Speider-Sport A/L

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Til ulike tider har forbundene hatt sine egne speiderutsalg, ofte i konkurranse med andre kommersielle speiderutsalg.

1970 Speidersport logo 001.jpg
Speider Sport.png

Historien

Denne siden dekker Speider-Sport A/L historie, både perioden for Norsk Speidergutt-Forbund fra 1945 til 1978, Norsk Speiderpikeforbund fra 1954 til 1978 og for Norges speiderforbund fra 1978 til 2012.

Navnet på forretningen før den andre verdenskrig var Speiderdepotet A/S.

Disponenter

Lokaler

Stortingsgata 12 - se egen artikkelside.

Øvre Slottsgate 7 - se egen artikkelside.

Øvre Vollgate 9 - se egen artikkelside.

Prinsens gate

I 1971 blir det nevnt en filial i Prinsens gate. [5]

Glimt fra driften 1945-1978

1945:

 • Fra artikkel i KFUK-Speiderbladet nr. 1 1945: Vi fikk - vi fikk! Midt i all gleden som kom i dagene 7. og 8. mai og utover, fikk vi speidere en stor ekstra glede - vi fikk igjen en hel del av de trykksakene NS hadde beslaglagt. Redningsmannen er blitt intervjuet og nå skal speiderne få høre eventyret om blåbøkene m. m. som ble reddet unna for oss. Vi kom til Frelsesarmeens Industrihjem og fant bestyrer Aarnes på hans kontor. Han tok godt imot oss og var visst ikke overrasket over å få besøk av speidere. Vi syntes at han ble strålende over å se oss, for han smilte så godt over hele fjeset. Vi følte at her behøvde vi ikke å være redde for å komme fram med ærendet vårt, han merket nok også at vi var et eneste stort spørsmålstegn. Vi er veldig spent på, herr Aarnes, hvorledes dette er gått til at De plutselig ringer til oss en dag og sier at vi skal få tilbake arkivet vårt pluss mye annet av papir. Vi hadde aldri trodd at vi skulde få se noe av dette nu mere. Han syntes at, dette var lite å snakke om, og ville helst si minst mulig. Jeg tok bare vare på det, jeg. Ja, men hvordan fikk De tak i alt dette? Elevator er et arbeidshjem for menn. Vi kjøper all slags papir-avfall og sorterer det for videre levering til fabrikkene som maler det opp. En dag fikk jeg beskjed pr. telefon om å hente en del papiravfall fra Holbergs plass 1. Som vanlig sendte jeg da bil og folk dit bort for å hente det. Der borte lå det strødd utover gulvene hulter til hulter. Det ble pakket i sekker og kjørt hit bort til oss. Hvordan oppdaget De da at det var noe av verdi? Merkelig nok begynte jeg â lure litt på adressen: Holbergs pl. 1. Jeg gikk bort og kikket nærmere på sekkene. Jeg ga da ordre om at de ikke måtte røres. Samme dag lastet jeg dem inn i et skur og kamuflerte de godt. Så tok jeg fatt, og gjennomgikk sekk for sekk. Flere uker tok det å komme igjennom det hele, jeg tok litt tid til det hver dag. Da låste jeg meg inn og var helt alene om dette arbeidet. Av plasshensyn måtte jeg sortere ut alt det som etter mitt skjønn måtte være uten verdi. Så. pakket jeg sakene ned i kasser og med tanke på eventuell evakuering, brukte jeg små kasser, ca. 20 til sammen. Var De redd for kontroll, siden De tenkte på å sende det fra Dem? Ja. jeg var veldig redd for det. Tre ganger flyttet jeg kassene, og på disse forskjellige stedene sto de godt kamuflert. Det var jo en hel del â flytte på - ca. 800 kilo. Vi fant - vi fant! Så kom en dag en annen stor glede. Der ble meldt oss at 5 tonn speiderdrakter og effekter var reddet unna. Nå har speidere fra 4 forbund hatt et stort strev med å sortere alle draktene, og nå er det meste sendt til de respektive tropper. Mannen som gjorde speidersaken den store tjeneste å redde alle draktene våre ble også intervjuet - og her er altså nok et eventyr. Driftsbestyrer Grønsleth sto smilende i døren og tok imot oss da vi kom opp til hans hjem på Grorud. Det vistes tydelig at han gledet seg over å se speiderdraktene i bruk igjen, og vi kjente, da han trykket oss i hånden, at han ser stort på saken vår og er gla i den. Men så er han også far til tre kjekke speidergutter. Det syntes vi var strålende! - Den kameratslige gode måten han tok imot oss på, gjorde at vi gikk like på saken med en gang. Vi er helt sprekkeferdig av nysgjerrighet etter å få vite på hvilken måte De fikk lure vekk draktene våre! Det var en ganske enkel sak, og ingenting å bråke om. En dag fikk jeg pr. telefon spørsmål fra NS om hvordan jeg syntes det var best å få utnyttet alt dette som var samlet inn fra speiderne. Jeg sa at det beste var å få klippet det opp til filler snarest mulig for å få laget nye stoffer av det. For 15 øre pr. kg fikk vi så kjøpt det hele. Hadde De allerede da tenkt ut hva De skulle gjøre med dette? Nei, jeg tenkte bare i samme øyeblikk at jeg måtte redde det ut av klørne på dem som da hadde det, og kom så med forslaget mitt. Jeg er jo godt inne i fillebransjen, så de godtok med én gang mitt råd. Etterpå frydet jeg meg sammen med guttene mine, og vi slo fast, at på dette skulle de nok bli godt lurt. Så fikk jeg kjørt alt sammen hit ut til Grorud til fillelagrene våre. Det ble kastet i en stor haug, og over der kastet vi en hel del av våre filler så at speiderdraktene lå helt skjult. Der lot jeg det bare ligge. En av mestrene på fabrikken var NS, og den første tiden snakket han gang på gang om at nå måtte snart disse speidersakene klippes opp. Men jeg slo det vekk og sa, at det var stor risiko, arbeiderne på fabrikken kunne jo stikke til seg disse gode plaggene. Det var han enig i, og slo seg tilro. Vi har hatt nok filler til å arbeide med hele tiden. Stadig har jeg gitt ordre om at fillene skulle kastes i haugen over speiderdraktene, derfor har de aldri kommet så dypt i fillehaugen at noen har oppdaget hva som lå under. På denne måten har jeg gjemt sakene deres i disse årene. [7] [3] [[4]]
 • Annonse i Speideren nr. 1 1945: Disponent. Stillingen som disponent for firma Speider-Sport A/L - en direkte fortsettelse av Speiderdepotet A/S - er ledig og ønskes besatt snarest med en habil bransjemann. Firmaet omfatter enesalg av all slags speiderrekvisita for Norsk Speidergutt-Forbund samt sportsartikler etc. Lønn etter kvalifikasjoner. Ansøkning med lønnsforlangen de og attestkopi som ikke returneres sendes Norsk Speidergutt-Forbund, Stortingsgaten 12, Oslo [8]
 • Annonse i Speideren nr. 1 1945: Ekspeditør. Stilling som ekspeditør i firma Speider-Sport A/L en direkte fortsettelse av Speiderdepotet A/S er ledig og ønskes besatt straks. Ansøkninger 'med attester som ikke returneres sendes Norsk Speidergutt-Forbund, Stortingsgaten 12, Oslo [9]
