Radiomerket

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Fra morse og semafor via walkie-talkie til data og mobil. Kommunikasjonen har utviklet seg, og det har merkene også. Se også Kommunikasjon, Signalørmerket en del av sjøspeidermerkene, og Data og edb.


Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.


Walki-talkie, Speiderboka 1976
QXL-kort sendt fra KFUK og KFUM-speiderne i Odda til 1. Laksevåg i 1982 som bevis på kontakten under JOTA
Rune fra 1. Laksevåg merker av kontakter på verdenskartet under JOTA i 1991.
Forsiden på deltakerkort fra JOTA i 1990.
Baksiden på deltakerkort fra JOTA i 1990.

Merkekrav til dagens merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

PMR-radio, småspeidere, 2012 - (2024), Norges speiderforbund,

Nytt merke i 2012 som er lagt ut av Nettverk for radiospeiding i NSF [1] :

2012 [1] - (2024) [1], merket er i programområde Kreativitet:

Hvorfor: Lære enkel bruk av PMR-radio.
Fremgangsmåte:
 1. Vis at du kan sende og motta med PMR-radioen.
 2. Vis at du kan bruke ordene DETTE-ER, OVER og SLUTT.
 3. Delta i en radioskattejakt med bind for øynene.


PMR-radio, speidere i tropp, 2012 - (2020), Norges speiderforbund,

Nytt merke i 2012 som er lagt ut av Nettverk for radiospeiding i NSF [1] :

2012 [1] - (2020) [1], merket er i programområdene Kreativitet og Vennskap:

Hvorfor: Lære bruk og vedlikehold av PMR-radio.
Bidrar til følgende mål: Utvikle gode ferdigheter innen førstehjelp. Formidle et budskap til andre. Få øvelse i å bruke teknologisk og elektronisk utstyr. Flytte egne grenser gjennom å delta i en aktivitet sammen med andre.
Fremgangsmåte:
 1. Vis at du kan skru av og på, stille inn riktig kanal og justere volum på PMR-radioen.
 2. Vis at du kan bytte eller lade batterier, og at du vet hva som passer for de batteriene din radio har.
 3. Vis at du kan holde PMR-radioen tørr i vind og regn.
 4. Vis og forklar hva som skjer dersom to radioer sender på samme kanal samtidig.
 5. Lær det fonetiske alfabetet og bruk dette til å stave hverandres fornavn via PMR-radio.
 6. Vis at du kjenner Q-kodene QRX, QTH og QSY og kan bruke disse riktig via PMR-radio.
 7. Vis at du kan bruke ordene GJENTA, JEG-BOKSTAVERER og TALLTEGN via PMR-radio.
 8. Gjennomfør minst to av disse punktene:
  • Delta med PMR-radioer i et orienteringsløp eller en skattejakt for patruljen. Den ene delen av patruljen ser postene eller skatten på et kart, og instruerer den andre delen av patruljen i å finne fram.
  • Formidle en strektegning, en bokstav i blindeskrift eller døveskrift, et symbol, en dansebevegelse eller lignende via PMR-radio. Resten av patruljen skal tegne, gjette eller gjenta det som er forklart.
  • Kontakt en radioamatør og lær om likheter og forskjeller mellom amatørradio og PMR-radio. Hvor stopper egentlig radiobølgene? Sammenlikn.
  • Bruk PMR-radio til å formidle en nødmelding på en førstehjelpsøvelse i troppen.
  • Finn ut hvordan radiosignaler kan rekke kanskje tusenvis av kilometer til speidere i andre land, eller fra en dal til en annen i landet vårt. Spør gjerne en radioamatør om å få prøve forskjellige amatørradiobånd i forbindelse med JOTA.


