. Vi vet at vi ikke kaster papir på gater og i skolegården. Vi vil gjerne ha et røykfritt miljø. Vi bruker miljøvennlige produkter. Like selvfølgelig er det at vi ikke rabler og sprayer på husvegger og gater. Men det er kanskje andre sider av miljøet vi er mindre flinke til, sider hvor vi ikke tenker så helt klart på miljøet. De ordene vi tar i vår munn er ett eksempel. Kanskje vi noen ganger tar litt hardt i og bruker ord vi ikke burde. Bruk av bannord og ord som sårer andre er med på å ødelegge miljøet rundt deg. Et annet eksempel er hvor godt vi tar vare på hverandre. Innen patruljen kan det være en eller annen som føler seg litt utenfor. Da gjelder det å være først, ta ansvaret og gjøre det som er nødvendig. Måten vi er på, er del av dette å være miljøbevisst. Det betyr noe at vi både kan fortelle og vise at vi som speidere tar ansvar for hverandre. Alt dette er med på å gi et miljø som vi kan trives.
Å være først er ikke bare gøy. Det forplikter. Skal vi være de første til å ta vare på miljøet rundt oss, krever det noen ganger at vi må gjøre noe som andre synes er rart eller dumt. Vi kan ikke alltid være som alle andre hvis vi vil komme først. Når du er først, gir du samtidig andre et mål. Du viser dem en retning de bør gå. Da må vi være sikre på at retningen er bra, også for andre. Vi vet at speiding er fint. Vi kan mange ting. Men enda viktigere er det at vi har holdninger i speiding som vennskap, ærlighet, sannferdighet. Alt dette er verdier som bygger på speiderlovens paragraf om at vi er åpne for Gud og Hans ord.
I det tiåret som nå ligger foran skal vi speidere gå først og vise andre at vi tar ansvaret, også for dette miljøet, for hverandre og for oss selv. Da har vi virkelig klart det som St. Georg klarte i den oppgaven han hadde ansvar for. Vi har sett vårt ansvar, tatt på oss en oppgave og vist at vi kan. Dette er speiding på sitt beste.
Med speiderhilsen
Runar Bakke, Speidersjef i Norges speiderforbund


Budskap til St. Georgsdagen 1979

Speidersjef Kjell Melhus i Norges speiderforbund og Landssjef Bjørg Thorkildsen i Norges KFUK-speidere sitt budskap til St. Georgsdagen:


Kjenner du et medmenneske? - ja, et medmenneske, det vil si et menneske som lever for andre.
Et slikt menneske som fullt ut lever bare for andre, for å hjelpe andre, finnes ikke, men noen ganger treffer vi noen som er veldig opptatt av andres beste.
Det er godt å møte andre mennesker, vi blir også i godt humør av å møte dem.
De som kjenner legenden om St. Georg, vet at slik han er beskrevet, var han et medmenneske.
Det har levet ett menneske her på jorden som helt ut var et medmenneske. Du vet hvem det var - Jesus Kristus.
Han var og er det store medmenneske - vårt store forbilde, og han kan også hjelpe hver enkelt til å bli et medmenneske.
La oss ta imot hans hjelp på denne St. Georgsdag og videre på speiderveien.
Kjell Melhus, Speidersjef i Norges speiderforbund og Bjørg Thorkildsen, Landssjef i Norges KFUK-speidere


Budskap til St. Georgsdagen 1977

Dette året er det en felles hilsen fra speidersjefene i alle tre forbund:.