 • Fra Speideren nr. 1 1945 under vignetten Fra speiderchefen: Kjære speidere! Ja, nå begynner vi så smått å komme i orden igjen, men smått går det. Vi har fått sikret oss våre gamle lokaler i Stortingsgata 12. Men Forbundskontorene i 3dje etasje er ennå ikke blitt ledige, så vi har kunnet flytte inn i dem. Inntil videre må vi holde til i 2nen etasje hvor Depotet var. Men der er det så omkalfatret at en ikke kan kjenne seg igjen. Det er delt opp i flere smårom. Det er formelig godt at Depotet ikke er i orden ennå. Og når det blir åpnet, er ikke godt å si. Det avhenger jo for en stor del av om vi kan få varer. Foreløpig har vi omtrent bare Speiderguttboka og noen andre trykksaker til salgs, men det er jo ikke nok til å åpne forretning med. Og det vil nok vare lenge innen Depotet trenger hele 2nen etasje. Vi kommer derfor visstnok til å benytte noen av rommene på annen måte; men det vil dere senere få beskjed om. Drakter ser det også ut til at det vil dra ut med før vi kan skaffe. Men vi har greidd oss før uten speiderdrakt, og' kan nok gjøre det kunststykket om igjen, Det er jo ikke drakten som gjør speideren. Bare tålmodighet, så går det. Og fra alle kanter av landet får jeg oppmuntrende meddelelser om at troppene er i full sving. ja, at det enkelte steder er så mange. aspiranter at troppene ikke greier å ta inn alle. Og at tilstrømningen er stor, er jo bare gledelig. Det skal bli spennende å få det første manntallet. Vi var jo ca. 15000 speidere før krigen. Hvor mange er vi nå? Og dog er ikke det det viktigste om vi er flere eller færre - men om vi er bedre speidere. Under krigen har mange speidere fått vise hva de har lært i sin speidertid. Mange har gjort en strålende innsats for landet vårt, ja, en del, dessverre altfor mange, har endog gitt livet sitt for det land som Gud har gitt oss - de Viste at de «var beredt». Og de maner oss andre til «å ta vår Gud i sinn og sette livet inn».
Ta som ledetråd det lille verset: Rett ut og like frem, aldri bakut og utenom. Sett tre fotspor hvor du kom: fremad, oppad og så - hjem.
Og så en hjertelig hilsen til hver enkelt av dere fra deres gamle speidersjef. Hans Møller Gasmann [10]
 • Speider-Sport A/L blir presentert i Speideren nr. 2 1945: Speiderdepotet A/S hadde i årene før krigen opparbeidet en god forretning i de kjente lokaler i 2. etasje i Stortingsgata 12. Der fikk Speiderne sitt utstyr av alle slags, til tur og sport, personlige effekter, speiderutstyr, og meget annet. «Depotet» beskjeftiget i de siste årene 5 funksjonærer med disponent Knut Løvstad i spissen. Forretningen var et eget selskap hvor Norsk Speidergutt-Forbund var den største aksjonær. Ved forbudet i september 1941 ble også Speiderdepotet A/Ss midler beslaglagt. Kontantene ble tatt på samme måte som for Forbundet og troppene, og varebeholdningen ble beslaglagt og spredt utover til forskjellige nazistiske formål. Inventaret ble solgt og fjernet. Kort sagt: Alt forsvant. Lokalene i 2. etasje i Stortingsgata 12 ble beslaglagt og tvangsutleid til nazistiske institusjoner og firmaer. Det vakre ekspedisjonsrom ble delt opp i små båser og kontorrom, lysanlegget ble lagt om, og lampepunktene forskjøvet, Vegger ble satt opp, og alt fast inventar som hyller og skap ble tatt vekk. Da så freden kom 8. mai i år, var det for Forbundets forretning å begynne helt fra nytt av. Det gamle selskap, Speiderdepotet A/S, må oppløses så snart vi har fått klarhet over hvilken erstatning selskapet kan vente å oppnå, og det vil vel ta tid. Forbundet har derfor tatt initiativet til å stifte et nytt selskap for at forretningen kan komme i gang igjen så hurtig som mulig. Etter innkommet forslag ble selskapet denne gang stiftet som andelslag, hvor Forbundets underavdelinger også fikk anledning til å tegne andeler. For å få dette nye selskap i gang snarest mulig, måtte tegningsfristen settes temmelig kort, så det var nok mange tropper som ikke fikk anledning til å tegne seg. Innbydelsene ble sendt ut gjennom kretsene. Allikevel ble det tegnet innen fristens utløp mer enn tilstrekkelig til at selskapet kunne stiftes, og dette ble da gjort på en konstituerende generalforsamling den 27. 8. d. å., hvor selskapet samtidig ble gitt navnet Speider-Sport A/L. Så snart det nye selskap er kommet i orden og alle nødvendige formaliteter er overstått, vil det bli anledning for de tropper etc. som ikke fikk tegne andeler i første omgang, til å være med på andeler å kr. 100,-. Nærmere meddelelse herom vil komme i Speideren. Speiderdepotet A/S's tidligere disponent, Knut Løvstad, var, i den tiden forretningen var nedlagt, gått i gang med annen virksomhet, og meddelte at han ønsket å fortsette med denne, hvorfor Speider-Sport A/L har ansatt ny disponent, nemlig Ivar Storsveen, som tiltrer i midten av oktober d. å. I mellomtiden er vi gått i gang med de foreløpige arbeider for nyinnredning av lokalene i Stortingsgata 12. Speider-Sport A/L hadde håpet også å få leid lokalet i 1ste etasje på venstre side av inngangen, men dette gikk dessverre ikke i orden, da gårdeieren ville disponere dette lokale selv. Det rommelige lokale i 2. etasje vil da nå bli nyinnredet, og helt nytt inventar og utstyr vil bli satt opp. Og så er det å skaffe varer, hvilket ikke er så lett. Forbundet har latt trykke opp skjemaer av forskjellig slags, og disse samt den nye utgaven av Speiderguttboken som er trykt i Kanada, vil allerede fra midten av oktober bli solgt gjennom Speider-Sport A/L, men på grunn av de vanskelige arbeids- og lokaleforhold vil salget bare kunne skje kretsvis, slik at troppene må sende inn samlet bestilling gjennom sin krets. Disse bestillinger vil da bli effektuert så hurtig som mulig i tur og orden. Arbeidet med innredning av lokalene vil nødvendigvis måtte ta sin tid, men Speider-Sport A/L håper at det vil være mulig å åpne forretningen for ordinært salg innen jul. Disponent Ivar Storsveen har i mange år vært knyttet til Gresvig, det kjente firma i sportsartikler i Oslo. Vi kan fortelle at disponent Storsveen er en allsidig sportsmann, skiløper, stuper og svømmer, forturner i Oslo Turnforening, en aktiv orienteringsmann som ofte er å se på premielistene. Tur- og leirliv er hans store interesse. Han er begeistret for speidersaken, som han har fulgt nøye gjennom mange år, og han gleder seg nå til å ta fatt på sitt virke. Vi har forsøkt å få ham til å fortelle litt om sine planer, men han synes det er for tidlig å uttale seg nå før han har tiltrådt. Han har imidlertid et godt motto: «Alt i speiderrekvisita, og gode, riktige og rimelige sportsartikler for landets speidere.» Han håper også å få innrettet Speider-Sport A/L's lokaler, så alle som kommer på besøk, vil like seg. Han vil også gi så god veiledning som mulig, så at alle speidere med fordel kan kjøpe alt de trenger av speider- og Sportsutstyr i Speider-Sport A/L. Vi ønsker ham hjertelig til lykke med stillingen og den store oppgaven han har. [11]
 • Fra Speideren nr. 3 1945: Speider-Sport A/L åpner. Speider-Sport åpner før jul, er den gledelige beskjeden disponent Storsveen gir oss. Går det etter planen, skal vi fra 10. desember kunne gå og kjøpe julepresanger der. Selv om det ikke nettopp er noen overflod der for øyeblikket, har de da litt å by på, og over nyttår venter de å få forholdsvis mye varer. Det de foreløpig kan skaffe litt av er: Ski og skiutstyr, en del trikotasje, vanlige speidertrykksaker, speidersangbøker og «sølvliljer til å ha på jakkeoppslaget. De siste er bare forsølvet, men hvis noen vil ha. ekte sølvliljer, kan de få bestilt det, hvis de samtidig leverer sølv. Muligens det kan bli noe mer også, men det får i tilfelle bli en behagelig overraskelse. [12]

