Merker med leir som tema

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Se også merkekategoriene Haikemerket, Hygienemerket, Friluftsliv, Merker med mat som tema og Drama og lek

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Speiderens julenummer, 1994
Matlaging på bål, fra Speideren nr. 7 1958
Headingen til Speideren i 1923, hvor Merker med leir som tema er et av datidens merker, faksimalie fra Speideren nr. 1, 1923.
Leirliv som forsidetema, her ved, foto fra KFUK-speiderbladet nr. 5 og 6 1963, fra artikkelsiden Utgaver av KFUK-speiderbladet [19]
SitatDet er bare to ting du skal etterlate deg på leirplassen: Det første er ingenting, og det andre er en takk til eieren.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell, se flere speidersitater her
Se også artiklene om Leir- og turutstyr.

Merkekrav til dagens merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Leirmerket, patruljemerke i tropp, (2007) - (2020), Norges speiderforbund

(2007) [13] - (2020) [14], merket er et patruljemerke i programområdene Friluftsliv og Livskvalitet :

Hvorfor: Få trening i å planlegge og være på leir med ansvar for utstyr.
Fremgangsmåte:
 • Utstyr/telt:
 1. Vis at patruljen kan sette opp og ta ned telt og ta ansvaret for vedlikeholdet av patruljeteltet.
 2. Gå over og sjekk utstyret i patruljekassen. S ørg for at alt nødvendig utstyr er på plass.
 3. Gjør to av disse tingene før leiren:
  • Sett opp en liste over nødvendig leirutstyr for en ukes leir.
  • Sørg for at utstyret kommer med på en leir, og at det rengjøres og repareres etter leiren.
  • Lag et patruljesærpreg til bruk på leiren
 • Intendantur:
 1. Vær med på en leir som varer i minst tre dager.
 2. Vit hvordan man oppbevarer mat på leir og håndterer søppel.
 • På leir:
 1. Gjennomfør en ukes leir. Gjør minst to av punktene:
  • Ta ut en leirplass og forklar hvorfor dere valgte akkurat dette stedet. Lag en skisse over patruljens leirplass.
  • Lag ildsted, fettfelle og matkjeller.
  • Lag deres egen mat på leiren.
  • Vær med i planleggingen og etterarbeidet av en leir. Skriv en rapport som en annen patrulje kan hente tips og råd fra senere.


Leirmerket, rovere, 2022 - (2022), Norges speiderforbund

2022 [14] - (2022) [14], merket er i programområdene Friluftsliv og Livskvalitet:

Hvorfor: For å øke engasjementet rundt speiderleirer, og gi rovere spennende og utfordrende aktiviteter utenom leiropplegget.
Obligatorisk:
 1. Bidra i planleggingen og gjennomføringen av en leir på gruppenivå, krets-/korps nivå og/eller nasjonalt nivå.
 2. Lag en rapport basert på din leiropplevelse og etterpå diskuter/reflekter med de andre i roverlaget.
 3. Planlegg og gjennomfør et leirbål for gruppen, og/eller inviter et annet roverlag.
 4. Vær bevisst på faren for sykdommer under en leir, og gjør tiltak for å redusere risikoen, for eksempel ved å påta deg ansvaret for hygienetiltak, førstehjelp, eller mathygiene.
Velg tre av disse oppgavene:
 1. Delta på en arbeidsleir i forbindelse med en krets-/korpsleir eller landsleir.
 2. Bli kjent med rovere fra et annet land på leir.
 3. Lag en leirsang til en gruppeleir.
 4. Ta ansvar for å planlegge roverområdet på leir på krets-/korps nivå eller nasjonalt nivå.
 5. Ta fellesoppvasken minst 2 ganger på en leir.
 6. Lag en kildesorterings stasjon på leir.
 7. Lat et særpreg til roverlaget for bruk på leir.
 8. Delta på en internasjonal leir.
 9. Ta ansvar for roverlagets utstyr under og etter leir.


