Merker med motor og mekanikk som tema

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Det finnes også mange Sjøspeidermerker med motor som tema.

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Headingen til Speideren i 1923, hvor Merker med motor og mekanikk som tema er et av datidens merker, faksimalie fra Speideren nr. 1, 1923.

Merkekrav til dagens merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Motor, rovere, (2008) - (2020), Norges speiderforbund

2019 [9] - (2020) [9], merket er i programområde Kreativitet :

Hvorfor: Lære om motorer og hvordan man reparerer dem.
Fremgangsmåte:
Obligatorisk:
 1. Sett dere inn i hvordan firtaktsprinsippet, totaktsprinsippet og elmotor i personkjøretøy fungerer, og normalt vedlikehold av disse motortypene.
 2. Skift olje, oljefilter, luftfilter, og tennplugger, og etterfyll kjølevæske. Sett deg inn i konsekvensene hvis dette ikke gjennomføres.
 3. Finn ut hvor mye det koster å kjøre 10 km i en bil på henholdsvis bensin, diesel, hydrogen og elektrisitet.
 4. Sett deg inn i faremomenter forbundet med arbeid på kjøretøy og de systemene som befinner seg i bilen.
Velg to av disse oppgavene:
 1. Sett deg inn i hvilke krav som stilles til en bil for at den skal kunne bli godkjent under Periodisk Kjøretøykontroll (PKK), og hvordan man kan selv kontrollere og eventuelt utbedre disse punktene.
 2. Sett deg inn i hvilke krav en moped må tilfredsstille for å være i trafikksikker og forskriftsmessig stand i henhold til Motorsykkelforskriften, og hvordan man kan selv kontrollere og eventuelt utbedre disse punktene.
 3. Sett deg inn i hvilke stoffer eksosen fra ulike typer motorer inneholder, hvilke av dem som er livsfarlige, farlige eller miljøskadelige og hvordan man kan påvirke innholdet av de forskjellige gassene i eksosen.
 4. Lag en oversikt over hvordan man skal behandle farlig avfall fra et kjøretøy, som batteri, dekk osv.
For tidligere krav til merket se lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Merkekrav til tidligere merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Maskinreparatør, speidere i tropp, (1971) - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

Dyktighetsmerket er utarbeidet som passende arbeidsprogram for eldre speidere før de går over til roverlaget eller overtar en lederstilling. Fra alle større turer er startkort fra lege nødvendig.

1971 [10] - 1978 [1] :

 1. Tilfredsstille kraveve til maskinsjefmerket.
 2. Skjematisk tegne og forklare prinsippet for ulike typer forbrenningsmotorer.
 3. Ha grundig kjennskap til ulike typer smøresystemer.
 4. Ha grundig kjennskap til ulike brennstoffsystemer, og deres virkemåte.
 5. Ha grundig kjennskap til ulike kjølesystemer, og hvilke fordeler og ulemper de har.
 6. Kunne foreta normalt ettersyn med motorer over et lengre tidsrom for å sørge for at den er i orden.
 7. Kunne foreta full overhaling av 2 ulike typer motorer.


Mekanikermerket, speidere i tropp, (1915) - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

1915 [2] til 1918 :

 • Speideren maa kjende motorer og dampmaskiner, kunne forklare virkemaaten og de forskjellige bestanddele.


1918 [11] : Speideren maa kjende til:

 • Jernets utvinding og anvendelse som materiale, dampens frembringelse, dampkjele, sikkerhetsventil, manometer, vandstandsmaaler, cylinderen med glider, kondensator (lav- og høitryksmaskiner), apparater til at regulere maskinens jevne gang (svinghjul og centrifugalreg.), lokomotiver, turbiner, vandpumper (hæv- og trykpumper), 4-takts motor, dieselmotor, samt utføre en enkel klinkning.


