Fredsmerket

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Se også FN-merket, Etikk og verdier, Internasjonalt og Vennskap

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Meiser fra Laksevåg KM og småspeidere fra 1. Laksevåg sine bidrag til Fredsteppet i 2007.
Fredslyset er et tilbud til alle speidere i Norge i november og desember hvert år, i regi av St. Georgsgildene.
En speider arbeider for fred og forståelse mellom mennesker, Speiderlovens § 10, her i Bj. Lautins illustrasjon fra 1973.
Scouts of the World - Brothers Together, akvarell av B-P i boken Aids to Scoutmastership, 1919. Speidingen regnes som en fredsbevegelse, med 155 medlemsland, ca. 38 millioner medlemmer og fred og internasjonal forståelse som et viktig programpunkt.
Verdensjamboreen på Lillehammer i 1975 hadde mottoet "Five fingers - one hand" for de over 17000 deltagerne. Fotoet er fra www.slettebo.no
Pax - fred! foto fra KFUK-speiderbladet nr. 2 1938, fra artikkelsiden Utgaver av KFUK-speiderbladet [7]
SitatThe whole intention of the Boy Scouts' Training is for peaceful citizenship.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell, se flere speidersitater her

Merkekrav til dagens merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Fred, småspeidere, (2007) - (2024), Norges speiderforbund

Merket er tegnet av Ksenia Sazonova, programkonsulent, Norges speiderforbund.

(2007) [1] - (2024) [2], merket er i programområdet Samfunnsengasjement:

Hvorfor: For å forstå hva fred betyr for deg og andre og hvordan man kan jobbe for fred.
Fremgangsmåte:
 1. Lær hvordan barn har det i andre land. Lær også hvordan speidere engasjerer seg i fredsarbeidet verden rundt.
 2. Finn ut og fortell hva fred betyr for deg og andre mennesker.
 3. Send kort med fredsbudskap til venner, familien, politikere, andre speidere.
 4. Bli kjent med en person som arbeider i en internasjonal hjelpeorganisasjon.
 5. Lag en samling bilder som forteller om organisasjonens arbeid i et annet land. Finn ut om det er speiderarbeid i landet.


Fred, speidere i tropp, (2007) - (2020), Norges speiderforbund

I dag [2]: Merket er tegnet av Ksenia Sazonova, programkonsulent, Norges speiderforbund.

2018 [1][2] - (2020) [2], merket er et speidermerke i programområdene Samfunnsengasjement og Venneskap :

Hvorfor: For å forstå hva fred betyr for deg og andre, og hvordan man kan jobbe for fred.
Obligatoriske krav:
 1. Lag din egen definisjon av fred og tenk gjennom hva som er nødvendig for at et samfunn skal kunne leve fredelig. Snakk gjerne med andre mennesker for å finne ut hva de mener med fred. Ta kontakt med noen som har opplevd krig, konflikter osv.
 2. Delta aktivt i en fredsmarkering/fredsarrangement eller i en innsamlingsaksjon/bistandsprosjekt som har som mål å fremme fred.
 3. Sett deg inn i en pågående konflikt i samfunnet lokalt, nasjonalt eller internasjonalt. Lev deg inn i situasjonen og prøv å forstå begge partene. Kom med forslag til hvordan konflikten kan løses. Benytt gjerne rollespill, lek, teater, debatt o.l. eller diskuter det med en venn, familiemedlem eller leder.
 4. Finn ut hvordan speidere rundt i verden engasjerer seg i fredsarbeidet.
Valgfrie krav (velg minst to):
 • Hold et foredrag på skolen, skriv et leserinnlegg eller en artikkel i en speideravis med temaer som fred, konfliktløsning eller flerkulturell forståelse.
 • Finn en konflikt som pågår i Norge eller en situasjon du synes er uakseptabel i et fredelig samfunn, og skriv et engasjert brev til den du synes kan og bør gjøre noe med det.
 • Finn ut hvordan krig påvirker barns liv og rettigheter.
 • Finn et menneske i ditt lokalsamfunn, på landsbasis eller i utlandet som har gjort seg bemerket i fredsarbeidet og som inspirerer deg. Hvis mulig, ta kontakt med vedkommende og gjør et intervju, eller lag en presentasjon/sak om personen til bruk i speidergruppa, lokalavisen eller en speideravis.
For tidligere krav til merket se lenger nede på siden under "tidligere merker".


