Livredningsmerket

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Dette merket har de fleste forbund opp i gjennom årene hatt som et dyktighetsmerke. Merket har i alle år stort sett blitt fremstilt visuellt som en livbøye. Denne siden viser merkets omfang og revisjoner, skrevet i den tids språk da merket kom ut.


Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Speider fra Laksevåg 1 KFUK er forsvarlig festet på båren i 1993.
Foto: Jostein Træen
Hjerte-Lunge-Redning hos speiderne i Laksevåg KFUK-KFUM-speidere i 2008.
Foto: Jostein Træen
Noen av merkene inneholder også krav til redning om vinteren. Bruk av søkestang under snøhuletur i 1992, 1. Laksevåg.
Foto: Jostein Træen
Bære en tur med båre viser om den er godt nok bygget. Speidere fra Laksevåg 1 KFUK og 1. Laksevåg NSF i 1993.
Foto: Jostein Træen
Småspeidere fra 1. Laksevåg trener på stabilt sideleie i 2006.
Foto: Jostein Træen
Headingen til Speideren i 1923, hvor Livredningsmerket er et av datidens merker, faksimalie fra Speideren nr. 1, 1923.

Innhold

Merkekrav til dagens merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Livredning, vandrere, 2008 - (2020), Norges KFUK-KFUM-speidere

Nytt aktivitetsmerke som kom i 2015 [16] :

Ved å kunne livredning kan du faktisk redde livet til noen. Lær deg kunnskaper du kan få bruk for som ilandføring, bruk av livredningsutstyr og hjerte-lunge-redning.

Obligatorisk krav:

 1. Kunne svømme 500 m fri (bryst eller crawl).
 2. Kunne svømme 100 m rygg.
 3. Kunne dykke etter en livredningsdukke eller annen gjenstand på minst 2 m dyp fra svømmende stilling.
 4. Kunne 3 forskjellige frigjøringsgrep i vann (svømmende) og kunne ilandføre en bevisstløs. Påkledd person over en strekning på 10 meter.
 5. Kunne svømme 25 m med klær (skjorte, bukse, sokker og sko) og ta av disse plaggene i vann.
 6. Kunne bruke livline eller livbøye og ha trent på dette.
 7. Kunne hjerte- lungeredning.

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge 2 av disse kravene:
 • Instruert speidere i bruk av livline, livbøye eller lignende redningsutstyr.
 • Gjennomført livredningskurs via Norges livredningsselskap eller tilsvarende.
For tidligere krav se "Livreddermerket" lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Livredning fra vann, speidermerke i tropp, (2007) - (2020), Norges speiderforbund

Merket er tegnet av Ksenia Sazonova, programkonsulent, Norges speiderforbund.

(2007) [17] - (2020) [18], merket er et speidermerke i programområdene Friluftsliv og Kreativitet :

Hvorfor: Tilegne seg kunnskap om livredning og sikkerhet i vann.
Fremgangsmåte:
Vis at du kan:
 1. Svømme 100 m bryst- og/eller ryggsvømming.
 2. Hente gjenstander fra 2 m dyp.
 3. Bruk av forlenget arm og ilandføring av en bevisstløs person.
 4. Hoppe eller stupe fra minst 2 m.
 5. Kunne utføre hjerte- og lungeredning.
 6. Livredning på svak is.


Merkekrav til tidligere merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Livredder, vandrere, 2008 - (2020), Norges KFUK-KFUM-speidere

Nytt spesialistmerke som kom i 2008 [1] - 2016 [2] :

Merket er webbasert [6] med tips til aktiviteter og gjennomføring, slik at kun hovedpunktene kommer frem her.

Hensikten med merket er å forebygge ulykker ved aktiviteter på vann og trene på livreddende førstehjelp.

