Merker med musikk som tema

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Se også artiklene om Musikkinstrumenter, Hornblåsermerket, Speidersangboka og Speidersanger.

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Speidersangbøkene har i alle år vært en del av speiderkulturen, her er et utvalg av speidersangbøkene gjennom tidene.
Mange har utfoldet seg med dikt og vers i de ulike medlemsbladene, her "En patruljesang" av Thorvald Langaard, Speideren nr. 7 1939
Landsleirens, musikkorps, foto: Erik Rasmussen, Speideren nr. 1 1972
Noen av musikantene i leirens musikkorps Landsleir Voss 1956 (Norsk Speidergutt-Forbund)
Speidersangbøkene har i alle år vært en del av speiderkulturen, her ved Ulvesang i 1960
Hornblåser fra Landsleir Verdal 1952 (Norsk Speidergutt-Forbund), fra minneheftet Små gløtt fra en stor leir med teksten "En upopulær mann hos mange!"
Ett av Laksevåg 1 KFUK sine gamle signalhorn henger i Speiderutstillingen på Laksevåg Lokalmuseum.
Forsiden på oktober-utgaven til KFUK-speiderbladet i 1940 hadde bilde av en hornblåser og teksten til speidersignalet: Vær beredt og husk at speider du er.
Notene til Speidersignalet og teksten Vær beredt og husk at speider du er, hentet fra Speiderguttboken fra 1915.

Innhold

Merkekrav til dagens merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Folkemusikk, patruljemerke i tropp, (1988) - (2020), Norges speiderforbund

Dagens merke er tegnet av Ksenia Sazonova, programkonsulent i Norges speiderforbund.

(1995) [5] [6] - (2020) [7],

1995 i gruppen "Verden og vi", merkenummer 5203 og var beregnet på de yngste speiderne. Fra 1997 i programområde "kreativitet":
Hvorfor: Bli kjent med forskjellige kulturelle utrykk.
Fremgangsmåte:
 1. Lær dere minst to folkeviser og syng dem i patruljen.
 2. Lær dere en folkedans og dans den i patruljen.
 3. Patruljen skal ha ansvaret for innslag om/med folkemusikk på et tropps- eller gruppearrangement.
For tidligere krav til merket se lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Musikk, speidere i tropp, (1988) - (2020), Norges speiderforbund

Dagens merke er tegnet av Ksenia Sazonova, programkonsulent, Norges speiderforbund.

(2007) [6] - (2020) [7], er et speidermerke i programområdet Kreativitet:

Hvorfor: Utvikle musikalitet .
Fremgangsmåte:
 1. Lær og fremfør minst 10 nasjonale og internasjonale speidersanger på de instrumentene dere behersker.
 2. Delta aktivt i en musikkgruppe på leir eller tilsvarende arrangement.
 3. Lag et orkester/band med primitive instrumenter.
Var tidligere et patruljemerke, se krav til merket lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Sang og musikk, stifinnere, 2015 - (2020), Norges KFUK-KFUM-speidere

Nytt aktivitetsmerke som kom i 2015 [20] [21] :

Lær nye speidersanger og syng sammen med gruppen. Lag ditt eget instrument. Kanskje vil dere lage orkester med instrumentene dere har laget?

Obligatorisk krav:

 1. Lære seg fem speidersanger og synge dem sammen med gruppa.
 2. Lage et instrument med det man kan finne i naturen.

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge 2 av disse kravene:
 • Holde en sangkonkurranse sammen med gruppa – speideridol?
 • Lage en patruljesang og fremfør denne for resten av enheten/gruppa.
 • Lære en engelsk speidersang og lære den bort til resten av gruppa.
 • Lage et speiderorkester sammen med gruppa der dere spiller på instrumenter dere har laget fra ting i naturen, eller bruker andre instrumenter dere har til rådighet.


