Speiderløftet

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Speideropptakelse med Speiderhilsen av speidere i 1. Grimstad NMU / 1. Grimstad MSK. Sannsynligvis omkring 1980. Lederen er Gjermund Igland.
Speideropptakelse med Speiderhilsen av speidere i 1. Grimstad NMU / 1. Grimstad MSK. Sannsynligvis omkring 1980. Lederen er Gjermund Igland.

Dagens speiderløfte

Norges speiderforbund, fra 2018

 • Bokmål:
Speiderløftet. Jeg lover etter beste evne å søke mitt livssyn, hjelpe andre og leve etter speiderloven.
 • Nynorsk:
Speidarlovnaden. Eg lovar etter beste evne å søkje mitt livssyn, hjelpe andre og leve etter speidarlova.

Norges KFUK-KFUM-speidere

 • Oppdagere:
Bokmål: I tro på Guds hjelp lover jeg: å hjelpe andre og alltid gjøre mitt beste.
Nynorsk: I tru på Guds hjelp lovar eg: å hjelpe andre og alltid gjere mitt beste.
 • Stifinnere/Vandrere/Rovere/Ledere
Bokmål: I tro på Guds hjelp lover jeg: å tjene Gud, hjelpe andre og leve etter speiderloven.
Nynorsk: I tru på Guds hjelp lovar eg: å tene Gud, hjelpe andre og leve etter speidarlova.
Punkt 2 i vedtektene til Speidernes fellesorganisasjon:
Medlemsforbundene (Norges KFUK-KFUM-speidere og Norges speiderforbund) har felles speiderlov, valgspråk og speiderbønn som fastsettes av Speidernes fellesorganisasjon. Speiderløftet fastsettes av det enkelte medlemsforbund etter at det har vært fremlagt for Speidernes fellesorganisasjon til uttalelse. Endringer i speiderlov og speiderløfte skal oversendes WAGGGS og WOSM for godkjenning.

Bruk

Speiderløftet er et av de sentrale kjennetegn på speiderarbeid og på den utfordring speiding gir den enkelte deltaker. Hensikten med Speiderløftet beskrives slik:

Speiderløftet handler om vår vilje til å gjøre verden til et litt bedre sted å være.
Gjennom å avlegge speiderløftet lover hver enkelt speider å gjøre sitt beste.

Speiderløftet bruker ved opptakelse som speider, og det fornyes vanligvis på den årlige St. Georgsdagen.

Ved markeringen av 100-års jubileet for den første speiderleiren på Brownsea Island, avla speidere verden rundt sitt speiderløfte - den 1. august 2007. Det er anslått at nærmere 40 millioner speidere fornyet sitt speiderløfte denne dagen.

Historie

Tidligere versjoner

Lord Baden-Powells originale versjon

1908: I will do my duty to God and the King.

1909: On my honour I promise that I will do my best - To do my duty to God and the King. - I will do my best to help others, whatever it costs me. - I know the scout law, and will obey

Norske Gutters Speiderkorps

 • Den første norske sammenslutningen av speidere utelot Gud i Speiderløftet. Løftet og speiderforbundet ble imidlertid godkjent av Lord Baden-Powells organisasjon, i påvente av at de to speiderforbundene ville selv komme til enighet.
 • "Einar M. Jensen har uttalt hvordan han, og mange med ham, så forholdet «Korpset» — speiderløftet — «Forbundet», et forhold som jo kom til å bli avgjørende for vårt forbunds start: " - Jeg var med i Turnforeningens tropp, tilsluttet Grøttum-speiderne, men jeg ville ikke avlegge speiderløftet der, fordi det hadde en gal form. Det var ikke Baden-Powells speiderlofte.» [2]

I Norske Gutter 19/2/1910 orienteres det - enten som en journalistisk/pedagogisk oversettelse eller representativt for speiderkorpset i emning - om speiderbevegelsens ideal: ..hvis ridderløfter var de tre:

1) Ær Gud og kongen.
2) Hjælp andre.
3) Adlyd scout-loven.


