St. Georgsdagen

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
St georglogo.jpg
Les mer om speiderarbeidet i WOSM WOSMlogo.jpg
St. Georgsdagen er speidernes internasjonale festdag. Dagen ble feiret første gang i Norge i 1914. St. Georgsdagen feires 23. april hvert år.
St. Georg henviser til ulike ting innen speiderbevegelsen

St. Georgslegenden

St. Georgsdagen feires til minne om St. Georg som drepte dragen. Han risikerte eget liv for å redde andre. Slik speidere også skal opptre uselvisk. St. Georg er skytshelgen blant annet for England og Stockholm. Det norske navnet fra gammelt av er Jørgen ridder.

Internasjonalt initiativ

St. Georgsdagen ble innstiftet som et internasjonalt initiativ. Da dagen startet, skrev Lord Baden-Powell til speiderforbundene:

"Vi håper ved å fastsette denne felles dag å gi alle speiderne bevisstheten om at de tilhører et stort brorskap, spredt utover hele verden"

Hensikten med feiringen

Hensikten med dagen var som Christian Dons skrev senere: [1]

  1. Høytidelig minne alle speidere om vårt internasjonale løfte og vår lov
  2. Knytte kretsens tropper tettere sammen i følelsen av en enhet og fremme kameratskapet blant speiderne.
  3. Gjøre speidersaken kjent og skattet i byen og kretsen.

Et sentralt moment i feiringen har fra første året vært fornyelsen av speiderløftet.

Den første feiringen

Tipshefte om St.Georgsdagen ble utgitt av Norges speiderforbund i 1991 og inneholder forslag til markering av denne dagen.

St. Georgsdagen ble feiret i Norge for første gang i 1914. Det første året dagen ble feiret var det ulike feiringer landet over.

I Oslo ble feiringen første året holdt i Turnhallen i Oslo. Der var 300 speidere samlet. Referatet i Speideren, nr. 5 dette året forteller at speiderne stod i dobbelt hestesko, og det var så vidt de fikk plass.

Speidersjef Christian Dons holdt en tale for dagen, og deretter stilte han forsamlingen speiderløftets tre spørsmål. Dette ble besvart med tre taktfaste "Ja".

I Speideren 4 for 1914 introduserer redaktørene Dons og Møller Gasmann tanken slik:

"St. Georgsdag, 23de april er bragt i forslag fra England som speidernes dag. Vi har faat opfordring til at bidra vort til at den ogsaa i Norge maa bli feiret som saadan - og vi finder tanken tiltalende. [...]
Angaaende arrangementet av høitideligholdelsen nævnes at det er tilstrækkelig om troppen eller patruljen kom sammen bare en 5 minutters tid og fornyet sit speiderløfte.
I Kristiania vil vi se at virkeliggjøre tanken ved en sammenkomst for alle byens speidere, hvor forbundets formand vil holde en tale til speiderne. Skulde ikke alle forbundets speidere være enige om at gjøre det samme? (Legenden om St. Georg vil findes kortelig omtalt inde i bladet)"

Senere feiringer

Feiringen har pågått sammenhengende fra 1914. Sentrale momenter i feiringen landet over har vært kirkeparader og gudstjenester - alle med fornying av speiderløftet.

1925: I Arendal forteller Johannes Leewy at man i 1925 hadde markering med speiderprade, gudstjeneste og speiderfest. Dette året kunne man - via høyttaler - høre speidersjefens budskap. Men forbindelsen var så dårlig og forstyrret at overføringen måtte avbrytes i Arendal.[2]

Budskap til St. Georgsdagen

I mange år har det blitt laget et budskap til speiderne på St. Georgsdagen. Dette har vanligvis blitt lest opp under St. Georgsarrangementet.

Vi har samlet noen utvalgte her. For flere budskap se samlesiden her hvor vi har samlet mange budskap fra 1925 til i dag..