1946:

 • Fra Speideren nr. 1 1946: Fra nå av handler vi i Speider-Sport A/L. Forretningen har åpnet i fikse, hyggelige lokaler, og har forbausende mye bra saker å by på. «Går det etter planen, skulle Speider-Sport kunne åpne 10. desember,» stod det i november-nummeret. Helt etter planen gikk det ikke, men forretningen kunne i hvert fall åpne før jul og de siste dagene var salget over all forventning. Speidere, speiderforeldre og andre strømmet til, disponent Storsveen og hans tre ekspeditører var i full sving - det hersket juletravelhet i speidernes forretning. De første dagene etter jul var trafikken naturlig nok stilnet litt, og vi benyttet da anledningen til å se oss om i de nye lokalene. Forretningen holder til i 2. etasje i Stortingsgata 12, samme sted som Speiderdepotet hadde sine lokaler. Men de ser helt annerledes ut nå enn tidligere. Helt nytt er utstillingsvinduet i 1. etasje, like ved inngangen. Det skal vise litt av alt det forretningen har å by på og lokke tilfeldige forbipasserende, som ikke har vært oppom før, til å stikke opp i 2. etasje og se på utvalget. De som har vært der tidligere, behøver en nok ikke lokke tilbake. De finner sikkert veien dit av seg selv. Selve butikken ligger ut mot Stortingsgata og har et vindu ut mot Tordenskjoldsgata. Istedenfor de vanlige lange diskene en ser overalt ellers, finner vi fikse smâdisker. Det blir ingen mur mellom ekspeditørene og varene på den ene siden og kundene på den annen. Ekspeditører og kunder går om hverandre, og kundene får se varene på. nært hold. Systemet virker svært tiltalende, og alle som kommer innom, later til å finne seg svært godt til rette. Ved alle vinduene er det morsomme småhyller, og langs mesteparten av innerveggen er det hyller og skuffer. Det morsomste av alt er imidlertid at hyllene og skuffene ikke er tomme. Og enda mer imponerende er det at det er svært lite av krisevarer å se. Hva er det så vi kan få kjøpt? Jo, ski i alle prislag og størrelser, det finnes neppe noen sportsforretning i byen som har mer å. by på. Videre er det staver, kjelker i forskjellige utgaver, skibindinger, tåjern, smøring og ellers det meste som hører med til skiutstyr. Videre kan vi få kjøpt kart - alle de kartene i som blir utgitt av Norges Geografiske Oppmåling. Speider-Sport er den eneste sportsforretning som selger kart. Solide kartmapper har de også et lite utvalg av. Av annet Sportsutstyr finner vi trekopper, smørøskjer, tollekniver, bæremeiser, filtplater til å legge under ryggsekkremmene osv. Tannbørster, tannpasta, babyskøyter, kompassholdere, kastespill, pil og bue og fotografialbum er ting vi noterer i fleng. Enn kompass da? spør vi disponent Storsveen, som blant meget annet også er ekspert i orientering. Det ligger ikke så verst an enda, opplyser han. Vi får noen få med det første, og snart skal de gå i gang med å produsere kompass her hjemme, så utover våren og sommeren venter vi en betraktelig bedring. Forhåpentligvis kan vi holde orienterings-konkurranser til høsten uten at mangelen på kompass skal stille seg hindrende i veien. Hvordan stiller det seg så med speiderartikler? spør vi. Det er vel det spørsmålet som interesserer mest. Det er vanskelig med skjorter. Vi arbeider for å få fatt i tøy, men foreløpig ser det ikke lyst ut. Vi går derfor inn for å prøve å skaffe skjerf og luer i første runde. Enn armliljer da? Vi har ikke slik filt i landet. Men «sølvliljer» kan vi skaffe. Belter er vi lovt om et par måneder, men det er kanskje fornuftigst å regne med litt forsinkelse. Det har så lett for å bli det nå for tiden. Snorer kan vi ikke si noe om når vi får. Flagg- og bannerlilje tror vi imidlertid vi kan skaffe med det første, og banner tror jeg også vi kan ta imot bestilling på. Grønne speiderslips har vi på lager. Dessuten har vi alt i speidertrykksaker. Speiderguttboka og sangboka må vi rasjonere foreløpig, men vi venter mer fra Kanada, og skal trykke nye opplag her hjemme så snart det lar seg gjøre. Ellers har vi godt utvalg i skibluser og tykke gensere. Det er selvfølgelig mot merker. De flotte soveposene der borte er mot anvisning, det er derfor vi kan stille dem ut. Kofferter har vi godt utvalg av. Om det ikke nettopp er skinnkofferter, er det de beste som kan skaffes for øyeblikket, og de er slett ikke dårlige. For øvrig er den alminnelige mening at vi kan vente mer varer nå på nyåret, og er det noe folk er i tvil om hvorvidt vi har, får De skrive eller ringe og spørre. Vi gjør alt vi kan for å stille våre kunder tilfreds, og er det noe som overhodet kan skaffes, kan de regne med å få det hos oss, slutter Storsveen. Dette høres jo ganske forlokkende, og enda mer fristende er det å handle i Speider-Sport når en hører at troppen direkte kan tjene på det. Speider-Sport er et andelslag, og hvis troppen kjøper en andel på kr. 100,-, får den hvert år bonus, dvs. en viss prosent i godtgjørelse for alt den har kjøpt. Hvis alle guttene kjøper ikke bare speidersaker, men også sportsutstyr, trikotasje og alt annet forretningen fører, og så leverer kvitteringene til troppsføreren som oppbevarer dem til årets slutt, og det da blir kunngjort at bonus for året f. eks. blir 5 prosent, får troppen 5 % av det samlede beløpet på alle kvitteringene sammenlagt. Passer dere da på å få kvitteringene av onkler, tanter og andre kjente som har vært og handlet, kan en tropp kanskje få kvitteringer for f. eks. 500 kr. i alt, og med en bonus på 5 % skulle det da bli 25 kr. i nettofortjeneste for troppen. Det er lettvint tjente penger, ikke sant? Samtidig støtter vi også Forbundet økonomisk. Vi slår altså tre fluer i ett smekk når vi handler i Speider-Sport: 1) Vi får gode varer. 2) Vi hjelper troppen økonomisk. 3) Vi støtter Forbundet. Altså forhører vi oss først hos Speider-Sport når det for fremtiden er noe vi trenger. Det vil alle parter være vel tjent med - ikke minst kjøperne. [13]
 • Fra Speideren nr. 3 1946: Innkallelse til generalforsamling. I henhold til vedtektenes pfg. 5, innkalles herved til ordinær generalforsamling på N.S.F.s kontor. Stortingsgt. 12. Torsdag, 25. april kl. 14,90. Til behandling foreligger: 1. Styrets årsberetning. 2. Revisors beretning. 3. Regnskap. 4. Utvidelse av andelskapitalen. Medlemmene har ifølge vedtektene en stemme for hver andel. Fraværende medlemmer kan stemme ved et møtende medlem som må ha skriftlig fullmakt. Speider-Sport A/L. Styret. [14]
 • Fra Speideren nr. 3 1946: Snart kommer speiderskjortene! Vi kan glede alle gamle og nye speidere med at nå blir det snart speiderskjorter å få. Speider-Sport venter tøy i september, og utover mot jul, kanskje allerede i oktober en gang kan en vente å få ferdige skjorter og luer. Skjerf og belter har alt lenge vært å få. Merker ventes fra England med det aller første, og armliljer er det også håp om å få innen altfor lenge. Dermed skulle altså den sorgen være slokt. For øvrig strømmer nye varer stadig inn, og det er neppe noen forretning i landet som har bedre utvalg. "Har De (du) prøvd i Speider-Sport?" spør folk i Stor-Oslo, når det er noe noen ikke får tak i, og av egen erfaring kan vi forsikre at de har forbausende mye der. Nå skal de utvide også, idet de får lokale i første etasje. Det blir da trapp mellom butikken i 1. og 2. etasje. [15]

1947:

 • Brev til troppene, mai 1947, Til troppene: Angående bestilling av speiderskjorter. Da tilgangen på speiderskjortestoff dessverre er meget begrenset, kan oppsyingen av skjorter ikke økes i forhold til de mengder av ordres som strømmer inn. Vi finner det derfor nødvendig å underrette troppene om at leveringstiden kan bli noe lane. Vi håper imidlertid å kunne levere alle skjorteordre som er innkommet før l. mai i juni måned. Ordrene blir notert i den rekkefølge de kommer inn. For at fordelingen skal bli mest mulig rettferdig, fordeler vi 8 - lO skjorter pr. tropp i første omgang. Resten av ordren blir blir stående inntil det hele er levert. Ulvungeskjorter. Skjorter til ulvunger kan vi for tiden levere omgående. Speider1uer. Speiderluer har vi ennå ikke begynt å levere, da vi mener det er viktigere â skaffe mest mulig skjorter, Luer og skjorter lages av samme stoff. Ulvungeluer. Dessverre kan vi foreløbig ikke levere ulvungeluer, Speiderstrømper. På grunn av mangel på garn, kan vi foreløbig kun skaffe strømper i ekstraordinære tilfelder som for eks. til utenlandsreiser. Telter, Vi har kjøpt opp et mindre parti amerikanske, 2 manns militærtelt av solid stoff, Størrelsen på teltene er: lengde fra spiss til spiss; 3 mtr, bredde 1.6 mtr, höyde 1.1 mtr. Pris kr. 70.00 Det er også sannsynlig at vi kan skaffe endel 4 manns pyramidetelt, med 4 m. höye sidevegger. Grunnflaten er 2.1 mtr. X 2.1 mtr., höyde 2.0 mtr. Teltene er laget av ekstra god duk, bedre enn hva der vanligvis ble brutt til telt før krigen. Prisen er ca. kr. 12.00 - kr.l37,-. Speider-Sport A/L. [16]

1948:

1949:

 • Omtale av Speider-Sport A/L i Lederen. Med det samme vi er i Stortingsgt. 12, oppsøker vi disponent Storsveen for Speider-Sport A/L. Hvordan er De fornøyd med utviklingen i firmaet? Vi er meget gått fornøyd med den utvikling firma har hatt. Derimot er vi ikke fornøyd med den tilslutning som underavdelingene har vist ved tegning av andeler i selskapet. Når firmaet i sin tid ble stiftet som et andelslag, var hensikten nettopp at underavdelingene skulle være økonomisk interesserte i firmaet og derved ha muligheter til å få utbytte og bonus. Vi håper imidlertid at underavdelingene etter hvert vil forstå at det vil lønne seg å være andelseier i firmaet. Hvilke artikler fører dere utenom speidereffektene? Foruten speiderartikler fører vi sportskonfeksjon, skotøy, camping- og reiseutstyr m. m. Hvordan ligger forholdene an i dag med hensyn til speiderdrakten? Av speiderartikler kan vi i dag skaffe alt unntatt korte bukser. Stoffmangelen er dessverre fremdeles stor, så for tiden kan vi ikke skaffe lederdressen og gråbukser. Vi håper på. en bedring i 1949. Utenlandsk speiderlitteratur? Vi forsøker å skaffe alt i utenlandsk litteratur som bestilles, men valutaforholdene i dag gjør dette vanskelig. Er speidertroppene greie kunder? Speidertroppene er som regel greie kunder, selv om det jo finnes enkelte ledere som ikke forstår de vanskeligheter vi har å kjempe med som følge av vareknappheten i dag. Å være andelseier og kunde i Speider-Sport A/L er i ordets beste mening «Hjelp til selvhjelp». Vi vil derfor be alle underavdelinger å legge seg dette på minne. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at dette ikke er betalt annonse fra Speider-Sport A/L. [18]

1950/1951:

 • Norsk speiderguttforbunds bestemmelser omkring Speider-Sport A/L i Organisasjonshåndboken 1950:

Speider-Sport A/L.

