Merker med musikk som tema

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Se også artiklene om Musikkinstrumenter, Hornblåsermerket, Speidersangboka og Speidersanger.
Speidersangbøkene har i alle år vært en del av speiderkulturen, her er et utvalg av speidersangbøkene gjennom tidene.
Mange har utfoldet seg med dikt og vers i de ulike medlemsbladene, her "En patruljesang" av Thorvald Langaard, Speideren nr. 7 1939
Landsleirens, musikkorps, foto: Erik Rasmussen, Speideren nr. 1 1972
Noen av musikantene i leirens musikkorps Landsleir Voss 1956 (Norsk Speidergutt-Forbund)
Speidersangbøkene har i alle år vært en del av speiderkulturen, her ved Ulvesang i 1960
Hornblåser fra Landsleir Verdal 1952 (Norsk Speidergutt-Forbund), fra minneheftet Små gløtt fra en stor leir med teksten "En upopulær mann hos mange!"
Ett av Laksevåg 1 (KFUK) sine gamle signalhorn henger i Speiderutstillingen på Laksevåg Lokalmuseum.
Forsiden på oktober-utgaven til KFUK-speiderbladet i 1940 hadde bilde av en hornblåser og teksten til speidersignalet: Vær beredt og husk at speider du er.
Notene til Speidersignalet og teksten Vær beredt og husk at speider du er, hentet fra Speiderguttboken fra 1915.

Innhold

Merkekrav til dagens merker

Folkemusikk, patruljemerke i tropp, (1988) - er i dag (2018), Norges speiderforbund

Dagens merke er tegnet av Ksenia Sazonova, programkonsulent i Norges speiderforbund.

(1995) [5] [6] - er i dag (2018) [7],

1995 i gruppen "Verden og vi", merkenummer 5203 og var beregnet på de yngste speiderne. Fra 1997 i programområde "kreativitet":
Hvorfor: Bli kjent med forskjellige kulturelle utrykk.
Fremgangsmåte:
 1. Lær dere minst to folkeviser og syng dem i patruljen.
 2. Lær dere en folkedans og dans den i patruljen.
 3. Patruljen skal ha ansvaret for innslag om/med folkemusikk på et tropps- eller gruppearrangement.
For tidligere krav til merket se lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Musikk, speidere i tropp, (1988) - er i dag, Norges speiderforbund

Dagens merke er tegnet av Ksenia Sazonova, programkonsulent, Norges speiderforbund.

(2007) [6] - er i dag [7], merket er et speidermerke i gruppen Kreativitet:

Hvorfor: Utvikle musikalitet .
Fremgangsmåte:
 1. Lær og fremfør minst 10 nasjonale og internasjonale speidersanger på de instrumentene dere behersker.
 2. Delta aktivt i en musikkgruppe på leir eller tilsvarende arrangement.
 3. Lag et orkester/band med primitive instrumenter.

Var tidligere et patruljemerke, se krav til merket lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Sang og musikk, stifinnere, 2015 - er i dag, Norges KFUK-KFUM-speidere

Nytt aktivitetsmerke som kom i 2015 [19] [20] :

Obligatorisk krav:

For å få dette merket skal speiderne:
 1. Lære seg fem speidersanger og synge dem sammen med gruppa.
 2. Lage et instrument med det man kan finne i naturen.

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge 2 av disse kravene:
 • Holde en sangkonkurranse sammen med gruppa – speideridol?
 • Lage en patruljesang og fremfør denne for resten av enheten/gruppa.
 • Lære en engelsk speidersang og lære den bort til resten av gruppa.
 • Lage et speiderorkester sammen med gruppa der dere spiller på instrumenter dere har laget fra ting i naturen, eller bruker andre instrumenter dere har til rådighet.