SitatNår dagen begynner, en knute jeg gjør, hurra, på slips eller tørkle, den løses ei før, hurra, en liten god tørn jeg mot en har fått gjort, først da regnes dagen som ei kastet bort. Hurra , hurra, en god tørn å ta, er bra!Sitat
Hmg sign 01.gifHans Møller Gasmann, i Når dagen begynner en knute jeg gjør, Norges første speidersang, 1911 [22], se flere speidersitater her


Merkekrav til tidligere merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Folkedansmerket, patruljemerke i tropp, (1986) - ? , Norges KFUM-speidere

1986 [1] merket var et patruljemerkemerke med grønt motiv som kunne taes når 3. graden var ferdig og selvfølgelig sammen med patruljen:

 1. Kunne tre norske folkeviser og vise hvordan en leiker dem.
 2. Kunne tre utenlandske folkedanser.
 3. Lære bort en norsk folkeleik og en utenlandsk folkedans.


Folkemusikk, stifinnere, (1971) - (1980), Norges KFUK-speidere

(1971) [2] [23] - (1980) [3], merket var i gruppen Nasjonalt - Internasjonalt:

Du skal:
 1. Tegne hardingfele, langeleik, munnharpe og tussefløyte.
 2. Kunne spille to enkle, norske melodier på ett av disse instrumentene.
 3. Skrive om en norsk spelemann og illustrere det du har skrevet.


Folkemusikk, patruljemerke i tropp, (1988) - (2020), Norges speiderforbund

(1988) [4], var i gruppen "Samfunnsengasjement", merkenummer 5203. Merket var beregnet på de yngste speiderne:

 1. Kunne minst to folkeviser og leke dem i patruljen.
 2. Kunne en nasjonaldans (reinlender e.l.)
 3. Patruljen skal ha ansvaret for innslag om folkemusikk på et troppsmøte.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Folkevisemerket, speidere i tropp, (1973) - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

(1973) [9] - 1978 [9] , var ett vanlig dyktighetsmerke som kunne tas etter å ha fullført Annengraden:

 1. Gjøre kort rede for pionérarbeidet med samling av folkevisene våre og folkeviseleiken i Norge. Fortelle om en mann og en kvinne som er landskjent for dette arbeidet.
 2. Kunne tre folkeviser og vise hvordan en leiker dem.
 3. Kjenne minst fire bygdebunader så godt at du kan forklare hvordan de ser ut og skissere dem opp eller peke dem ut blandt en rekke bunader.
 4. Lære patruljen minst en folkeviseleik.


Folkeviseleikmerket, speidere i tropp, (1937) - (1965), Norsk Speiderpikeforbund

(1937) - (1947), mangler bilde av merket som hadde en dansende pike som bilde [24] [25] [26] :

 1. Kunne 5 folkevisedanser med melodi og vers.
 2. Kunne to nasjonale danser som 3-tur, 4-tur, Reinlender etc.
 3. Kjenne 10 forskjellige bygdedrakter.
 4. Lære to danser fra seg til patrulje.

(1965) [10], var i gruppen Idretts-, leke og speiderferdighetsmerker:

 1. Synge og leike 5 folkeviser (alle vers).
 2. Kunne to nasjonale danser (som 3-tur, 4-tur, reinlender).
 3. Kjenne 5 forskjellige bygdedrakter.
 4. Lære fra seg til en patrulje to folkeviser (sang og leik) og en folkedans.


Folkeviseleikmerket, stifinnere, (1971) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1971) [2] [23] - (1980) [3], merket var i gruppen Nasjonalt - Internasjonalt:

Du skal:
 1. Synge og leke 2 folkeviser.
 2. Kunne en nasjonaldans (reinlender el.likn.).

(1994) [11] - 2003:

Du skal :
 1. Kunne 3 norske folkeviser og vise hvordan de leikes.
 2. Kunne minst en folkedans fra et annet land.


Folkeviseleikmerket, vandrere, (1994) - 2003, Norges KFUK-speidere

1994 [11] - 2003:

Du skal :
 1. Kunne 3 norske folkeviser og vise hvordan de leikes.
 2. Kunne minst en folkedans fra et annet land.


Gospel, patruljemerke i tropp, (1988) - (1995), Norges speiderforbund

(1988) - (1995) [4] [5] :

1988 i gruppen "Verden og vi", i 1995 i "Speideridealene", merkenummer 5204 :
 1. Samle inn minst to kristne sanger hver og lag patruljens egen sangbok.
 2. Lær dere minst tre kristne sanger og lær dem videre til andre speidere.
 3. Ta for dere teksten i en kristen sang og illustrer den ved hjelp av naturmateriale eller lignende.
 4. Ta ansvaret for å finne fram og lede sangene på en speidergudstjeneste.