PMR-radio, rovere, 2012 - (2020), Norges speiderforbund

Nytt merke i 2012 som er lagt ut av Nettverk for radiospeiding i NSF [1] :

2012 [1] - (2020) [1] :

Hvorfor: Lek og forske på PMR-radio.
Fremgangsmåte:
 1. Finn ut hvor langt unna hverandre to PMR-radioer må være for at dere nesten kan snakke sammen. Prøv så å formidle kontakt via en tredje PMR-radio plassert et sted i midten.
 2. Finn ut hvor nære hverandre to PMR-radioer kan være mens dere likevel sliter med å snakke sammen på grunn av hindringer i terrenget (fjell, høyde, haug, to daler).
 3. Sammenlikne lyden gjennom PMR-radio med lyden gjennom mobiltelefon. Hvorfor bruker lyden så mye lenger tid gjennom mobiltelefonen?
 4. Vis at du kjenner begrepene dupleks, abonnement og basestasjon. Disse beskriver vesentlige forskjeller mellom på mobiltelefoni og radiosamband.
 5. Finn og beskriv to situasjoner der PMR-radioen løser et kommunikasjonsbehov bedre enn mobiltelefonen, og to situasjoner der mobiltelefonen løser et kommunikasjonsbehov bedre enn PMR-radioen.
 6. Gjennomfør minst tre av disse punktene:
  • Gjennomfør fordypningsmerke PMR-radio for småspeidere.
  • Gjennomfør fordypningsmerke PMR-radio for speidere.
  • Koordiner ”hendelser og opplevelser” for troppen på en tur eller et annet arrangement ved hjelp av PMR-radio.
  • Prøv radiosamband med PMR-radio under vann.
  • Vær med en amatørradioklubb på Field Day eller sambandsoppdrag.
  • Grei ut om lovligheten av å bruke PMR-radio i bil, båt og fly, og sammenlikn med andre former for radiosamband.


Samband, rovere, (2008) - (2020), Norges speiderforbund

(2018) [1] - (2020) [1], merket er i programområde Kreativitet :

Hvorfor: Lære hvordan radioutstyr fungerer, monteres og brukes.
Obligatorisk:
 1. Gjennomfør riktig montering og vedlikehold av en kommunikasjonsradio. Montere antenne, mikrofon, høyttaler og strømforsyning, samt kjenne til lading av ulike batterityper.
 2. Lær hvilke faktorer som har betydning for utbredelsen av radiobølger (frekvens, atmosfæriske forhold, effekt, følsomhet, antenne, terrengvariasjoner, geografiske forhold som vegetasjon, bygninger, vann mm.)
Velg to av disse oppgavene:
 • Lage et blokkskjema av en radiomottaker og forklare hva som er hva og hvordan det funker.
 • Gjennomfør en radiopeileorienteringsløp med fem poster.
 • Delta i planlegging og gjennomføring av kretsens eller gruppens JOTA arrangement. Delta i samtaler og loggføring.
 • Kjenn de viktigste ekspedisjonsordene til bruk ved radiosamband. Planlegg og gjennomfør et sambandsoppdrag der det benyttes kommunikasjonsradio i forbindelse med et speiderarrangement.
 • Vit forskjellen på de ulike mobiltelefonsystemene/mobilnettene, og angi begrensninger ved bruk av mobil som kommunikasjonsmedium på tur.
For tidligere krav til merket se lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Merkekrav til tidligere merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Radio, speidere i tropp, 1926 - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

Det første Radiomerket var etter forslag fra kaptein O. J. Willoch, vedtatt på Forbundsstyremøte 30. - 31. mars 1926, sak 16 og presentert i Speideren nr. 1. 1927.