34. Skjema, håndboker og andre trykksaker som skal gis ut av Forbundet eller Speider-Sport A/L til bruk i Forbundets eller dets underavdelingers arbeid, må godkjennes av Forbundsstyret. Bare hvis slike godkjenning foreligger, kan de forsynes med N. S. F.'s navn eller merke.

74. Speider-Sport A/L er Forbundets autoriserte forhandler av speiderutstyr.

75. Forbundsrådet velger 3 styremedlemmer i selskapet. Valget skjer for 3 år om gangen, slik at det hvert år trer ut ett medlem.

De valte styremedlemmer representerer Forbundets andeler i selskapet i dettes generalforsamling.

76. Vedtektene for Speider-Sport A/L og eventuelle endringer i dem skal godkjennes av Forbundsrådet.

77. Speider-Sport A/L er underlagt Forbundets alminnelige revisjon.

Selskapets årsregnskap og årsmelding fra styret skal legges fram for Forbundsrådet før selskapet holder sin generalforsamling.

 • Vedtekter for Speider-Sport 1951

"Vedtektene for Speider-Sport A/L er slike:

§ 1. Speider-Sport A/L er et uansvarlig selskap med formål å drive handel med speiderutstyr, sportsartikler, manufakturvarer og guttekonfeksjon og hva dermed står i forbindelse.

§ 2. Selskapet er et andelslag med vekslende kapital og medlemstall. Kapitalen ved selskapets start er kr. 70 000 fordelt på andeler å kr. 100,—. Hvert medlem kan inneha en eller flere andeler. Nye medlemmer kan opptas mot tegning av minst en andel på kr. 100,—. Hvis selskapets styre finner å kunne godkjenne opptagelsen.

§ 3. Selskapets forretningskontor er i Oslo.

§ 4. Selskapets styre består av 4 medlemmer. .3 av disse velges av N. S. F. for 3 år ad gangen, slik at det bvert år trer ut ett medlem. Likeledes velger N. S. F. en varaman for et år av gangen. Det 4. medlem er selskapets disponent, som ansettes av generalforsamlingen med samme begrensning som aksjeloven har fastsatt for aksjeselskaper. Styret velger selv sin formann. Selskapet forpliktes av 2 styremedlemmer i forening. Styret kan meddele prokura. Styret har møte så ofte det er nodvendig. Hvert styremedlem kan forlange møte holdt.

§ 5. Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av april. Her behandles årsberetning og regnskap sarnt saker som for øvrig måtte foreligge. Innkallelse skjer ved varsel i ^Speideren" og „Lederen" minst 3 uker i forveien. I generalforsamlingen har medlemmene en stemme for hver andel. Fraværende medlemmer kan stemme ved et møtende medlem, som må ha skriftlig fullmakt. I general- forsamlingen kan kun avgjøres saker som er nevnt i innkallelsen. Alle avgjørelser tas med alminnelig stemmeflertall, se dog § 9. Ved stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget. Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles med 8 dagers varsel på samme måte som nevnt ovenfor eller ved rekommandert brev til samtlige medlemmer. For øvrig gjelder samme regler for ekstraordinære generalforsamlinger som for ordinære.

§ 6. For andelene utstedes andelsbrev lydende på navn. Bortsett fra selskapets stiftere, kan andeler kun innebas av N. S. F., dettes godkjente underavdelinger og ledere samt personer som på en eller annen måte er knyttet til speiderbevegelsen. Ved salg av andeler eller eierskifte på hvilken som helst annen måte, har N. S. F. forkjøpsrett etter pari kurs. Denne rett må gjøres gjeldende innen 14 dager etter at skriftlig melding om eierskifte er kommet inn iil N. S. F. Ved ethvert eierskifte må den nye eier godkjennes av selskapets styre. N. S. F. har innløsningsrett til andeler som eiss av andre enn dets godkjente underavdelinger, etter pari kurs og etter loddtrekning. Innløsningsretten kan gjøres gjeldende når som helst.

§ 7. N. S. F. og godkjente underavdelinger i dette, som er medlemmer av selskapet, skal være berettiget til bonus i forhold til sine innkjøp på inntil 5 % for det kan utdeles utbytte av andelskapitalen. Bonusens størrelse bestemmes av generalforsamlingen, etterat nødvendige avskrivninger og avsetninger er foretatt. Generalforsamlingen bestemmer også hva som skal deles ut i utbytte av andelskapitalen. Utbyttet er dog begrenset til 5 %. Den del av selskapets overskudd som ikke disponeres på denne måten, skal tilfalle N. S. F. som gave.

§ 8. Hvis selskapet blir opplest, skal det som blir til overs etter at andelshaverne er utløst til pari kurs, tilfalle N. S.F. som gave.

§ 9. Forandringer i disse vedtekter og oppløsning av selskapet kan bare besluttes når vedtak treffes i generalforsamlingen og minst halvdelen av samtlige stemmer (både møtende og fraværende) avgis for forslaget. Vedtaket må godkjennes av N. 8. F."

 • Styret
 • Kristen Gossner, f 1902, var styreformann i Speider-Sport A/L i 1950 [20]
 • 1951: Speider-Sports plass i Norsk speiderguttforbund

"Speider-Sport A/L er Forbundets egen forretning, for så vidt som Forbundet har den avgjørende innflytelse i selskapets ledelse, og for så vidt som den del av selskapets overskudd som ikke blir disponert på annen måte overensstemmende med vedtektene, i sin helhet tilfaller Forbundet. Samtidig er det ved den formen selskapet har fått, lagt særlig vekt på å gjøre Forbundets underavdelinger direkte økonomisk interessert som andelshavere med rett til kjøpeutbytte. Enhver underavdeling (og i særdeleshet enhver gruppe) bør i egen og i Forbundets interesse være andelshaver, og vil kunne bli det ved å henvende seg til selskapets styre.

For Forbundets økonomi er det av avgjørende betydning at alle speidere og ledere støtter Speider-Sport AL. Den reglementerte speiderdrakt med tilbehør kan de bare få kjøpt i Speider-Sport A/L, men det bør bli regelen at turutstyr ellers og de andre varene som selskapet fører, blir kjøpt der — i speidernes egen forretning.

Det er også viktig at speidere og ledere holder styret i Speider-Sport A/L underrettet om sine ønsker, erfaringer og forslag m. h. t. selskapets varer og drift. Så langt råd er, vil det bli tatt hensyn til disse. — Selskapets forretningssted og adresse er Stortingsgata 12, Oslo."

Håndbøker 34. Fra Speider-Sport Al, kan en få kjøpt følgende norske bøker og hefter, som på forskjellig vis kan være til hjelp i arbeidet for ledere og speidere:

 • Hva er speidersaken'?
 • Organisasjon, regler og bestemmelser (Organisasjonshåndbok, Første del).
 • Oppslagsbok for ledere (Organisasjonshåndbok, Annen del).
 • Baden-Powell (Land og Kirkes forlag).
 • Lekboka.
 • Speiderguttboka.
 • Sangbok for N.S.F.
 • Vi går inn for troppsleiren.
 • Troppsmøter.
 • Instruksjonshefte for dyrebeskyttelsesmerket.
 • Gutter og misjon.
 • Jungelboka. (Gyldendals forlag.)
 • Wolf Cuba' Handbook (Norsk overs.).
 • Syng ulvunger.
 • Veien fram (Roverboka).
 • Håndbok for roverspeidere.

Flere andre bøker og hefter er planlagt og vil komme etter hvert. Utenlandsk speiderlitteratur kan en regne med at Speider-Sport A/L kan skaffe.

 • 1951: Skjemaer til salgs

"Rulleblader, innmeldingsskjema for speidere, gradskort, medlemskort, patruljebok, blankett for dyktighetsmerker, „Mitt speiderliv,,, innmeldingsskjema for ulvunger, Prøvebok for ulvunger."

1951: Forholdet til Triangelsport og Norges KFUM-speidere

I Organisasjonshåndboken (NSF 1951) finner vi:

N.K.U.F.s forretning Triangelsport har rett til salget av effekter til korpsets speidere. M.h.t. salget av reglementerte uniformseffekter forutsettes nærmere overenskomst inngått mellom Triangelsport og Speider-Sport A/L. Inntil korpsets og Triangelsports beholdning av K.F.U.M.-speidernes grønne skjortestoff er brukt opp, bærer korpsets speidere den samme skjorte som hittil.