St. Georg er speidernes skytshelgen, og en som spesielt skulle beskytte alle som kjempet For det som var godt, sent og rettferdig, en som aldri var redd for utfordringene. Det vi mener med en speider.
St. Georg var også mer. Han var beskytter for det som vokste og grodde i skog og mark.
La dette være med i St. Georgs-appellen vår: Vær en speider etter speidernes lov og løfte, ta vare på det som vokser og gror, og vær våken For utfordringene. Og vær ikke redd for oppgavene, sier Gud til oss, jeg skal hjelpe deg på veien.
Lykke til med St. Georgsdagen!
Bjørg Thorkildsen, Landssjef i Norges KFUK-speidere
Aud Mork Knutsen, Landssjef i Norsk Speiderpikeforbund
Kjell Melhus, Speidersjef i Norsk Speidergutt-Forbund


Budskap til St. Georgsdagen 1974

Speidersjef Knut Enger i Norsk Speidergutt-Forbund sitt budskap til St. Georgsdagen:


Våren og sommeren ligger foran oss. I slutten av april står vi likesom på spranget. Høysesongen venter for mange ting.
Mesteparten av Norge venter på fotballen som begynner å rulle. Det skal spilles cup og serie over hele landet.
Forberedelsene har vart lenge. Og de tas høytideligere jo høyere opp i divisjonene et lag befinner seg. Sesongen innebærer at alle forberedelser skal stå sin prøve. Nå vil det vise seg hvor godt grunnlaget er.
Enda en ting legges det stor vekt på i fotballen. Innstillingen før kampene. Trenerne i våre topplag kan fortelle hvordan man mentalt må gå inn for oppgavene.
Spillerne kan ikke komme noen minutter før avspark, skifte raskt og løpe ut på banen. Nei, de samles i forveien, snakker om taktikk, får instrukser, varmer systematisk opp, hele laget skal løpe ut på banen med bevisst innstilling om å gjøre sitt ytterste om å vinne.
Jeg har hørt det er sagt at innstillingen før kampen ofte avgjer hvordan det hele går.
Speidernes høysesong ligger også foran fremover. Pinseleiren holdes om en måneds tid. Og så braker sommerleirene løs med tusenvis av deltakere.
Her skal alle forberedelsene stå sin prøve. Det er klart at vi får mye mere ut av leirene om vi har forberedt oss ordentlig. Det gjelder dem som har ansvaret for programmet, og det gjelder like meget hver enkel patrulje og hver enkelt gutt.
Men like viktig er innstillinger vi har foran høysesongen. Vår innstilling kan vi si er den ånd vi er fylt av til å møte oppgavene. til å være speidere.
St. Georgsdagen har med innstilling å gjøre. Akkurat nå er det ikke snakk om merker, grader og ferdigheter. Akkurat nå står alene lov og løfte i sentrum. De fleste er denne dagen samlet i kirke. Men i kirkehus eller utenfor kirkehus: Vi er sammen nå for å be Gud få den riktige innstilling til å leve som speidere.
Med en slik bønn kan vi enda en gang få mot til å love:
å tjene Gud.
hjelpe andre.
leve etter speiderloven.
Gud legge sin signing til løftets fornyelse!
Knut Enger, Speidersjef i Norsk Speidergutt-Forbund


Budskap til St. Georgsdagen 1971

I anledning jubileum for alle de tre forbund kom de tre speidersjefene med en felles hilsen.


Det er uvanlig at vi tre som for tiden er «sjefer» i vårt lands speider-forbund, gir et felles budskap på St. Georgs-dagen.
I år gjør vi det fordi 23. april 1971 er valgt som markeringsdag for våre jubileer. 60 år - 50 år - 50 år. Om guttenes forbund er eldst, ligger pikene ikke langt etter!
Vi sender i dag en spesiell hilsen til dem som har vært speidere gjennom årene. Bare 60 000 bærer speider-drakten. Men andre 700000 har båret den, og lik oss sagt: «Alltid beredt!»
Vi håper at adskillige mennesker har gjort en bedre innsats fordi de var speidere.
Vi tror at speidingen har preget mange i livsform og livssyn.
Vi er sikre på at jubileet kaller frem et veld av glade speiderminner.
De fleste jubileums-samlingene foregår i våre kirker. Dette er riktig! Ikke for å ha en stilig og høytidelig ramme, men for å understreke at speiding er mer enn grader og merker, mer enn turer og møter, mer enn leirliv og moro. Speiding hører Kirken til!
Vi bygger vårt arbeide på lov og løfte som vi i dag skal fornye. I løftet brukes Guds navn. Hvis vi mener noe med dette, stiller vi oss åpne for Gud, hans Ord og hans verk. Dette er en del av speidingen. Ja, det er selve grunnlaget for vår virksomhet.
Vi gjentar det gamle ønske: Gud legge alvor i ditt løfte, og gi deg styrke til å holde det!