Musikermerket, speidere i tropp, (1915) - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

1915 [12] og 1921 [27] :

 • Speideren maa kunne spille et almindelig stykke paa enten piano, orgel, stryke- eller blæse-instrument.


1928 [28] :

 • Kunne spille almindelide stykker spesielt fedrelandssanger og speidersanger på enten piano, orgel, stryke- eller blåseinstrument.


(1973) [9] - 1978 [9] , var ett hobbymerke som kunne tas etter å ha fullført Tredjegraden:

 1. Vise ferdighet i å spille enten piano, orgel, trekkspill, strenge-, blåse- eller slaginstrument. De som velger strenge- eller blåseinstrument, må vise at de kan stemme instrumentet.
 2. Spille tilfredsstillende alene eller sammen med andre til underholdning av troppen i minst to minutter.
 3. Spille en enkel fantasi over en melodi,
eller
sette sammen et enkelt potpouri,
eller
spille etter noter.


Musiker, speidere i tropp, (1939) - ?, Frelsesarmeens Livredningsspeidere piker

(1939) [13] :

Skriftlig:
a. Skriv ned i diskantnøklen de kromatiske tegn til fire forskjellige tonearter (durer) som eksaminatoren velger.
b. Avskriv melodien til en bestemt sang eller lite musikkstykke, og angi navn og verdi av hver enkelt note i de første to takter.
Muntlig:
a. Hvor mange halvtonetrin er der i en dur-skala, og i hvilken orden forekommer de?
b. Hvilken forskjell er der mellem dur- og mollskala? Eller: I hvilken utstrekning vil anbringelsen av et punkt (.) ved siden av en note forandre dennes verdi? Gi tre eksempler.
Praktisk:
a. Må kunne spille fire durskalaer enten på piano, orgel eller hvilket som helst blåse- eller strengeinstrument. Skalaene må spilles efter erindringen og velges av eksaminatoren.
b. Må kunne spille en enkel melodi direkte fra notebladet og uten forutgående øvelse. (Melodien kan være kjent av eksaminanden, men hun må ikke på forhånd få vite hvilken det er.


Musiker, speidere i tropp, (1939) - ?, Frelsesarmeens Livredningsspeidere gutter

(1939) [13] :

Speideren må kunne:

a. Spille fire dur-skalaer enten på piano, orgel eller hvilke som helst blåse- eller strengeinstrumenter. Skalaene som må spilles efter erindringen, skal velges av eksaminatoren.
b. Spille en enkel melodi direkte fra notebladet. (Denne melodi kan være kjent av eksaminanden, men vedkommende speider må ikke på forhånd få kjennskap til hvilken melodi der er valgt.
c. Skrive ned i diskantnøklen de kromatiske tegn til fire forskjellige tonearter (durer), hvilke velges av eksaminatoren, samt avskrive to eller flere takter av et bestemt musikkstykke og fortelle navn og verdi av hver enkelt note i samme.
d. Musikerprøven kan også avlegges som trommeslager-prøve enten på skarptromme eller stortromme. To utvalgte stykker av Frelsesarmeens musikk må utføres efter noter — ett som solostykke og ett som akkompagnement til fullt hornorkester.


Musikermerket, speidere i tropp, (1986) - ? , Norges KFUM-speidere

1986 [1] merket var et aktivitetsmerke med rødt motiv som kunne taes når 3. graden var ferdig:

1. Spille tilfredsstillende aleine eller sammen med andre til underholdning for troppen i minst to minutter eller akkompagnere tilfredsstillende minst to sanger til allsang i troppen. De som spiller strenge- eller blåseinstrument må vise at de kan stemme instrumentet.
2. Spille en enkel fantasi over en melodi eller sette sammen et enkelt potpuri.