Merkekrav til tidligere merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Kulsøpioneringsmerket, speider i tropp, (1986) - ?, Norges KFUM-speidere

1986 [1] merket var et aktivitetsmerke med rødt motiv som kunne taes når 3. graden var ferdig:

1. Lage en eller flere gjenstander ved å bruke minst to kjente kulsø-teknikker
- To stokker satt sammen i kryss ved hjelp av innfelling og nagle.
- En stokkende festet i en tjukkere stokk ved hjelp av bunnkiling.
- En stokkende festet i en jamntjukk stokk ved hjelp av tapping/bakkiling.
2. Kjenne til hva slags tremateriale som egner seg best til kiler og nagler. Gjøre rede for hva som er best av friske eller tørr ved til kiler og nagler.
3. Demonstrere hvorfor en kile alltid settes på tvers av veden i en stokk.


SitatHvem dro så glad på leir i år med sekken full av smil? Og gjør at allting foregår i rette fart og stil? Er det du? Er det jeg? Er det vi? Alle vi som er her sammen? Det er to, det er tre, ja, mange, mange med!.Sitat
Signe Christie i speidersangen Hvem dro så glad på leir i år, se flere speidersitater her


Leirmerket, speidere i tropp, 1920 - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

1921 [20] , merket var av høiere klasse :

 1. Ha deltatt i leir og sovet i telt mindst 8 dage tilsammen.
 2. Kunne opsætte en plan for en patruljes underbringelse i telt eller under tak og dens forpleining i mindst 3 dage.
 3. Kjende de viktigste forholdsregler og hensyn sombør tas under marsjer og utflukter, ved valg av leirplads, samt i tilfælde av overnatning ute.
 4. Kunde lage et feltildsted.
 5. Lage fem retter som er let anvendelige under uteliv, samt koke cacao og te.
 6. Behandle kokekar og kunne vaske ordentlig op.

(1973) [9] - 1978 [9] , var ett tjenestemerke som kunne tas etter å ha fullført Annengraden:

 1. Delta i tur eller leir og sove ute minst 15 døgn til sammen.
 2. Sette opp en liste for en patrulje for tre-dagers leir eller tur over:
  • leirutstyr
  • personlig utstyr
  • forpleining
  • program
 3. Ta ut en lierplass og på stedet gi sine grunner for valget.
 4. Lage et feltildsted, matkjeller og fettfelle.
 5. Lage fem retter.
 6. Vaske ordentlig opp, behandle kokekar riktig.
 7. Lage en enkel skisse over oppbyggingen av patruljens leirplass.
 8. Deltatt i forberedelser og etterarbeid for en leir, og gjøre rede for hva som skal gjøres på de ulike felter.


Leirmerket, speidere i tropp, (1933) - (1959), Norges KFUK-speidere

1933 [3] og 1939 [4], merket var et samlingsmerke i gruppen Idretts-, leke- og speider-ferdighetsmerker :

 • Speiderpiken må ha deltatt i minst 2 leirer, hvorav en teltleir. Hun må ha kokemerket og må fremlegge en skriftlig plan for en patruljes leir i 5 dager (Matliste, prisberegning, dagsorden, arbeidsinndeling). Opsette program,
 • Skriftlig besvare følgende spørsmål: Hvilke forholdsregler bør man ta under utmarsj, dagsturer, småturer på 1-2 dager. Kunne lage kokesteder og leirbål og kjenne til sikkerhetsforanstaltninger i tilfelle brand.
 • Vise hvordan mønstring og leirinspeksjon foregår. Instruere en patrulje i å heise og fire flagget. Kunne kommandere flagghilsen. Planlegge og lede en sporlek. Ha grundig kjennskap til teltteknikk: Valg av leirplass, reisning av forskjellige slags telt, innredning av teltet. Kunne ta nødvendige forholdsregler for betryggende sanitære forhold, for opbevaring og tilberedning av mat, for pakning og opbevaring av teltene og rydning av leirplassen.

1955 [5] og 1959 [6], merket var i gruppen Idretts-, leke og speiderferdighetsmerker:

 1. Ha deltatt i minst to leirer, hvorav en teltleir, og kjenne kravene til en leirplass.
 2. Ha tatt kokemerket.
 3. Lage leirbål, kokested, fettfelle, avfallsgrop og latrine.
 4. Kunne ta forholdsregler mot skogbrann.