SitatNår dagen begynner, en knute jeg gjør, hurra, på slips eller tørkle, den løses ei før, hurra, en liten god tørn jeg mot en har fått gjort, først da regnes dagen som ei kastet bort. Hurra , hurra, en god tørn å ta, er bra!Sitat
Hmg sign 01.gifHans Møller Gasmann, i Når dagen begynner en knute jeg gjør, Norges første speidersang, 1911 [21], se flere speidersitater her


Merkekrav til tidligere merker

Folkedansmerket, patruljemerke i tropp, (1986) eller tidligere - ? , Norges KFUM-speidere

1986 [1] merket var et patruljemerkemerke med grønt motiv som kunne taes når 3. graden var ferdig og selvfølgelig sammen med patruljen:

 1. Kunne tre norske folkeviser og vise hvordan en leiker dem.
 2. Kunne tre utenlandske folkedanser.
 3. Lære bort en norsk folkeleik og en utenlandsk folkedans.


Folkemusikk, stifinnere, (1971) - (1980), Norges KFUK-speidere

(1971) [2] [22] - (1980) [3], merket var i gruppen Nasjonalt - Internasjonalt:

Du skal:
 1. Tegne hardingfele, langeleik, munnharpe og tussefløyte.
 2. Kunne spille to enkle, norske melodier på ett av disse instrumentene.
 3. Skrive om en norsk spelemann og illustrere det du har skrevet.


Folkemusikk, patruljemerke i tropp, (1988) - er i dag (2018), Norges speiderforbund

(1988) [4], var i gruppen "Samfunnsengasjement", merkenummer 5203. Merket var beregnet på de yngste speiderne:

 1. Kunne minst to folkeviser og leke dem i patruljen.
 2. Kunne en nasjonaldans (reinlender e.l.)
 3. Patruljen skal ha ansvaret for innslag om folkemusikk på et troppsmøte.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Folkevisemerket, speidere i tropp, (1973) eller tidligere - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

(1973) [9] - 1978 [9] , var ett vanlig dyktighetsmerke som kunne tas etter å ha fullført Annengraden:

 1. Gjøre kort rede for pionérarbeidet med samling av folkevisene våre og folkeviseleiken i Norge. Fortelle om en mann og en kvinne som er landskjent for dette arbeidet.
 2. Kunne tre folkeviser og vise hvordan en leiker dem.
 3. Kjenne minst fire bygdebunader så godt at du kan forklare hvordan de ser ut og skissere dem opp eller peke dem ut blandt en rekke bunader.
 4. Lære patruljen minst en folkeviseleik.


Folkeviseleikmerket, speidere i tropp, (1937) - (1965), Norsk Speiderpikeforbund

(1937) - (1947), mangler bilde av merket som hadde en dansende pike som bilde [23] [24] [25] :

 1. Kunne 5 folkevisedanser med melodi og vers.
 2. Kunne to nasjonale danser som 3-tur, 4-tur, Reinlender etc.
 3. Kjenne 10 forskjellige bygdedrakter.
 4. Lære to danser fra seg til patrulje.

(1965) [10], var i gruppen Idretts-, leke og speiderferdighetsmerker:

 1. Synge og leike 5 folkeviser (alle vers).
 2. Kunne to nasjonale danser (som 3-tur, 4-tur, reinlender).
 3. Kjenne 5 forskjellige bygdedrakter.
 4. Lære fra seg til en patrulje to folkeviser (sang og leik) og en folkedans.


Folkeviseleikmerket, stifinnere, (1971) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1971) [2] [22] - (1980) [3], merket var i gruppen Nasjonalt - Internasjonalt:

Du skal:
 1. Synge og leke 2 folkeviser.
 2. Kunne en nasjonaldans (reinlender el.likn.).

(1994) [11] - 2003:

Du skal :
 1. Kunne 3 norske folkeviser og vise hvordan de leikes.
 2. Kunne minst en folkedans fra et annet land.


Folkeviseleikmerket, vandrere, (1994) eller tidligere - 2003, Norges KFUK-speidere

1994 [11] - 2003:

Du skal :
 1. Kunne 3 norske folkeviser og vise hvordan de leikes.
 2. Kunne minst en folkedans fra et annet land.


Gospel, patruljemerke i tropp, (1988) - (1995), Norges speiderforbund

(1988) - (1995) [4] [5] :

1988 i gruppen "Verden og vi", i 1995 i "Speideridealene", merkenummer 5204 :
 1. Samle inn minst to kristne sanger hver og lag patruljens egen sangbok.
 2. Lær dere minst tre kristne sanger og lær dem videre til andre speidere.
 3. Ta for dere teksten i en kristen sang og illustrer den ved hjelp av naturmateriale eller lignende.
 4. Ta ansvaret for å finne fram og lede sangene på en speidergudstjeneste.