1954:

1956:

 • I 1956 forteller Aftenpostens turist og reisehåndbok - "Norge rundt" - at de som ville bestille plass på Lilloseter turisthytte i Lillomarka, kunne gjøre det ved henvendelse til Speider-Sport. Det samme gjelder Øvre Lamerud i Nordmarka og Bjørgeseter i Romeriksåsen.
 • Om speiderutstyr og Speider-Sport A/L i Vi starter en speidertropp: Speiderutstyret. Speider-Sport A/[L er speidernes egen forretning hvor du med fordel kjøper alt ditt utstyr. Troppen tjener også på at medlemmene kjøper hos oss, ikke bare speiderutstyr, men også sportsutstyr, sportsklær, skotøy, regntøy og manufakturvarer. Den reglementerte speiderdrakt selges bare til innmeldte gutter i Norsk Speidergutt-Forbund. Drakten bæres først etter opptakelsen. Merker og distinksjoner kjøpes bare av troppsledere eller med fullmakt fra hann.

Medlemskort eller rekvisisjoner må. også *vises fram ved kjøp av speiderdrakten.

1961:

 • Fra Lederen nr. 2 1961: Skovsgården. Skovsgården har en nær forbindelse med norsk speiding. Navnet vil være ukjent for mange, men stedet er kjent. Den ligger midt i Oslo, men midt i Oslo kan være så mangt. Det kan være i byens geografiske sentrum langt inne i Nordmarkas skoger, og det kan være i bykjernens og forretningslivets sentrum. Høye gamle trær står utenfor Skovsgårdens vegger. På sommertid speiler trærne seg i en blank vannflate. På en liten øy har en dådyrgruppe fast tilholdssted. Få steder i byen kan du finne større fugleflokker samlet. Men det er intet øde sted. Tusener av føtter passerer daglig. Biler glir forbi i et nær endeløst bånd. Det er sjelden mennesketomt og rolig rundt Skovsgården. Stortingsgaten I2 er adressen til Skovsgården som rommer norsk speidings hovedkvarter. Mer sentralt kan den neppe finne sitt tilholdssted. Innerst i gangen i 3. etasje finner vi døren med Norsk Speidergutt-Forbund på metallskiltet. I første etasje døren til Speider-Sport mellom to store innbydende utstillingsvinduer, og rett innenfor døren trappen opp til 2. etasjen hvor forretningen har sine største lokaler. Tilfeldighetene ville at det første syn som møtte oss en dag vi kom inn i forretningen var en av funksjonærene som stod med sin brodersaks og klippet filt-kullmerker og tankene glir naturlig tilbake til det første Speiderdepotet. [24]
 • Fra Lederen nr. 2 1961: Speiderdepotet A/S. Beretningen om Gasmann som selv klippet til hver eneste speiderlilje som ble brukt i landet i den første tid gir en egen fornemmelse av den pionerånd og selvhjulpenhet som hersket. Liljene og Speiderguttboka som første gang ble trykket i et opplag på 3000 stk. og kostet kr. 1,00 + 10 øre i porto for forsendelsen, var blant de første ting som kom med i «depotets» vareutvalg. Speiderdrakter og leirutstyr ble solgt av Samson & Co, som var spesialleverandør til speiderne, men også andre forretninger solgte speiderartikler. Handelen vokste etter hvert og Forbundets sekretær Edvard Eckhoff fikk etablert et slags depot i Pipervikskirken. Det ble avertert i Speideren at depotet var åpent hver onsdag fra 6-8 og at det kun var salg til medlemmer av Norsk Speidergutt-Forbund. På generalforsamlingen i Bergen i 1919 var Forbundets økonomi et av de to store hovedspørsmål. Man hadde lenge drøftet mulighetene for å opprette et Forbundsdepot som skulle være speidernes egen forretning og skaffe dem alle deres effekter, men samtidig skulle det drives som en sportsforretning, med salg til alle. På denne måte skulle depotet kunne bli en. melkeku som kunne skaffe en jevn sikker inntekt i likhet med det depot Bergen Krets allerede hadde. Det ble vedtatt at depotet skulle opprettes som et aksjeselskap og at aksjene burde tegnes av Forbundet og dets ledere. I 1921 kom så forretningen i gang, A/S Speiderdepotet, som ble stiftet med en aksjekapital på kr. 10.000,00. Allerede før forretningen ble åpnet ble kapitalen utvidet til kr., 19 300,00. Senere ble den forhøyet i 1925 til kr. 45.500,00 og i 1934 til kr. 65.000,00. Knut Løvstad var forretningens disponent helt fra starten i 1921 til beslagleggelsen i 1941. Til å begynne med var han alene om alt arbeide på Depotet. Han var disponent, ekspeditør og visergutt. Når han var ute med pakker som skulle sendes måtte forretningen lukkes. Forretningens åpningstid var fra kl. 9 til kl. 19. I begynnelsen av 1923 skriver Speideren: "Når man minner om den beskjedne tilværelse som denne institusjon førte helt til november 1921 da den ble omdannet til aksjeselskap med en lønnet mann i spissen må man sandelig imponeres over de dimensjoner forretningen har antatt. Foruten sjefen Løvstad, er det nå to mann beskjeftiget i Depotet." Depotets historieskriver sier videre: En stor varebeholdning ligger rede, det det var 1000 skjorter, 1000 luer, 1000 speiderhatter og også alle andre varer. Forøvrig kan det gjennom Speiderdepotet bestilles alt mulig og det som ikke er på lager vil hurtigst bli skaffet. Forretningen gikk fremover. Melkekua trengte større "bås", og i mai 1923 flyttet Depotet til Rosenkrantz gt. 12, hvor forretningen fikk 4-5 ganger så stor plass, hvor disponenten fikk sitt eget kontor og hvor innredning og utstyr ble mer forretningsmessig. Varemengden ble større og utvalget av varer rikere. Flere og flere varesorter kom med, slik som denne annonsen i Speideren viser: "CHOCOLADEI. Da det har vært et alminnelig ønske at det skulle være anledning til å få kjøpt chocolade på Depotet har vi nu opptatt forhandling av saavel spise- som kokechocolade samt kakao. Kun de mest nærende og delikate merker føres." Det ble også opprettet et forlag som foruten Speiderguttboka, sangboka og andaktsboka også utga noen guttebøker. I 1924 hadde Depotet for første gang utsalg i landsleiren, og i 1925 kan vi i Forbundets årsoversikt lese den interessante meddelelse at Forbundets økonomi nå i det vesentlige bestrides av Speiderdepotet. Virksomheten øket stadig, og i 1935 ble forretningen flyttet til Stortingsgt. 12. Et inntrykk av det assorterte vareutvalget gir denne annonsen fra Lederen i 1935: "Vi er autoriserte radioforhandlere og har pålitelig og fagmessig betjening. Mange typer føres på lager, og vi skaffer Dem forøvrig hvilket apparat De måtte ønske." Og så tar vi spranget tilbake dit vi begynte, innenfor døren til Speider-Sport A/L. Situasjonen i 1945 da vi fikk lokalene tilbake var noe lik det den var da Forbundet første gang etablerte sin forretning i 1921. Personalet bestod riktignok både av en disponent og en visergutt, men lokalet var et trist skue. Det hadde vært brukt kontorer og de oppsatte skillevegger var revet og lå utover. Fra toppen av en kasse som fungerte som kombinert stol og skrivebord tok den nyansatte disponent et første oversyn. Ut av kaoset vokste det en moderne forretning. Sekker med gamle speiderskjorter som var blitt levert inn i 1941, og som var blir gjemt unna av fabrikken som hadde fått dem overlevert til oppriving, var de første "varene" som kom inn. Samtidig kom det kasser med Speiderguttbøker som var blitt trykket ute, og ikke á forglemme sangbøker. Slik kan en gammel myte om at speiderne er et syngende folkeferd henge i. Guttene var de første kunder. Sammen med guttene kom ofte deres mødre. Mødrer interessert i klær. Slik falt det naturlig å spesialisere seg i denne sektor. Byens struktur forandres og folks kjøpevaner endres. De sentrale byområder avfolkes som boligstrøk, og den tidligere daglige småhandel faller i en viss utstrekning bort. I dag må man innstille seg på å tilfredsstille behovet for de tusener av funksjonærer som har sitt daglige arbeid i alle de stort forretningsbygg som omgir forretningen. og som ønsker en moderne, velutstyrt ny velassortert sport- og utstyrsforretning. Slik ser han det han som har det daglige ansvar for at forretningen trives og blomstrer og fortsetter â være den melkeku som generalforsamlingen i Bergen i 1919 uttrykte håp om, Speider-Sporfs disponent Ivar Storsveen. Innenfor butikklokalet i annen etasje har han et lite kontor med plass for et skrivebord, en stol til seg selv og en stol til tilfeldig besøkende - og ikke stort mer. På veggen bak ham henger Revolds store fargelitografi av Nansen og et av Storsveens første minner fra en lang forretningserfaring er da han som 15-årig betjent ekspederte Nansen på handelsboden hjemme i Trysil. Under et flerårig Amerikaopphold hadde han titel av noe så imponerende lydende som sketch-artist i verdens største skiltfabrikk, og før han kom til Speider-Sport arbeidet han som dekoratør og ekspeditør hos Gresvig. Sin første kontakt med speidersak har Storsveen også fra Trysil. Han skrev til Forbundet fordi han gjerne ville bli speider, - noen tropp var det ikke der da, - og han fikk tilsendt Speiderguttboka fra Gasmann. Enda, sier Storsveen, - har jeg en liten notisbok hvor jeg skrev ned setninger som da gjorde dypt inntrykk på i meg. Speider ble han ikke den gang, men nå er han medlem av 6. Oslo St. Georgsgilde. Idretten har alltid stått hans hjerte nær. Hjemme på låven satte han opp en tverrstang og begynte å trene, og fremdeles begynner han dagen med morgengymnastikk og øvelser med sandsekker og manualer, og om søndagene finner du ham langt inne på skauen sammen med hele familien. Dette med sandsekker og manualer være nevnt til advarsel for de som måtte omgås med tanker om å bruke slående argumenter i meningsveksel med Storsveen . «En 37. premie i Holmenkollens 50 km er en av de premier han har vunnet som han setter mest pris på. «Det året hadde jeg ikke hatt ski på bena før 15. januar og jeg ante ikke at jeg var skiløper, men bakgrunnen var et sunt levesett, den gang nesten rent vegetariansk. Jeg hadde trenet kroppen med turn, boksing og manualer og var fysisk kjempesterk og sund. A ta vare på helsa må være noe av det viktigste for oss alle, både speidere og andre.» Som orienteringsløper har han deltatt i landskamper og bykamper og på kontoret har han hengende diplomet for 1. premien i «det første skikkelige orienteringsløpet jeg vant». Han har premier i nasjonale stevner i stup og har i en viss utstrekning dyrket bueskyttersporten. Han har vært formann i Oslo Turnforening, er autorisert løypelegger, sitter i Orienteringsforbundets autorisasjonskomité, er medlem av Sportshandlernes forbundsstyre, har vært formann i Oslo Dekoratørforening, og medlem av styret i Oslo Salg og Reklameforening. [25]

