Hilsen på Tenkedagen

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Tenkedagsmerket er et av de mange fordypningsmerkene. Se oversikten her

Tenkedagen er jentespeidernes internasjonale dag. Dagen feires 22. februar

Glimt fra historien

Tenkedagen ble innstiftet i 1926 - på den fjerde verdenskonferansen for jentespeidere. Konferansen bestemte at det skulle være en spesiell dag da jentespeidere verden over skulle tenke på hverandre og gi en oppmuntring til speidersøstre verden over. En parallell til St. Georgsdagen hos guttespeiderne. Delegatene på konferansen valgte 22. februar som datoen. Dette var fordi datoen var fødselsdagen til speiderbevegelsens grunnlegger Robert Baden-Powell, og til hans kone Olave Baden-Powell som da var World Chief Guide - verdensspeidersjef for jentene.

Tenkedagshilsen

Hvert år før tenkedagen sender speidersjefen og landssjefen ut en tenkedagshilsen.

Vi har samlet noen utvalgte her.

Årets tenkedagshilsen 2022

Rover og speiderleder Ingvild Berge Conradsen (22) har skrevet en appell som en del av forberedelsene til KFUK-KFUM-speidernes landsleir til sommeren. Vi synes den treffer tenkedagstemaet godt og lar Ingvild være vårt talerør på Tenkedagen i år:

En appell om jenter og klima fra Ingvild Berge Conradsen
Kvinner og jenter har i lang tid blitt behandla som mindre verdt enn menn. I mange land har ikkje jenter rett til å gå på skule, og blir solgt av familien til menn som vil gifte seg med dei. I Noreg tener kvinner generelt mindre pengar enn menn sjølv om ein har same jobb, og kvinner blir i mykje større grad utsatt for vald av kjærasten sin enn det menn blir. Difor må vi arbeide for meir likestilling både i Noreg og i resten av verda. Likestilling betyr ikkje at kvinner og menn skal bli like, men at kvinner og menn sine rettigheiter og moglegheiter ikkje skal bestemmast av kva kjønn dei har. Diskriminering mot kvinner og jenter tek ulike former i ulike delar av verda, men ingen land i verda har nådd fullstendig likestilling.
Årets Verdstenkedag-tema handlar om jenter og kvinner si rolle i kampen mot klimaendringar. Visste du at kvinner og born har eit 14 gongar større sannsyn for å døy i ei krise enn det menn har? Når det skjer ei krise i eit land – anten det er ei naturkatastrofe, krig eller ei økonomisk krise – blir helsesystemet satt på prøve. Sjukehusa blir fulle og legane får for mykje å gjere. I slike situasjonar er det kvinner si seksuelle og reproduktive helse som blir nedprioritert – altså den helsehjelpa som gravide kvinner og nyfødde born får. I staden for at klimakrisa skal gå ut over jentene i verda bør vi bruke dei ferdigheitene som jenter har til å løyse utfordringane vi står ovanfor. Vi bør gi jenter moglegheit til å utdanne seg og få jobb, og bruke kvinner i forskning på bærekraftig matproduksjon, medisin, energi og avfallshandtering.
For jenter er nemleg nøyaktig like mykje verdt som gutar. Og jenter fortener akkurat dei same rettigheitene og moglegheitene som gutar.
Vi to er helt enige med Ingvild. Alle mennesker, uavhengig av kjønn, funksjonsnivå, egenskaper, evner, livssyn, sosial status, etnisitet, språk og kultur har samme verdi! Og skal vi løse de utfordringene verden står overfor, må flest mulig bidra med sitt. Som speidere har vi gode muligheter til å gjøre det. Vi er en av verdens største barne- og ungdomsbevegelser, tenk alt vi får gjort – og så sterke vi er sammen!
Ha en god tenkedag!
Thor Andreas Moe Slinning, landssjef i Norges KFUK-KFUM-speidere og Håvard Djupvik, speidersjef i Norges speiderforbund.


Årets tenkedagshilsen 2021

Tema for årets tenkedag er «Stå sammen for fred».
Å arbeide for fred og forståelse mellom mennesker, er noe av det viktigste vi kan bruke tid og krefter på. Helt siden speidingen startet i 1907 har fredsarbeid vært en del av det å være speider. På den tiden mente mange at krig var en umoderne måte å løse uenigheter mellom land og folkegrupper på, og de trodde at det ikke kom til å bli flere store kriger. Som vi vet, gikk det ikke slik. Fremdeles foregår det krig og væpnede konflikter flere steder i verden, selv om fred er noe de aller, aller fleste mennesker ønsker seg.
I år er temaet for tenkedagen fredsbygging. Stå sammen for fred, oppfordrer verdensspeiderforbundet WAGGGS i forbindelse med markeringen 22. februar. Du og jeg og vi kan nemlig gjøre mye for å bidra til fred. Vi er til sammen 54 millioner speidere i 216 land, og hvis alle gjør sitt beste for å skape fred, kan vi gjøre en viktig forskjell.
Internasjonalt er speiderbevegelsen en sterk kraft i fredsskapende arbeid. Gjennom Speideraksjonen og Globalaksjonen bidrar norske speidere fra begge forbund til å gi barn og unge i andre og mer konfliktfylte deler av verden håp om en fredeligere og bedre framtid. Også det å delta på internasjonale speiderleirer og få venner fra mange land, er med på å bygge toleranse og respekt for andre.
For et par uker siden kom den gode nyheten om at stortingsrepresentant og tidligere speidersjef Solveig Schytz har foreslått den internasjonale speiderbevegelsen som kandidat til Nobels fredspris 2021.
– Det handler om å bygge mennesker, bygge framtidas ledere som kan løse framtidas utfordringer og om å bygge sivilsamfunn, og det er på tide å anerkjenne at dette er grunnleggende arbeid for fred i verden, sa Solveig Schytz til en journalist som intervjuet henne om forslaget. Så minnet hun om hvor viktig og aktuell speideren er i 2021: – I en tid der verden er preget av mange store internasjonale utfordringer, enten det er klimaendringer, krig eller pandemi, trenger vi en motvekt mot egoisme og nasjonalisme. Vi trenger å tilby ungdom en mulighet til å bidra til samfunnet, både lokalt og internasjonalt.
Vi er stolte av at verdens største vennegjeng er foreslått som vinner av verdens gjeveste pris. Om det er speiderne som får Nobels fredspris i 2021, får vi ikke vite før i oktober, og det er mange andre gode kandidater. Men uansett om vi vinner prisen eller ikke, vil vi speidere fortsette det verdifulle arbeidet for fred, akkurat slik det står i speiderloven. Vi er alltid beredt til å gjøre verden bedre.
God tenkedag!
Speiderhilsen
Gunvor Meling, landssjef i Norges KFUK-KFUM-speidere og Håvard Djupvik, speidersjef i Norges speiderforbund.