Leirmerket, speidere i tropp, (1945) - (1965), Norsk Speiderpikeforbund

1945 - (1947), mangler bilde av merket som hadde bilde av et telt. Var et merke av høyere klasse i 1947. [21] [22] :

 1. Speiderpiken må ha deltatt i minst 2 leirer.
 2. Hun må ha kokemerket, og må framlegge en skriftlig plan for en patruljetur i 5 deger (matliste, prisberegning, dagsorden, arbeidsordning og program).
 3. Må kunne besvare følgende spørsmål: Hvilke forholdsregler bør man ta under en utmarsj, dagsturer, småturer på 1-2 dager?
 4. Kunne lage kokebål og leirbål, og kjenne til sikkerhetsforandringer i tilfelle av brand.
 5. Fortelle hvordan mønstring og leirinspeksjon skal foregå.
 6. Kunne kommandere en flagghilsen.
 7. Kunne en sporlek.

(1965) [7], var i gruppen Idretts-, leke og speiderferdighetsmerker:

 1. Ha deltatt i minst to leirer, hvorav en teltleir, og kjenne kravene til en leirplass.
 2. Ha tatt kokemerket.
 3. Lage leirbål, kokested, fettfelle, avfallsgrop og latrine.
 4. Kunne ta forholdsregler mot skogbrann.


Leirmerket, spesialistmerke i tropp, (1986) - ?, Norges KFUM-speidere

1986 [1] merket var et spesialistmerke med gult motiv som kunne taes når 2. graden var ferdig og tilsvarende hovedpunkt på 1. graden var tatt:

 1. Delta i tur eller leir, og sove ute minst 15 døgn til sammen.
 2. Være ansvarlig for en 3 dagers patruljeleir:
  • Ta ut en leirplass og gi sine grunner for valget.
  • Lage oversikt over program, leirutstyr, personlig utstyr og mat.
  • Lede gjennomføring og opprydding.
  • lage en kort rapport.
 3. Være ansvarlig for patruljeområdet på en ukes sommerleir:
  • Lede planlegging, oppbygging og riving av patruljeområdet.
  • Lage en liste for arbeidsdeling i patruljen under leiren.
  • Klargjøre patruljeutstyret før leiren og rydde opp i det etter leiren.


Leirmerket, vandrere og rangere, (1994) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1994) [12] - 2003 , Leirmerket var et Spesialistmerke som var en fordypning i et emne og beregnet på vandrere, rangere og andre eldre speidere :

Du skal:
 1. Sette opp telt, ta det ned og legge det riktig sammen.
 2. Ha hovedansvar for minst ett spesialområde på en patrulje/troppsleir på minst 3 dager: hygiene, leirbålsprogram, førstehjelp, intendantur eller aktiviteter.
 3. Være medansvarlig for utstyr før, under og etter leiren: vaske, tørke telt, kasser o.l. Evt. foreta nødvendige reparasjoner.


Leir 1, patruljemerke i tropp, (1984) - (1995), Norges speiderforbund

(1984) - (1995) [23] [10] [11], merket var et patruljemerke i gruppen Friluftsliv, merkenummer 5302, og var beregnet på de yngste speiderne:

1. UTSTYR/TELT
a. Patruljen viser at de kan sette opp/ta ned/vedlikeholde telt.
b. Utfør to av disse før dere drar på leir:
- Patruljen lager noen leirstativer.
- Patruljen snekrer patruljekassa.
- Patruljen planlegger hva som skal være oppi patruljekassa for en ukes leir.
- Patruljen syr overtrekk til soveposer, bestikkposer e.l.
c. Patruljen viser riktig bruk av kniv og øks.
2. INTENDANTUR
a. Planlegg mat for en tredagers leir.
b. Planlegg økonomien for en tredagers leir (mat, transport mm).
c. Patruljen deltar i minst en tredagers leir.


Leir 2, patruljemerke i tropp, (1984) - (1995), Norges speiderforbund

(1984) - (1995) [23] [10] [11], merket var et patruljemerke i gruppen Friluftsliv, merkenummer 5303 :