Musikermerket, speidere i tropp, (1915) eller tidligere - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

1915 [12] og 1921 [26] :

 • Speideren maa kunne spille et almindelig stykke paa enten piano, orgel, stryke- eller blæse-instrument.


1928 [27] :

 • Kunne spille almindelide stykker spesielt fedrelandssanger og speidersanger på enten piano, orgel, stryke- eller blåseinstrument.


(1973) [9] - 1978 [9] , var ett hobbymerke som kunne tas etter å ha fullført Tredjegraden:

 1. Vise ferdighet i å spille enten piano, orgel, trekkspill, strenge-, blåse- eller slaginstrument. De som velger strenge- eller blåseinstrument, må vise at de kan stemme instrumentet.
 2. Spille tilfredsstillende alene eller sammen med andre til underholdning av troppen i minst to minutter.
 3. Spille en enkel fantasi over en melodi,
eller
sette sammen et enkelt potpouri,
eller
spille etter noter.


Musikermerket, speidere i tropp, (1986) eller tidligere - ? , Norges KFUM-speidere

1986 [1] merket var et aktivitetsmerke med rødt motiv som kunne taes når 3. graden var ferdig:

1. Spille tilfredsstillende aleine eller sammen med andre til underholdning for troppen i minst to minutter eller akkompagnere tilfredsstillende minst to sanger til allsang i troppen. De som spiller strenge- eller blåseinstrument må vise at de kan stemme instrumentet.
2. Spille en enkel fantasi over en melodi eller sette sammen et enkelt potpuri.


Musikkmerket, speidere i tropp, (1933) eller tidligere - ? , Norges KFUK-speidere

1933[13] og 1939 [14], merket var av 1.klasse i gruppen Kunnskapsmerker :

 • Speiderpiken må kunne spille lettere stykker på piano, orgel, stryke- eller bleseinstrument.
 • Må kunne spille fedrelandssangen og 5 speider- eller andre kjente sanger.
 • Må fortelle det viktigste om følgende komponister: Grieg, Bull, Nordråk, Sinding, Agathe, Backer-Grøndahl, Kjerulf.

1955 [15] og 1959 [16] , merket var i gruppen Kunnskapsmerker :

 1. Vise ferdighet på piano, orgel, blåse-, strenge- eller strykeinstrument.
 2. Spille utenat 4 stykker, hvorav 2 klassiske. Dessuten spille utenat 2 fredrelandssanger, 2 speidersanger og 1 marsj.
 3. Spille lettere stykker med et par fortegn fra bladet (f.eks. julesanger eller fra "Norges Melodier").
 4. Fortelle i korte trekk om 5 av våre største komponister, f.eks. Grieg, Kierulf, Nordraak, Sinding og Johan Svendsen, og kjenne navnene på 3 nålevende komponister.
 5. Kjenne 2 utenlandske komponister, navn, nasjonalitet og et par av deres verker.
 6. Kjenne hovedtrekkene av sitt instruments historie.
 7. Underholde tropp eller krets i minst ti minutter på instrumentet sitt.


Musikkmerket, speidere i tropp, (1937) - (1965), Norsk Speiderpikeforbund

(1937) - (1947), mangler bilde av merket, ukjent motiv. [23] [24] [25] :

 1. Speiderpiken må for sensor spille piano, fløyte eller fiolin.
 2. Kunne spille en melodi, et salongstykke og 2 norske melodier (Norges-melodier).
 3. Kunne spille en lettere melodi.


(1965) [10], var i gruppen Kunnskapsmerker:

 1. Vise ferdighet på piano, orgel, blåse-, strenge- eller strykeinstrument.
 2. Spille utenat 4 stykker, hvorav 2 klassiske. Dessuten spille utenat 2 fredrelandssanger, 2 speidersanger og 1 marsj.
 3. Spille lettere stykker med et par fortegn fra bladet (f.eks. julesanger eller fra "Norges Melodier").
 4. Fortelle i korte trekk om 5 av våre største komponister, f.eks. Grieg, Kierulf, Nordraak, Sinding og Johan Svendsen, og kjenne navnene på 3 nålevende komponister.
 5. Kjenne 2 utenlandske komponister, navn, nasjonalitet og et par av deres verker.
 6. Kjenne hovedtrekkene av sitt instruments historie.
 7. Underholde tropp eller krets i minst ti minutter på instrumentet sitt.