1926 [11] til 1939: [3] Speideren må for å få Radiomerket:

 1. Kunne tegne opp et komplett skjema for en 3-lampers mottager med reaksjonskobling, hvor 1 lampe virker som høyfrekvens forsterker, 1 som likeretter og 1 som lavfrekvens forsterker.
 2. Kunne forklare virkemåten av mottageren i punkt 1.
 3. Selv ha laget en transformator (høy- eller lavfrekvens), en variabel selvinduksjonsspole, en kondensator (fast eller variabel), og en variabel filamentmotstand.
 4. Selv ha satt sammen de enkelte deler til en lampemottager med reaksjonskobling om minst 1 lampe.
 5. Kunne sette opp en god utendørs antenne med innføring, legge jordledning, forbinde en lampemottager og betjene den.
 6. Forklare hvordan mottageren forstyrrer ved å "hyle" og hvordan slik "hyling" unngås.
 7. I korthet forklare blyakkumulatoren og kjenne de viktigste regler for dens behandling.
 8. Kjenne de for tiden gjeldende bestemmelser om adgang for amatører til bruk av radiosendere og mottagere.
 9. Kjenne det internasjonale nødsignal S O S, og vite hva han bør gjøre hvis han hører sådant signal.
 10. Sende og ta imot morsetegn, heri innbefattet tall etter hørselen med en hastighet av minst 40 bokstaver (tegn) pr. minutt i 3 minutter. - Største tillatte feilprosent er 3.


1955 [12]:

 1. Bygge et krystallapparat av selvlagede deler (untatt hodetelefoner).
 2. Etter et selvvalgt skjema bygge en trerørs radiomottaker eller en 5 watts forsterker eller et ladeapparat.
 3. Sette opp en god utendørs antenne, legge opp en jordledning, kople disse til en moderne radiomottaker og betjene den fagmessig.
 4. Gjøre rede for kravene til å bli radioamatør (oppnå senderlisens for amatører) og lovbestemmelsene om dette.


(1973) [4] - 1978 [4] , var ett vanlig dyktighetsmerke som kunne tas etter å ha fullført Annengraden:

 1. Bygge en elektronisk moretrener med transistorer eller elektrorør etter selvvalgt skjema.
 2. Etter selvvalgt skjema bygge en mottaker eller en forsterker eller en nettlikeretter med stabilisert strømforsyning. Konstruksjonen skal omfatte minst tre transistorer eller elektrorør.
 3. Sette opp en god utendørs antenne, legge opp en jordledning, koble disse til en moderne radiomottaker, og betjene denne fagmessig.
 4. Ha kjennskap til kravene for å bli radiosenderamatør og lovbestemmelser om dette.
 5. Kjenne de internasjonale nødsignaler på telegrafi og telefoni.


Radio, patruljemerke i tropp, (1984) - 1995, Norges speiderforbund

(1984) - 1995 [5][6][7], merket var i gruppen "Verden og vi", merkenummer 5211 :

 1. Bygg en enkel radiomottaker eller forsterker beregnet for batteridrift etter selvvalgt skjema. Forklar virkemåten så langt som mulig. Konstruksjonen skal bestå av minst tre transistorer eller en integrert krets.
 2. Sett opp en god utendørs antenne for både AM og FM samt legg en jordledning. Forklar hvordan radoisignalene forplanter seg fra sender til mottaker.
 3. Kjenne kravene for å bli radioamatør.
 4. Delta i forberedelsene til Jamboree-On-The-Air, delta i avviklingen av jamboreen og sett opp en rapport, gjerne med bilder og illustrasjoner fra deltakelsen i jamboreen.


Radiomerket, speidere i tropp, (1986) - ?, Norges KFUM-speidere

1986 [8] merket var et aktivitetsmerke med rødt motiv som kunne taes når 3. graden var ferdig:

 1. Kunne sende og motta meldinger over telefon og radio med riktig bruk av utstyr, prosedyre (regler) og fonetisk alfabet.
 2. Sette opp en god utendørs antenne , legge opp en jordledning, kople disse til en moderne radiomottaker og betjene denne fagmessig.
 3. Kjenne kravene for å bli radioamatør og lovbestemmelsen om dette.
 4. Delta i en radiojamboree.


