Hygienemerket

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Se også merkekategoriene Haikemerket, Merker med leir som tema, Friluftsliv og Merker med mat som tema.

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Leirhygiene!, fra forsiden på Speideren nr. 2 1970, foto: Fredrik Schjander
Leiroppvask, fra forsiden på Lederen nr. 6 1976
Hans Peter Dahl, 4. Fredrikstad, som leirinspisent, en gang i 1960-årene. Legg merke til fottøyet!

Om merkene

Å kunne vise riktige måten å bli kvitt avfall på leir, hvordan unngå at infeksjonssykdommer skal spre seg på leir og ha ledet oppbyggingen av et fullstendig patruljekjøkken og en troppslatrine er noen av kravene til disse merkene.

Merkekrav til dagens merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Hygienemerket, patruljemerke i tropp, (1988) - (2020), Norges speiderforbund

(2007) [6] - (2020) [7], merket er et "patruljemerke" i gruppene "Livskvalitet" og "Kreativitet" :

Hvorfor: Lær om viktigheten av god hygiene og konsekvenser av dårlig hygiene
Fremgangsmåte:
 1. Lær om de viktigste infeksjonssykdommene, og forklar hvordan man kan unngå å smitte andre.
 2. Forklar hvordan man selv kan forebygge diaré, forkjølelse og andre infeksjonssykdommer.
 3. Gjør en liter urent vann brukbart til drikkevann.
 4. Finn ut hvilke sykdomsforebyggende tiltak man kan sette i gang ved bruk av toaletter og latriner på leir.
 5. Vis den riktige måten å bli kvitt søppel og avfall i leir.
 6. Gjør ett av disse punktene:
  • Besøk enten kommunens helsekontor, Vannvesenets anlegg eller kommunens kloakkrenseanlegg. Fortell noen andre om arbeidet deres etter besøket.
  • Lag en tegning over et septiktanksystem for et enkelt hus. Fortell om sikkerhetstiltak.
For tidligere krav til merket se lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Koronadugnad, bevere, 2020 - (2024), Norges speiderforbund

Merket kom ut i mars 2020 og handler om den nasjonale dugnaden alle oppfordres til å være med på for å bremse smitten med Korona-viruset covid-19. Trond Engen kom med det opprinnelige merkeforslaget.

2020 [7] - (2024) [7] :

Hvorfor: Det er viktig at man både følger rådene fra myndighetene og på alle andre måter bidrar til å gjøre den vanskelige tiden lettere og hyggeligere for seg selv og andre. Speiderne er alltid beredt, og det er naturlig at vi går foran med et godt eksempel også under pandemien.
Forberedelser og forkunnskap: Merket må introduseres av lederen og/eller peffen. Bli enige på forhånd om hvem som skal være med på å ta merket. Det er mye hyggeligere og mer motiverende å gjøre det sammen. Hold kontakten, gjerne daglig (gjelder i hvert fall de eldste speidere), for å sjekke hvordan arbeidet med merket går og gi hverandre støtte.
Fremgangsmåte:
 1. Lær om hvordan vi kan unngå å spre smitte til andre, blant annet gjennom god hygiene.
 2. Lær deg å vaske hendene riktig med såpe og vann, og øv deg på å huske å gjøre det når du kommer hjem, når du har vært på do, før du skal spise eller lage mat og når du skal møte noen andre.
 3. Tegn en hyggelig tegning til noen som er ensom eller kjeder seg hjemme. Husk hygienereglene når du arbeider!
 4. Bruk kroppen aktivt minst én time hver dag og minst to timer hver dag i helgen, aller helst ute, i minst én uke.
 5. Prøv ut en aktivitet sammen med en venn hvor dere ikke er i nærheten av hverandre.
Utfordringer og erfaringer:
Når dere har oppfylt merkekravene, har dere forhåpentligvis også opparbeidet dere noen gode vaner som dere kan ta med videre, så lenge pandemien pågår, og gjerne også i etterkant av den.


Koronadugnad, småspeidere, 2020 - (2024), Norges speiderforbund

Merket kom ut i mars 2020 og handler om den nasjonale dugnaden alle oppfordres til å være med på for å bremse smitten med Korona-viruset covid-19. Trond Engen kom med det opprinnelige merkeforslaget.