Musikkmerket, speidere i tropp, (1933) - ? , Norges KFUK-speidere

1933[14] og 1939 [15], merket var av 1.klasse i gruppen Kunnskapsmerker :

 • Speiderpiken må kunne spille lettere stykker på piano, orgel, stryke- eller bleseinstrument.
 • Må kunne spille fedrelandssangen og 5 speider- eller andre kjente sanger.
 • Må fortelle det viktigste om følgende komponister: Grieg, Bull, Nordråk, Sinding, Agathe, Backer-Grøndahl, Kjerulf.

1955 [16] og 1959 [17] , merket var i gruppen Kunnskapsmerker :

 1. Vise ferdighet på piano, orgel, blåse-, strenge- eller strykeinstrument.
 2. Spille utenat 4 stykker, hvorav 2 klassiske. Dessuten spille utenat 2 fredrelandssanger, 2 speidersanger og 1 marsj.
 3. Spille lettere stykker med et par fortegn fra bladet (f.eks. julesanger eller fra "Norges Melodier").
 4. Fortelle i korte trekk om 5 av våre største komponister, f.eks. Grieg, Kierulf, Nordraak, Sinding og Johan Svendsen, og kjenne navnene på 3 nålevende komponister.
 5. Kjenne 2 utenlandske komponister, navn, nasjonalitet og et par av deres verker.
 6. Kjenne hovedtrekkene av sitt instruments historie.
 7. Underholde tropp eller krets i minst ti minutter på instrumentet sitt.


Musikkmerket, speidere i tropp, (1937) - (1965), Norsk Speiderpikeforbund

(1937) - (1947), mangler bilde av merket, ukjent motiv. [24] [25] [26] :

 1. Speiderpiken må for sensor spille piano, fløyte eller fiolin.
 2. Kunne spille en melodi, et salongstykke og 2 norske melodier (Norges-melodier).
 3. Kunne spille en lettere melodi.


(1965) [10], var i gruppen Kunnskapsmerker:

 1. Vise ferdighet på piano, orgel, blåse-, strenge- eller strykeinstrument.
 2. Spille utenat 4 stykker, hvorav 2 klassiske. Dessuten spille utenat 2 fredrelandssanger, 2 speidersanger og 1 marsj.
 3. Spille lettere stykker med et par fortegn fra bladet (f.eks. julesanger eller fra "Norges Melodier").
 4. Fortelle i korte trekk om 5 av våre største komponister, f.eks. Grieg, Kierulf, Nordraak, Sinding og Johan Svendsen, og kjenne navnene på 3 nålevende komponister.
 5. Kjenne 2 utenlandske komponister, navn, nasjonalitet og et par av deres verker.
 6. Kjenne hovedtrekkene av sitt instruments historie.
 7. Underholde tropp eller krets i minst ti minutter på instrumentet sitt.


Musikk, patrulje i tropp, (1988) - (2020), Norges speiderforbund

(1988) - 1995 [4] [5], merket var i gruppen "Verden og vi", merkenummer 5209 :

 1. Innøv og fremfør minst 10 nasjonale og internasjonale speidersanger på de instrumentene dere behersker.
 2. Ha et patruljeorkester på troppsmøte og på sommerleir.
 3. Vis ferdigheter i å spille enten piano, orgel, trekkspill, strenge-, blåse- eller slaginstrument. Spill sammen en enkel fantasi over en melodineller et fritt valgt musikkstykke, arrangert av patruljen.

1995 - ? [5], merket var i "Praktisk viten", merkenummer 5209 :

 1. Lær og fremfør minst 10 nasjonale og internasjonale speidersanger på de instrumentene dere behersker.
 2. Vær med i et speiderorkester på leir, eller ha patruljeorkester i troppen.
I dag er merket et speidermerke, kravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Musikkmerket, meiser, (1994) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1994) [11] [29] - 2003 :

Du skal velge tre av punktene:
 1. Spille en enkel sang for de andre i meiseringen på et instrument f.eks blokkfløyte.
 2. Sammen med lederen din plukke ut sanger til et møte.
 3. Lage skalaen av flasker med vann.
 4. Lær to speidersanger utenat.


Musikkmerket, ulvunger, (1998) - 2003, Norges KFUM-speidere

1998 [18] til 2003 :

 1. Spille en enkel sang for flokken på et instrument, f.eks. blokkfløyte.
 2. Sammen med Akela plukke ut sanger til et ulvemøte.
 3. Lage skalaen av flasker med vann.