1. UTSTYR
Utfør to av disse før leiren:
- Patruljen snekrer og pakker patruljekasse for en ukes leir.
- Patruljen planlegger og pakker det felles troppsutstyret for leiren samt viser at de tar ansvar for vedlikehold ett år.
- Patruljen lager seg et særpreg til bruk på leiren.
2. INTENTANTUR
- Planlegg menyen, foreta inspeksjon og hold et nøyaktig regnskap for en leir på fem dager.
- Gjør rede for de viktigste matvarer som anvendes på leiren, og hvordan et fullverdig måltid bør være sammensatt.
3. TELT
Ha kjennligste til de vanligste typer teltduker og telttyper.
Vis hvordan et telt skal settes opp, tas ned igjen og legges sammen.
Utfør en større reparasjon av et telt.
4. LEIR
Gjennomfør en femdagers leir.
Utfør minst to av disse :
- Ta ut en leirplass og på stedet gi grunner for valget.
- Lag en skisse over patruljens leirplass.
- Lag et ildsted, fettfelle, og matkjeller.
- Ha deltatt i planleggingen og etterarbeidet av en leir. Skriv en rapport som en annen patrulje kan dra nytte av senere.
5. Patruljen forbereder seg på eventuelt beredskap i leiren ved ulykker som kan inntreffe (brannverntiltak, førstehjelp, livredning og andre sikkerhetstiltak).


Pionér, speidere i tropp, (1939) - ?, Frelsesarmeens Livredningsspeidere gutter

(1939) [15] :

Speideren må kunne:

a. Bygge et feltkjøkken.
b. Bygge et korrekt avstivet stillas eller understell til plattform eller lignende.
c. Bygge en taubro og en bukkebro av minst 5 meters lengde og som kan bære en person som veier i minst 80 kg.
d. Bygge en hytte av kvist eller annet lett materiale. Den må være så stor at den øir soveplass for minst 3 mann og må kunne gi godt ly for uvær.
e. Lage 8 forskjellige slags knuter.


Pionér, speidere i tropp, (1939) - ?, Frelsesarmeens Livredningsspeidere piker

(1939) [15] :

Skriftlig:
a. Hvad slags plass vilde du søke å finne, hvis det var overlatt til dig å utvelge en leirplass til din patrulje?
b. Hvad vilde du gjøre for å sikre dig den?
c. Hvilke sanitære forholdsregler vilde du ta?
Muntlig:
a. Forklar hvilke forholdsregler du vilde ta med henblikk på varmt, koldt, vindig og regnfullt vær.
Praktisk:
a. Må ha bygget et feltkjøkken; samlet, hugget og opstablet ved og tendt ild uten å bruke mer enn én fyrstikk. Eller: Må ha bygget en løvhytte som kan gi plass til to å tre personer.
b. Må med bind for øinene kunne lage åtte forskjellige knuter.


Speiderleirmerket, spesialistmerke for stifinnere, 2008 - 2016, Norges KFUK-KFUM-speidere

2008 - 2016, var et spesialistmerke [17] :

Merket var webbasert [3] med tips til aktiviteter og gjennomføring, slik at kun hovedpunktene kommer frem her.
Hensikten med merket er å forberede seg til speiderleir.
Stifinnerne har tatt merket når de har gjennomført en aktivitet under hvert emne. Velg en av de foreslåtte aktivitetene eller gjør en tilsvarende aktivitet.
Emner:
Leirrutiner:
 • Arbeidsfordeling
 • Dagsorden
Underholdning:
 • Leirbålssketsj
 • Leirbålssanger
 • Markedsdag
 • Leirbålsleiker
Guides & Scouts Own:
 • Tematime
 • Temaverksted
Utstyr:
 • Patruljeutstyret
 • Eget leirutstyr
 • Leirsekken
Leirområdet:
 • Teltleir
 • Vandreleir
 • Minileir


Teltmerket, speidere i tropp, 1973 - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

1973 [9] - 1978 [9], var ett vanlig dyktighetsmerke som kunne tas etter fullført Annengraden:

  • Ha kjennskap til de vanlige typer teltduker.
  • Ha kjennskap til de vanlige telttyper.
  • Vise hvordan et telt skal settes opp, tas ned igjen og legges sammen.
 1. Utføre en større reparasjon av et telt eller sy et telt.


Teltmerket, speidere i tropp, (1986) - ?, Norges KFUM-speidere

1986 [1] merket var et aktivitetsmerke med rødt motiv som kunne taes når 3. graden var ferdig:

 1. Ha kjennskap til de vanligste teltduker og telttyper.
 2. Vise hvordan et telt settes opp, tas ned og legges sammen.
 3. Ha ansvar for patruljens telt før, under og etter en sommerleir eller tilsvarende leir. Utføre mindre reparasjoner selv og sørge for riktig tørking og lagring.
 4. Demonstrere lapping av teltduk.


