Merker med samle som tema

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Se også Merker med hobby som tema.

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.


Merkekrav til dagens merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Samle, småspeidere, (2007) - (2024), Norges speiderforbund

Merket er tegnet av Ksenia Sazonova, programkonsulent, Norges speiderforbund.

(2007) [12] - (2024) [13], merket var i programområdet Kreativitet:

Hvorfor: For å lære å jobbe med samlinger og hvordan man finner, vurderer og systematiserer dem.
Fremgangsmåte:
 1. Lag og systematiser en samling.
 2. Vis samlingen til resten av flokken. (Eksempel kan være en samling av frimerker, oppsatt etter tema eller land, eller en postkortsamling).
 3. Vis at samlingen blir større.


Samle, speidere i tropp, (1988) - (2020), Norges speiderforbund

Dagens merke er tegnet av Ksenia Sazonova, programkonsulent i Norges speiderforbund.

(2007) [12] - (2020) [13], er et speidermerke i programområdet Kreativitet:

Hvorfor: Tilegne seg kunnskap og erfaring om å dykke på forsvarlig vis.
Fremgangsmåte:
 1. Skaff til veie og systematisk ordne en rikholdig samling.
 2. Presenter samlingen for resten av patruljen. Fortell hvordan du gikk frem ved innsamlingen (planlegging, samarbeid med andre), hvordan du jobbet med å systematisere og forklar resten av patruljen om det du har samlet inn.
For tidligere krav til merket se lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Merkekrav til tidligere merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Filatelistmerket, speidere i tropp, (1973) - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

(1973) [1] - 1978 [1] , var ett hobbymerke som kunne tas etter å ha fullført Tredjegraden:

 1. Legge fram en frimerkesamling oppsatt av ham selv. Det kan velges mellom spesialsamling, temasamling eller en samling fra et bestemt land.
 2. Gjøre rede for vannmerker og tagging og hvorledes en samler og behandler frimerker.
 3. Vise at du har orden i dine dubletter.


Filatelistmerket, speidere i tropp, (1986) - ?, Norges KFUM-speidere

1986 [2] merket var et aktivitetsmerke med rødt motiv som kunne taes når 3. graden var ferdig:

 1. Legge fram en frimerkesamling oppsatt av deg selv. Det kan velges mellom spesialsamling, temasamling og samling fra et bestemt land. Vise fram samlingen på nytt etter en tid. Det skal da være tydelig framgang.
 2. Gjøre rede for vannmerker og tagging og hvorledes du samler og behandler frimerker.
 3. Legge fram minst 10 forskjellige frimerker med speidermotiv.
 4. Vise at du har orden i dine dubletter.


Filatelistmerket, stifinnere og vandrere, (1994) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1994) [3] - 2003:

Du skal:
 1. Vise fram en frimerkesamling oppsatt av deg selv. Du kan velge mellom spesialsamling, temasamling eller samling fra et bestemt land.
 2. Gjøre rede for vannmerket, tagging og hvordan du samler og behandler frimerker.
 3. Vise fram minst 10 frimerker med speidermotiv og at du har orden i dine dubletter.


Flittigmeis, meiser, (1958) - (1965), Norges KFUK-speidere

1958 dyktighetsmerket kunne ikke oppnås før meisen hadde avlagt prøven til storevingen [14] og 1965 dyktighetsmerket kunne taes etter at meisen var ferdig med lillevingen [4] :

 • Meisen må ha samlet minst 50 forskjellige bilder fra hjemstedet, av kongefamilien, av blomster, fugler etc. og selv ha ordnet dem og klebet dem inn i et hefte.
 • Hun må ha samlet minst 20 brukte frimerker til «Tubfrim», Nesbyen.


Samlermerket, blåmeiser, (1937) - ?, Norsk Speiderpikeforbund

Bilde av merket mangler.

1937 [15] : Blåmeisen må fremlegge en samling av minst 50 forskjellige frimerker, glansbilleder eller prospektkort innklebet i album, pent arrangert og innklebet av henne selv.


Samlemerket, stifinnere, (1971) - (1980), Norges KFUK-speidere

(1971) [5] [16] - (1980) [6], merket var i gruppen Nasjonalt - Internasjonalt:

Du skal:
 1. Samle bilder av minst 10 forskjellige norske bunader.
 2. Samle 10 forskjellige norske mønstre.
 3. Samle bilder av 10 forskjellige kirker eller storgårder. Bildene settes inn i en bok og tekstes.