1962:

1965:

 • I 1965 var Asker og Bærum krets' avkastning på andelen i Speider-Sport på hele 9.000.- kroner, i følge beretning 1929-1978.

1967:

1968:

 • I følge utstyrslisten som ble utgitt i 1968 selges speiderutstyret også på følgende godkjente utsalg: Triangelsport, Frelsesarmeens handelsavdeling i Oslo, Fritid-Sport a/s i Bergen, Harald Haltvik i Trondheim, Wesnes Våpen og Sport a/s i Stavanger, Verktøi og Sport i Kristiansand, Salten krets i Bodø, Bjørn Jensen a/a i Porsgrunn, Sporten a/s i Fredrikstad, Ingv. O. Lønne i Sandefjord, Paulus Møller i Arendal, Jenny Hatlehol i Ålesund og Otto Johannessen i Haugesund.

1969:

1970:

1971:

1972:

 • Fra leiravisen Blåsebelgen under landsleiren på Røros i 1972: Hos Speider-Sport i idrettsbygget treffer vi disponent Ivar Storsveen som forteller at det det går mest av er det vanlige, sånt som merker, kort, men også tannbørster, film og strømper. Hvor stor omsetning pleier dere å ha på en slik leir? Ja, det skulle vel dreie seg om 100 000 kanskje noe under, noe over. Videre får vi vite at forretningen har 9 ansatte her som alle er speidere, og at den holder åpent 1030 - 1300 og 1500- 1800. På tidligere speiderleire har dere pleid å mangle både røkvendere, blått vakuum og grønn overledning; er det noen sjanse til å få rettet på det? Vi har nok hatt noen som har vært her og spurt, men. Annet utstyr dere mangler? Joda. det er ofte det, men vi ringer ned til butikken og får sendt det opp dagen etter. Dessuten skulle vi ha fått noen fine vimpler fra England, men på grunn av streik der borte, har de ikke kommet frem i tide. I år har vi vært spesielt heldige med at vi har butikken innendørs, slik at man slipper å stå ute i regnet. Dessuten har vi en liten utstilling utenfor her av småtelt, som ser ut til å interessere flere. Videre forteller Storsveen at han trodde at propan skulle ha vært mer i populært enn det er, men som han sier, man kan jo ikke akkurat se noe negativt i det at guttene liker å tenne opp bål. Et problem til som har oppstått i år, er leirkortene. Alle fabrikkene som lager slike kort, har ferie akkurat på denne tiden. Vi fikk bildet hit kl. 1145 på fredag, og klokken 1200 gikk flyet med bildet, - så hvis alt skulle gå etter planen, vil kortene være her oppe på søndag ettermiddag. [34]

1976:

 • Fra Leiravisen Trollstigen under landsleiren i Åndalsnes i 1976: Kø i Speider-Sport. I går formiddag, presis klokken l000, åpnet Speider-sport sine utsalgslokaler i nordenden av underleir 4-Høgnøsa. Det var ikke den enorme pågangen som ventet i begynnelsen, men utover formiddagen strømmet det en mengde speidere til. Ved 12 tiden var lokalene så godt som fulle. Den eneste ulempen var at det kun ble ekspedert fra en disk, men det vil rette seg i dag da det vil komme 15 stk. ekstrahjelpere. Speider-sport har i år en mengde forskjellig speiderrekvisita og utstyr å tilby. Blant annet kan nevnes en fin T-skjorte med leirmerket påtrykt, et rimelig krus med leirmerket på to sider og en farvesprakende vimpel. Det er også blitt laget en spesiell plankett i teak med leirmerket i aluminium på. Den skulle egne seg fint som et minne i troppslokalet. Speider-sport selger også mye personlig smårekvisita. Man kan også få ordnet med fylling av propan-beholdere her. De må da leveres inn til Speider-sport før klokken l7.00, og hentes igjen etter klokken l0.00. [35]

1977:

 • Lederen nr. 3 1977 har en reportasje om Speider-Sport A/L: [38] Fra sportsforretning til sportsmagasin - Speider-Sport utvider Speider-Sport har begynt å breie seg i en av Oslos beste salgsstrøk. I høst overtok forretningen vår lokalene til nabo-forretningen og plutselig hadde man 7 i stedet for 2 salgsvinduer. Speider-Sport øket gulvarealet med 40 % og disponerer nå 600 m2 fordelt på tre etasjer. - Hva skjer nå, disponent Per Ottesen? - Vi har endelig fått en skikkelig fasadeflate i bybildet. Nå skal Vi bruke de nye kvadratmetrene til å lage et bedre salgsmiljø, ommøblere litt og gi bedre plass til våre eksisterende produktgrupper. Videre skal vi lage et nytt og mer hensiktsmessig inngangsparti. Vi stenger vår gamle inngangsdør og lager en ny inngang mellom den gamle og «nye» butikken. - Og Speider-Sport er i ferd med å plassere seg blant Oslos største sportsmagasiner? - Ja, øket salg forventes. Våre fremtidsvyer er et sportsmagasin med kvalitetsvarer til riktig pris solgt av fagfolk i en forretning med en av Norges beste beliggenheter. - Hvilken glede har speidingen av det? - Øket avkastning gir mer penger til Forbundet. Det er speiderne som eier forretningen. Så langt det er bedriftsøkonomisk forsvarlig overfører vi mest mulig midler til NSF. - Hvordan går salget av speidereffekter og litteratur? - Gledelig nok er det de varegrupper som har vist den største økning siste år - en betydelig økning til og med, sier den aktive og initiativrike disponenten i Speider-Sport.
25 ansatte
10,1 millioner kroner (netto) omsetning.
4 kretsdepoteter: Sør-Trøndelag, Drammen, Varna og Salten.
9 forhandlere: Fredrikstad, Sandefjord, Porsgrunn, Arendal, Kristiansand, Stavanger, Haugesund, Bergen og Ålesund.