2020 [7] - (2024) [7] :

Hvorfor: Det er viktig at man både følger rådene fra myndighetene og på alle andre måter bidrar til å gjøre den vanskelige tiden lettere og hyggeligere for seg selv og andre. Speiderne er alltid beredt, og det er naturlig at vi går foran med et godt eksempel også under pandemien.
Forberedelser og forkunnskap: Merket må introduseres av lederen og/eller peffen. Bli enige på forhånd om hvem som skal være med på å ta merket. Det er mye hyggeligere og mer motiverende å gjøre det sammen. Hold kontakten, gjerne daglig (gjelder i hvert fall de eldste speidere), for å sjekke hvordan arbeidet med merket går og gi hverandre støtte.
Fremgangsmåte:
 1. Lær hva en epidemi og en pandemi er, og lær om hvordan vi holder oss selv friske og unngår å smitte andre, for eksempel gjennom god hygiene, karantene og stenging av offentlig steder og arrangementer.
 2. Lær deg å vaske hendene riktig med såpe og vann, og venn deg til å gjøre det når du kommer hjem, når du har vært på do, før du skal spise eller lage mat og når du skal møte noen andre.
 3. Lag pynt eller noe annet som kan gis til noen som er i karantene. Husk hygienereglene når du arbeider!
 4. Prøv ut to-tre nye fysiske aktiviteter, og gjennomfør dem i minst én time hver dag, inne eller ute, i minst én uke.
 5. Ha flere aktiviteter sammen med en venn eller noen i familien uten at dere er nære hverandre, for eksempel på telefon, videosamtale eller lignende.
Utfordringer og erfaringer:
Når dere har oppfylt merkekravene, har dere forhåpentligvis også opparbeidet dere noen gode vaner som dere kan ta med videre, så lenge pandemien pågår, og gjerne også i etterkant av den.


Koronadugnad, speidere i tropp, 2020 - (2020), Norges speiderforbund

Merket kom ut i mars 2020 og handler om den nasjonale dugnaden alle oppfordres til å være med på for å bremse smitten med Korona-viruset covid-19. Trond Engen kom med det opprinnelige merkeforslaget.

2020 [7] - (2020) [7] :

Hvorfor: Det er viktig at man både følger rådene fra myndighetene og på alle andre måter bidrar til å gjøre den vanskelige tiden lettere og hyggeligere for seg selv og andre. Speiderne er alltid beredt, og det er naturlig at vi går foran med et godt eksempel også under pandemien.
Forberedelser og forkunnskap: Merket må introduseres av lederen og/eller peffen. Bli enige på forhånd om hvem som skal være med på å ta merket. Det er mye hyggeligere og mer motiverende å gjøre det sammen. Hold kontakten, gjerne daglig (gjelder i hvert fall de eldste speidere), for å sjekke hvordan arbeidet med merket går og gi hverandre støtte.
Obligatoriske krav:
 1. Lær om smittevern og karantene.
 2. Praktiser de vanlige anbefalingene for å unngå smittespredning, som håndvask, bruk av lommetørkle og vise hensyn ved hosting og nysing, holde god avstand med mer.
 3. Finn ut hvordan du kan gjøre dagen hyggeligere for familiemedlemmene som må holde seg hjemme over lang tid, og gjør det.
 4. Gå, sykle, padle eller liknende til et nytt sted hver dag eller studér forandringene i naturen, ta naturbilder eller liknende i minst én uke.Hvis du ikke kan gå ut, gjør noe aktivt og nyttig inne.
 5. Legg ut noe oppmuntrende på sosiale medier. Praktiser nettvett og medievett: vær en god venn på nettet, vær kildekritisk og tenk over hva du deler.
 6. Skriv dagbok om hva du har opplevd, gjort og tenkt i løpet av dagen. Ta med både positive og negative ting.


Koronadugnad, rovere, 2020 - (2020), Norges speiderforbund

Merket kom ut i mars 2020 og handler om den nasjonale dugnaden alle oppfordres til å være med på for å bremse smitten med Korona-viruset covid-19. Trond Engen kom med det opprinnelige merkeforslaget.

2020 [7] - (2020) [7] :