Sangfugl, meiser, (1958) - ? , Norges KFUK-speidere

1958 [30] (mangler bilde av merket), dyktighetsmerket kunne ikke oppnås før meisen hadde avlagt prøven til storevingen :

 • Meisen må kunne underholde på ett av flokkens møter med et enkelt musikkstykke, deklamasjon eller sang.


Sanger, speidere i tropp, (1939) - ?, Frelsesarmeens Livredningsspeidere gutter

Er i 1939 [13] :

Speideren må :

a. Kjenne hovedstemmene i
1) blandet kor,
2) mannskor og
3) damekor.
b. Synge (efter noter i diskantnøklen) rent og tydelig en enkel melodi, efterat grunntonen er blitt gitt.
c. Synge minst fire takter av alt-, tenor- eller bass-stemmen i et enkelt musikkstykke, først med og siden uten instrumental akkompagnement. Et kjent stykke kan velges, men eksaminanden må ikke på forhånd vite hvilket det er.
d. Uten hjelp ta op og lede tre forskjellige forsamlingssanger i rett takt og tonehøide.
e. Nedskrive de kromatiske fortegn til minst fire av eksaminatoren valgte akkorder, samt avskrive minst to takter av et bestemt musikkstykke og fortelle de enkelte noters navn og verdi.


Sanger, speidere i tropp, (1939) - ?, Frelsesarmeens Livredningsspeidere piker

Er i 1939 [13] :

Muntlig:
a. Nevn hvilke er hovedstemmene i
1) blandet kor,
2) mannskor,
3) damekor.
Praktisk:
a. Må kunne synge (etter noter i diskantnøklen) rent og tydelig en enkel melodi, efterat grunntonen er blitt gitt.
b. Må kunne synge minst fire takter av sopran- eller altstemmen i et enkelt musikkstykke, først med og siden uten akkompagnement. Et kjent stykke kan velges, men eksaminanden må ikke på forhånd vite hvilket det er.
c. Må uten hjelp kunne ta op og lede tre forskjellige forsamlingssanger i rett takt og tonehøide.


Sang- og musikkmerket, stifinnere og vandrere, (1994) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1994) [11] - 2003 :

Du skal:
 1. Lære utenat 5 speidersanger fra speidersangboka.
 2. Lære fra deg 2 sangleker (ringleker, bevegelsesleker) til patruljen eller troppen.
 3. Spille et musikkstykke alene eller sammen med andre til underholdning for troppen i minst to minutter eller akkopagnere minst to allsanger i troppen. De som spiller strenge- eller blåseinstrumenter må vise at de kan stemme dem.


Trommeslager, speidere i tropp, (1973) - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

1973 [9] - 1978 [9], var ett vanlig dyktighetsmerke som kunne tas etter fullført Annengraden:

 1. Kunne slå etter noter.
 2. Kunne slå en "ruff".
 3. Kunne slå to trommemarsjer utenat.


De ulike merkers funksjonstid

Årstall i parantes er tidligste og seneste årstall vi kjenne til merket har eksistert.

Merkenavn Aldersgruppe Forbund Merket utkom: Merket gikk inn:
Folkedansmerket patruljemerke i tropp Norges KFUM-speidere (1986)
Folkemusikkmerket stifinnere Norges KFUK-speidere (1971) (1980)
Folkemusikkmerket patruljemerke i tropp Norges speiderforbund (1988) (2020)
Folkevisemerket speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund (1973) 1978
Folkeviseleikmerket speidere i tropp Norsk Speiderpikeforbund (1937) (1965)
Folkeviseleikmerket stifinnere Norges KFUK-speidere (1971) 2003
Folkeviseleikmerket vandrere Norges KFUK-speidere (1994) 2003
Gospelmerket patrulje i tropp Norges speiderforbund (1988) (1995)
Musikermerket speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund (1915) 1978
Musikermerket speidere i tropp Frelsesarmeens Livredningsspeidere piker (1939) ?
Musikermerket speidere i tropp Frelsesarmeens Livredningsspeidere gutter (1939) ?
Musikermerket speidere i tropp Norges KFUM-speidere (1986)
Musikkmerket speidere i tropp Norges KFUK-speidere (1933) (1959)
Musikkmerket speidere i tropp Norsk Speiderpikeforbund (1937) (1965)
Musikkmerket patruljemerke i tropp Norges speiderforbund (1988) (1995)
Musikkmerket meiser Norges KFUK-speidere (1994) 2003
Musikkmerket ulvunger Norges KFUM-speidere (1998) 2003
Musikkmerket speidere i tropp Norges speiderforbund (2007) (2020)
Sangfuglmerket meiser Norges KFUK-speidere (1958)
Sanger speidere i tropp Frelsesarmeens Livredningsspeidere gutter (1939) ?
Sanger speidere i tropp Frelsesarmeens Livredningsspeidere piker (1939) ?
Sang- og musikk stifinnere og vandrere Norges KFUK-speidere (1994) 2003
Sang- og musikk stifinnere Norges KFUK-KFUM-speidere 2015 (2020)
Trommeslager speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund (1973) 1978