Livredning:

 • Grønt diplom. Gjennomføre kravene til grønt diplom for ferdighet i livredning, som du blant annet må ha for å bli badevakt.
 • Lille havhesten: Gjennomføre kravene fra Norges Svømmeforbund til Lille havhesten:

Kano og båt:

 • Kameratredning: Delta i kameratredning med to kanoer på grunt vann. Snu en veltet kano og tømme den for vann. Lære ulike padleteknikker.
 • Mann over bord: Øve på å redde en som er falt ut av båten. Forsøke å redde med kasteline, livbøye eller annen forlenget arm. Gå gjennom sikkerhetsrutiner ved bruk av båt.
 • Kanotrygghet: Gå gjennom sikkerhetsregler ved bruk av båt. Ha med riktig utstyr og pakke en kano riktig for overnattingstur. Lag en sjekkliste for sikkerhet på kanotur.
Det henvises til Speiderhåndboka: s. 164 Drukning, s. 404-405 Redning på is, s. 286-288 Patruljen på kanotur, s. 289 Badereglene og kap. 15 På sjøen.
Merkekravet som gjelder på dagens "Livredningsmerke" finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Livredningsmerket, speidere i tropp, (1915) - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

(1915) [3] :

 • Tildeles den speider som har svømmemerket og kan demonstrere de forskjellige befrielsestak fra druknende, de forskjellige maater for ilandføring og Schæfers (eller en anden) oplivningsmetode.

1920: [21], merket var av høiere klasse:

1. Kunne svømme mindst 50 m. med klær (skjorte, bukse, strømper, sko).
2. Stupe eller hoppe fra mindst 1 m.s høide.
3. Utføre de forskjellige befrielsestak fra druknednde.
4. I vandet vise de forskjellige maater for ilandføring.
5. Demonstrere livredning paa svak is.
6. Foreta oplivingsgrepene og forklare den videre behandling av den reddede.
7. Dukke efter gjenstand paa mindst 2 m.s dyp.

1921: På landsmøtet på Gjøvik 1921, la man til enda et punkt: [22] , merket var et av ni av høyere klasse.

1. Kunne svømme mindst 50 m. med klær (skjorte, bukse, strømper, sko).
2. Stupe eller hoppe fra mindst 1 m.s høide.
3. Utføre de forskjellige befrielsestak fra druknednde.
4. I vandet vise de forskjellige maater for ilandføring.
5. Demonstrere livredning paa svak is.
6. Foreta oplivingsgrepene og forklare den videre behandling av den reddede.
7. Dukke efter gjenstand paa mindst 2 m.s dyp.
8. Ha lært en anden at svømme mindst 25 meter.
Kravene til dette merket var det samme i 1924 [23].

1939: [24] , merket var et av ni merker av høyere klasse:

1. Kunne svømme 50 m med klær (skjorte, bukse, strømper, sko).
2. Stupe eller hoppe fra 1 m høyde.
3. Fra svømmende stilling dukke efter gjenstand på 2 meters dyp. (Legeattest kan frita for denne prøve).
4. I vannet vise de forskjellige måter for ilandføring.
5. Utføre de forskjellige befrielsestak fra druknende.
6. Enten a) ha lært en annen lært en annen å svømme 25 meter
eller b) ha lært en annen livredningsmerkets punkt 4 og 5.
7. a) Kjenne isens bæreevne.
b) Vise hvorledes man kan redde seg selv - og andre, hvis en er gått gjennom isen.
8. Kan kaste med livline og treffe et mål 1, 5 m bredt.
a) i stående stilling med minst 3 treff av 5 og avstand 17 m.
b) i liggende stilling med minst 3 treff av 5 og avstand 12 m.
9. Vise Holger Nilsens opplivingsmetode korrekt i minst 3 minutter og forklare den videre behandling av den reddede.


1956 [25] :

1. Dukke efter gjenstander på to meters dyp fra svømmende stilling
2. Vise de forskjellige måter for ilandføring i vannet.
3. Ved en av de ovennevnte måter for ilandføring føre en kamerat gjennom vannet en strekning på 25 m.
4. Utføre de forskjellige frigjøringsgrep fra druknende i vannet.
5. Gjøre rede for isens bæreevne, vise hvordan man kan redde seg selv og andre, hvis en er gått gjennom isen.
6. Kaste med livline og treffe et mål 1, 5 m bredt.
a) i stående stilling med minst 3 treff av 5 og avstand 17 m.
b) i liggende stilling med minst 3 treff av 5 og avstand 12 m.
7. Vise Holger Nilsens opplivingsmetode korrekt i minst 3 minutter og forklare den videre behandling av den reddede. Vise riktig avløsning av en som er i gang med Holger Nilsens opplivingsforsøk.