Hilsen til Tenkedagen 2020

Årets tenkedagstema er «levende tråder», og handler om mangfold, rettferdighet og inkludering.
22. februar feires tenkedagen over hele verden. Det er WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts), den internasjonale jentespeiderorganisasjonen, som velger tenkedagstemaet. Men dagen er viktig for alle speidere, både jenter og gutter. I Norge finnes det cirka 30 000 speidere, men om vi regner med alle landene i hele verden, så er vi mer enn 50 millioner speidere til sammen.
Alle speidere er ulike. Vi bor i forskjellige land og vi ser forskjellige ut. Men vi har også ulike personligheter og egenskaper, som er forskjeller man ikke så godt kan se. Årets tenkedag feirer dette mangfoldet, for uansett hvem du er og hvordan du er, så er du verdifull akkurat som du er. Hver og én av oss representerer derfor én unik tråd.
Når tråder blir flettet inn i hverandre, så blir de større og sterkere. Bare tenk på et tau. Om du ser nøye nok etter, kan du se at tauet er satt sammen av mange små tråder. Og bare tenk på de fantastiske byggverkene vi kan lage med tau! Fordi vi er så mange speidere, kan vi sammen få til store endringer og gjøre verden til et bedre sted.
Men fordi vi alle er forskjellige, er det ikke alltid rettferdig at alt skal være likt. Noen ganger kan det rett og slett være mest rettferdig at ting er ulikt. Tenk deg en speiderpatrulje på tur. Patruljeføreren og patruljeførerassistenten får en stor sekk hver med plass til masse utstyr. De bærer primus, haikeduk og mat i sine sekker. Jenny bærer en litt mindre lettere sekk, men har plass til patruljens førstehjelpsutstyr. Jakobs sekk er enda litt lettere, han bærer sin egen sovepose og liggeunderlag, mens Jens kanskje trenger hjelp til å bære soveposen sin. Hvis alle i patruljen skulle båret akkurat like mye, kunne det blitt en veldig kort patruljetur. Fordi vi er forskjellige og har ulike egenskaper, er det rettferdig at noen bærer mer i sin sekk, og noen bærer mindre.
Inkludering betyr at alle skal få være med. Alle skal få lov til å være med på patruljetur. Og alle skal få lov til å være med i speideren. Samtidig skal man få være den unike personen man er. Det betyr at vi må være snille mot hverandre, uansett hvor forskjellige vi er. Og av og til må det være ulikt for at det skal bli likt.
God tenkedag!
Speiderhilsen
Gunvor Meling, landssjef i Norges KFUK-KFUM-speidere og Håvard Djupvik, speidersjef i Norges speiderforbund.
Årets logo fra WAGGGS.
Pins fra WAGGGS.
Offisielt merke fra WAGGGS.


Hilsen til Tenkedagen 2019

Det globale speiderfellesskapet består av millioner av jenter og gutter. Alle er medlemmer av et av verdensspeiderforbundene – jentene i WAGGGS, guttene i WOSM. Tenkedagen, 22. februar, brukes til å markere dette fellesskapet i mer enn 150 land – snakk om stor feiring!
Fordi ambisjonen vår er å gjøre verden bedre, bruker speiderbevegelsen hvert år Tenkedagen til å løfte fram et viktig tema. I år er det lederskap, særlig blant jenter og kvinner. WAGGGS forklarer det slik: Tenkedagen 2019 er til ære for de jentene som i 1909, for 110 år siden, oppfordret Baden-Powell til å lage «noe for jenter». Jentene fikk det slik de ville, snart var de også speidere. Siden da har stadig flere jenter, som guttene, fått ta ansvar og øve seg i ledelse på speidervis.
Om du får tillit fra andre til å ta på deg lederansvar, enten det er som patruljefører, eller et annet lederverv, burde ikke ha noe å gjøre med om du er gutt eller jente. For mange er bare tanken på at noen skulle tvile på evnene dine til å løse en oppgave eller ta på deg et ansvar fordi du er jente, helt fremmed. Heldigvis! Men vi vet at det er mange jenter og kvinner i verden som ikke får de samme mulighetene som gutter. Vi kan også finne flere eksempler fra vårt eget land på at gutter og jenter møtes med ulike forventninger til evner, interesser og ferdigheter, og at det er en ulempe – enten du er jente eller gutt.
«Verden går framover», heter det. Ofte er det heldigvis slik, men i det siste har vi flere steder i verden, også i Norge, sett eksempler på at det blir stilt spørsmål ved rettigheter og verdier vi kanskje har lett for å ta for gitt, enten det gjelder medbestemmelse, likestilling, ytringsfrihet, likeverd eller noe annet som et demokrati er bygget på, og som også står sterkt i speideren.
Speideren har siden starten for jentene for 110 år siden vært en arena hvor både jenter og gutter har blitt utfordret til å prøve seg på nye utfordringer, oppleve mestring og strekke seg «grein for grein» i trygge omgivelser, og med muligheter for å påvirke egen speidertid gjennom medbestemmelse. Slik bygger speideren ansvarsbevisste og samfunnsengasjerte mennesker – det verden trenger aller mest. Vi vil fortsette å legge til rette for at alle skal få de samme mulighetene og bli møtt med de samme forventningene, uavhengig av blant annet kjønn. Da kan vi også være forbilder for hverandre og for dem som ikke er speidere, da gjør vi verden bedre! God tenkedag!
Speiderhilsen
Håvard Djupvik, speidersjef i Norges speiderforbund og Gunvor Meling, landssjef i Norges KFUK-KFUM-speidere.
Pins fra WAGGGS.
Offisielt merke fra WAGGGS.