1921 [6] : Ha kjendskap til:

 1. Jernets utvinding og anvendelse som materiale.
 2. Maa kunne lodde, bruke hammer, meisel og fil, samt bore og utføre en enkel klinkning.
 3. Utføre enkle arbeider i jern ved hjælp av en eller flere av forannævntefærdigheter.


1966 [12] - 1978 [1] , var ett vanlig dyktighetsmerke som kunne tas etter å ha fullført Annengraden:

 1. Gjøre rede for jernets forekomst i naturen, utvinning og anvendelse som råmateriale.
 2. Bruke loddebolt, hammer, meisel, bor og fil. Utføre et enkelt arbeid som viser ferdigheten.


Mekanikermerket, speidere i tropp, (1986) - ?, Norges KFUM-speidere

1986 [3] merket var et aktivitetsmerke med rødt motiv som kunne taes når 3. graden var ferdig:

 1. Gjøre rede for 3-4 forskjellige materialer, hvordan de lages og brukes (eks. Plast, aluminium, kopper, gummi, rustfritt stål).
 2. Kunne utføre en enkel reparasjon, evt. demonstrere og montere en enkel mekanisk del (eks. navbrems på sykkel/fiskesnelle e.l.).
 3. Bruke verktøyet riktig og vise god orden på deler og verktøy under arbeidet.


Mekanikermerket, speidere i tropp, (1988) - 1995, Norges speiderforbund

(1988) [4] - 1995 [5], merket var i gruppen "Praktisk viten", merkenummer 5461 :

 1. Forklar virkemåten til en forbrenningsmotor.
 2. Pek ut de ulike deler på en forbrenningsmotor.
 3. Kunne skifte olje og plugger på en forbrenningsmotor.
 4. Kunne skifte gass- eller bremsewire.
 5. Påvise de vanligste årsaker til at en forbrenningsmotor ikke vil starte. Påvis årsaker til motorstopp.
 6. Vit hvordan en slokker brann i en forbrenningsmotor.


Mekkemerket, rangere, (1994) - 2003, Norges KFUK-speidere

1994 [7] - 2003 :

Du skal:
 1. Vaske og polere en bil.
 2. Skifte vindusviskere og fylle spylervæske.
 3. Skifte plugger og luftfilter.
 4. Skifte sikringer.
 5. Skifte hjul.
 6. Kunne bruke startkabler riktig.
 7. Skifte lyspærer foran og bak.
 8. Sjekke og skifte olje.
 9. Kunne måle temperaturen på frostvæske.


Motormerket, speidere i tropp, (1921) - 1960, Norsk Speidergutt-Forbund

1921 [6] og 1928 [13] :

 1. Kjende til hovedtrækkene i petroleums- og bensinmotorens virkemaate.
 2. Være fortrolig med pas av en motor under gang.
 3. Kunne paavise de almindeligste aarsaker til feil under nævnte motorers drift.


Motormerket, vandrere og rangere, (1994) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1994) [7] - 2003 , Motormerket var et Spesialistmerke som var en fordypning i et emne og beregnet på vandrere, rangere og andre eldre speidere :

Du skal:
 1. Gi en enkel forklaring på forskjellen på de tre vanligste maskintyper og deres drivstoff: bensin 2 og 4 takt, diesel.
 2. Finne en maskins kontrollpunkter ved hjelp av instruksjonsbok.
 3. Utføre kontroll av maskin før start, og føre tilsyn med den under en lengre tur.
 4. Beregne omtrent hvor mye drivstoff som trengs til turen.
 5. Kjenne til hvordan en skal opptre ved motorbrann og kjenne til farene ved drivstoffbehandling.