Hanna Romfo, Landssjef i Norges KFUK-speidere
Aud Mork Knutsen, Landssjef i Norsk Speiderpikeforbund
Knut Enger, Speidersjef i Norsk Speidergutt-Forbund


Budskap til St. Georgsdagen 1970

Speidersjef Knut Enger i Norsk Speidergutt-Forbund sitt budskap til St. Georgsdagen:


Utspillet er gjort, neste trekk er ditt!
Mange av dere deltar en gang i blant i et spill. Hvis dere er to begynner den ene. Han har utspillet. Så er det turen til den andre, han har «neste trekk». Deretter er det igjen turen til førstemann.
Sammen med mine medarbeidere i Forbundets ledelse er jeg nå opptatt i spill med dere. Vårt utspill til rovere og ledere har særlig vært forslag om ideologi og struktur. Til ulvunger og speidere har vi lagt ut nye grader og merker. Disse skal dere snart ta fatt på. Dere har derfor alle «neste trekk». Deretter blir det vår tur igjen. Spillet vårt er viktig, men det er spennende også. Hva vi gjør og ikke .....
Nytt betyr ikke at alt gammelt skal kastes bort. St. Georgsdagen vil bestå. Det vil også de idealene som St. Georgstanken gir uttrykk for: Ridderlighet, hjelpsomhet og villighet til å kjempe mot det som ondt er.
Tradisjonsmessig samles speiderne gjerne i kirken på St. Georgsdagen. Dette er også riktig. Kirken er «KYRI-OIKOS», Herrens hus. I Herrens hus fornyes speiderløftet. Vi fornyer det i troen på at Gud vil hjelpe oss. Vi lar det enda en gang lyde i forvissning om at vi som speidere har en oppgave i dag, i morgen og i årene som kommer. Sammen med 13 millioner andre speidere er vi «ALLTID BEREDT», og knytter dermed et brorskap som går langt utover landegrenser og raseskiller.
Gud signe løftefornyelsen!
Knut Enger, Speidersjef i Norsk Speidergutt-Forbund


Budskap til St. Georgsdagen 1951

Speidersjef Birger L. D. Brekke i Norsk Speidergutt-Forbund sitt budskap til St. Georgsdagen:
Vær -----
Et alvorlig ord møter oss stadig i våre dager, det er ordet beredskap. Storting og regjering, som har ansvaret for hvordan vi stiller oss overfor framtiden, er det som pålegger hele det norske folk å styrke sitt beredskap. De vil at vi skal være beredt og våkne til å møte det framtiden kan bringe.
Speidere! Dere ser herav hvor viktig og verdifullt speiderarbeidet er for oss, for gjennom det er det vi særlig lærer å være beredt. Det er ikke noe vi begynner med nå, og ikke noe vi vil slutte med om tidene forandres, for livet selv stiller det krav til oss hvis vi vil seire.
Men vi vil være med vårt folk og styrke vår beredskap. Hvordan kan det skje? Det skjer:
1) Ved at du tar ditt speiderarbeid alvorlig. All den praktiske lærdom og øvelse i speiderferdigheter som du kan få, vil komme godt med. Du vet det, «en gang skal kreves av oss som manndomsverk for Gud og land». Arbeid ivrig og du vil være beredt.
2) Ta ditt speiderliv alvorlig og lær bedre å være som en speider skal være. Speiderloven sier hvordan en speider er. Øv deg for eksempel i å utføre et oppdrag eller en ordre villig og raskt. Øv deg spesielt, ikke minst på å søke å overvinne motgang og vanskelighet med et lyst sinn. Bli mer enn speiderlovens speider, og du vil være beredt.
3) Ta ditt speiderløfte alvorlig, da blir plikten mot Gud det første. Han får hjertet, fedrelandet får en god og nyttig samfunnsborger, og til speiderbrødre verden over rekkes en speiderhånd. Vi vil gå sammen med alle dem blant jordens folk som vil kjempe fast mot det onde.
Ved Jesu Kristi hjelp vil vi da og nå, i fred eller krig, bli mer og mer Alltid beredt.
Med speiderhilsen
Birger L. D. Brekke, Speidersjef i Norsk Speidergutt-Forbund