Hilsen til Tenkedagen 2018

Vi kan påvirke hverandres hverdag!
Torsdag 22. februar er det tenkedagsfeiring for alle speidere verden over. På tenkedagen skal vi tenke på hverandre, både på speidere og på andre mennesker rundt oss.
Årets tema er «Impact» – altså påvirkning. Hva vil det egentlig si? Hvordan kan vi i speideren bidra positivt til temaet påvirkning?
Vi kan alle påvirke omgivelsene med handlingene våre – vi kan gjøre andres liv bedre, og gjøre samfunnet vi lever i bedre. Alene kan det hver enkelt av oss gjør som oftest bare påvirke dem vi omgås, men som speidere er vi del av noe større. Sammen kan vi derfor gjøre en større forskjell.
Vi har sterkere påvirkningskraft enn vi ofte er klar over selv. Et enkelt smil kan gi et annet menneske en bedre dag. En invitasjon til å bli med på en tur kan gjøre at en som føler seg utenfor får bli med i fellesskapet. En god og enkel handling kan ha stor innvirkning på andres hverdag. Og handlingene våre sier ofte mer enn ord.
Når vi speidere samarbeider på tvers av forbund og land, kan vi bidra til en bedre verden. På verdenstenkedagen kan vi tenke på speidere og medmennesker i andre land, og hjelpe dem som ikke har det like godt som oss selv. Tenkedagsfeiringen er derfor også i mange land en innsamlingsaksjon – ved å samle inn penger kan vi påvirke hverdagen til mennesker i helt andre deler av verden. I år går pengene fra innsamlingen blant annet til prosjektet «Stop the violence», som arbeider for å få slutt på vold mot jenter og kvinner, og ledertrening til unge kvinner og jenter.
Det er WAGGGS, World Association of Girl Guides and Girl Scouts, som står bak det årlige temaet på verdenstenkedagene. WAGGGS har utviklet en aktivitetspakke med mange gode aktiviteter knyttet til temaet påvirkning.
På årets tenkedag vil vi utfordre dere alle til å utgjøre en forskjell, og til å gjøre noe for andre mennesker. Vi håper dere tar utfordringen!
Ha en fin tenkedag!
Gunvor Meling, landssjef i Norges KFUK-KFUM-speidere og May-Britt Roald, speidersjef i Norges speiderforbund.
Offisielt merke fra WAGGGS.


Hilsen til Tenkedagen 2017

La oss vokse sammen!
Den 22. februar marker speidere over hele verden Tenkedagen. Årets tenkedagstema er Grow – altså å vokse.
For at noe skal bli solid er det ofte en fordel at det vokser sakte. Hvis det vokser for raskt kan fundamentet bli svakt. Speiderbevegelsen er over hundre år gammel og har på den tiden fått tid til å vokse seg både stor og betydelig. Vet du at det over hele verden finnes 50 millioner speidere? Hvert år den 22. februar feirer vi Tenkedagen ved å tenke på speidere i andre land.
Det er WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts), den internasjonale organisasjonen som alle jentespeidere er medlemmer av som velger tenkedagstemaet. Og i år har de valgt å fokusere på det å vokse – både som organisasjon og som mennesker. Også her hjemme i Norge ønsker vi og jobber for at speiderbevegelsen skal vokse seg enda større.
Det kreves visse faktorer for at noe skal vokse. For at planter skal kunne utvikle seg trenger vi både lys, vann og næring. Vi kan altså ikke forutsette at noe vokser av seg selv, vi må bidra. For at speiderbevegelsen skal kunne vokse kan vi hjelpe til ved å kaste lys på den i form av å snakke positivt om speideren og gjøre den kjent. Forteller vi andre hva speiding er gir vi speiderbevegelsen lys. Inspirasjon, fellesskap og gode opplevelser er vannet som sørger jevnlig påfyll slik at vi kan vokse. Vi kan gi den næring i form av å gi av oss selv for at den skal utvikle seg, og engasjere oss i speiderarbeidet lokalt, nasjonalt og internasjonalt
Vi kan bruke Tenkedagsfeiringen til å nå flere barn og unge og invitere dem til å oppleve hva speiding er. Kanskje du kan bruke anledningen til å invitere med en venn på speidermøtet? Da bidrar du med både lys og næring. Hvis hver speider i Norge tok med en venn på speideren hadde vi plutselig vært dobbelt så mange! Da ville vi vært 60 000 i Norge som fikk fantastiske opplevelser gjennom å oppleve speiding. Kanskje kjenner du noen som bare venter på en invitasjon?
Å vokse handler også om personlig vekst. I speideren får vi opplevelser som gi mestring og som fører til at vi utvikler oss. Personlig utvikling handler om å selv være aktivt involvert i din egen utvikling. Men akkurat som med planten trenger vi både lys, vann og næring for å vokse. Bruk Tenkedagen til å tenke over hvordan andre gir deg lys og næring til å utvikle deg og vokse som menneske.
WAGGGS har laget en aktivitetspakke som er oversatt til norsk av internasjonalt utvalg i Norges speiderforbund. Opplegget går ut på å finne en gruppering i lokalsamfunnet som ikke er med i speideren, og invitere dem til å bli med på tenkedagsfeiringen. Denne grupperingen kan være alt fra en annen organisasjon, til en gjeng venner. Opplegget kan lastes ned her. Vi oppfordrer grupper til å benytte seg av aktivitetsopplegget slik at speiderbevegelsen kan vokse seg enda større i Norge!
Ha en god tenkedag!
Anders Østeby, landssjef i Norges KFUK-KFUM-speidere og May-Britt Roald, speidersjef i Norges speiderforbund.
Offisielt merke fra WAGGGS.


Hilsen til Tenkedagen 2016

Å ha gode relasjoner og kjenne seg knyttet til andre mennesker, er noe av det som bidrar mest til at vi har et godt liv. Men også det å kjenne seg knyttet til Gud, et sted, til en arbeidsplass eller skole, eller til speidere i andre land, og som du ikke en gang kjenner, er betydningsfullt og gjør deg til den du er.
Tenkedagen 22. februar, World Thinking Day, er en dag hvor vi tenker på speidere i andre land og på hva vi kan gjøre for å hjelpe dem som ikke har det like godt som oss i Norge. Det er WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts), den internasjonale organisasjonen som alle jenter som er speidere er medlemmer av, som velger ut temaet for tenkedagen hvert år. Men dagen er like viktig for gutter som for jenter!
I år er temaet «Connect», å knytte sammen, skape kontakt, bygge relasjoner. WAGGGS har laget en aktivitetspakke som hjelper dere med å utforske og feire viktige relasjoner som gjør livet bedre. Det kan være kontakt med menneskene som er nærmest oss i hverdagen, bekjente på skolen eller speidervenner på den andre siden av kloden.
Vi kan føle at vi er knyttet til noen når vi møter dem ansikt til ansikt, men også når vi kommuniserer med dem digitalt. Med sosiale medier, e-post og tjenester som Skype, kan vi være sterkt knyttet til noen og dele mange opplevelser med dem, selv om de er langt borte i andre land. På samme måte kan man føle tilknytning til Gud og skaperverket gjennom bønn, sang, i naturen eller i fellesskap med andre.
Bruk Tenkedagen til å tenke over hvilke bånd du har knyttet til andre mennesker, og ha øynene åpne for å se om det er noen flere du kan knytte bånd til. Å oppleve fellesskap med andre mennesker er noe av det mest verdifulle vi har i livet, og noe som bidrar til å gjøre verden til et bedre sted.
Ikke alle har mange de føler seg knyttet til. Som speider kan du gjøre en ekstra innsats for å bli kjent med nye mennesker og knytte verdifulle bånd mellom deg og dem. Det vil skape glede og mening i både deres og ditt liv.
Pengene som samles inn gjennom Tenkedagsfondet går til WAGGGS sitt arbeid med å gi støtte og muligheter til jentespeidere over hele verden, gi dem muligheten til å drive prosjekter og kampanjer, delte på ulike treningsprogrammer og mye mer.
Mottoet for Tenkedagsfondet er «A penny for your thoughts» – «En krone for dine tanker». Å samle inn penger til Tenkedagsfondet er å gi et bidrag til speideres arbeid for en bedre verden.
Anders Østeby, landssjef i Norges KFUK-KFUM-speidere og May-Britt Roald, speidersjef i Norges speiderforbund.
Offisielt merke fra WAGGGS.