Samlermerket, ulvunger, (1973) - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

(1973) [1] - 1978 [1] , etter å ha avlagt Myklabbprøven kunne ulvungen ta dette merket:

1. Samle og sette opp i pen orden med korte forklaringer en av følgende:
 • en samling fra naturen.
eller
 • en samling av forskjellige frimerker oppsatt etter tema eller land.
eller
 • eller en postkortsamling som viser et lands natur eller har til hensikt å vise noe fra eventyrene fra blomstene eller fra enkelte byer, museer e.l.
eller
 • eller ordne en myntsamling.
2. Samlingen vises fram på nytt etter tre måneder og det må være en tydelig framgang.


Samlermerket, speidere i tropp, (1973) - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

(1973) [1] - 1978 [1] , var ett vanlig dyktighetsmerke som kunne tas etter fullført Annengraden:

 1. Ha skaffet til veie og systematisk ordnet en rikholdig samling av f.eks. fyrstikkmerker, varemerker, etiketter, autografer e.l. (Samlinger som kreves til andre dyktighetsmerker eller gradsprøvene godtas ikke).


Samlermerket, speidere i tropp, (1986) - ?, Norges KFUM-speidere

1986 [2] merket var et aktivitetsmerke med rødt motiv som kunne taes når 3. graden var ferdig:

 • Skaffe og systematisere ei rikholdig samling av f.eks. fyrstikkmerker, varemerker, etiketter, autografer e.l. (Samlinger som kreves til gradene eller andre merker, godtas ikke).

Samlingen vises fram på nytt etter to måneder, og det skal da være tydelig framgang.


Samlermerket, meiser, (1988) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1988) [8] - 1994 :

Du skal i løpet av en eller to måneder:
 1. Lage en samling av forskjellige ting, f.eks. frimerker, postkort, servietter, steiner, fyrstikkesker, skjell, bilder. Ordne samlingen i en bok eller på et brett, og skrive tekst til.
 2. Fortelle i ringen om samlingen, samtidig som du viser den fram.
 3. Besøke et museum, et bibliotek, en dyrehage, en park e.l. Fortelle meisemor og de andre i ringen hva du så og opplevde.


1994 [3][17] - 2003 :

Du skal i løpet av en eller to måneder:
 1. Lage en samling av forskjellige ting, f.eks. frimerker, postkort, servietter, steiner, fyrstikkesker, skjell, bilder. Ordne samlingen i en bok eller på et brett, og evt. skrive navn på de forskjellige gjenstandene.
 2. Fortelle ringen om samlingen, samtidig som du viser den fram.


Samle, speidere i tropp, (1988) - (2020), Norges speiderforbund

(1988) - (1995) [9][10] :

1988 i gruppen "Verden og vi", i 1995 i "Samfunnsengasjement", merkenummer 5264. Merket var beregnet på de yngste speiderne:
 1. Skaff til veie og systematisk ordne en rikholdig samling av klistremerker, bilder, tegninger, fyrstikkmerker, varemerker, etiketter, autografer, mynter, frimerker, woodcraft, knuter, planter e.l.
 2. Presenter samlingen for resten av patruljen. Fortell hvordan du gikk frem ved innsamlingen (planlegging, samarbeid med andre) og forklar noe om det du har samlet inn.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Samlermerket, ulvunger, (1998) - 2003, Norges KFUM-speidere

1998 [11] til 2003 :

 1. Begynne en samling, og sete den opp i pen orden med korte forklaringer til.
 2. Samlinga tas med til Akela med jevne mellomrom for å vise framgangen i arbeidet.


De ulike merkers funksjonstid

Årstall i parantes er tidligste og seneste årstall vi kjenne til merket har eksistert.

Merkenavn Aldersgruppe Forbund Merket utkom: Merket gikk inn:
Filatelistmerket speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund (1973) 1978
Filatelistmerket speidere i tropp Norges KFUM-speidere (1986)
Filatelistmerket stifinnere og vandrere Norges KFUK-speidere (1994) 2003
Flittigmeis meiser Norges KFUK-speidere (1958) (1965)
Samlermerket blåmeiser Norsk Speiderpikeforbund (1937)
Samlemerket stifinnere Norges KFUK-speidere (1971) (1980)
Samlermerket ulvunger Norsk Speidergutt-Forbund (1973) 1978
Samlermerket speider i tropp Norsk Speidergutt-Forbund (1973) 1978
Samlermerket speider i tropp Norges KFUM-speidere (1986)
Samlermerket meiser Norges KFUK-speidere (1988) 2003
Samlermerket ulvunger Norges KFUM-speidere (1998) 2003
Samlemerket småspeidere Norges speiderforbund (2007) (2024)
Samlemerket speidere i tropp Norges speiderforbund (1988) (2020)

Utklipp og minner

Oversikt for merker etter tema, aldersenheter og forbund

Om utsalg, drakt, leir- og turutstyr og særpreg


Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Referanser