Budskap til St. Georgsdagen 1946

Speidersjef Birger L. D. Brekke i Norsk Speidergutt-Forbund sitt budskap til St. Georgsdagen:
SPEIDERE
Norge som kommer. Ungdom som ved Guds hjelp vil bli sunn, nyttig, hjelpsom, dugelig til all god gjerning: Takk i dag for at du får være speider.
Gled deg på denne vår mønstringsdag over at du har speidervenner hele verden over.
Fryd deg over alle de kamerater som således står sammen med deg og som i innbyrdes trofast samarbeid søker å nå det samme høye, lysende mål, som speiderløftet og -loven setter.
Takk på denne vår løftefornyelsesdag for at du som speider også skal få være med å gjenreise Norge.
Vi fornyer vårt speiderløfte, og vi tar fatt på ny hver og en like besluttsomt og målbevisst som idrettsmannen, der ikke gir seg før han blir vinneren.
Når vi nå for første gang etter krigens tunge år igjen i et fritt Norge er samlet til feiringen av St. Georgsdagen, sender jeg dere alle mine beste hilsener og ber dere gå inn for å levendegjøre speiderloven i det daglige liv. Det er ikke nok å høre eller lese den, den må hver dag omsettes i handling, det er det som teller.
Gud gi dertil lyst, vilje og kraft.
Birger L. D. Brekke, Speidersjef i Norsk Speidergutt-Forbund


Budskap til St. Georgsdagen 1941

Speidersjef Hans Møller Gasmann i Norsk Speidergutt-Forbund sitt budskap til St. Georgsdagen:


KJÆRE SPEIDERBRØDRE
Atter opplever vi St. Georgsdagen, dagen da speidere sterkere enn ellers, blir minnet om lov og løfte, dagen da alle norske speidere møtes, hver på sitt sted og på den måten de finner det best, i kirke, i møtelokale eller ute i Guds frie natur, for å fornye sitt speiderløfte: Å ville gjøre sin plikt mot Gud og fedrelandet, hjelpe andre og lyde speiderloven.
Dagen, som ved å minne oss om St. Georgs lydighet mot Guds kall, hans ridderlighet og hjelpsomhet mot de svake og fattige, skal mane oss til i likhet med ham til å vie oss til Guds og menneskets tjeneste.
Gud gi oss alle kraft og styrke til å kunne leve mer opp til vårt speiderløfte. Måtte Han signe vår løftefornyelse og måtte Han signe dagen for oss alle, så den kan bli den store innvielse til et sant og ekte speiderliv.
SPEIDERE, VÆR BEREDT
Med speiderhilsen
Hans Møller Gasmann Speidersjef og Erik Rasmussen Generalsekretærer i Norsk Speidergutt-Forbund