Hvorfor: Det er viktig at man både følger rådene fra myndighetene og på alle andre måter bidrar til å gjøre den vanskelige tiden lettere og hyggeligere for seg selv og andre. Speiderne er alltid beredt, og det er naturlig at vi går foran med et godt eksempel også under pandemien.
Forberedelser og forkunnskap: Merket må introduseres av lederen og/eller peffen. Bli enige på forhånd om hvem som skal være med på å ta merket. Det er mye hyggeligere og mer motiverende å gjøre det sammen. Hold kontakten, gjerne daglig (gjelder i hvert fall de eldste speidere), for å sjekke hvordan arbeidet med merket går og gi hverandre støtte.
Obligatoriske krav:
 1. Lær hvordan epidemier og pandemier utvikler seg, og hvordan utviklingen kan forebygges eller forsinkes. Lær om karantene reglene og pass på at du og de rundt deg respekterer dem.
 2. Praktiser de vanlige hygienerådene for å unngå smittespredning.
 3. Legg ut noe oppmuntrende på sosiale medier. Vis ro og vær en god venn og et godt forbilde, også på nettet. Tenk nettvett og medievett når du ser etter informasjon om pandemien på nett. Vurder hva du deler, og still kildekritiske spørsmål (hvem, hvorfor, hvordan, når og kilder).
 4. Hold deg i aktivitet og prøv å oppleve noe nytt hver dag. Vær ute minst en time hver dag, og lenger på fridager. Hvis du ikke kan gå ut, gjør noe aktivt inne.
Valgfrie krav:
I tillegg velg og utfør to av følgende punkter:
 • Meld deg til tjeneste i forbindelse med korona-tiltak i Speidernes beredskap eller sammen med roverlaget eller med egen speidergruppe/krets, gjerne i samarbeid med kommunen eller andre frivillige eller offentlige aktører.
 • Finn ut hvordan speidergruppa di kan bidra aktivt i korona-dugnaden, og arbeid for å få dette til.
 • Snakk jevnlig med noen du ikke snakker med så ofte på telefon, videosamtale eller lignende.
 • Skriv dagbok og beskriv hva du opplever rundt deg, og hva du har gjort og tenkt i løpet av dagen. Dette vil være interessant når krisa er over, både for deg og etterkommerne dine og for dem som skal forske på samfunnets respons.
Utfordringer og erfaringer:
Når dere har oppfylt merkekravene, har dere forhåpentligvis også opparbeidet dere noen gode vaner som dere kan ta med videre, så lenge pandemien pågår, og gjerne også i etterkant av den.


Merkekrav til tidligere merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Hygienemerket, speidere i tropp, (1949) - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

1949 [2] :

1. Ha kjennskap til og praktisere kravene til en god personlig hygiene.
2. Kjenne de viktigste smittsomme (epidemiske) sykdommer i vårt land, særlig deres smittemåte og hvilke forholdsregler som bør treffes for å hindre deres utbredelse.
3. Kjenne kravene til en god leirhygiene:
- Næringsmiddelhygiene.
- Drikkevannshygiene.
- Renovasjons (avfallsgrop, fettfeller etc.) og latrine.
4. Kjenne de viktigste desinfeksjonsmidler og deres anvendelse.
5. Ha hatt ansvaret for det hygieniske ved en troppsleir, hyttetur eller større leir på minst to døgns varighet.
6. Ha ledet oppbyggingen av et fullstendig patruljekjøkken og en troppslatrine.


(1973) [3] - 1978 [3] , var ett tjenestemerke som kunne tas etter fullført andregrad:

1. Instruere patruljen i personlig hygiene og leirhygiene under fortrening til en leir eller tur.
2a. Gjøre rede for de viktigste infeksjonssykdomene (herunder kjønnsykdommer) og hvordan smitten foregår.
b. Hvordan kan man i dag i stor grad forebygge og bekjempe disse sykdommene?
3a. Gjøre en liter urent vann brukbart til drikkevann.
b. Ta ansvaret for latrinen i en leir (oppbyging, bruk og nedgraving).
c. Vis den riktige måten å bli kvitt søppel og avfall i leir.
4. Gjør to av følgende:
a. besøke kommunens helsekontor og deretter gjøre rede for deres arbeid.
b. besøke vann-vesenets anlegg og gjøre rede for tiltakene for å beskytte vanntilførselen.
c. lage en tegning over et septiktanksystem for et enkelt hus og gjøre rede for sikkerhetstiltak.
d. besøke et meieri og deretter gjøre rede for bearbeidelsen av melken samt helsetiltak.
e. besøke kommunens kloakkrensnings-anlegg og deretter gjøre rede for rensningssystemet.


Hygienemerket, patruljemerke i tropp, (1988) - (2020), Norges speiderforbund

(1988) - 1995 [4] [5], merket var i gruppen "Verden og vi", merkenummer 5205 :

1. Instruer patruljen i personlig hygiene og leirhygiene under forberedelsene til en leir eller tur.
2a. Gjør rede for de viktigste infeksjonssykdommene (herunder kjønnssykdommer), og hvordan smitten foregår.
b. Hvordan kan man i dag i stor grad forebygge og bekjempe disse sykdommene?
3a. Gjør en liter urent vann brukbart til drikkevann.
b. Ta ansvaret for latrinen i en leir (oppbygging, bruk og nedgraving).
c. Vis den riktige måten å bli kvitt søppel og avfall i leir.
4. Patruljen gjør to av følgende:
a. Besøk kommunenes helsekontor, og gjør deretter rede for arbeidet deres.
b. Besøk vannvesenets anlegg, og gjør rede for arbeidet deres.
c. Lage en tegning over et septiktanksystem for et enkelt hus og gjøre rede for sikkerhetstiltak.
d. Besøke et meieri og gjør deretter rede for bearbeidelsen av melken samt helsetiltak.
e. Besøke kommunens kloakkrensningsanlegg og gjør deretter gjøre rede for rensningssystemet.