Hilsen til Tenkedagen 2015

Vi kan gjøre verden til et bedre sted!
Hender det at du tenker på hvilket enormt fellesskap du som er speider er en del av? I år er det verdensspeiderleir i Japan, og i en slik sammenheng blir dette speiderfellesskapet synlig og tydelig for tusenvis av ungdommer fra mer enn 150 land.
Det at vi er så mange speidere i verden – 42 millioner totalt – gir oss mange muligheter til virkelig å gjøre en forskjell, og til å gjøre verden bedre, særlig når mange går inn for det samtidig! Tenkedagen 22. februar, World Thinking Day, er en dag for slike muligheter. Det er WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts), den internasjonale organisasjonen som alle jenter som er speidere er medlemmer av, som velger ut temaet for tenkedagen hvert år, men dagen er like viktig for gutter som for jenter!
Siden 2008 har WAGGGS hatt ett og ett av FNs millenniumsmål som tema for Tenkedagen. I 2015 er fokuset for Tenkedagen «Take action together». Temaet har utgangspunkt i det åttende og siste millenniumsmålet: Utvikle et globalt partnerskap for utvikling. Hva betyr det? For FN og medlemslandene handler det blant annet om internasjonalt samarbeid for å gi folk i utviklingsland bedre tilgang til billige medisiner og til kommunikasjonsteknologi, om tiltak for å slette u-landenes gjeld til i-landene, og om å legge til rette for flere og bedre arbeids- og utdanningsmuligheter for ungdom.
For WAGGGS betyr det kort sagt å lage og å styrke ulike former for samarbeid som gjør det mulig for jenter og unge kvinner å skape en bedre verden. Både lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt. Spesielt jenter mangler fremdeles ofte disse mulighetene, fordi jenter i en god del land verken får gå på skole, eller være med på å bestemme ting som angår dem.
Pengene som samles inn gjennom Tenkedagsfondet skal i år gå til WAGGGS sitt arbeid med dette millenniumsmålet. Tenkedagsfondet er opprettet for å hjelpe speidere i andre deler av verden nettopp med å skape et bedre samfunn rundt seg. Mottoet for Tenkedagsfondet er «A penny for your thoughts» – «En krone for dine tanker». Å samle inn penger til Tenkedagsfondet er å gi et bidrag til speideres arbeid for en bedre verden.
Tenkedagsheftet og forslag til aktiviteter om temaet finner du på tenkedagssiden til WAGGGS.
Ha en god tenkedag!
Alltid-beredt-hilsen
May-Britt Roald, speidersjef i Norges speiderforbund og Anders Østeby, landssjef i Norges KFUK-KFUM-speidere
Offisielt merke fra WAGGGS.


Hilsen til Tenkedagen 2014

Utdannelse åpner dører for alle jenter og gutter!
Det nærmer seg 22. februar, som er World Thinking Day! Tenkedagen er for speidere over hele verden, og temaet i år er «Utdannelse åpner dører for alle jenter og gutter». Finn gjerne ut mer om temaet på tenkedagssiden til WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) på worldthinkingday.org, eller forbundets nettsider for programtips og mer informasjon.
For oss her i Norge betyr det at vi skal ta utdannelsen vår på alvor, og gjøre vårt beste, slik det står i speiderloven. For barn og unge i mange andre land er det å få gå på skole en drøm som blir hindret av fattigdom, krig og regjeringer som ikke sørger for at skoler finnes. Derfor er det å sikre utdanning for alle også et av FNs tusenårsmål!
Kan du bruke noen minutter til å tenke over hvor heldig du er, og hva du kan gjøre for at noen andre får det bedre? Enten noen du kjenner, eller noen ukjente.
Vi speidere ville ha Tenkedagen på bursdagen til Robert Baden-Powell og kona hans Olave som startet speiderbevegelsen for mer enn 100 år siden. Tenk at nå er vi mer enn 42 millioner speidere i 154 land, og se for deg alle dem på én speiderleir!
Tenkedagen er altså internasjonal. Når møtte du sist speidere fra et annet land? Var det på leir, Facebook, Twitter, JOTA eller JOTI, eller på reise? Hva lærte du? Det er en fantastisk spennende opplevelse å lære om andre kulturer ved å snakke med folk fra andre land. Den muligheten har du i speideren. Kanskje kan du markere Tenkedagen ved å ta kontakt med noen du har truffet på en internasjonal leir en gang? Hvis du ikke har vært på en slik leir, får du muligheter til det seinere i speiderlivet ditt. Vi oppfordrer deg til å gripe i alle fall minst én slik mulighet!
Speidere forandrer verden. Tenkedagsfondet er opprettet for å hjelpe speidere i andre deler av verden med å skape et bedre samfunn rundt seg. Mottoet for Tenkedagsfondet er «A penny for your thoughts» – «En krone for dine tanker». Å samle inn penger til Tenkedagsfondet er å gi et bidrag til speideres arbeid for en bedre verden. Ved å gi et bidrag kan du hjelpe mennesker som ikke har det like godt som oss. I år går disse pengene til speidere i Armenia, Bangladesh, Egypt, Benin, Saint Vincent og Grenadines, som alle har prosjekter for å gi et bedre liv til barn og unge.
Ha en god Tenkedag!
Alltid-beredt-hilsen
Knut Slettebak, speidersjef i Norges speiderforbund og Anders Østeby, landssjef i Norges KFUK-KFUM-speidere
Offisielt merke fra WAGGGS.


Hilsen til Tenkedagen 2013

Barns og mødres helse
Det er jenteverdensspeiderorganisasjonen WAGGGS som står bak Tenkedagen. Hvert år har de et tema som speiderne skal jobbe med. I år er temaet «Barns og mødres helse».
I Norge er vi heldige som har et godt helsevesen som tar godt vare på oss om vi blir syke. Andre steder er helsestellet så dårlig at mange barn dør før de fyller fem år. Dette jobber speidere rundt om i verden for å forhindre.
Speidere forandrer verden. Tenkedagsfondet er opprettet for å hjelpe speidere i andre deler av verden med å skape et bedre samfunn rundt seg. Mottoet for Tenkedagsfondet er «A penny for your thoughts» – «En krone for dine tanker». Å samle inn penger til Tenkedagsfondet er å gi et bidrag til speideres arbeid for en bedre verden. Ved å gi et bidrag kan du hjelpe mennesker som ikke har det like godt som oss. I år går disse pengene til speidere i Jordan, Malawi, Irland, Pakistan og Venezuela, som alle har prosjekter for å gi et bedre liv til barn og mødre.
Ha en god Tenkedag!
Knut Slettebak, speidersjef i Norges speiderforbund og Atle Aas, landssjef i Norges KFUK-KFUM-speidere
Offisielt merke fra WAGGGS.