Budskap til St. Georgsdagen 2007

Sammen skaper vi fred!
Speiderloven sier at: "En speider arbeider for fred og forståelse mellom mennesker". Med 38 millioner speidere over hele verden er vi kjempemange fredsambassadører!
I 100 år har speiderbevegelsen vært en fredsskaper. Det markerer vi ekstra ved at alle speiderland i år skal ha et eget fredsprosjekt. I Norge er fredsteppet med hundrevis av fredsbudskap vårt bidrag. Prosjektene i de ulike landene er veldig forskjellige, og viser mange eksempler på fredsarbeid. I Kenya planter speidere 10 millioner trær for å bedre miljøet og minske konflikter mellom stammer, i India jobber speidere for forståelse mellom de ulike religiøse gruppene i landet, i Libanon er det gjenoppbygging av den sørlige delen av landet som er i fokus og i Mosambik hjelper speidere til i arbeidet mot spedalskhet. Listen over prosjekter er kjempelang, og viser alt vi kan få til.
På St. Georgsdagen fornyer alle verdens speidere speiderløftet. Benytt denne anledningen til å tenke på hva nettopp du kan gjøre for å bidra til en litt fredeligere verden. Selv om vi lever i et land som har hatt fred i mange år, så er det mye vi kan gjøre i hverdagen. Pass på at alle har det kjekt i patruljen, si nei til mobbing, ta kontakt med noen på skolen som ikke har så mange å være sammen med. Bygger vi vennskap, bygger vi fred!
Baden-Powell var opptatt av fredsarbeid. St. Georg kjempet for det gode og mot det onde. Jesus hjelper de som har det vanskelig. Vi har mange forbilder i arbeidet vårt. Sammen utgjør vi speidere en kjempeforskjell. Ha en riktig god St. Georgsfeiring!
Speiderhilsen
Tor Marius Dahl, landssjef i Norges KFUK-KFUM-speidere og Lars Atle Andersen, speidersjef i Norges speiderforbund.


Budskap til St. Georgsdagen 1971

I anledning jubileum for alle de tre forbund kom de tre speidersjefene med en felles hilsen.


Det er uvanlig at vi tre som for tiden er «sjefer» i vårt lands speider-forbund, gir et felles budskap på St. Georgs-dagen.
I år gjør vi det fordi 23. april 1971 er valgt som markeringsdag for våre jubileer. 60 år - 50 år - 50 år. Om guttenes forbund er eldst, ligger pikene ikke langt etter!
Vi sender i dag en spesiell hilsen til dem som har vært speidere gjennom årene. Bare 60 000 bærer speider-drakten. Men andre 700000 har båret den, og lik oss sagt: «Alltid beredt!»
Vi håper at adskillige mennesker har gjort en bedre innsats fordi de var speidere.
Vi tror at speidingen har preget mange i livsform og livssyn.
Vi er sikre på at jubileet kaller frem et veld av glade speiderminner.
De fleste jubileums-samlingene foregår i våre kirker. Dette er riktig! Ikke for å ha en stilig og høytidelig ramme, men for å understreke at speiding er mer enn grader og merker, mer enn turer og møter, mer enn leirliv og moro. Speiding hører Kirken til!
Vi bygger vårt arbeide på lov og løfte som vi i dag skal fornye. I løftet brukes Guds navn. Hvis vi mener noe med dette, stiller vi oss åpne for Gud, hans Ord og hans verk. Dette er en del av speidingen. Ja, det er selve grunnlaget for vår virksomhet.
Vi gjentar det gamle ønske: Gud legge alvor i ditt løfte, og gi deg styrke til å holde det!


Hanna Romfo, Landssjef i Norges KFUK-speidere
Aud Mork Knutsen, Landssjef i Norsk Speiderpikeforbund
Knut Enger, Speidersjef i Norsk Speidergutt-Forbund


Budskap til St. Georgsdagen 1941

Speidersjef Hans Møller Gasmann i Norsk Speidergutt-Forbund sitt budskap til St. Georgsdagen:


KJÆRE SPEIDERBRØDRE
Atter opplever vi St. Georgsdagen, dagen da speidere sterkere enn ellers, blir minnet om lov og løfte, dagen da alle norske speidere møtes, hver på sitt sted og på den måten de finner det best, i kirke, i møtelokale eller ute i Guds frie natur, for å fornye sitt speiderløfte: Å ville gjøre sin plikt mot Gud og fedrelandet, hjelpe andre og lyde speiderloven.
Dagen, som ved å minne oss om St. Georgs lydighet mot Guds kall, hans ridderlighet og hjelpsomhet mot de svake og fattige, skal mane oss til i likhet med ham til å vie oss til Guds og menneskets tjeneste.
Gud gi oss alle kraft og styrke til å kunne leve mer opp til vårt speiderløfte. Måtte Han signe vår løftefornyelse og måtte Han signe dagen for oss alle, så den kan bli den store innvielse til et sant og ekte speiderliv.
SPEIDERE, VÆR BEREDT
Med speiderhilsen
Hans Møller Gasmann Speidersjef og Erik Rasmussen Generalsekretærer i Norsk Speidergutt-Forbund


Budskap til St. Georgsdagen 1925

Speidersjef Hans Møller Gasmann i Norsk Speidergutt-Forbund leste opp sin hilsen i Radio på St. Georgsdagen og ble gjengitt i Speideren i 1925:
Goddag speidere! - -
Godaften hver speider i eget hjem, som lytter med mikrofonen for øre. Jeg håper min stemme må rekke frem og trenge inn gjennem lukkede døre!
Godaften, I som er samlet til fest fra Vardø til Agder, fra Østfold til Møre! Her kommer jeg som selvbuden gjest og ønsker en tidlang ordet å føre.
Mitt første ord skal da være dette: Idag skal I blikket først utad rette og glade og stolte I atter skal minnes at verden over der speidere finnes som alle står sammen i speiderånd, og rekker hverandre sin broderhånd og kjemper under det samme merke med ungdommens mot og med viljer sterke mot samme mål og med våben blanke:
Først selv å bli menn efter Skaperens tanke som preges av renhet og godhet fra oven og følger og adlyder speiderloven; men dermed de får sig et videre virke for hjemmet, for landet, for stat og for kirke. Idag er de samlet rundt om på vår jord og hører igrunnen de samme ord: Historien om ham som vi vier dagen, St. Georg som kjempet og vant over dragen og friet den kvinne fra hennes trengsel som holdtes fangen i dragens fengsel.
Om Georg og dragen er meget skrevet, man sier at drager har ei eksisteret, og nogen nekter at Georg har levet og ei har sin modige kamp leveret. Kan gjerne være at de har rett.
Med lærde folk vil jeg ikke tviste. Men dem tiltross så påstår jeg ett, om også det ord skal være mitt siste:
Dragen har levet og den lever ennu, og drageunger ifleng har den født, og trygt jeg påstår at jeg og du vi har på dragene ofte støtt, og ofte vi feigt har latt kvinnen i stikke og flyktet for dragens fnysende blikke. Vi gikk der i fred, ante slett ingen fare og så blev vi anfalt av dragenes skare. Vi var ikke rede til kamp eller strid og fikk til å ruste oss heller ei tid, så måtte vi flykte med vanærens stempel fordi vi ei fulgte en ridders eksempel: For han «var beredt» til i striden å gå fordi han bestandig bar rustningen på. I panser og plate, med hjelm. og med skjold med sverd og med lanse han gikk til sin dyst og modig han kjempet mot fiendens vold og rettet sitt hugg mot fiendens bryst.
Og slik var det også at Georg gikk frem mot dragen og hentet sig seiren hjem.
Men selv om en ridder i rustning var klædt, og selv om han «alltid til kamp var beredt», så hendte det jo at han nederlag led, hans fiende seiret og hugg ham ned, for her som ellers den lov vi vil finne: «Den sterkeste, dyktigste, beste vil vinne.»
Så gjelder det da for den som skal stride å ha den sterkeste på sin side. Og står han bare med Gud i pakt, da seirer han over all ondskapens makt.


Speidersjef Hans Møller Gasmann i Norsk Speidergutt-Forbund


St. Georg som eget dyktighetsmerke

Begge dagens to speiderforbund har St. Georg og St. Georgsdagen som eget merke. Les mer om disse og tidligere utgaver av St. Georgsmerket her.

Utklipp og minner

Om internasjonalt samarbeid

Om speidingens sentral kjennetengn


Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Eksterne kilder

Referanser

Vet du mer om "St. Georgsdagen"? Du kan være med å legge inn mer historisk stoff, følg Basismanualen.
Husk å være innlogget for å gjøre endringer. Lykke til!