Utklipp og minner

Oversikt for merker etter tema, aldersenheter og forbund

Om utsalg, drakt, leir- og turutstyr og særpreg


Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Referanser

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Merkeboka, 1986, Norges KFUM-speidere
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 Stifinnere på speiding, 1971, Norges KFUK-speidere
 3. 3,0 3,1 3,2 Min speiderloggbok, 1980, Fellesrådet for speiderpiker
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 Aktivitetsmerker for speidere, 1988, Norges speiderforbund
 5. 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 Aktivitetsmerker for speidere, 1995, Norges speiderforbund
 6. 6,0 6,1 6,2 6,3 Fordypningsmerker for flokk og tropp, 2007, Norges speiderforbund
 7. 7,0 7,1 7,2 7,3 [1] Speiderbasen, Norges speiderforbund
 8. Speiderguttboka, 1949, Norsk Speidergutt-Forbund
 9. 9,00 9,01 9,02 9,03 9,04 9,05 9,06 9,07 9,08 9,09 9,10 Speiderveien, 1973, Norsk Speidergutt-Forbund
 10. 10,0 10,1 10,2 10,3 Speiderpikeboken, 1965, Norsk Speiderpikeforbund
 11. 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4 11,5 11,6 11,7 Merkeboka, 1994, Norges KFUK-speidere
 12. 12,0 12,1 Speiderguttboka, 1915, Norsk Speidergutt-Forbund
 13. 13,00 13,01 13,02 13,03 13,04 13,05 13,06 13,07 13,08 13,09 13,10 13,11 Speiderlederen utgitt 1939 av Frelsesarmeens Livrednings Speiderorganisasjon
 14. 14,0 14,1 Blåboken, 1933, Norges KFUK-speidere
 15. 15,0 15,1 Blåboka, 1939, Norges KFUK-speidere
 16. 16,0 16,1 På speiding, 1955, Norges KFUK-speidere
 17. 17,0 17,1 På speiding, 1959, Norges KFUK-speidere
 18. 18,0 18,1 Medlemsboka, 1998, Norges KFUM-speidere
 19. Finnes hos Speidermuseet på Laksevåg
 20. 20,0 20,1 www.speidermerker.no [2], Norges KFUK-KFUM-speidere
 21. 21,0 21,1 Speiderprogram [3], Norges KFUK-KFUM-speidere
 22. Speidersangboka side 142 1955, "Norges første speidersang, MB, s 54"
 23. 23,0 23,1 Stifinnere på speiding, 1978, Norges KFUK-speidere
 24. 24,0 24,1 Speiderpikeboken, 1937, Norsk Speiderpikeforbund
 25. 25,0 25,1 Speiderpikeboken, 1945, Norsk Speiderpikeforbund
 26. 26,0 26,1 Speiderpikeboken, 1947, Norsk Speiderpikeforbund
 27. Speiderguttboka, 1921, Norsk Speidergutt-Forbund.
 28. Speiderguttboka, 1928, Norsk Speidergutt-Forbund
 29. Min meiseloggbok, Norges KFUK-speidere, 1997
 30. Lover og vedtak, 1958, Norges KFUK-speidere