Merker med norden som tema

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Se også Fredsmerket, Etikk og verdier, Internasjonalt og Vennskap.

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Olivia fra Færøyene var gjest hos Laksevåg 1 KFUK under kretsleiren i Etne i 1937.
I Speiderpikeboken til NSPF i 1960 er det nordiske sammarbeidet beskrevet.
Stifinnere fra Laksevåg begynte på Nordisk merke våren 2013.
Felles leirbål under kretsleiren i 1991 med speidere fra Finland og 1. Laksevåg.
Danske speidere, illustrasjon fra Speideren nr. 2 1994

Merkekrav til dagens merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Nordisk, stifinnere, 2015 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2022 [7] - (2023) [7] :

Norge er en del av det området vi kaller Norden. Finn ut mer om landene og de selvstyrende områdene i Norden.
Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til deres stifinnere for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
 1. Finn ut hvilke land som hører til Norden.
 2. Kjenn til de tre selvstyrende områdene.
 3. Lær litt om et land eller område, utenom Norge, i Norden.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan dere gjøre minst to av kravene under:
 • Øv på å si speidernes valgspråk på de nordiske språkene.
 • Lag en matrett fra et annet nordisk land.
 • Lær en sang eller lek fra et annet nordisk land.
 • Finn ut hvordan en religiøs høytid feires i et annet nordisk land.
 • Få og oppretthold kontakt med en speidergruppe i et annet nordisk land.
 • Hør nasjonalsangene til de nordiske landene.
Merkekravene fra 2015 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Nordisk, vandrere, 2017 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2017 [7] - (2023) [7] :

Norge er en del av det området vi kaller Norden. Finn ut mer om landene og de selvstyrende områdene i Norden.
Obligatorisk krav:
 1. Kjenne til alle de fem landene som hører til Norden.
 2. Kjenne til de tre selvstyrende områdene.
 3. Kjenne til alle åtte flaggene.
 4. Lære seg litt mer om hvordan speiderne er organisert i et land i Norden (ikke Norge).
 5. Øve på å si speidernes valgspråk på de nordiske språkene.
 6. Finne ut hvordan en religiøs høytid feires i et annet nordisk land.
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 2 av disse kravene:
 • Lage en matrett fra et annet nordisk land.
 • Lære en sang eller lek fra et annet nordisk land.
 • Få og oppretthold kontakt med en speidergruppe i et annet nordisk land.
 • Høre nasjonalsangen til de fem nordiske landene.
 • Finne ut hva Nordiske rådet er og gjør.


Merkekrav til tidligere merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Fedrelandsmerket, ulvunger, (1998) - 2003, Norges KFUM-speidere

1998 [1] til 2003 :

 1. Kunne 3 vers av fedrelandssangen.
 2. Skaffe bilder av 3 ulike bunader, og vite hvor de kommer fra.
 3. Kjenne navn og beliggenhet på Norges
  • største innsjø
  • høyeste fjell
  • lengste fjord
  • lengste elv
  • største by


Norden, speidere i tropp, (1973) - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

(1973) [2] - 1978 [2] , var ett vanlig dyktighetsmerke som kunne tas etter å ha fullført Annengraden:

 1. Tegne de nordiske lands flagg i riktig forhold, og kunne deres nasjonalsanger.
 2. Gjøre rede for de nordiske lands speiderorganisasjoner.
 3. Delta i leir hjemme eller ute med speidere fra de nordiske land.
 4. Gjøre rede for nordisk samarbeid på et eller annet vis.


Norden, speidere i tropp, (1986) - ?, Norges KFUM-speidere

1986 [3] merket var et aktivitetsmerke med rødt motiv:

 1. Tegne de nordiske lands flagg og kunne deres nasjonalsanger.
 2. Beskrive likheter og forskjeller mellom de nordiske land.
 3. Delta i leir med nordiske speidere og sende et brev til en av leirdeltakerne etter leiren.
 4. Gjøre redefor nordisk samarbeid på et eller annet felt.