1971 [26] :

1. Dukke efter gjenstander på to meters dyp fra svømmende stilling
2. Vise de forskjellige måter for ilandføring i vannet.
3. Ved en av de ovennevnte måter for ilandføring føre en kamerat gjennom vannet en strekning på 25 m.
4. Utføre de forskjellige frigjøringsgrep fra druknende i vannet.
5. Gjøre rede for isens bæreevne, vise hvordan man kan redde seg selv og andre, hvis en er gått gjennom isen.
6. Kaste med livline og treffe et mål 1, 5 m bredt.
a) i stående stilling med minst 3 treff av 5 og avstand 17 m.
b) i liggende stilling med minst 3 treff av 5 og avstand 12 m.
7. Vise "munn til munn"-metoden og Holger Nilsens opplivingsmetode korrekt i minst 3 minutter og forklare den videre behandling av den reddede. Vise riktig avløsning av en som er i gang med opplivingsforsøk.


(1973) [4] - 1978, var ett tjenestemerke som kunne tas etter fullført andregrad:

NB! Minimumsalder 13 år.
 1. Vise brystsvømming eller brystcrawl i 600 meter.
 2. Vis eryggsvømming eller ryggcrawl i 600 meter.
 3. Kunne svømme under vann i en strekning på 15 meter (iberegnet stup).
 4. Dykke etter gjenstander på minst to meters dyp fra svømmende stilling,
 5. Utføre syv forskjellige frigjøringsgrep i vannet (svømmende), og vise ilandføring av en bevisstløs, påkledd person over en strekning på 35 meter. Kunne ilandføre en urolig person (10 meter).
 6. Stupe eller hoppe fra 3 meter.
 7. Gjøre rede for isens bæreevne og livredning på svak is.
 8. Vise munn til munn-metoden på dukke (hvis mulig), og forklare og vise Holger Nilsens metode. Vite når disse to metoder skal brukes samt riktig avløsning.


Livredningsmerket, speidere i tropp, (1933) - (1959), Norges KFUK-speidere

1933 [5] og 1939 [6], merket var et Samlingsmerke i gruppen Idretts-, leke- og speider-ferdighetsmerker:

 • Speiderpiken må ha svømmemerket og må kunne svømme minst 50 meter med klær.
 • Utføre de forskjellige befrielsestak fra druknende.
 • I vannet vise ilandføring av den druknende.
 • Demonstrere redning fra svak is.
 • Kunne kaste redningstaug og treffe 4 ganger av 5 innenfor en cirkel med centrum i 15 meters avstand og radius 1 meter.
 • Demonstrere oplivningsforsøk og forklare den videre behandling av den reddede.

1955 [7] og 1959 [8], merket var i gruppen Idretts-, leke og speiderferdighetsmerker:

 1. Svømme med klær.
 2. Stupe eller hoppe og fra vannflaten dukke etter en stein på bunnen.
 3. I vannet vise ilandføring av den druknende.
 4. Demonstrere redning fra svak is.
 5. Kaste livline og treffe 4 ganger av 5 innenfor en sirkel med sentrum i 15 m avstand og diameter 1,5 m.
 6. Demonstrere opplivningsforsøk og forklare den videre behandlinge av den reddede.


Livredningsmerket, speidere i tropp, (1939) - (1965), Norsk Speiderpikeforbund

(1939) - (1945), mangler bilde av merket som hadde bilde av en livbøye [27] [28] :

 1. Speiderpiken må ha tatt svømmemerket.
 2. Kunne hoppe og stupe fra minst 2 meters høyde og dukke etter en stein i vannet på minst 2 meters dybde.
 3. Vise ilandføring.

(1947), mangler bilde av merket som hadde bilde av en livbøye. Var et merke av høyere klasse i 1947. [29] :

 1. Speiderpiken må ha tatt svømmemerket.
 2. Kunne hoppe og stupe fra minst 2 meters høyde og dukke etter en stein i vannet på minst 2 meters dybde.
 3. Utføre de forskjellige befrielsestak fra den druknende.
 4. Demonstrere livredning på svak is.
 5. Foreta opplivningsforsøk.
 6. Kast med redningstau.