Radiomerket, meiser, (1994) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1994) [9][13] - 2003 :

Du skal:
 1. Skifte batterier i en bærbar radio, walkie-talkie, lydbånd, kasettspiller eller lommelykt.
 2. Bruke en radio eller lydbånd/kasettspiller/lommedisco på en riktig måte og forklare hva de forskjellige knappene brukes til.
 3. Lage et minst 3 minutt langt program på lydbånd/kasett f.eks. med egne opptak av dyrelåter, hørespill, eller intervju.


Radiomerket, ulvunger i 5. klasse, (1998) - 2003, Norges KFUM-speidere

1998 [10] til 2003 :

 1. Skifte batterier i en bærbar radio (reiseradio, walkie-talkie e.l.) eller en båndopptaker/kassettspiller/lommedisko.
 2. Bruke en radio eller en båndopptaker/kassettspiller/lommedisco på riktig måte, og forklare hva de forskjellige knappene brukes til.
 3. Gjøre en av disse:
  • Delta i en Radiojamboree.
  • Lage et minst 3 min. langt program på lydbånd (f.eks. med egne opptak av fuglelåter eller andre dyrelåter, hørespill eller intervju.
  • Lage et enkelt morseapparat for lys eller lyd.
  • Sette sammen et elektronisk byggesett.
 4. Vite hva slags skader det kann bli på mennesker, dyr, gjenstander eller apparater hvis elektrisk strøm ikke blir brukt riktig.


Radio-Jamboree, speidere i tropp, 1995 - ?, Norges speiderforbund

1995 - ? [7], merket var i gruppen "Samfunnsengasjement", merkenummer 5211 :

 1. Vær aktivt med på en JOTA.
 2. Gjennomfør minst 6 QSO-er (samtaler) og skriv logg og QSL-kort for dem. En av QSO-ene skal være en stasjon utenfor Norge.
 3. Lær det fonetiske alfabet.
 4. Lær morsetegnene for ditt eget fornavn.
 5. Lær minst 6 av de mest brukte Q-kodene.
 6. Kjenn til speiderfrekvensene i amatørradiobåndene, og kjenn til vanlig rekkevidde for disse frekvensene.
 7. Vær med på en JOTA-aktivitet utenom "Radioprat". Det kan være internasjonal mat, radiopeileorientering eller noe annet.


Radiospeider, stifinnere og vandrere, (1992) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1992) [14] - 1994 :

 1. Forberede og delta aktivt i JOTA
 2. Lage oversikt over og rapport om kontakter i løpet av JOTA-en.
 3. Kunne sende og motta en morsemelding med lyd, lys eller armsignaler. Sende melding på minst 50 tegn, eller motta melding på minst 50 tegn. Hver av oppgavene på max 5 min.

1994 [9] - 2003 :

Du skal:
 1. Kunne sende og motta meldinger over telefon og radio med riktig bruk av utstyr, prosedyre (regler) og fonetisk alfabet.
 2. Delta i radiojamboree (JOTA) og lage en oversikt over og rapport om kontakter i løpet av JOTA-en.
 3. Kjenne kravene for å bli radioamatør og lovbestemmelsen om dette.


Samband, rovere, (2008) - (2020), Norges speiderforbund

(2008) [1] - (2018) [1], merket var i programområde Kreativitet :