Nordisk, patruljemerke i tropp, (1988) - (1995), Norges speiderforbund

(1988) - (1995) [10] [5] :

1988 i gruppen "Lov og løfte", i 1995 i "Samfunnsengasjement", merkenummer 5103. Merket var beregnet på de yngste speiderne:
 1. Tegne de nordiske lands flagg i riktig forhold og lær nasjonalsangene deres.
 2. Lær dere minst fem nordiske speidersanger.
 3. Presenter speiderarbeidet i de nordiske landene i patruljeavisa, gruppeavisa, på en veggplansje e.l.
 4. Hvis mulig, delta på en leir med speidere fra de nordiske land, eller inviter deltakere fra de nordiske land på en leir her i landet.
 5. Skaff dere pennevenner eller vennskapstropp fra ett eller flere nordiske land.


Nordisk aktivitetsmerke, For alle, 1995 - ? , Norges speiderforbund

Dette merket har de nordiske lands speiderforbund utviklet i fellesskap.

1995 - ? [8], Småspeiderbitboka har følgende krav :

 1. Vær med på minst fire flokkmøter og en flokktur med nordisk innhold. Innhold velger lederne selv, gjerne i samråd med småspeiderne.
Tips til innhold i møtene og turen skal hentes fra heftene: Nordisk vennskapsmerke og Nordisk speiderkokebok.

1995 - ? [5], Aktivitetsmerker for speidere har følgende krav :

 1. Delta på minst fire møter og en tur med nordisk innhold.
 2. Innhold i møtene og turen skal hentes fra heftene Nordisk vennskapsmerke og Nordisk speiderkokebok.
Det er opp til lederen din, gjerne i samråd med speiderne, å bestemme det eksakte innhold i merkekravene ut fra de to kravene over.


Norden, ulvunger, ? - 2003, Norges KFUM-speidere

Til 2003 [6] :

 • Gjør fire av disse punktene:
- Vær med på å ta kontakt med en speidergruppe i et annet nordisk land.
- Lær deg navnene på landene og hovedstedene i Norden.
- Kjenn flaggene i alle de nordiske landene.
- Kunne første verset av nasjonalsangen til et annet nordisk land enn Norge.
- Kjenn til i hvilke nordiske land det finnes KFUM- eller KFUK-speiding.
- Lær deg "Vær beredt" på tre nordiske språk.
- Bli kjent med en jevnaldrende som kommer fra et annet nordisk land.


Nordisk, Prosjektmerke for alle aldersgrupper, 2008 - 2016, Norges KFUK-KFUM-speidere

2008 - 2016 [11]

 • Nordisk aktivitetsmerke er et merke som er felles for speidere i alle de nordiske land og er en god idé til en litt "utvidet" versjon av tenkedagen!
 • Merkekravet er deltakelse på minst fire møter og en tur med nordisk innhold.
 • I løpet av de møtene dere bruker på å ta merket, skal dere:
  • Opprette kontakt med en patrulje / speidere fra et annet nordisk land. Utveksle informasjon om speiderlov og løfte, drakt, flagg og aktiviteter dere gjør på speidermøter og turer.
  • Lære en sang eller et eventyr fra hvert av de nordiske landene.
  • Lære de åtte nordiske flaggene.
  • Finne de åtte selvstyrende områder i Norden på et kart.
  • Lære dere en dans fra det landet dere har kontakt med.
  • Lage en matrett fra dette landet.
  • Lage noe som er spesielt fra det landet dere har kontakt med, f.eks. marmorering (Danmark), sko av skinn (Færøyene).
  • Finne ut hva som er de viktigste næringsveiene i det landet dere har kontakt med.
  • Finne ut hvordan religiøse høytider som jul og påske feires i det landet dere har kontakt med.
 • Delta på en tur med et nordisk land som ramme, f.eks:
  • Primitiv mat med en rett fra landet
  • Båltenning som er spesiell for landet som er valgt
  • Finne planter som er felles for vårt land og det landet dere har valgt
  • Kan dere observere dyreliv som er felles?
  • Overnatting på en tradisjonsrik måte for landet (f.eks. iglo)
 • Det er også laget egne hefter som hjelp til å ta nordisk aktivitetsmerke. Heftet kan lastes ned på svensk [2] eller dansk [3], samt at du kan laste ned kokeboken for speidermat i de nordiske landene [4].