Teltmakermerket, speidere i tropp, (1956) - ?, Norsk Speidergutt-Forbund

1956 [24]:

1. (av kun 1) Sy et telt.


De ulike merkers funksjonstid

Årstall i parantes er tidligste og seneste årstall vi kjenne til merket har eksistert.

Merkenavn Aldersgruppe Forbund Merket utkom: Merket gikk inn:
Kulsøpioneringsmerket speidere i tropp Norges KFUM-speidere (1986)
Leirmerket speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund 1920 1978
Leirmerket speidere i tropp Norges KFUK-speidere (1933) (1959)
Leirmerket speidere i tropp Norsk Speiderpikeforbund (1945) (1965)
Leirmerket spesialistmerke i tropp Norges KFUM-speidere (1986)
Leirmerket vandrere og rangere Norges KFUK-speidere (1994) 2003
Leir 1 patruljemerke i tropp Norges speiderforbund (1984) (1995)
Leir 2 patruljemerke i tropp Norges speiderforbund (1984) (1995)
Leirmerket patruljemerke i tropp Norges speiderforbund (2007) (2020)
Leir rovere Norges speiderforbund 2022 (2022)
Pionér speidere i tropp Frelsesarmeens Livredningsspeidere gutter (1939) ?
Pionér speidere i tropp Frelsesarmeens Livredningsspeidere piker (1939) ?
Speiderleir stifinnere Norges KFUK-KFUM-speidere 2008 2016
Teltmerket speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund (1973) 1978
Teltmerket speidere i tropp Norges KFUM-speidere (1986)
Teltmakermerket speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund (1933) (1960)

Utklipp og minner

Oversikt for merker etter tema, aldersenheter og forbund

Om utsalg, drakt, leir- og turutstyr og særpreg


Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Referanser

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Merkeboka, 1986, Norges KFUM-speidere
 2. Grunnregler, bestemmelser og anvisninger, 1920
 3. 3,0 3,1 Blåboken, 1933, Norges KFUK-speidere
 4. 4,0 4,1 Blåboka, 1939, Norges KFUK-speidere
 5. 5,0 5,1 På speiding, 1955, Norges KFUK-speidere
 6. 6,0 6,1 På speiding, 1959, Norges KFUK-speidere
 7. 7,0 7,1 Speiderpikeboken, 1965, Norsk Speiderpikeforbund
 8. 8,0 8,1 Finnes hos Speidermuseet på Laksevåg
 9. 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 Speiderveien, 1973, Norsk Speidergutt-Forbund
 10. 10,0 10,1 10,2 10,3 Aktivitetsmerker for speidere, 1988, Norges speiderforbund
 11. 11,0 11,1 11,2 11,3 Aktivitetsmerker for speidere, 1995, Norges speiderforbund
 12. 12,0 12,1 Merkeboka, 1994, Norges KFUK-speidere
 13. 13,0 13,1 Fordypningsmerker for flokk og tropp, 2007, Norges speiderforbund
 14. 14,0 14,1 14,2 14,3 14,4 14,5 [1] Speiderbasen, Norges speiderforbund
 15. 15,0 15,1 15,2 15,3 15,4 15,5 Speiderlederen utgitt 1939 av Frelsesarmeens Livrednings Speiderorganisasjon
 16. Stifinnerprogram, 2008, Norges KFUK-KFUM-speidere
 17. 17,0 17,1 KM-speidernelogouten tekst.jpg Speiderprogram [2], Norges KFUK-KFUM-speidere
 18. Speiderguttboka, 1933, Norsk Speidergutt-Forbund
 19. KFUK-speiderbladet nr. 5 og 6 1963
 20. Speiderguttboka, 1921, Norsk Speidergutt-Forbund
 21. Speiderpikeboken, 1945, Norsk Speiderpikeforbund
 22. Speiderpikeboken, 1947, Norsk Speiderpikeforbund
 23. 23,0 23,1 Aktivitetsmerker for speidere, 1984, Norges speiderforbund
 24. Speiderguttboka, 1956, Norsk Speidergutt-Forbund.
 25. 25,0 25,1 Speideren nr. 2 (febr.) 1930