Hilsen til Tenkedagen 2012

Du kan gjøre en forskjell i verden!
Det finnes speidere i nesten alle land i verden. Tenkedagen er den dagen i året da speidere i hele verden tenker litt ekstra på alle de andre speiderne i hele verden – vi trenger av og til en påminnelse om at speiding ikke bare skjer i vår tropp, vår gruppe, vår krets og vårt land, men over hele verden.
Tenkedagen feires 22. februar fordi både Robert og Olave Baden-Powell var født denne datoen. Med 38 millioner medlemmer over hele verden har speiderbevegelsen en enorm mulighet til å påvirke. Verdensspeiderforbundene WAGGGS og WOSM er de største barne- og ungdomsorganisasjonene på verdensbasis. Vi er mange, og vi kan påvirke: Vi kan påvirke fredsarbeid, vi kan påvirke fattigdomsbekjempelse, vi kan påvirke hvordan samfunnet i de enkelte land behandler menneskene som bor der, og vi kan bidra og påvirke i miljøspørsmål.
Dine handlinger gjør en forskjell. Ditt bidrag betyr noe. Derfor betyr det noe at du sykler til speideren i stedet for å bli kjørt, og det betyr noe hva dere gjør med søppelet etter patruljeturen. Det vi som speidere bidrar med lokalt har en betydning for utviklingen av verden.
Speiding betyr mye for mange mennesker. Speiding er mer enn en fritidsaktivitet. I mange land i andre deler av verden er det kanskje mer tydelig enn i Norge at speiding er noe mer: Speiding er ungt lederskap og aktivt engasjement for andre mennesker og for miljøet. Det betyr også noe hvordan vi behandler hverandre som mennesker i speidergruppa vår. Krig og konflikter oppstår ofte fordi mennesker ikke evner å snakke sammen og finne løsninger. Samarbeid kan læres – og det er noe av det vi lærer i speideren.
Andre får muligheter og håp takket være din innsats Vi som er speidere i Norge kan også bidra til å hjelpe barn og ungdom i andre land som ikke har det like bra som oss. Speideraksjonen i år går til arbeid blant barn og unge i Liberia, og Globalaksjonen til barn på Madagaskar og Bangladesh. Din innsats har stor betydning!
På Tenkedagen sender vi en tanke til speidere verden rundt som lever i krig og konflikter eller i frykt for sykdommer. Samtidig takker vi for det store arbeidet speidere i disse landene legger ned for å skape en bedre hverdag for alle mennesker i lokalsamfunnene de bor i. Dette arbeidet er viktig og gir mange et bedre liv.
Gratulerer med tenkedagen!
Speiderhilsen fra Solveig og Atle
Solveig Schytz, speidersjef i Norges speiderforbund og Atle Aas, landssjef i Norges KFUK-KFUM-speidere
Offisielt merke fra WAGGGS.


Hilsen til Tenkedagen 2011

Gratulerer med Tenkedagen!
Det finnes speidere i nesten alle land i verden. Tenkedagen er den dagen i året da speidere i hele verden tenker litt ekstra på alle de andre speiderne i hele verden, - vi trenger av og til en påminnelse om at speiding ikke bare skjer i vår tropp, vår gruppe, vår krets, og vårt land,- men over hele verden. Tenkedagen feires 22. februar fordi både Robert og Olave Baden-Powell begge var født denne datoen.
I år markerer vi at vi har hatt 100 år med speiding i Norge. Vi skal bruke jubileet både til å se bakover, på hva speiding har betydd for så mange mennesker, vi skal se rundt oss, - og være oss bevisst hvilken rolle speiding spiller i samfunnet, - både i Norge og i resten av verden, og ikke minst skal vi se framover: mot de neste 100 årene med speiding.
I 1971 da Norsk speiderpikeforbund fylte 50 år skrev Olav Baden Powell i en jubileumshilsen det på denne måten:
Look back - with thankfullness
Look round - with courage and determination
Look forward - with confidence in the future of Guiding under this new generation of Guides and leaders.
Med 38 millioner medlemmer over hele verden har speiderbevegelsen en enorm mulighet til å påvirke. Verdensspeiderforbundene WAGGGS og WOSM er de største barne- og ungdomsorganisasjonene på verdensbasis. Vi er mange, og vi kan påvirke: Vi kan påvirke fredsarbeid, vi kan påvirke fattigdomsbekjempelse, vi kan påvirke hvordan samfunnet i de enkelte land behandler menneskene som bor der, og vi kan bidra og påvirke i miljøspørsmål.
Ditt bidrag betyr noe. Derfor betyr det noe at du sykler til speideren i stedet for å bli kjørt, og det betyr noe hva dere gjør med søppelet etter patruljeturen. Det vi som speidere bidrar med lokalt har en betydning for utviklingen av verden.
Det betyr også noe hvordan vi behandler hverandre som mennesker i speidergruppa vår. Krig og konflikter oppstår ofte fordi mennesker ikke evner å snakke sammen og finne løsninger. Samarbeid kan læres, - og det er noe av det vi lærer i speideren.
Vi som er speidere i Norge for å hjelpe barn og ungdom i andre land som ikke har det like bra som oss. Speideraksjonen i år går til arbeid blant flyktninger i Liberia, og Globalaksjonen til barn på Madagaskar. Din innsats har stor betydning!
På Tenkedagen sender vi en tanke til speidere verden rundt som lever i krig og konflikter eller i frykt for sykdommer. Samtidig takker vi for det store arbeidet speidere i disse landene legger ned for å skape en bedre hverdag for alle mennesker i lokalsamfunnene de bor i. Dette arbeidet er viktig og gir mange et bedre liv.
God feiring! Speiderhilsen
Anne Sjømæling, landssjef i Norges KFUK-KFUM-speidere og Solveig Schytz, speidersjef i Norges speiderforbund.
Tenkedagshilsen.
Offisielt merke fra WAGGGS.