Nordisk, stifinnere, 2015 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2015 [7] - 2022 [7] :

Norge er en del av det området vi kaller Norden. Lær om de andre landene og de selvstyrende områdene i Norden. Kanskje vil dere ta kontakt med en speidergruppe utenfor Norge?
Obligatorisk krav:
 1. Kjenne til alle de fem lender som hører til Norden.
 2. Kjenne til de tre selvstyrende områdene.
 3. Kjenne til alle åtte flaggene.
 4. Lære seg litt mer om et land eller område i Norden (ikke Norge).
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 2 av disse kravene:
 • Øve å si speidernes valgspråk på de nordiske språkene.
 • Lage en matrett fra et annet nordisk land.
 • Lær en sang eller lek fra et annet nordisk land.
 • Finne ut hvordan en religiøs høytid feires i et annet nordisk land.
 • Ha kontakt med en speidergruppe i et annet nordisk land.
 • Høre nasjonalsangen til de fem nordiske landene.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Norgesmerket, ulvunger, (1998) - 2003, Norges KFUM-speidere

1998 [1] var for ulvunger i 5.klasse :

 1. Ha tatt Fedrelandsmerket.
 2. Kjenne Norges nordligste og sørligste sted.
 3. Vite hvilke land Norge grenser til.
 4. Vite navnet på fylkene i Norge.
 5. Kjenne navnet på en verdensberømt norsk:
  • komponist
  • maler
  • forfatter


Til 2003 [6] :

 • Gjør fire av disse punktene:
- Syng tre vers av fedrelandssangen. Vit hvem som skrev tekst og melodi til fedrelandssangen.
- Tegn følgende inn på et Norgeskart (sted og navn): største innsjø, høyeste fjell, lengste fjord - lengste elv, største by, nordligste punkt, sydligste punkt, østligste punkt og vestligste punkt.
- Tegn det samiske flagget. Si "ja", "ner", "takk", "ha det" og "vær beredt" på samisk.
- Hør historien om hvordan Harald Hårfagre samlet Norge.
- Dans en enkel folkedans.
- Lag et kort skuespill av et folkeeventyr.


De ulike merkers funksjonstid

Årstall i parantes er tidligste og seneste årstall vi kjenne til merket har eksistert.

Merkenavn Aldersgruppe Forbund Merket utkom: Merket gikk inn:
Fedrelandsmerket ulvunger Norges KFUM-speidere (1998) 2003
Nordenmerket speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund (1973) 1978
Nordenmerket spesialistmerke i tropp Norges KFUM-speidere (1986)
Nordisk merke patruljemerke i tropp Norges speiderforbund (1988) (1995)
Nordisk merke For alle Norges speiderforbund 1995 ?
Nordenmerket ulvunger Norges KFUM-speidere ? 2003
Nordisk merke Prosjektmerke for alle Norges KFUK-KFUM-speidere 2008 2016
Nordisk merke stifinnere Norges KFUK-KFUM-speidere 2015 (2023)
Nordisk merke vandrere Norges KFUK-KFUM-speidere 2015 (2023)
Norgemerke ulvunger Norges KFUM-speidere (1998) 2003

Utklipp og minner

Oversikt for merker etter tema, aldersenheter og forbund

Om utsalg, drakt, leir- og turutstyr og særpreg


Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Referanser