(1965) [9], var i gruppen Idretts-, leke og speiderferdighetsmerker:

 1. Utføre forskjellige befrielsestak av den druknende.
 2. Svømme med klær.
 3. Stupe eller hoppe og fra vannflaten dukke etter en stein på bunnen.
 4. I vannet vise ilandføring av den druknende.
 5. Demonstrere redning fra svak is.
 6. Kaste livline og treffe 4 ganger av 5 innenfor en sirkel med sentrum i 15 m avstand og diameter 1,5 m.
 7. Demonstrere opplivningsforsøk og forklare den videre behandlinge av den reddede.


Livredningsmerket, speidere i tropp, (1955) - (1959), Norges KFUK-speidere

1955 [7] og 1959 [8] :

 1. Svømme med klær.
 2. Stupe eller hoppe og fra vannflaten dukke etter en stein på bunnen.
 3. Utføre forskjellige befrielsestak fra den druknende.
 4. I vannet vise ilandføring av den druknende.
 5. Demonstere redning fra svak is.


Livredningsmerket, stifinnere, (1971) - (1980), Norges KFUK-speidere

(1971) [10] [30] - (1980) [31], merket var i gruppen Tjeneste:

Du skal:
 1. Vite når og hvor fort en skal sette i gang med opplivningsforsøk.
 2. Vise at du kan gjennomføre munn-til-munn-metoden.
 3. Vise i hvilken stilling en legger et menneske som er bevisstløs, men puster,


Livredningsmerket, spesialistmerke i tropp, 14 års grense, (1986) - ?, Norges KFUM-speidere

1986 [12] merket var et spesialistmerke med aldersgrense 14 år, med gult motiv som kunne taes når 23. graden var ferdig og tilsvarende hovedpunkt på 1. graden var tatt:

 1. Vise brystsvømming eller brystcrawl i 600 meter.
 2. Vise ryggsvømming eller ryggcrawl i 100 meter.
 3. Svømme 15 meter under vannet (iberegnet stup).
 4. Dykke etter gjenstander på minst to meters dyp fra svømmende stilling.
 5. Vise syv forskjellige frigjøringsgrep i vannet (svømmende), og ilandføring av en bevisstløs, påkledd person over en strekning på 20 meter. Kunne føre iland en urolig person over en strekning på 10 meter.
 6. Stupe eller hoppe fra 3 meter. Gjøre rede for isens bæreevne og livredning på svak is.
 7. Vise munn-til-munn-metoden på dokke (hvis mulig). Vite når denne metoden skal brukes, og vise riktig avløsning.


Livredningsmerket, patruljemerke i tropp, (1988) - (1995), Norges speiderforbund

Merket er tegnet av John Thoresen.

(1988) [13] - (1995) [14], merket var i 1988 i gruppen "Verden og vi" og 1995 i "Praktisk viten", merkenummer 5210 :

1. Demonstrere ulike former for livrredning på en troppstur:
- bryst og ryggsvømming
- dykking etter gjenstander
- frigjøringsgrep i vannet og ilandføring av bevisstløs person.
- hoppe eller stupe fra minst 2 meter
- munn til munn-metoden
- livredning på svak is.
2. Vis at dere har kjennskap til de alminneligste forgiftningstilfellene, så som mat-, eksos-, lut- og blodforgiftning. Vis at dere kan behandle disse tilfellene.
3. Vis at du kan behandle kvelning ved røyk og ved elektrisk støt.


Livredningsmerket, vandrere og rangere, (1994) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1994) [15] - 2003 , Livredningsmerket var et Spesialistmerke som var en fordypning i et emne og beregnet på vandrere, rangere og andre eldre speidere :

Du skal:
 1. Lære å behandle alminnelig illebefinnende som besvimelse, sting, neseblødning, forstoppelse, diare, solblindhet.
 2. Kunne gi førstehjelp ved behandlind av skrubbsår.
 3. Vite hvordan du måler temperaturen og tar pulsen. Vite hva du skal gjøre hvis temperaturen er for høy eller lav.
 4. Lage båre og skikjelke.
 5. Kunne bruke munn til munn metoden.