Hilsen til Tenkedagen 2010

22. februar er verdenstenkedagen for alle speiderne i hele verden. Grunnen til at vi feirer på akkurat denne dagen, er at dette var fødselsdagen til både Robert Baden-Powell og hans kone Olave. Han startet speideren, og hun var den første verdenssjefen for jentene!
WAGGGS (jentespeidernes verdensforbund), har laget et motto for Tenkedagen i 2010 "Together we can end extreme poverty and hunger" - "Sammen kan vi få slutt på ekstrem fattigdom og sult".
Det er kanskje en voldsom oppgave for speiderne i Norge å jobbe for å få slutt på ekstram fattigdom, men det er mange måter vi kan bidra på, og vi er sikre på at de aller, aller fleste av dere speidere bidrar allerede. Ganske nylig var det et stort jordskjelv på Haiti, og vi vet at mange speidergrupper har gjort en innsats. Det er fortsatt stort behov for hjelp, så det er ikke for sent for din speidergruppe. Det er mange organisasjoner som jobber på Haiti, så det er lett å sende penger, eller kanskje andre ting? Ta kontakt med hjelpeorganisasjonene!
Hjemme hos oss støtter vi en SOS barnelandsby i Etiopia. Og vi kjenner mange andre som har eget fadderbarn, enten i SOS barnebyer, PLAN Norge, eller andre organisasjoner. Da vi var speidere, hadde vi et fadderbarn i speidergruppa vår også. Dette kan alle speidergruppene i landet bidra med, da blir det ganske mange barn som får hjelp!
Det er også mange speidergrupper som samarbeider med speidere i andre land, hvor det er mer fattigdom. Speidere i Sør-Afrika jobber for eksempel med å hjelpe barn hvor foreldrene er døde av aids. Andre steder støtter speiderne barnehjem. Og slike prosjekter er det mange av. Hvis din speidergruppe gjerne vil hjelpe, ta kontakt med speidere i andre land og lag et samarbeidsprosjekt!
Av og til er det også noen i vårt nabolag som trenger hjelp, vær oppmerksom, og følg med, vær positiv neste gang det kommer en loddselger, eller annen selger og tenk om du kan hjelpe. Det som er lite for deg kan være mye for andre.
§10 i speiderloven sier: En speider arbeider for fred og forståelse i verden, og mange, mange steder i verden er det nettopp fattigdom og urettferdighet det som skaper strid mellom mennesker.
Du alene kan utgjøre en forskjell, men tenk, sammen med 38 millioner andre speidere kan vi forandre verden!
Tenkedagshilsen fra
Anne Sjømæling, landssjef i Norges KFUK-KFUM-speidere og Lars Atle Andersen, speidersjef i Norges speiderforbund.
Offisielt merke fra WAGGGS.


Hilsen til Tenkedagen 2007

Gratulerer med Tenkedagen!
Speiding er en verdensomspennende bevegelse og Tenkedagen brukes til å markere dette. I år er det i tillegg 100 år siden speidernes første vennskapsbål ble tent, og det er på Tenkedagen nøyaktig 150 år siden speiderbevegelsens grunnlegger, Robert Baden-Powell, ble født. Tenkedagen feries 22. februar nettopp fordi både Robert og Olave Baden-Powell begge var født denne datoen.
Tenkedagens budskap hendler først og fremst om internasjonal forståelse og det å tenke på, og bry seg om speidersøstre og speiderbrødre i andre land. På Tenkedagen samler speidere inn penger til hjelp for speiderarbeid i land som trenger mer ressurser til sitt arbeid. Dette er en måte vi speidere viser aktivt samfunnsansvar!
Med 38 millioner medlemmer over hele verden har speiderbevegelsen en enorm mulighet til å påvirke. Påvirke når det gjelder fredsarbeid, påvirke når det gjelder arbeid med fattigdom, påvirke når det gjelder miljøutfordringer og påvirke når det gjelder å vise omsorg for andre mennesker.
Nyhetene de siste månedene har vært preget av global oppvarming og menneskeskapte klimaproblemer. Også her kan vi norske speidere være med å ta et ansvar. Vi kan handle lokalt og dermed bidra globalt. Ved å sykle til speideren i stedet for å bli kjørt, kan du gi ditt bidrag til en bedre verden for alle.
I år sender vi en spesiell tanke til speiderne på Sri Lanka, som begge speiderforbund i Norge har et ekstra fokus på i 2007. Vi sender også en ekstra tanke til speidere verden rundt som lever i ufred eller i frykt for sykdommer. Samtidig takker vi for det enorme arbeidet speidere i disse landene legger ned for å skape en bedre hverdag for alle mennesker i lokalsamfunnet. Dette arbeidet er viktig og vil gi mange et bedre liv. I Norge skal vi gjøre vårt beste for å vise solidaritet med alle speidere verden over.
God feiring!
Speiderhilsen
Tor Marius Dahl, landssjef i Norges KFUK-KFUM-speidere og Lars Atle Andersen, speidersjef i Norges speiderforbund.
Tenkedagshilsen
Offisielt merke fra WAGGGS.


Hilsen til Tenkedagen 2006

Den 22. februar feirer speidere over hele verden Tenkedagen. Som navnet sier, er dette en dag man tenker. Jeg tenker hver dag, vil kanskje du si da, men akkurat denne dagen oppfordres speidere til å tenke på speidere i resten av verden. Akkurat denne dagen sitter speidere over hele verden og lærer om speiding i andre land. Noen lærer kanskje hvordan man sier speiderløftet på ulike språk, eller lager eksotiske matretter fra andre land. Visste du at det fi nnes 28 millioner speidere i verden? Det er ganske mange, det!
Grunnen til at vi feirer tenkedagen akkurat 22. februar, er ikke tilfeldig. Akkurat denne dagen ble nemlig både Lord Robert Baden-Powell og kona hans, Lady Olave Baden-Powell, født. Robert Baden-Powell vet du kanskje hvem er, for det var han som starta speideren i 1907. Olave Baden-Powell var også speider, og var verdenssjef i mange år for jentespeiderne.
På tenkedagen er det mange speidere som samler inn penger. Pengene som blir samlet inn, gir speidere som kommer fra den rike verden mulighet til å hjelpe speidere som kommer fra land hvor de ikke har de samme mulighetene som oss. Pengene brukes for eksempel til å gjenoppbygge katastrofeområder, sette igang utviklingsprosjekter, til å betale for programmateriell, og til temaet som verdensspeiderforbundet velger å fokusere på. Dette året er temaet "Ungdommers helse", og under dette er det tre slagord:"Vær trygg", "Hold deg frisk" og "Bruk hodet". Gjennom disse temaene vil speideren arbeide for at fl ere skal få vite om farene ved HIV/Aids, un gdomsgraviditet,narkotika, røyking og dårlige matvaner, og oppfordre til å være i fysisk aktivitet, til å bruke hodet og tenke selv, slik at vi kan motarbeide mobbing og vold.
Det siste året har gitt oss mange muligheter til å tenke på speidere i resten av verden, og til å hjelpe speidere i resten av verden. For eksempel har begge speiderforbundene sendt penger til speiderforbundene i Pakistan, som ble rammet av jordskjelv i høst. Bruk tenkedagen til å være med på å skape en bedre verden. Du alene kan utgjøre en forskjell, men sammen med 28 millioner andre kan vi forandre verden.
Tenkedagshilsen fra
Anna Røed, International Commissioner WAGGGS i Norges speiderforbund,
Carsten Pihl, speidersjef i Norges speiderforbund,
Tove Iren Lea, International Commissioner i Norges KFUK-KFUM-speidere og
Tor Marius Dahl, landssjef i Norges KFUK-KFUM-speidere.


