Island

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Flagg Island [1]
Island er med i Arktisk Råd om samarbeid i Arktis, medlemslandene er Canada, Danmark med Færøyene og Grønland, Finland, Island, Norge, Russland, Sverige og USA [1]
Kart over Europa [1]
Denne siden er ment å vise til speidersamarbeidet mellom Island og Norge, og / eller er tatt med grunnet internasjonale arrangementer i dette landet.

Island

Fra wikipedia.org:

Island, islandsk: Island, er en europeisk republikk som omfatter en øy i Nord-Atlanteren på Den midtatlantiske ryggen, like syd for polarsirkelen. Hovedstaden er Reykjavík. [1]

Hånd stopp.jpg Nasjoner og tidl. stater nevnt i artikkelen bør forstås i en historisk sammenheng og ikke nødvendigvis med dagens nasjon med sammenfallende navn. Dets tidl. historie, flagg, språk og tilhørighet er tatt med i et forsøk å gi en forståelse for speiderkontakt med Norge fra det 20. århundre og fremover, se også "tidl. nasjoner og kolonier" og "kategori:Island". [2]

Ifølge Landnámabók var nordmenn de første bosetterne på øya i år 874 e.v.t., da Ingolf Arnarsson slo seg ned der. Fra 1262 til 1918 var Island en del av det norske, og sist det danske monarkiet. Island ble uavhengig fra Danmark under den andre verdenskrig, og republikken Island ble etablert den 17. juni 1944. [1]

Ved tilstelninger i Norge hvor flere nasjoners flagg er samlet, skal disse i alfabetisk rekkefølge etter nasjoners navn på fransk med dets kortform og det norske flagget skal alltid heises først og fires sist. Det franske navnet på Island er "Islande". [3] [1]

Glimt fra historien

1913: Ifølge en grov oversikt i boka "Boy scouts in five continents", fantes de første spor av speiding i Island i en eller annen form i 1913 og fra 1924 med i International Bureau, senere WOSM. [4]

1924: Island har vært medlem i WOSM siden 1924. [1]

1924: Island hadde totalt 160 speidergutter. [5]

1926: Island deltok på den første skandinaviske speiderpikeleir som ble holdt på Brahe Trolleborg i Danmark [6]

1928: Island hadde totalt 458 speidergutter og ledere. [7]

Island var med som stiftelsesland av International Council, senere WAGGGS.

1928: Island har vært medlem i WAGGGS siden 1928. [1]

1928: Island har vært medlem i WAGGGS siden 1928. [1]

1934: 1. Hamar hadde troppstur til Island, med stopp på Færøyene. Dette var første gang at utenlandske speidere besøkte Island.[8] Les mer her: 1. Hamars troppstur til Island.

1950: Island hadde totalt 1.742 speidergutter og ledere. [9]

1953: Island var et av 18 stiftelsesland ved stiftelsen av International Fellowship of Former Scouts and Guides, forkortet IFOFSAG., dagens ISGF. [1]

1975: Island arrangerte sammen de fire andre nordiske land den 14. verdensspeiderleirenLillehammer i Norge, som fikk navnet Nordjamb, sammensatt av "Norden" for de fem arrangørlandene, og "Jamboree" som er speidernes betegnelse på en slik verdensspeiderleir som arrangeres hvert fjerde år. 17.000 speidere fra 91 land deltok på leiren. En felles nordisk komité tok seg av forberedelsene, med omtrent 1000 nordiske ledere som bisto i forberedelsene, derav 300 fra Norge. Samtidig med leiren ble det også arrangert verdensspeiderkonferanse i Danmark, som samlet mer enn 600 speiderledere fra 87 land.

2006: Island hadde 1 deltaker på 2nd Roverway, Italia (WAGGGS) / (WOSM) . [11]

Forbund i Island

2019: Islands forbund for både jenter og gutter er Bandalag Íslenskra Skáta. [1]

Leirsteder i Island

Arrangementer i Island

Årstall Arrangementer i Island Land / sted Antall deltakere Referanser
1934 1. Hamar - Troppstur til Island Flagg Island.png Island 14 deltakere [12]
2004 Explorer Belt i norsk regi (Norges speiderforbund) Flagg Island.png Island 17
2009 3rd Roverway (WAGGGS) / (WOSM) Flagg Island.png Island
2017 15th World Scout Moot (WOSM) Flagg Island.png Island, Úlfljótsvatn 5000 deltakere / 106 nasjoner
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [2]

Om norske forbindelser til Island

Fra wikipedia.org:
Vikingskip.png

Norgesveldet i vikingtid og middelalder bestod av Island, Irland, Færøyene, Grønland, Shetland, Orknøyene, Hebridene, Man, Härjedalen, Jämtland, Älvdalen, Bohuslän og størsteparten av Norge. Noen av disse områdene utenfor fastlandet var skattland, mens andre ble styrt av Norge, ved konge og hans utnevnte jarler. [1]

  • I 1973 fikk Island midler til gjenoppbygging av speiderhus etter vulkanutbruddet på Vestmannaøyene på Island, fra Vær Beredt-fondet.
  • I 1975 arrangerte de fem nordiske land den 14. verdensspeiderleiren på Lillehammer i Norge. Leiren fikk navnet Nordjamb, sammensatt av "Norden" for de fem arrangørlandene, og "Jamboree" som er speidernes betegnelse på en slik verdensspeiderleir som arrangeres hvert fjerde år. 17.000 speidere fra 91 land deltok på leiren. En felles nordisk komite tok seg av forberedelsene. Omtrent 1000 nordiske ledere bisto i forberedelsene, derav 300 fra Norge. Samtidig med leiren ble det også arrangert verdensspeiderkonferanse i Danmark. Konferansen samlet mer enn 600 speiderledere fra ca. 100 land.

Norske hederstegn og utmerkelser til personer fra Island

Hederstegn og utmerkelser i Island til norske personer

1934: Under 1. Hamars troppstur til Island ble Ole Eger overrekt den høyeste hedersbevisningen fra Det islandske speiderforbundet, i gull.[14]

Utklipp og minner

Eksterne lenker

Referanser