I Grøttum og Grimelands utkast til lover for Norske Gutters Speiderkorps - slik vi bl.a. finner det gjengitt i Dagbladet 12/2 1910 og i Indherredsposten 18/2 1910 - er det formulert et tredelt speiderløfte:

a) Jeg lover, at Norge aldrig skal faa skam av mig.
b) Jeg lover alltid vise respekt og lydighet mot speiderkorpsets love.
c) Jeg lover at gjøre mit bedste for at hjælpe andre - koste hvad det koste vil"

Avisa Indherredsposten forteller at Grøttum og Grimeland presenterte sitt forslag for Centralforeningens bestyrelse, hvor de ble bifaldt.

I en artikkel i Aftenposten 13/2 1910 skriver Olaf Herman Huseby entusiastisk om speiderarbeidet. Han skildrer det ganske inngående, og han knytter det bl.a. sterkt mot fysisk fostring. Men når han omtaler speiderløftet refererer han det slik: "Man har saaledes et tredobbelt Løfte: Opfylde sin Pligt mod Gud og Kongen, hjelpe andre folk uden Persons Anseelse, adlyde scout-Loven". Huseby regnes som en av speiderpionerene i Norge og tydelig knyttet mot Norske Gutters Speiderkorps. Disse formuleringene fra februar 1910 viser at det også innad i NGSK var ulike meneinger om speiderløftets form.


Senere valgte Norske Gutters Speiderkorps denne formen på speiderløftet, og markerte ved utelatelsen av "Gud"/det religiøse en noe annen kurs enn Lord Baden-Powell:

Jeg lover at gjøre mit bedste for, at Norge aldrig skal faa skam paa mig.
Jeg lover at overholde speiderkorpsets love(r).
Jeg lover at hjelpe andre det bedste jeg kan.

Det Danske Speiderkorps

Dette er tatt med da den danske speidingen ofte var til inspirasjon for norsk speiding.

1910: Spejderen skal afgive løfte om på sin ære at lyde sine foresatte i Spejderkorpset i ét og alt, og at han vil lyde Spejderlovens bestemmelser. Fra Cay Lembckes Haandbog i Spejdersport.

Norsk Speidergutt-Forbund

 • Originalversjonen fra 1911:
Jeg lover på æresord etter evne å gjøre min plikt mot Gud og fedrelandet, hjelpe andre, adlyde Speiderloven.
 • Versjon gjeldende fra (1924) til (1939):
På æresord lover jeg etter beste evne å gjøre min plikt mot Gud og fedrelandet, hjelpe andre, adlyde Speiderloven.

Norsk Speiderpikeforbund

Fra Speiderpikeboken, 1945 (Tredje omarbeidede utgave)

Jeg lover på mitt æresord etter beste evne
1. være trofast mot Gud og fedrelandet,
2. hjelpe andre,
3. å adlyde speiderpikeloven.

Norges KFUK-speidere

Fra Blåboka 1947:

"I tro på Guds hjelp lover jeg:
å være tro mot Gud og fedreland,
å være hjelpsom mot alle mennesker
og å adlyde speiderloven."

Norges KFUM-speidere

Norges KFUM-speidere.png Norges KFUM-Speidere

Norges speiderforbund

Jeg lover etter beste evne å tjene Gud, hjelpe andre og leve etter speiderloven.
 • I 2005 ble det endret til:
Jeg lover etter beste evne å være åpen for Gud, hjelpe andre og leve etter speiderloven.

Korps og andre

1923 Livredningsspeiderne (FA-speiderne)
"Jeg lover etter beste evne å:
1. Frykte Gud og tjene ham.
2. Yte de svake og lidende deltakelse og hjelp.
3. Være trofast mot mitt fedreland.
4. Være tro mot min speidereklæring." [3]
1960-årene MSK - NMU-speidere
"Jeg lover etter beste evne og med Guds hjelp å lyde NMU's speiderlov".

Minner og utklipp

Eksterne lenker

Referanser

 1. Speideren, julen 1957, Norsk Speidergutt-Forbund
 2. "Femti år for norske gutter" side 35
 3. "Med kjærligheten som våpen. Frelsesarmmen i Norge 100 år. 1888 - 22. januar - 1988."
Vet du mer om "Speiderløftet"? Du kan være med å legge inn mer historisk stoff, følg Basismanualen.
Husk å være innlogget for å gjøre endringer. Lykke til!