Hvorfor: Lære hvordan radioutstyr fungerer, monteres og brukes.
Obligatorisk:
 1. Gjennomfør riktig montering og vedlikehold av en kommunikasjonsradio. Montere antenne, mikrofon, høytaler og strømforsyning, samt kjenne til lading av ulike batterityper.
 2. Lær hvilke faktorer som har betydning for utbredelsen av radiobølger (frekvens, atmosfæriske forhold, effekt, følsomhet, antenne, terrengvariasjoner, geografiske forhold som vegetasjon, bygninger, vann mm.)
Velg to av disse oppgavene:
 1. Bygge en enkel radiomottaker og forklar litt om virkemåten (blokkskjematisk).
 2. Gjennomfør en radiopeileorienteringsløp med fem poster.
 3. Delta i planlegging og gjennomføring av kretsens eller gruppens JOTA arrangement. Delta i samtaler, loggføring og utfylling av QSL-kort.
 4. Kjenn de viktigste ekspedisjonerordene til bruk ved radiosamband. Planlegg og gjennomfør et sambandsoppdrag der det benyttes kommunikasjonsradio i forbindelse med et speiderarrangement.
 5. Vit forskjellen på de ulike mobiltelefonsystemene, kartlegg dekningen for et av systemene i et turområde og angi begrensninger ved bruk som kommunikasjonsmedium på tur.
 6. Kjenn oppkobling og bruk av et datamodem. Demonstrer overføring av tekstinformasjon og datafiler fra en offentlig database eller fra en bekjent.
To selvvalgte oppgaver:
 1. .....
 2. .....
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


De ulike merkers funksjonstid

Årstall i parantes er tidligste og seneste årstall vi kjenne til merket har eksistert.

Merkenavn Aldersgruppe Forbund Merket utkom: Merket gikk inn:
PMR-radio småspeidere Norges speiderforbund 2012 (2024)
PMR-radio speidere i tropp Norges speiderforbund 2012 (2020)
PMR-radio rovere Norges speiderforbund 2012 (2020)
Radio speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund 1926 1978
Radio patruljemerke i tropp Norges speiderforbund (1984) 1995
Radio speidere i tropp Norges KFUM-speidere (1986)
Radio meiser Norges KFUK-speidere (1994) 2003
Radio ulvunger i 5.klasse Norges KFUM-speidere (1998) 2003
Radio-Jamboree speidere i tropp Norges speiderforbund 1995 ?
Radiospeider stifinnere og vandrere Norges KFUK-speidere (1992) 2003
Samband rovere Norges speiderforbund (2008) (2020)

Utklipp og minner

Oversikt for merker etter tema, aldersenheter og forbund

Mer om

JOTA-JOTI-Tropp-er i 2012 1.jpg Radiospeidingen

Eksterne lenker

Referanser

 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 NSF logo kløverlilje.PNG Speiderbasen [1], Norges speiderforbund Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Speiderbasen» er definert flere steder med ulikt innhold Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Speiderbasen» er definert flere steder med ulikt innhold Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Speiderbasen» er definert flere steder med ulikt innhold
 2. Speideren nr. 1 (januar) i 1927, Norsk Speidergutt-Forbund
 3. 3,0 3,1 Speiderguttboka, 1939, Norsk Speidergutt-Forbund
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 Speiderveien, 1973, Norsk Speidergutt-Forbund
 5. 5,0 5,1 Aktivitetsmerker for speidere, 1988, Norges speiderforbund
 6. 6,0 6,1 Aktivitetsmerker for speidere, 1984, Norges speiderforbund
 7. 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 Aktivitetsmerker for speidere, 1995, Norges speiderforbund
 8. 8,0 8,1 Merkeboka, 1986, Norges KFUM-speidere
 9. 9,0 9,1 9,2 9,3 Merkeboka, 1994, Norges KFUK-speidere
 10. 10,0 10,1 Medlemsboka, 1998, Norges KFUM-speidere
 11. Lederen nr. 2 1926, Forbundsstyremøte 30. - 31. mars 1926, sak 16
 12. Speiderveien, 1956, Norsk Speidergutt-Forbund
 13. Min meiseloggbok, Norges KFUK-speidere, 1997
 14. Aktivitetsmerker for stifinnere og vandrere, Norges KFUK-speidere
Vet du mer om "Radiomerket"? Du kan være med å legge inn mer historisk stoff, følg Basismanualen.
Husk å være innlogget for å gjøre endringer. Lykke til!