Motor, rovere, (2008) - (2020), Norges speiderforbund

(2008) [9] - 2019 [9], merket er i programområde Kreativitet :

Hvorfor: Lære om motorer og hvordan man reparerer dem.
Fremgangsmåte:
Obligatorisk:
 1. Sett dere inn i hvordan en bilmotor (fire takter) og en totakts motor fungerer, og normalt vedlikehold av disse.
 2. Skift olje, bytt tennplugger og stifter og gjennomfør annet nødvendig vedlikehold på en bilmotor.
Velg to av disse oppgavene:
 1. Studer tenningsmekanismen i en fire takts motor og i en to takts motor. Hvilke feil kan oppstå og hvordan kan disse rettes opp enklest mulig?
 2. Studer forgasser og bensintilførselsystemet i fire- og totaktsmotorer. Hvilke feil kan oppstå og hvordan kan disse rettes opp enklest mulig.
 3. Hvilke krav stilles til en bil for at den skal kunne bli godkjent av biltilsynet? Hvordan kan man selv kontrollere disse punktene.
 4. Hvilke krav stilles til en moped for at den skal kunne bli godkjent av biltilsynet? Hvordan kan man selv kontrollere disse punktene?
 5. Hvilke stoffer inneholder eksosen fra ulike typer motorer? Hvilke av dem er livsfarlige, farlige eller miljøskadelige? Hvordan kan man forandre innholdet av de forskjellige gassene i eksosen?
To selvvalgte oppgaver:
 1. ..............
 2. ..............
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Motorklargjøring, patruljemerke i tropp, (1995) - ?, Norges speiderforbund,

(1995) [5] merket var ett patruljemerke i gruppen Praktisk viten (merkenummer 5410):

l. Påta dere ansvaret for å klargjøre en påhengsmotor for vinteropplag.
2. Start opp motoren igjen på våren og kontrollerer at den fungerer.


Motormannmerket, speidere i tropp, (1966) - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

1966 [12] - 1978 [1] , var ett hobbymerke som kunne tas etter å ha fullført Tredjegraden:

 1. Skjematisk tegne og forklare en forbrenningsmotors prinsipp.
 2. Peke ut og forklare de ulike deler på en forbrenningsmotor.
 3. Starte og passe en slik motor.
 4. Påvise de vanligste årsaker til motorstopp.
 5. Vite hvordan en slokker motorbrann.


Motormannmerket, speidere i tropp, (1986) til ?, Norges KFUM-speidere

1986 [3] merket var et aktivitetsmerke med rødt motiv som kunne taes når 3. graden var ferdig:

 1. Gi en enkel forklaring på forskjellen på de tre vanligste maskintyper og deres drivstoff (bensin 2-takt, bensin 4-takt og diesel).
 2. Kunne settedeg inn i en maskins kontrollpunkter ved hjelp av maskinens instruksjonsbok.
 3. Utføre kontroll av maskinen før start, og føre tilsyn med den under en lengre tur.
 4. Beregne omtrent hvor mye drivstoff som trengs til turen.
 5. Kjenne til hvordan en skal opptre ved motorbrann, og kjenne til farene ved drivstoffbehandling.


De ulike merkers funksjonstid

Årstall i parantes er tidligste og seneste årstall vi kjenne til merket har eksistert.

Merkenavn Aldersgruppe Forbund Merket utkom: Merket gikk inn:
Maskinreparatør eldre speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund (1971) 1978
Mekanikermerket speider i tropp Norsk Speidergutt-Forbund (1915) 1978
Mekanikermerket speider i tropp Norges KFUM-speidere (1986)
Mekanikermerket speidere i tropp Norges speiderforbund (1988) 1995
Mekkemerket rangere Norges KFUK-speidere (1994) 2003
Motorklargjøring patruljemerke i tropp Norges speiderforbund (1995)
Motormannmerket speider i tropp Norsk Speidergutt-Forbund (1966) 1978
Motormannmerket speider i tropp Norges KFUM-speidere (1986)
Motormerket speider i tropp Norsk Speidergutt-Forbund (1921) 1960
Motormerket vandrere og rangere Norges KFUK-speidere (1994) 2003
Motormerket rover Norges speiderforbund (2008) (2020)

Utklipp og minner

Oversikt for merker etter tema, aldersenheter og forbund

Om utsalg, drakt, leir- og turutstyr og særpreg


Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Referanser