Budskap til St. Georgsdagen 1932

Verdensspeiderchef Lord Baden-Powell sin radiotale til de skandinaviske speiderne på St. Georgsdagen. Gjengitt i Speideren nr 5 i 1932 :
Verdensspeiderchefen sendte St. Georgsdag i radio en hilsen til de skandinaviske speidere. Da sikkert ikke alle hadde anledning til å høre den, gjengir vi den her i norsk oversettelse.
"Hvorfor sendte Gud krigen?" er et spørsmål mange kommer med. Var det ikke muligens fordi han tydelig vilde vise alle nasjoner ved et anskuelig eksempel som samtidig førte med sig en betraktelig straff, den kjensgjerning at ånden er gal hos oss. Det kunde se ut som om vi europeiske nasjoner, til tross for vår oplysning og til tross for vår to tusenårige kristendom, bare har et tynt lag utenpå av civilisasjon og at vi bare bekjenner vår religion med ord, uten å praktisere den med gjerninger, således at vi under den tynne overflaten fremdeles ledes av primitive, ville instinkter. Det er en gal ånd inne i oss. Nasjonenes Forbund er blitt oprettet for å råde bot på dette ved å få i stand nærmere forbindelser og samarbeide mellom nasjoner og for å hindre at det blir ny krig. Men hvor beundringsverdige enn disse forsettene er, så er det ganske tydelig at Forbundet ikke kan virke helt efter hensikten hvis det ikke blir understøttet av folkenes fredsvilje. Slik som det nu er, betrakter hver nasjon først og fremst sine egne interesser, og i kampen for å fremme disse interessene mest og best mulig er det ikke til å undgå at den enkelte nasjon blir skinnsyk på sine rivaler og mistenksom overfor deres forholdsregler.
Disse følelsene av skinnsyke og mistillit er det som fremkaller krig. Hvis vi vil ha fred, må vi istedenfor dem få oprettet en følelse av gjensidig godvilje og tillit. Denne følelsen kan bare komme i stand ved at de enkelte individer i hver nasjon blir opdratt i en slik ny ånd. Dette er vårt må! I speiderbevegelsen for gutter og piker i de forskjellige land, som en hjelp i det arbeidet skolen og kirken driver. Her danner unge mennesker i de forskjellige nasjoner, som har det samme idealet for øiet om sin plikt mot Gud og sin næste, et vidstrakt brorskap som allerede er i ferd med å frembringe denne gjensidige vennlighets- og vennskapsånden. Denne blir i høi grad styrket ved personlig kjennskap og brevveksling. Bevegelsen er ennu ung og forholdsvis svært liten, idet den alt ialt teller bare omtrent tre millioner av alle de mange millionene i verden. Men den virker i hvert fall med, og den vokser hurtig. Man kan ikke vente en plutselig forvandling, men nasjonene bor i almindelighet efter rasen, og hvis de som rasemessig sett var knyttet til hverandre, kunde danne grupper eller stater som var forenet i vennskap, vilde vi ha nådd et langt skritt frem.
La oss som et eksempel, ta dere i de skandinaviske land. Allerede av naturen har dere mange av de egenskapene som vi prøver å få frem hos speiderne overalt: rene, virksomme, sunde legemer og sinn, respekt for Gud og næsten, ære, pålitelighet og andre egenskaper som kjennetegner en høit utviklet borgerånd. Dere er med rette stolte av deres eget fedreland og av deres landsmenn, men hvis dere kunde føre denne fedrelandsfølelsen ennu videre og også utstrekke den til nabolandene, så vilde dere snart danne et "Forente Stater" som var knyttet sammen ved gjensidig godvilje. Vi har allerede Nordamerikas Forenede Stater, forbundet i det latinske Amerika, sammenslutingen av stater i det Britiske rike o.s.v. Hvis alle slike grupper mer vilde dyrke vennskapet og det gjensidige samarbeide og mindre vilde legge an på skinnsyke og mistanke (hvad svært mange virkelig gjør), så vilde vi bare ha ett skritt til igjen, og det er den nærmere forbindelse mellem disse forskjellige gruppene verden over, og denne blir mer følbar dag for dag med utviklingen av de moderne samferdsmidler. Men hovedpunktet er at ånden må forandres, at den herskende følelse av mistillit må tilintetgjøres og erstattes med godvilje hos folkene selv. I arbeidet på det har vi i vårt speiderarbeide gjort merkbar fremgang. La oss derfor arbeide ivrig videre med håp og med tillitsfullhet i vår bestrebelse, som i virkeligheten er å hjelpe til få gjennemført Guds herredømme på jorden med fred og godvilje blandt menneskene.
Verdensspeiderchef Lord Baden-Powell