Budskap til Tenkedagen 2002

GRATULERER MED TENKEDAGEN 22.02.02
Tenkedagen er den dagen vi spesielt snakker om at vennskap mellom speidere skaper forståelse og fred mellom mennesker, uansett kultur og hvor vi kommer fra. I nyhetene hører vi dessverre daglig om krig og konflikter over hele verden, men vi får også gode rapporter om speidere som engasjerer seg i dagliglivet i sitt land. De arbeider for at de skal få et bedre samfunn. Verdenssamfunnet trenger engasjerte speidere, ikke bare på Tenkedagen, men speidere som tar ansvar gjennom hele året. Du lurer kanskje på hvordan speiderarbeidet rent praktisk kan bidra til en bedre verden? Jeg kan gi deg noen eksempler. I patruljen får du god øvelse i å samarbeide, og du lærer deg at samarbeid er basert på forståelse og respekt for de andre patruljemedlemmene. Du får gjøre ting på egen hånd, og du får ta beslutninger. På denne måten får du trening i å lede de andre i patruljen, og du er med og tar ansvar for det dere har blitt enige om å gjøre. Hvis alle speidere gjør dette på sitt sted, vil vi få til bedre samarbeid.
Se deg rundt. Vi er mange som kan være med på å påvirke ved at vi sier i fra eller bryr oss. Jeg oppfordrer deg til å vise at du bryr deg eksempelvis ved å si et tydelig nei til vold og rasisme. Si fra hvis det er ting du ikke vil være med på, men ta også initiativ til å si ja til ting som du opplever positivt, ikke minst - si ja til å være en god venn. Speiderbevegelsens stiftere, Lord og Lady Baden Powell hadde fødselsdag den 22. februar, og det er denne dagen som feires over hele verden. På denne måten kan vi slå ring om jorden og lage en vennskapskjede. Du og jeg er et ledd i denne vennskapskjeden av speidere.
I speiderlovens §2 står det at en speider kjenner ansvar for seg selv og andre. Dette er et veldig konkret eksempel på hvordan vi kan ta vare på hverandre og styrke vennskapskjeden. Vi kan vise vårt ansvar for å få en bedre verden for alle.
Jeg ønsker deg en riktig fin tenkedag.
Med speiderhilsen
Eli Gullichsen, speidersjef i Norges speiderforbund.


Budskap til Tenkedagen 1998

Kjære speidere,
Gratulerer med tenkedagen!
På tenkedagen 1998 feirer vi fødselsdager, først for Lord og Lady Baden Powell som begge ble født 22 februar, og deretter for the World Association of Girl Guides and Girl Scouts (den internasjonale speiderorganisasjonen for piker) som er 70 år. I dag er det 136 medlemsland. Det er fint å tenke på at det som Baden Powell startet har i dag ca 30 mill. speiderjenter og speidergutter som medlemmer. Det minner oss om at du og jeg er en del av den speiderkjeden som går rundt hele jorden.
I speiderloven & 10 står det: "En speider arbeider for fred og forståelse mellom mennesker".
Fred i verden begynner med fred mellom mennesker - oss. Et viktig utgangspunkt for fred og forståelse er at vi kjenner andre mennesker med en annen bakgrunn. Da kan vi lettere forstå dem og få respekt for dem. Som speider har du en fin mulighet til å skaffe deg kontakter og få samme forståelse. Bruk tenkedagen til å sende hilsner - med tenkedagskort - til speidervenner, gamle og nye, rundt omkring i verden. Kanskje du får svar, og du vil oppleve at speidere lever under vidt forskjellige forhold. Tenkedagen er en viktig dag for nye kontakter for en bedre verden.
Når vi er i fødselsdagsselskap, vil vi også gjerne ha med en liten presang. I år vil jeg oppfordre deg til å gi en presang til det internasjonale speiderarbeidet. Slik kan vi skape en bedre hverdag for andre speidere. Hvis hver gir 2 kroner, blir det mye penger. Blir du med?
Jeg ønsker deg en fin tenkedag og et fint speiderår.
Med speiderhilsen
Eli Gullichsen, speidersjef i Norges speiderforbund.


Budskap til Tenkedagen 1992

Når vi var små lærte vi alltid å dele med hverandre. Det var ikke alltid like lett når vi har bare noen få drops eller en liten sjokolade og det var mange som gjerne ville ha en bit. Men det ga en god følelse av samhold når jeg delte med venner og dem delte med meg. Vi følte oss virkelig som venner da. Men noen ville ikke dele og valgte å ta alt selv.
Den lille verden som besto av mine venner og meg er et lite bilde på den store verden vi kaller jorden. Der er det også slik at noen får - kanskje til og med mye uten at de vil dele med dem som ikke har. Blant våre tilsammen 25 millioner speidersøstre og speiderbrødre over hele verden kan vi se at mange av dem ikke har det du og jeg mener er helt nødvendig for å kunne overleve.
Vi som har, må vise i handling at vi vil dele de godene vi har. Spørre oss selv om alt det vi ønsker oss og gjerne vil ha, egentlig er så nødvendig som vi mener selv at det er. Så kan vi dele en del av våre goder med dem som ikke har det så bra. Dele lommepenger er en måte. Dele tiden vår er en annen. Kanskje vi skulle gjøre et forsøk å virkelig ta i et tak for speiderjobben nå i år. Resultatene fra den innsatsen går nettopp til å gi andre - og ikke bare speidere - en bedre tilværelse.
Det å dele har også en annen side. Når vi deler lommepenger, godteri og andre slike ting, er det alltid slik at jo flere vi er, jo mindre blir det til den enkelte. Men det er noe vi kan dele som det blir mer av, jo flere som deler det. Skal jeg gi deg noen små eksempler. Jo mere vennskap du deler ut, jo flere venner får du. Jo mere glede du deler med andre, jo flere gleder får du tilbake. Jo mere hjelp du gir til andre, jo mer hjelp vil du få igjen. Rundt deg er det noen som trenger vennskap, men kanskje ikke får det. Det er noen som gjerne vil få dele sine gleder sammen med andre, men som ikke får lov til å bli med. Disse som gjerne vil, men ikke får lov, finner du helt sikker nær deg enten det er i klassen, blant vennene dine eller i speidern.
Tenkedagen er en dag hvor vi tenker spesielt på alle dem som er speidere over hele verden. La oss være enige om at vi ikke bare tenker på dem, men gjør noe for dem. Men tenkedagen er også en dag hvor vi skal minne hverandre om dem som vi er sammen med hver dag. Se rundt deg om du kan gjøre noe for dem - og så gjør du det.
med speiderhilsen
Runar Bakke, speidersjef i Norges speiderforbund.