Glimt fra driften 1978-2012

1992

 • Fra annonse i Speiderens julenummer 1992: Speider-Sport A/L fornyer seg! Vi har fått sportsbransjens mest moderne turavdeling - med en miljøvennlig innredning. Avdelingen har vært en suksess fra første dag! Turavdelingen. Alt aktuelt turutstyr med hovedvekt på varer fra våre fire hovedleverandører Ajungilak, Helsport, Lill-Sport og Norrøna. Solide norske fabrikanter! Våre turutstyrsspesialister er Carl Jansen og Øivind Nordengen. Har du noe på hjertet, ta kontakt med en av dem! Skoavdelingen. Kjempeutvalg i joggesko, fotballsko, tennissko, hallsko, fritidssko og fjellstøvler. Vi fører kun kjente kvalitetsmerker. Vår skoekspert heter Tormod Karterud. Avdeling for hest og hund. Vi har spesialavdeling med rideutstyr og hundeutstyr. Vår spesialist på dette er Heidi Pettersen, selv aktiv rytter og hesteeier. Speideravdelingen. Her selger vi selvsagt alt aktuelt speiderutstyr. Her vil du Carl eller Øivind (aktive speidere), eller Heidi som er blitt rene spesialisten på speiderutstyr. Tekstilavdelingen. Vi satser "grønn linje" på bekledningssiden og har et av landets beste utvalg innenfor turbekledning. Vi regnes for år være bransjens Gore-Tex og nikkersspesialist. Else Tefre, mangeganger norgesmester i utfor og med blant annet fjellklatring som hobby, tar seg av denne varegruppen. Vi har også gymtøy, badetøy, aerobicssko, treningsdrakter, shorts og T-shirts m.m. Denne omfattende varegruppen er det Hege Enger som holder styr på. Mere gatepreget tøy som vinterjakker, sommerjakker, regntøy etc. er det Morten Eriksen som følger opp. Innkjøpsansvarlig for alt sammen er butikksjef Henry Solhaug som også skal kunne noe om det meste - så ta kontakt med den du føler kan gi deg den opplysningen du er ute etter! Øvre Vollgate 9. Postordre, engros, og skoleavdeling. Herfra blir alle ordre sendt til hele Norge! Seksjonsleder Sverre Bringeland eller ordremottaker Brede Udahl tar gjerne imot dine ordre og gir opplysninger på tlf. 02 - 42 54 89. [40]

1999

Oslo Flaggfabrikk A/S overtok, på vegne av Speider-Sport A/L høsten 1999, all produksjon og salg av speiderartikler. Det var gode tilbakemeldinger på servicenivået. Speider-Sport A/L, som selskap, fortsetter og administrerer avtalen med NSF om salg av speiderartikler. [41]

2002:

7.1 Speider-Sport A/L
Speider-Sport A/L er forbundets autoriserte forhandler av speiderutstyr. Driften av butikk og postordresalg har fra 01.10. 1999 blitt ivaretatt av Oslo Flaggfabrikk. Speider-Sport A/L fortsetter som eget selskap og ivaretar forholdet til andelseierne, Norges speiderforbund og Oslo Flaggfabrikk A/S. Forbundet har ca 72 % av andelene i Speider-Sport A/L. Regnskapet viser et overskudd på kr. 107.834,-

2003:

5.1 Speider-Sport A/L
Speider-Sport A/L er forbundets autoriserte forhandler av speiderutstyr. Driften av butikk og postordresalg har fra 01.10. 1999 blitt ivaretatt av Oslo Flaggfabrikk. Speider-Sport A/L fortsetter som eget selskap og ivaretar forholdet til andelseierne, Norges speiderforbund og Oslo Flaggfabrikk A/S. Forbundet har ca 72 % av andelene i Speider-Sport A/L. Selskapet har hatt ansvaret for utarbeidelse og produksjon av loggbøkene til treningsprogrammet. Regnskap 2003 viser et underskudd på kr. 250.079,33. Selskapet har god likviditet.

2004:

6.1 Speider-Sport A/L
Speider-Sport A/L er forbundets autoriserte forhandler av speiderartikler og litteratur. Driften av butikk og postordresalg har fra 01.10. 1999 blitt ivaretatt av Oslo Flaggfabrikk. Speider-Sport A/L fortsetter som eget selskap og ivaretar forholdet til andelseierne, Norges speiderforbund og Oslo Flaggfabrikk A/S. Forbundet har ca 72 % av andelene i Speider-Sport A/L. Selskapet har trykt opp nytt opplag av heftene om ”Sikkerhet på tur”. Det ble inngått avtale med Norges speiderforbund om utforming og salg av trykt materiell i forbindelse med nytt treningsprogram. Trykking av første opplag av loggbøker skjedde vinteren 2004. Speider-Sport A/L fortsatte prøvedriften med leirskole på Ingelsrud speidersenter, og høsten 2004 ble den første ordinære leirskoleuken gjennomført. Regnskapet 2004 viser et underskudd på kr. 34.457,- før skatt. Selskapets likvide situasjon er pr. 31.12.04 god.

2005:

6.1 Speider-Sport A/L
Speider-Sport A/L er forbundets autoriserte forhandler av speiderartikler og litteratur. Styreleder har vært Jan Bjørnsrud. Driften av butikk og postordresalg har fra 01.10.99 blitt ivaretatt av Oslo Flaggfabrikk. De har imidlertid nå sagt opp avtalen med Speider-Sport A/L, og det vil i løpet av 2006 bli inngått avtale med ny forhandler. Speider-Sport A/L fortsetter som eget selskap og ivaretar forholdet til andelseierne, Norges speiderforbund og Oslo Flaggfabrikk A/S. Forbundet har ca 72 % av andelene i Speider-Sport A/L. Selskapet har trykt opp nytt opplag av heftene om ”Sikkerhet på tur”. Det er ikke foretatt opptrykk av annet programmateriell i 2005. Selskapet hadde et samarbeid med NSF om salg av speiderartikler og profilartikler på landsleiren fri:05. Speider-Sport A/L fortsatte prøvedriften med leirskole på Ingelsrud speidersenter, og i 2005 deltok 80 elever på leirskole. Regnskapet 2005 viser et overskudd på kr. 10.307,- før skatt. Selskapets likvide situasjon er pr. 31.12.05 god.

2006:

6.1 Speider-Sport A/L
Speider-Sport A/L er forbundets autoriserte forhandler av speiderartikler og speiderlitteratur. Styreleder har vært Jan Bjørnsrud. Driften av butikk og postordresalg har fra 01.10.99 og til 31.12.06 blitt ivaretatt av Oslo Flaggfabrikk AS. Oslo Flaggfabrikk har sagt opp avtalen med Speider-Sport A/L. Via Scandinavia AS overtar som forhandler fra og med 2.1.07. Speider-Sport A/L fortsetter som eget selskap og ivaretar forholdet til andelseierne og Norges speiderforbund. Forbundet har ca. 72 % av andelene i Speider-Sport A/L. Speider-Sport A/L fortsatte prøvedriften med leirskole på Ingelsrud speidersenter, og i 2006 deltok 60 elever på leirskole. Regnskapet for 2006 viser et negativt resultat før skatt på minus kr 399 965. Hovedårsaken til det svake resultatet er en betydelig nedskriving av varebeholdningen på grunn av ukurans. Selskapets likvide situasjon er per 31.12.06 god.

2007:

6.1 Speider-Sport A/L
Speider-Sport A/L er forbundets autoriserte forhandler av speiderartikler og litteratur. Styreleder har vært Jan Bjørnsrud. 1.12.2006 ble det skrevet avtale med Via Scandinavia AS om salg av speiderartikler, litteratur og profilartikler m.m fra og med 2.1.2007. Avtalen med Oslo Flaggfabrikk A/S opphørte 31.12.2006. Avtalen med Via Scandinavia AS omfatter oppretting av nettbutikk og salg fra denne. Nettbutikken har adresse www.alltidberedt.com. Nettbutikkens lager er lokalisert til Kristiansand. Speider-Sport A/L fortsetter som eget selskap og ivaretar forholdet til andelseierne og Norges speiderforbund. Forbundet har ca 72 % av andelene i Speider-Sport A/L. Utgitte publikasjoner 2007 (gjennom Speider-Sport A/L):
- Vandrerlogg
- Rekrutteringshåndboken
- Fordypningsmerker
Speider-Sport A/L har også i 2007 fortsatt driften ved Ingelsrud leirskole. I 2007 var det 82 elever fra tre skoler på besøk. I desember 2007 besluttet Speider-Sport A/Ls styre, etter avtale med Norges speiderforbund, å stille driften i bero inntil videre. Regnskapet for 2007 viser et overskudd på kr 34 744 før skatt. Selskapets likvide situasjon er per 31.12.07 god.

2008:

Speider-Sport A/L er Norges speiderforbunds autoriserte forhandler av speiderartikler, profilartikler og litteratur. Speider-Sports styre har i perioden vært ledet av Jan Bjørnsrud. Forbundskontoret håndterer administrasjonsoppgavene knyttet til selskapets drift. Salget foregår i hovedsak gjennom nettbutikken Alltid Beredt (www.alltidberedt.com). Speider-Sports samarbeidspartner Via Scandinavia AS tar hånd om salg og distribusjon. (...) Regnskapet for 2008 viser et underskudd på kr 271 415 før skatt. Selskapets likvide situasjon per 31.12.2008 er god.