Budskap til St. Georgsdagen 1925

Speidersjef Hans Møller Gasmann i Norsk Speidergutt-Forbund leste opp sin hilsen i Radio på St. Georgsdagen og ble gjengitt i Speideren i 1925:
Goddag speidere! - -
Godaften hver speider i eget hjem, som lytter med mikrofonen for øre. Jeg håper min stemme må rekke frem og trenge inn gjennem lukkede døre!
Godaften, I som er samlet til fest fra Vardø til Agder, fra Østfold til Møre! Her kommer jeg som selvbuden gjest og ønsker en tidlang ordet å føre.
Mitt første ord skal da være dette: Idag skal I blikket først utad rette og glade og stolte I atter skal minnes at verden over der speidere finnes som alle står sammen i speiderånd, og rekker hverandre sin broderhånd og kjemper under det samme merke med ungdommens mot og med viljer sterke mot samme mål og med våben blanke:
Først selv å bli menn efter Skaperens tanke som preges av renhet og godhet fra oven og følger og adlyder speiderloven; men dermed de får sig et videre virke for hjemmet, for landet, for stat og for kirke. Idag er de samlet rundt om på vår jord og hører igrunnen de samme ord: Historien om ham som vi vier dagen, St. Georg som kjempet og vant over dragen og friet den kvinne fra hennes trengsel som holdtes fangen i dragens fengsel.
Om Georg og dragen er meget skrevet, man sier at drager har ei eksisteret, og nogen nekter at Georg har levet og ei har sin modige kamp leveret. Kan gjerne være at de har rett.
Med lærde folk vil jeg ikke tviste. Men dem tiltross så påstår jeg ett, om også det ord skal være mitt siste:
Dragen har levet og den lever ennu, og drageunger ifleng har den født, og trygt jeg påstår at jeg og du vi har på dragene ofte støtt, og ofte vi feigt har latt kvinnen i stikke og flyktet for dragens fnysende blikke. Vi gikk der i fred, ante slett ingen fare og så blev vi anfalt av dragenes skare. Vi var ikke rede til kamp eller strid og fikk til å ruste oss heller ei tid, så måtte vi flykte med vanærens stempel fordi vi ei fulgte en ridders eksempel: For han «var beredt» til i striden å gå fordi han bestandig bar rustningen på. I panser og plate, med hjelm. og med skjold med sverd og med lanse han gikk til sin dyst og modig han kjempet mot fiendens vold og rettet sitt hugg mot fiendens bryst.
Og slik var det også at Georg gikk frem mot dragen og hentet sig seiren hjem.
Men selv om en ridder i rustning var klædt, og selv om han «alltid til kamp var beredt», så hendte det jo at han nederlag led, hans fiende seiret og hugg ham ned, for her som ellers den lov vi vil finne: «Den sterkeste, dyktigste, beste vil vinne.»
Så gjelder det da for den som skal stride å ha den sterkeste på sin side. Og står han bare med Gud i pakt, da seirer han over all ondskapens makt.


Speidersjef Hans Møller Gasmann i Norsk Speidergutt-Forbund

Om internasjonalt samarbeid

Om speidingens sentral kjennetengn


Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Eksterne kilder

Referanser

Vet du mer om "Budskap på St. Georgsdagen"? Du kan være med å legge inn mer historisk stoff, følg Basismanualen.
Husk å være innlogget for å gjøre endringer. Lykke til!