Treningsprogrammet

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Treningsprogrammet

De ulike trenngsprogrammene har skiftet gjennom tidene. Grader og merker har vært viktige elementer.

Se også sidene Tredjegraden, Annengraden og Førstegraden for krav og mer bakgrunnstoff.

Norges KFUK-KFUM-speidere

Dagens treningsprogram:

Tidligere treningsprogram:

Norges speiderforbund

Dagens treningsprogram:

Komitè speiding har ansvaret for å videreføre og vedlikeholde NSFs treningsprogram slik at det er et godt hjelpemiddel for ledere i enhetene.

Fra nettstedet www.speiderbasen.no kan vi lese: Norges speiderforbunds treningsprogram er et hjelpemiddel for å nå speidingens mål. Speiding er basert på arbeidsmetoder og aktiviteter som bidrar til å utvikle hele mennesket. Speiderne skal trene seg opp til å bli selvstendige og ansvarsbevisste mennesker som kan bidra til å skape en bedre verden. Det er nemlig dette som er det overordnede målet med all speiding, og altså det overordnede målet for treningen. Treningsprogrammet skal hjelpe ledere, patruljeførere og speidere til å drive denne treningen. Før de tar fatt på treningsprogrammet, gjennomfører speiderne et introprogram for den enheten de har begynt i. Introprogrammet skal gi speideren innsikt i hva speiding er.

Treningsprogrammet er en helhet av alle våre aktiviteter: Programelementer (hva), Mål (hvorfor) og Metoder (hvordan).

Slik treningsprogrammet er bygget opp, med stigende vanskelighetsgrad, sikres progresjonen og sammenhengen i metodene og aktivitetene i enhetene.

  • Beverprogrammet er tilpasset speidere som går i 1. og 2. klasse. Lek og bruk av beverrammen står sentralt i dette programmet.
  • Småspeiderprogrammet er tilpasset speidere som går i 3. og 4. klasse. Lek, bruk av rammer, tilegning av praktiske ferdigheter gjennom "learning by doing" og enkelt prosjektarbeid står sentralt i dette programmet.
  • Stifinnerprogrammet er tilpasset speidere på 5.-7. klassetrinn. Bruk av patruljesystemet med voksen veileder, tilegning av praktiske ferdigheter via "learning by doing", opplevelse, variasjon, ansvarstrening og noe prosjektarbeid står sentralt i dette programmet.
  • Vandrerprogrammet er tilpasset speidere på 8.-10. klassetrinn. Patruljesystemet, ledertrening, prosjektarbeid, utfordringer, aktivt friluftsliv/villmarksliv, medbestemmelse og veiledning står sentralt i dette programmet.
  • Roverprogrammet er tilpasset speidere i videregående skole. Frihet, utforsking av nye territorier, prosjektarbeid, målsetting og målstyring, veiledning og medbestemmelse står sentralt i dette programmet.


Tidligere treningsprogram:

Se også sidene Tredjegraden, Annengraden og Førstegraden for krav og mer bakgrunnstoff.

Norges KFUK-speidere

Se også sidene Tredjegraden, Annengraden og Førstegraden for krav og mer bakgrunnstoff.

Norges KFUM-speidere

Se også sidene Tredjegraden, Annengraden og Førstegraden for krav og mer bakgrunnstoff.

Norsk Speiderpikeforbund

Norsk Speidergutt-Forbund

Norske Gutters Speiderkorps

Se også sidene Tredjegraden, Annengraden og Førstegraden for krav og mer bakgrunnstoff.

1910: Treningsprogram, Norske Gutters Speiderkorpss program fra 1910 er det et gradsystem veldig likt slik Lord Baden-Powell presenterte det i 1908. Her er det to grader for vanlige patruljebarn (første og andre klasse) og patruljeførere og assistenter er speidere av tredje klasse. [1]

Korps

MSK

1943: Treningsprogram MSK (1943)

Bilder og utklipp

Om utsalg, drakt, leir- og turutstyr og særpreg


Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Eksterne lenker

Referanser

  1. Opplysninger hentet med tillatelse fra artikkel på www.askerspeiderne.no av Thor-Ivar Pute Eriksen og Rolf Falchenberg
  2. Haandbok for Norske Speidergutter, 1910
Vet du mer om "Treningsprogrammet"? Du kan være med å legge inn mer historisk stoff, følg Basismanualen.
Husk å være innlogget for å gjøre endringer. Lykke til!