2009:

Speider-Sport A/L er Norges speiderforbunds autoriserte forhandler av speiderartikler, profilartikler og litteratur. Speider-Sports styre har i perioden vært ledet av Jan Bjørnsrud. Forbundskontoret håndterer administrasjonsoppgavene knyttet til selskapets drift. Salget foregår i hovedsak gjennom nettbutikken Alltid Beredt (www.alltidberedt.com). Speider-Sports samarbeidspartner Via Scandinavia AS tar hånd om salg og distribusjon. Under landsleiren Utopia i 2009 driftet Via Scandinavia Alltid Beredt-utsalget på leiren. I 2009 samarbeidet Speider-Sport med Tun forlag om utgivelsen av 4. utgave av Speiderboka på oppdrag fra Norges speiderforbund. (...) Regnskapet for 2009 viser et overskudd på kr 106 671 før skatt. Selskapets likvide situasjon per 31.12.2009 er god.

2010 / 2011:

Speider-Sport A/L 2010 - 2011
I perioden 2010 og 2011 har selskapets økonomiske aktivitet vært på et lavt nivå, og inntektene er i hovedsak knyttet til provisjonsinntekter. Selskapets kostnader er holdt på et så lavt nivå som mulig. I 2010 viste selskapets resultat et underskudd på kr 175 000, hovedsakelig som følge av utviklingskostnader for Speiderboka. I 2011 viser selskapets regnskap igjen et lite overskudd. Speider-Sport har i perioden vært gjennom en relativt omfattende strategiprosess for å se hvordan selskapet best mulig kan være til nytte for speiderarbeidet. I perioden har også styret blitt supplert med en representant fra Speiderstyret for å sikre tett dialog. Både vareutvalg, tilgjengelighet og driftsform har vært gjennomgått, og ved inngangen til 2012 ble en videre plan for selskapet lagt frem for Speiderstyret, og etter hvert for generalforsamlingen i juni 2012. Speider-Sport omgjøres til aksjeselskap med Norges speiderforbund som eier, forretningsdriften tas igjen inn i eget hus, og porteføljen skal være med på å øke synligheten av merkevaren speiding, være lettere tilgjengelig for speidere og ledere, og butikkdriften skal oppleves som lønnsom for hele organisasjonen.
Speider-Sports plass i synlighetsstrategien
Speider-Sport A/L har i mer enn 60 år samlet norsk speidings kommersielle virksomhet, og skal fortsette å distribuere speiderskjorter, -skjerf og -merker til NSFs medlemmer. Men Speider-Sport skal i større grad enn før fungere som verktøy for mer synlighet. Det er ingen grunn til å legge inn hvileskjær de neste par årene. Vi skal fortsette arbeidet med de ambisiøse målene vi har satt oss, og det er nok av utfordringer. Speiderstyret håper og tror at de satsingsområdene som prioriteres høyt framover, vil gi enda bedre speiding til enda flere. Norges speiderforbund vil sette spor - vi vil være med på å forme framtiden for mange barn og unge. Det vi gjør, er av stor betydning for organisasjonen, og vil også berøre den enkelte speider og leder, og samfunnet rundt oss.

2012:

 • Bakgrunnen var overgang fra et andelslag til et aksjeselskap. På hjemmesiden speiding.no sto denne nyheten 24. april 2012 [5]:
Torsdag 19. april ble det avholdt generalforsamling i Speider-Sport A/L. Norges speiderforbund signaliserer større satsing på virksomheten, og har utvidet styret, lagt til rette for ansettelse av daglig leder og forbereder omgjøring til aksjeselskap. Karen Johanne Strømstad blir styreleder i Speider-Sport AS, og etterfølger Jan Bjørnsrud som takket for seg etter 15 år i vervet. Øvrige styremedlemmer ble Ragnar Pettersen, Karl-Erik Onstad, Birgitte Heneide og Svein Otto Aure. Speiderstyret ønsker å knytte Speider-Sport AS enda tettere til Norges speiderforbund, og ønsker at butikken skal være et strategisk verktøy for forbundet. Speider-Sport AS skal i enda sterkere grad enn vi har gjort før, bidra til å oppfylle målene våre om vekst, lederkvalitet og samfunnsansvar. Butikkens produkter og service skal være lett tilgjengelig for lederne og speidergruppene våre, og produktene skal være viktige verktøy for synlighet for speiding, sier speidersjef Solveig Schytz. En vedtektsendring på siste generalforsamling innebærer at Norges speiderforbund automatisk vil overta alle ukjente andeler – hvis ikke eierne melder fra innen tre uker fra utlysning.

Speider-Sport A/L ble slettet i Foretaksregisteret 27. juni 2012, etter at Speider-Sport AS ble opprettet 11. juni 2012

Nettbutikken alltidberedt.com ble driftet av et eksternt selskap. [6]

De som var med i det siste styret for Speider-Sport A/L i 2012: [48]

Info.png

Følg sporene videre! Fra dette fortsetter utsalgets historie videre til speider-sport as.

Speiderskjortens pris

Økonomi

1945 - 1977 Omsetning i kroner Bidrag til NSF Referanser
1947 3000,00 [50]
1948 18280,00 [51]
1949 15735,00 [52]
1950 14870,00 [53]
1951 13500,00 [54]
1958 12555,00 [55]
1959 12560,00 [56]
1960 17845,00 [57]
1961 22865,00 [58]
1962 23005,00 [59]
1963 23915,00 [60]
1964 10429,50 [61]
1965 18692,75 [62]
1966 19825,00 [63]
1967 14691,50 [64]
1968 39274,50 [65]
1969 31426,85 [66]
1970 36233,65 [67]
1972 36315,00 [68]
1978 - 2012 Omsetning i kroner Bidrag til NSF Referanser

Bilder og artikler om Speider-Sport A/L

Om utsalg, drakt, leir- og turutstyr og særpreg


Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Mer om

NSF logo kløverlilje.PNG Norges speiderforbund Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund

Lenker

Se også artikkelsiden Speiderutstyr gjennom 100 år - under utarbeidelse.

 • Www.bokhylla.no har digitalisert Speider-Sports "Utstyrsliste 1957" her: [7]

Referanser

 1. Femti år for norske gutter s. 67 1961
 2. Lederen nr. 3 1977
 3. Speiderens julenummer 1992
 4. Speiderens julenummer 1992
 5. Speiderens julenummer 1971
 6. Femti år for norske gutter s. 67 1961
 7. KFUK-Speiderbladet nr. 1 1945
 8. Speideren nr. 1 1945
 9. Speideren nr. 1 1945
 10. Speideren nr. 1 1945
 11. Speideren nr. 2 1945
 12. Speideren nr. 3 1945
 13. Speideren nr. 1 1946
 14. Speideren nr. 3 1946
 15. Speideren nr. 7 1946
 16. Arkivet til 1. Laksevåg
 17. Leirheftet til Landsleir Mandal 1948 (Norsk Speidergutt-Forbund), 1961
 18. Lederen nr. 1 1949
 19. Lederen nr. 1 1949
 20. Næringslivets menn i Norden, 1950
 21. Lederbladet nr. 1 1954
 22. Finnes hos / opplysninger fra Speidermuseet på Laksevåg
 23. Speideren, julen 1957, Norsk Speidergutt-Forbund
 24. Lederen nr. 2 1961
 25. Lederen nr. 2 1961
 26. Lederen nr. 6 1962
 27. Lederen nr. 4 1967
 28. Lederen nr. 4 1972
 29. Lederen nr. 1 1961
 30. Lederen nr. 1 1961
 31. Speiderpiken nr. 1 1967
 32. Lederen nr. 4 1972
 33. Lederen nr. 4 1972
 34. Leiravisen Blåsebelgen under Landsleir Røros 1972 (Norsk Speidergutt-Forbund), 1972
 35. Leiravisen Trollstigen under Landsleir Åndalsnes 1976 (Norsk Speidergutt-Forbund), 1976
 36. Lederen nr. 8 1976
 37. Lederen nr. 4 1977
 38. Lederen nr. 3 1977
 39. Lederen nr. 3 1977
 40. Speiderens julenummer 1992
 41. Årsmelding for 2001, 2002, Norges speiderforbund.
 42. Speiderens julenummer 1992
 43. Speideren nr. 1 1993
 44. Speideren nr. 2 1994
 45. Speiderens julenummer 1996
 46. Speiderens julenummer 1996
 47. Speideren nr. | 2002
 48. [2]
 49. Statistisk sentralbyrå (SSB)
 50. Lederen nr. 3 1948
 51. Lederen nr. 3 1949
 52. Lederen nr. 3 1950
 53. Lederen nr. 2 1951
 54. Lederen nr. 2 1952
 55. Lederen nr. 3 1959
 56. Lederen nr. 3 1960
 57. Lederen nr. 3 1961
 58. Lederen nr. 4 1962
 59. Lederen nr. 3 1963
 60. Lederen nr. 4 1964
 61. Lederen nr. 3 1965
 62. Lederen nr. 3 1966
 63. Lederen nr. 4 1967
 64. Lederen nr. 3 1968
 65. Lederen nr. 3/4 1969
 66. Lederen nr. 4 1970
 67. Lederen nr. 3 1971
 68. Lederen nr. 3/4 1973