WAGGGS

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

WAGGGS står for World Association of Girl Guides and Girl Scouts, og omtales i dagligtale som "jentenes verdensforbund".

Historie

I fra starten i 1919 het verdensenheten International Council. I 1928 ble skiftet de navn til dagens The World Association of Girl Guides and Girl Scouts, forkortet som WAGGGS, speiderpikenes verdensorganisasjon etablert og Lady Olave Baden-Powell ble valgt til pikenes verdenssjef, The World Chief Guide. Dette skjedde på den femte verdenskongress for jentespeidere i Ungarn i 1928.

Norsk medlemskap

Norge var med som stiftelsesland av WAGGGS i 1928. Medlemskapet i WAGGGS lå under Fellesrådet for speiderpiker i Norge frem til 2003, etter det har det ligget hos Speidernes fellesorganisasjon.

Stiftelsesland i 1928

Noen nasjoner, selvstyrte områder og tidl. kolonistater har byttet navn i dag, men er skrevet som i 1928, mer om hver enkelt ved å følge blå ledetekst.

Det var 26 nasjoner med som stiftelsesland:

Norske i styre og stell

WAGGGS har en verdenskomité og flere underkomitéer, også på regionalt plan, for oss vil dette være Europa.

Her utarbeider vi en oversikt over de kvinner som har vært representert i disse:

International Commissioner

Norge har også utnevnt sine International Commissioner, forkortet IC som representerer forbundene og Norge opp i mot WAGGGS. På samme måte har Norge også sine utnevnte IC opp i mot WOSM. International Commissioner er gjerne et tidsbegrenset verv som følger en styreperiode i de nasjonale forbundene eller føderasjonene.

Glimt fra historien, år for år

2003: I Årsmelding for 2003, Norges speiderforbund kan vi lese om WAGGGS:

WAGGGS er en verdensorganisasjon med hovedkontor i London. Organisasjonen har om lag ti millioner medlemmer. I Norge er kvinnelige medlemmer i Norges speiderforbund og Norges KFUK-speidere medlem av WAGGGS. WAGGGS forholder seg til en organisasjon i hvert land. Fra oktober 2003 ivaretas vårt medlemskap i WAGGGS gjennom Speidernes fellesorganisasjon. Før dette skjedde det gjennom Fellesrådet for speiderpiker i Norge. Hanne K. Windfeldt er for perioden 2002 – 2005 oppnevnt som medlem av WAGGGS Finance Committee og Astrid Giskegjerde er oppnevnt som medlem av WAGGGS Fundraising Committee. Martine Løvold er oppnevnt som medlem av WAGGGS resursgruppe for Europa. [1]

Hederstegn

Minner og utklipp

Internasjonale arrangementer i regi av WAGGGS

WAGGGS arrangerer flere store arrangementer. De viktigste er:

  • Verdenskonferansen er WAGGGSs øverste organ. Første gang arrangert i 1920. Arrangeres nå hvert tredje år.
  • Roverway

Nasjoner og stater i speidersamarbeid med Norge

Eksterne kilder

  • WAGGGS har egen hjemmeside: [1]
  • Verdenskonferanser i WAGGGS:[2]

Referanser