Livredningsmerket, rangere, (1994) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1994) [15] - 2003 :

Du skal:
 1. Livredning i vann:
  • svømme 150 m med klær.
  • kunne 2 frigjøringsteknikker og føre noen i land minst 25 m.
  • stupe uti og dykke ned 2,5 m og hente opp noe på størrelse med en person eller svømme 10 m under vann og dykke ned og hente noen på 1,5 til 2 m dyp.
  • kunne munn til munn-metoden.
 2. Livredning i snø:
  • vite hvordan man behandler forfrysninger og snøblindhet.
  • lage en skikjelke og vise at den er brukbar til transport av skadet person.
 3. Livredning ved ulykker:
  • vite hvordan man skal opptre ved større ulykker.
  • delta i en større førstehjelpsmanøver.


Livredningsmerket, speidere i tropp, 2003 - 2007, Norges KFUK-KFUM-speidere

Har ikke merkekravene til dette merket. Var i bruk fra forbundsfusjonen i 2003 da Norges KFUK-speidere og Norges KFUM-speidere ble til Norges KFUK-KFUM-speidere og frem til det nye forbundet fikk nytt program i 2008. Er nok stort sett en fortsettelse av merkekrav i de tidligere forbundene brukt frem til 2003.


Redning ved drukning, speidere i tropp, (1939) - ?, Frelsesarmeens Livredningsspeidere gutter

(1939) [19] :

Speideren må være i stand til:

a. Å demonstrere på land de forskjellige rednings og frigjørelsesmetoder, samt forklare 3 måter på hvilke man redder fra land.
b. Å svømme 25 meter med klærne på (minst skjorte, bukser og strømper), klæ sig av i vannet, svømme 25 meter på ryggen, 25 meter på brystet og 25

meter med sidetak.

c. Demonstrere i vannet 4 måter hvorpå man redder og 2 måter hvorpå man løsgjør sig, samt trekke en forestilt druknende person 12 meter ved hvilken som helst redningsmetode.
d. Foreta oplivningsiorsøk efter Silvesters eller Schåfers metode.
e. Dykke fra overflaten i minst 4 fot dypt vann og ta op et på bunnen liggende metallstykke.


Svømme- og livredningsmerket, speidere i tropp, 1911 - ?, Norsk Speidergutt-Forbund

1911, Svømme- og livredning kom først ut som et felles merke [32]. Dette ble delt opp i to egne merker etterhvert, da som Svømmemerket og Livredningsmerket. Kravene til merket var:

En speider maa kunne:

 • Bryst- og rygsvømming, hoppe, stupe og dukke.
 • Svømme 50 meter med klær (skjorte, bukser og sko) samt klæ av seg i vannet.
 • Kunne kaste redningstoug eller bøie.
 • Kjende livredningstakene, ilandføring samt Schäfers opplivingsmetode.


Annet om livredning

Livredningsmedaljen

Livredningsmedaljen var ikke et dyktighetsmerke, men et hederstegn i Norsk Speidergutt-Forbund. Et tildelt erkjennelighetstegn for utført redning av mennesker. Les om dette på egen side for Livredningsmedaljen.

SitatEr du blitt fortrolig med almindelig brystsvømming og ryggsvømming, kan du begynne øvelse i livredning.Sitat
– Om livredning i Speiderguttboka, 1924, se flere speidersitater her

De ulike merkers funksjonstid

Årstall i parantes er tidligste og seneste årstall vi kjenne til merket har eksistert.