Musikk, patrulje i tropp, (1988) - er i dag, Norges speiderforbund

(1988) - 1995 [4] [5], merket var i gruppen "Verden og vi", merkenummer 5209 :

 1. Innøv og fremfør minst 10 nasjonale og internasjonale speidersanger på de instrumentene dere behersker.
 2. Ha et patruljeorkester på troppsmøte og på sommerleir.
 3. Vis ferdigheter i å spille enten piano, orgel, trekkspill, strenge-, blåse- eller slaginstrument. Spill sammen en enkel fantasi over en melodineller et fritt valgt musikkstykke, arrangert av patruljen.

1995 - ? [5], merket var i "Praktisk viten", merkenummer 5209 :

 1. Lær og fremfør minst 10 nasjonale og internasjonale speidersanger på de instrumentene dere behersker.
 2. Vær med i et speiderorkester på leir, eller ha patruljeorkester i troppen.

I dag er merket et speidermerke, kravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Musikkmerket, meiser, (1994) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1994) [11][28] - 2003 :

Du skal velge tre av punktene:
 1. Spille en enkel sang for de andre i meiseringen på et instrument f.eks blokkfløyte.
 2. Sammen med lederen din plukke ut sanger til et møte.
 3. Lage skalaen av flasker med vann.
 4. Lær to speidersanger utenat.


Musikkmerket, ulvunger, (1998) eller tidligere - 2003, Norges KFUM-speidere

1998 [17] til 2003 :

 1. Spille en enkel sang for flokken på et instrument, f.eks. blokkfløyte.
 2. Sammen med Akela plukke ut sanger til et ulvemøte.
 3. Lage skalaen av flasker med vann.


Sangfugl, meiser, (1958) eller tidligere - ? , Norges KFUK-speidere

1958 [29] (mangler bilde av merket), dyktighetsmerket kunne ikke oppnås før meisen hadde avlagt prøven til storevingen :

 • Meisen må kunne underholde på ett av flokkens møter med et enkelt musikkstykke, deklamasjon eller sang.


Sang- og musikkmerket, stifinnere og vandrere, (1994) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1994) [11] - 2003 :

Du skal:
 1. Lære utenat 5 speidersanger fra speidersangboka.
 2. Lære fra deg 2 sangleker (ringleker, bevegelsesleker) til patruljen eller troppen.
 3. Spille et musikkstykke alene eller sammen med andre til underholdning for troppen i minst to minutter eller akkopagnere minst to allsanger i troppen. De som spiller strenge- eller blåseinstrumenter må vise at de kan stemme dem.


Trommeslager, speidere i tropp, (1973) eller tidligere - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

1973 [9] - 1978 [9], var ett vanlig dyktighetsmerke som kunne tas etter fullført Annengraden:

 1. Kunne slå etter noter.
 2. Kunne slå en "ruff".
 3. Kunne slå to trommemarsjer utenat.


De ulike merkers funksjonstid

Årstall i parantes er tidligste og seneste årstall vi kjenne til merket har eksistert.

Merkenavn Aldersgruppe Forbund Merket utkom: Merket gikk inn:
Folkedansmerket patruljemerke i tropp Norges KFUM-speidere (1986)
Folkemusikkmerket stifinnere Norges KFUK-speidere (1971) (1980)
Folkemusikkmerket patruljemerke i tropp Norges speiderforbund (1988) er i dag (2018)
Folkevisemerket speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund (1973) 1978
Folkeviseleikmerket speidere i tropp Norsk Speiderpikeforbund (1937) (1965)
Folkeviseleikmerket stifinnere Norges KFUK-speidere (1971) 2003
Folkeviseleikmerket vandrere Norges KFUK-speidere (1994) 2003
Gospelmerket patrulje i tropp Norges speiderforbund (1988) (1995)
Musikermerket speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund (1915) 1978
Musikermerket speidere i tropp Norges KFUM-speidere (1986)
Musikkmerket speidere i tropp Norges KFUK-speidere (1933) (1959)
Musikkmerket speidere i tropp Norsk Speiderpikeforbund (1937) (1965)
Musikkmerket patruljemerke i tropp Norges speiderforbund (1988) (1995)
Musikkmerket meiser Norges KFUK-speidere (1994) 2003
Musikkmerket ulvunger Norges KFUM-speidere (1998) 2003
Musikkmerket speidere i tropp Norges speiderforbund (2007) er i dag (2016)
Sangfuglmerket meiser Norges KFUK-speidere (1958)
Sang- og musikk stifinnere og vandrere Norges KFUK-speidere (1994) 2003
Sang- og musikk stifinnere Norges KFUK-KFUM-speidere 2015 er i dag (2017)
Trommeslager speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund (1973) 1978