Budskap til Tenkedagen 1991

TENKEDAGEN 1991
Tenkedagen har en fin tradisjon i speidingen. Vi sender brev og hilsener til hverandre for å minne oss om at vi er mange som er opptatt med det samme: å være speider. Mange sender sine hilsener over hele verden for å opprettholde en spesiell kontakt og et speidervennskap. Den 22. februar blir da en spesiell dag for omtanke, en dag hvor vi blir minnet om at vi skal bruke noe tid til refleksjon, fundere litt på hvordan andre har det, minne oss selv på de gode speideropplevelsene.
I sommer traff jeg en mann på ett av forbundets leirsteder. 40 år tidligere hadde han vært på patruljeførerleir på nettopp denne leirplassen. Etter speidertiden hadde han bosatt seg i utlandet, fått utdannelse og blitt professor. Hen enda var opplevelsene han hadde som speider så viktige for ham at han ville besøke den gamle leirplassen for å gjenoppfriske de gode minnene. Han ville ta opp igjen de tankene som denne leiren hadde gitt ham. Han trengte en dag for ettertanke.
Du vil alltid ha speiderminnene dine med deg. Du vil alltid huske den kvelden på haiken hvor dere følte nærheten rundt et lite bål. Du vil alltid huske de spesielle opplevelsene du hadde på en leir eller en tur. For mange er de minnerike opplevelsene knyttet til internasjonale begivenheter sammen med speidervenner fra andre deler av jorden. Felles for alle våre gode speiderminner er at de handler om det å oppleve noe sammen med speidervenner, norske eller utenlandske. Da blir det sant hva speiderloven sier: "En speider er en god venn". En speider er en god venn sammen ned den han eller hun trives med. Men det er både viktigere og vanskeligere å være en god venn for de son du kanskje ikke liker fullt så godt, og som ikke er en like god venn mot deg. Det er ikke lett å være en god venn. Du blir stilt store krav til. Du skal kunne gi hjelp og støtte, både når dagene er blå og når de er grå. Er du en god venn, er du også ærlig og forteller hva du ikke synes er bra med vennskapet. En god venn lar seg ikke utnytte av andre. En god venn nå kunne si fra, men alltid i beste mening.
Speiding forutsetter vennskap. Speiding forutsetter at vi forsøker å ta vare på hverandre og gjøre det beste for hverandre. Særlig er det viktig i patruljen og troppen, mellom alle speiderne i din egen speidergruppe. Men vennskap stopper ikke ved grensene. Speidervenner kan du få over hele verden. Noen ganger gjennom vennskapstropper og leirer, noen ganger gjennom en tur på Our Chalet eller Kandersteg, og noen ganger tilfeldig, enten i Norge eller i utlandet. Sist sommer ble vennskap knyttet mellom barn fra Tsjernobyl i Sovjet og Norge. Å skape og ta vare på slike vennskap er noe av det viktigste vi som speidere kan gjøre for å skape fred mellom mennesker. For vi vil jo ikke skape ufred med en venn? Skaff deg en venn i et annet land - en speidervenn!
Runar Bakke, speidersjef i Norges speiderforbund.


Budskap til Tenkedagen 1990

Tenkedagen 1990
Det er viktig at noe skjer. I gamle dager da jeg var ung - kalte vi det handling. I dag kalles det action. Uansett hvilket ord vi bruker, forventer vi både av oss selv og dem vi omgås at det er noe som skjer. Hvis ikke, etterlyser vi handling. Vi vil ikke være passive tilskuere og sitte dovne og late i godstolen.
Speiderloven sier også noe om action. En speider er eller gjør eller verner eller arbeider for gode idealer. Vi er aktive. Men når vi er aktive, bør vi ta ansvar - En speider tar ansvar for seg selv og andre. Dette er kanskje en av de viktigste sidene av speiding i et nøtteskall. Det sier noe om vennskap og samhold. Det sier noe om det nære og det mer fjerne forholdet. Det sier noe om innholdet i Tenkedagen.
Som en av speidingens internasjonale dager er Tenkedagen en dag hvor vi spesielt tar for oss de som er speidere i andre land. Vi skriver tenkedagskort som vi sender ut til kjente og ukjente, både her hjemme og i den store verden. Dette er en fin skikk hvor vi på en spesiell måte kan få minne hverandre om at speiding er det mange jenter og gutter som er opptatt av. Tenkedagen bruker vi både til å være opptatt av andre og til å fortelle hverandre at vi bryr oss om.
I år har jeg lyst til å se på Tenkedagen fra to forskjellige sider. Den ene siden er internasjonal omsorg. La det internasjonale innholdet begynne hjemme. Vi har mange landsmenn som ikke har norsk bakgrunn, så det er ingen grunn til å dra utenlands for å kunne skaffe oss den internasjonale kontakten vi gjerne vil ha. Se litt rundt der hvor deres speidergruppe holder til Jeg er helt sikker på at dere akkurat der vil finne mange forskjellige nasjonaliteter som kan være med på å gjøre Tenkedagen til noe spesielt i 1990. Kan denne siden være noe vi kan bygge videre på i de årene som ligger foran?
Den andre siden er frihet. For 176 år siden ble Norge et fritt land. I løpet av 1989 har mange land i Øst-Europa også fått oppleve en tilsvarende frihet. Kanskje Tenkedagen i år nettopp skulle være en dag hvor vi skal ta for oss og gjøre noe for dem som har det vondt og vanskelig i disse landene. Det er ingen utrolig tanke at det er i disse landene vi skal møte nye speidervenner i de årene som ligger foran.
For speidere betyr action å ta ansvar. Ansvar betyr at vi gjør noe, både med oss selv og for andre. De får vi et innhold i Tenkedagen som vi kan være litt fornøyde med. Da blir verden et bedre sted å leve. På grunn av vår action.
Med hilsen
Runar Bakke, speidersjef i Norges speiderforbund.

Utklipp og minner

Om internasjonalt samarbeid

Om speidingens sentral kjennetengn


Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Referanser

Vet du mer om "Hilsen på Tenkedagen"? Du kan være med å legge inn mer historisk stoff, følg Basismanualen.
Husk å være innlogget for å gjøre endringer. Lykke til!