FN-merket

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Se også Fredsmerket og Etikk og verdier, Internasjonalt arbeid, Norden og Vennskap

Julebukkaksjonens oppsamlede midler blir gitt til Unicef, på en festforestilling 13. mai i Sirkus Arnardo, fra Lederen 1974.
24. oktober er FN-dagen, til minne om dagen som De forente nasjoners pakt ble ratifisert i 1945.
FN-dagen som forsidetema, foto fra KFUK-speiderbladet nr. 8 1962, fra artikkelsiden Utgaver av KFUK-speiderbladet [11]

Merkekrav til dagens merker

FN, speidere i tropp, (1988) - (2020), Norges speiderforbund

2018 [10] - (2020) [10], merket er et speidermerke i programområdet Samfunnsengasjement og Vennskap :

Hvorfor: For å lære om barn og unges rettigheter.
Fremgangsmåte:
 1. Finn ut hva FN står for og hvordan den er organisert.
 2. Finn informasjon om barnekonvensjonen og les om barn og unges rettigheter. Lag en liste over de rettighetene som er viktigst for deg. Bruk et patruljemøte eller deler av et troppsmøte til å diskutere dette i patruljen. Er barns rettigheter godt ivaretatt i Norge?
 3. Gjør dere kjent med FNs bærekraftsmål. Ta for dere troppens terminliste og se på hvordan dere kan jobbe med bærekraftsmålene.
 4. Skriv et brev til Statsministeren i Norge om hvordan det er å være barn i Norge og hvordan du mener Norge kan bli et enda bedre sted for barn.
For tidligere krav til merket se lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Merkekrav til tidligere merker

F.N.-merket, speidere i tropp, (1955) - (1959), Norges KFUK-speidere

1955 [1] og 1959 [2] , merket var i gruppen Kunnskapsmerker :

 1. Fortelle hva F.N. er og hvilke oppgaver det har.


F.N.-merket, speidere i tropp, (1965) - ?, Norsk Speiderpikeforbund

(1965) [3], var i gruppen Kunnskapsmerker:

 1. Fortelle hva F.N. er og hvilke oppgaver det har.


FN-merket, stifinnere, (1971) - (1980), Norges KFUK-speidere

(1971) [4] [12] - (1980) [5], merket var i gruppen Nasjonalt - Internasjonalt:

Du skal:
 1. Vite hva FN står for.
 2. Samle og klippe minst 20 bilder som forteller om UNICEF's arbeid.


FN, speidere i tropp, (1988) - (2020), Norges speiderforbund

(1988) [6], merket var i gruppen "Lov og løfte", merkenummer 5154. Merket var beregnet på de yngste speiderne:

 1. Finn ut hva FN står for og hvilke viktige underorganisasjoner som finnes.
 2. Samle og klipp minst 20 bilder som forteller om en av FN's underorganisasjoner. Presenter dette for resten av patruljen.


(1995) [7], merket var i gruppen "Speideridealene", merkenummer 5154. Merket var beregnet på de yngste speiderne:

 1. Finn ut hva FN står for og hvilke viktige underorganisasjoner som finnes.
 2. Samle og klipp minst 20 bilder som forteller om en av FN's underorganisasjoner. Presenter dette for resten av patruljen.
 3. Sett deg inn i "Menneskerettighetene" eller "Barnas Rettigheter" (Barnekonvensjonen), og presenter disse på en plakat eller i en patruljeavis/gruppeavis. Ta for deg en eller noen av artiklene. Diskuter med andre i patruljen hva de betyr for dere og deres liv. Kjenner du tilfeller der barns rettigheter ikke blir tatt på alvor.


(2007) [9] - 2018 [10], merket var et speidermerke i programområdet Samfunnsengasjement og Vennskap :

Hvorfor: For å lære om barn og unges rettigheter.
Fremgangsmåte:
 1. Finn ut hva FN står for og hvordan den er organisert.
 2. Få tak i barnekonvensjonen og les om barn og unges rettigheter. Lag en liste over de rettighetene som er viktigst for deg og forklar hvorfor de er viktige.
 3. Finn ut hva slags forhold det er mellom barnekonvensjonen og norsk lov. Finn også ut om det skjer noe hvis barnekonvensjonen brytes. Finnes det brudd på barnekonvensjonen i Norge? Hvordan kan vi gjøre noe med det?
 4. Skriv et åpenbrev til Statsministeren i Norge om hvordan det er å være barn i Norge og hvordan du mener Norge kan bli et enda bedre sted for barn.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


De ulike merkers funksjonstid

Årstall i parantes er tidligste og seneste årstall vi kjenne til merket har eksistert.

Merkenavn Aldersgruppe Forbund Merket utkom: Merket gikk inn:
F.N.-merket speider i tropp Norges KFUK-speidere (1955) (1959)
F.N.-merket speidere i tropp Norsk Speiderpikeforbund (1965)
FN-merket stifinnere Norges KFUK-speidere (1971) (1980)
FN-merket speidere i tropp Norges speiderforbund (1988) (2020)

Utklipp og minner

Om fredsarbeid

Oversikt for merker etter tema, aldersenheter og forbund

Om utsalg, drakt, leir- og turutstyr og særpreg


Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Lenker

Referanser