Utklipp og minner

Oversikt for merker etter tema, aldersenheter og forbund

Om utsalg, drakt, leir- og turutstyr og særpreg


Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Referanser

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Merkeboka, 1986, Norges KFUM-speidere
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 Stifinnere på speiding, 1971, Norges KFUK-speidere
 3. 3,0 3,1 3,2 Min speiderloggbok, 1980, Fellesrådet for speiderpiker
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 Aktivitetsmerker for speidere, 1988, Norges speiderforbund Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Aktivitetsmerker for speidere-1988» er definert flere steder med ulikt innhold Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Aktivitetsmerker for speidere-1988» er definert flere steder med ulikt innhold Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Aktivitetsmerker for speidere-1988» er definert flere steder med ulikt innhold
 5. 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 Aktivitetsmerker for speidere, 1995, Norges speiderforbund
 6. 6,0 6,1 6,2 6,3 Fordypningsmerker for flokk og tropp, 2007, Norges speiderforbund
 7. 7,0 7,1 7,2 7,3 [1] Speiderbasen, Norges speiderforbund
 8. Speiderguttboka, 1949, Norsk Speidergutt-Forbund
 9. 9,00 9,01 9,02 9,03 9,04 9,05 9,06 9,07 9,08 9,09 9,10 Speiderveien, 1973, Norsk Speidergutt-Forbund
 10. 10,0 10,1 10,2 10,3 Speiderpikeboken, 1965, Norsk Speiderpikeforbund
 11. 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4 11,5 11,6 11,7 Merkeboka, 1994, Norges KFUK-speidere Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Merkeboka-1994» er definert flere steder med ulikt innhold Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Merkeboka-1994» er definert flere steder med ulikt innhold Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Merkeboka-1994» er definert flere steder med ulikt innhold
 12. 12,0 12,1 Speiderguttboka, 1915, Norsk Speidergutt-Forbund
 13. 13,0 13,1 Blåboken, 1933, Norges KFUK-speidere
 14. 14,0 14,1 Blåboka, 1939, Norges KFUK-speidere
 15. 15,0 15,1 På speiding, 1955, Norges KFUK-speidere
 16. 16,0 16,1 På speiding, 1959, Norges KFUK-speidere
 17. 17,0 17,1 Medlemsboka, 1998, Norges KFUM-speidere
 18. Finnes hos Speidermuseet på Laksevåg
 19. 19,0 19,1 www.speidermerker.no [2], Norges KFUK-KFUM-speidere
 20. 20,0 20,1 Speiderprogram [3], Norges KFUK-KFUM-speidere
 21. Speidersangboka side 142 1955, "Norges første speidersang, MB, s 54"
 22. 22,0 22,1 Stifinnere på speiding, 1978, Norges KFUK-speidere
 23. 23,0 23,1 Speiderpikeboken, 1937, Norsk Speiderpikeforbund
 24. 24,0 24,1 Speiderpikeboken, 1945, Norsk Speiderpikeforbund
 25. 25,0 25,1 Speiderpikeboken, 1947, Norsk Speiderpikeforbund
 26. Speiderguttboka, 1921, Norsk Speidergutt-Forbund.
 27. Speiderguttboka, 1928, Norsk Speidergutt-Forbund
 28. Min meiseloggbok, Norges KFUK-speidere, 1997
 29. Lover og vedtak, 1958, Norges KFUK-speidere