Merkenavn Aldersgruppe Forbund Merket utkom: Merket gikk inn:
Livreddermerket vandrere Norges KFUK-KFUM-speidere 2008 2016
Livredningsmerket speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund (1915) 1978
Livredningsmerket speidere i tropp Norges KFUK-speidere (1933) (1959)
Livredningsmerket speidere i tropp Norsk Speiderpikeforbund (1937) (1965)
Livredningsmerket stifinnere Norges KFUK-speidere (1971) (1980)
Livredningsmerket spesialistmerke i tropp, over 14 år Norges KFUM-speidere (1979) (1986)
Livredningsmerket patruljemerke i tropp Norges speiderforbund (1988) (1995)
Livredningsmerket vandrere og rangere Norges KFUK-speidere (1994) 2003
Livredningsmerket rangere Norges KFUK-speidere (1994) 2003
Livredningsmerket speidere i tropp Norges KFUK-KFUM-speidere 2003 2007
Livredningsmerket speidermerke i tropp Norges speiderforbund (2007) er i dag (2014)
Livredningsmerket vandrere Norges KFUK-KFUM-speidere 2015 (2023)
Livredning fra vann speidere i tropp Norges speiderforbund (2007) (2020)
Redning ved drukning speidere i tropp Frelsesarmeens Livredningsspeidere gutter (1939) ?
Svømme- og livredningsmerket speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund 1911

Utklipp og minner

Oversikt for merker etter tema, aldersenheter og forbund

Om utsalg, drakt, leir- og turutstyr og særpreg


Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Referanser

 1. 1,0 1,1 Vandrerprogram, 2008, Norges KFUK-KFUM-speidere
 2. 2,0 2,1 2,2 KM-speidernelogouten tekst.jpg Speiderprogram [1], Norges KFUK-KFUM-speidere
 3. 3,0 3,1 Speiderguttboka, 1915, Norsk Speidergutt-Forbund
 4. 4,0 4,1 4,2 Speiderveien, 1973, Norsk Speidergutt-Forbund
 5. 5,0 5,1 Blåboken, 1933, Norges KFUK-speidere
 6. 6,0 6,1 Blåboka, 1939, Norges KFUK-speidere
 7. 7,0 7,1 7,2 På speiding, 1955, Norges KFUK-speidere
 8. 8,0 8,1 8,2 På speiding, 1959, Norges KFUK-speidere
 9. 9,0 9,1 Speiderpikeboken, 1965, Norsk Speiderpikeforbund
 10. 10,0 10,1 Stifinnere på speiding, 1971, Norges KFUK-speidere
 11. Medlemsboka, 1979, Norges KFUM-speidere
 12. 12,0 12,1 Merkeboka, 1986, Norges KFUM-speidere
 13. 13,0 13,1 Aktivitetsmerker for speidere, 1988, Norges speiderforbund
 14. 14,0 14,1 Aktivitetsmerker for speidere, 1995, Norges speiderforbund
 15. 15,0 15,1 15,2 15,3 Merkeboka, 1994, Norges KFUK-speidere
 16. 16,0 16,1 www.speidermerker.no [2], Norges KFUK-KFUM-speidere
 17. 17,0 17,1 Fordypningsmerker for flokk og tropp, 2007, Norges speiderforbund
 18. 18,0 18,1 [3] Speiderbasen, Norges speiderforbund
 19. 19,0 19,1 19,2 Speiderlederen utgitt 1939 av Frelsesarmeens Livrednings Speiderorganisasjon
 20. Speideren, nr. 7 i 1911, Norsk Speidergutt-Forbund, les det her:[4]
 21. Grunnregler, bestemmelser og anvisninger, 1920, Norsk Speidergutt-Forbund
 22. Grunnregler, bestemmelser og anvisninger, tilleggsark , 1921, Norsk Speidergutt-Forbund
 23. Speiderguttboka, 1924, Norsk Speidergutt-Forbund.
 24. Speiderguttboka, 1939, Norsk Speidergutt-Forbund.
 25. Speiderguttboka, 1956, Norsk Speidergutt-Forbund.
 26. Speiderguttboka, 1971, Norsk Speidergutt-Forbund
 27. Speiderpikeboken, 1937, Norsk Speiderpikeforbund
 28. Speiderpikeboken, 1945, Norsk Speiderpikeforbund
 29. Speiderpikeboken, 1947, Norsk Speiderpikeforbund
 30. Stifinnere på speiding, 1978, Norges KFUK-speidere
 31. Min speiderloggbok, 1980, Fellesrådet for speiderpiker
 32. Speideren, nr. 7 1911,Norsk Speidergutt-Forbund , les det her:[5]