1995 - ? [5], merket var i gruppen "Praktisk viten", merkenummer 5205 :

1. Lær patruljen om personlig hygiene og leirhygiene når dere forbereder en leir eller tur.
2a. Fortell om de viktigste infeksjonssykdommene (herunder kjønnssykdommer), og forklar hvordan man kan bli smittet.
b. Forklar hvordan man kan forebygge og bekjempe disse sykdommene.
3. Gjør en liter urent vann brukbart til drikkevann.
4. Forklar hvor viktig det er å være renslig når man bruker toaletter og latriner på leir.
5. Vis den riktige måten å bli kvitt søppel og avfall i leir.
6. Gjør to av disse punktene:
- Besøk kommunenes helsekontor. Fortell noen andre om arbeidet deres etter besøket.
- Besøk vannvesenets anlegg. Fortell noen andre om arbeidet deres etter besøket.
- Lag en tegning over et septiktanksystem for et enkelt hus. Fortell om sikkerhetstiltak.
- Besøke et meieri. Fortell noen andre om hvordan melk bearbeides og om helsetiltakene på meieriet.
- Besøke kommunens kloakkrensningsanlegg. Fortell noen andre om rensesystemet etter besøket.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Helsemerket, speidere i tropp, (1986) - ?, Norges KFUM-speidere

1986 [1] merket var et aktivitetsmerke med rødt motiv som kunne taes når 3. graden var ferdig:

 1. Vise riktig teknikk for løfting av tunge ting. Hvor tunge ryggsekker bør speidere i ulik alder bære.
 2. Forklare hvordan infeksjons-sykdommer sprer seg og hvordan en skal unngå smitte på leir.
 3. Gjøre en liter urent vann ufarlig å drikke.
 4. Lage ei liste over sunn mat til turbruk. Hva slags mat bør du unngå.

De ulike merkers funksjonstid

Årstall i parantes er tidligste og seneste årstall vi kjenne til merket har eksistert.

Merkenavn Aldersgruppe Forbund Merket utkom: Merket gikk inn:
Hygienemerket speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund (1949) 1978
Hygienemerket patrulje i tropp Norges speiderforbund (1988) (2020)
Helsemerket speidere i tropp Norges KFUM-speidere (1986)
Koronadugnad bevere Norges speiderforbund 2020 (2024)
Koronadugnad småspeidere Norges speiderforbund 2020 (2024)
Koronadugnad speidere i tropp Norges speiderforbund 2020 (2020)
Koronadugnad rovere Norges speiderforbund 2020 (2020)

Utklipp og minner

En av Fredrikstadspeidingens personligheter, Hans Peter Dahl forteller et leirminne med 4. Fredrikstad:
Første landsleiren jeg var på var på Voss i 1956. Det var heftig regn nesten hele tiden og noen oppfinsome speidere hadde i nattens mulm, saget over sittestokken nesten helt på en 10 seters latrine og når morgentrykket kom så ble det katastrofe. De ansvarlige fikk en tidlig leiravslutning.
P.S. det var ikke meg!

Oversikt for merker etter tema, aldersenheter og forbund

Om utsalg, drakt, leir- og turutstyr og særpreg


Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Referanser

 1. 1,0 1,1 Merkeboka, 1986, Norges KFUM-speidere
 2. 2,0 2,1 Speiderguttboka, 1949, Norsk Speidergutt-Forbund
 3. 3,0 3,1 3,2 Speiderveien, 1973, Norsk Speidergutt-Forbund Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Speiderveien-1973» er definert flere steder med ulikt innhold
 4. 4,0 4,1 Aktivitetsmerker for speidere, 1988, Norges speiderforbund Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Aktivitetsmerker for speidere-1988» er definert flere steder med ulikt innhold
 5. 5,0 5,1 5,2 Aktivitetsmerker for speidere, 1995, Norges speiderforbund
 6. 6,0 6,1 Fordypningsmerker for flokk og tropp, 2007, Norges speiderforbund
 7. 7,00 7,01 7,02 7,03 7,04 7,05 7,06 7,07 7,08 7,09 7,10 7,11 7,12 7,13 7,14 7,15 7,16 7,17 [1] Speiderbasen, Norges speiderforbund Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Speiderbasen» er definert flere steder med ulikt innhold Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Speiderbasen» er definert flere steder med ulikt innhold Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Speiderbasen» er definert flere steder med ulikt innhold Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Speiderbasen» er definert flere steder med ulikt innhold
 8. Speiderguttboka, 1968, Norsk Speidergutt-Forbund.