Fred, rovere, (2008) - (2020), Norges speiderforbund

2018 [2] - (2020) [2], merket er i programområdene Samfunnsengasjement og Vennskap :

Hvorfor: Utvikle forståelse for hva vi mener med fred og hvordan du kan bidra til å skape fred.
Fremgangsmåte:
 1. Sett dere inn i en pågående konflikt mellom land eller folkegrupper i verden. Finn frem til de politiske, kulturelle eller historiske forhold som har betydning for konflikten. Presenter dette gjennom et foredrag, innledning til diskusjon i roverlaget eller gjennom en aktivitet for en annen enhet.
 2. Ta initiativ til en aksjon eller et tiltak i speidergruppa eller lokalmiljøet som kan føre til mindre rasisme eller til bedre forhold mellom nordmenn og innvandrere.
 3. Hva er beskyttelse (asyl), og hva er de viktigste kriteriene for å ha rett til beskyttelse i Norge og Europa? Besøk eller på annen måte bli kjent med en gruppe asylsøkere. Hva ligger bak deres søknad? Hvorfor forlot de hjemlandet?
 4. Se på den politiske utviklingen i Europa. Er freden truet? Hvorfor? Hvorfor ikke?
Velg en av disse oppgavene:
 1. Delta aktivt i markering av FNs fredsdag 21. september. Markeringen kan gjennomføres i laget eller sammen med en annen enhet eller gruppe.
 2. Lag et portrett av en fredsprisvinner gjennom foto, foredrag, drama eller lignende. Presentasjonen skal også vise bakgrunnen for Nobels fredspris og hvilke kriterier den blir delt ut etter. Vis eller fremfør portrettet for roverlaget eller en annen enhet.
 3. Besøk Nobels Fredssenter i Oslo.
For tidligere krav til merket se lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Fred, vandrere, 2015 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2022 [5] - (2023) [5] :

Alle vet hva krig er, men hva er egentlig fred? Hva gjør speidere for å skape fred? Snakk om konflikter og øv dere på konfliktløsning.
Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til patruljen for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
 1. Diskuter hva fred er.
 2. Gjennomfør aktiviteten Konflikthåndtering med appelsin.
 3. Finn ut hvordan speidere i Norge og andre land arbeider for fred.
 4. Øv på konflikthåndtering.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan dere gjøre minst to av kravene under:
Merkekravene fra 2015 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Merkekrav til tidligere merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Fred, speidere i tropp, (2007) - (2020), Norges speiderforbund

I dag [2]: Merket er tegnet av Ksenia Sazonova, programkonsulent, Norges speiderforbund.

(2007) [1] - 2018 [2], merket er et speidermerke i programområdene Samfunnsengasjement og Venneskap :

Hvorfor: Lær om og reflekter over fred.
Fremgangsmåte:
 1. Lag din egen definisjon av fred og tenk gjennom hva som er nødvendig for at et samfunn skal kunne leve fredelig. Snakk gjerne med andre mennesker for å finne ut hva de mener med fred. Ta kontakt med noen som har opplevd krig, konflikter osv.
 2. Delta aktivt i en fredsmarkering/ fredsarrangement eller i en innsamlingsaksjon/bistandsprosjekt som har som mål å fremme fred.
 3. Sett deg inn i en pågående konflikt i samfunnet lokalt, nasjonalt eller internasjonalt. Lev deg inn i situasjonen og prøv å forstå begge partene; kom med forslag til hvordan konflikten kan løses. Benytt gjerne rollespill, lek, teater, debatt osv eller diskuter det med en venn, familiemedlem, leder.
Valgfire krav (velg minst to):
 1. Hold et foredrag på skolen, skriv et leserinnlegg eller en artikkel i en speideravis med temaer som fred, konfliktløsning eller mellomkulturell forståelse.
 2. Finn en konflikt som pågår i Norge eller en situasjon du synes er uakseptabel i et fredelig samfunn, og skriv et engasjert brev til den du synes kan og bør gjøre noe med det.
 3. Finn ut hvordan barn har det i noen av tredjeverdensland. Finn også ut hvordan speidere engasjerer seg i fredsarbeidet verden rundt.
 4. Finn et menneske i ditt lokale samfunn, på landsbasis eller i utlandet som har gjort seg bemerket i fredsarbeidet og som du er fascinert av, og ta kontakt. Du kan intervjue ham/henne for din lokale avis, speideravis, gruppeavis eller lage dit eget fredsdiplom som du overrekker som takk for hans/hennes innsats.
 5. Finn et menneske du synes ville fortjent å få Nobels Fredspris og lag en begrunnelse for valget ditt.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Fred, rovere, (2008) - (2020), Norges speiderforbund

(2008) [2] - 2018 [2], merket er i gruppen Samfunnsengasjement :

Hvorfor: Utvikle forståelse for hva vi mener med fred og hvordan du kan bidra til å skape fred.
Fremgangsmåte:
 1. Sett dere inn i en pågående konflikt mellom land eller folkegrupper i verden. Finn frem til de politiske, kulturelle eller historiske forhold som har betydning for konflikten. Presenter dette gjennom et foredrag, innledning til diskusjon, innlegg i gruppeavisen, veggavis e.l.
Velg to av disse oppgavene:
 1. Delta aktivt i markering av FN's fredsdag den tredje tirsdagen i september. Markeringen kan gjennomføres i laget eller sammen med en annen enhet eller gruppe.
 2. Lag et portrett av en fredsprisvinner gjennom foto, foredreag, drama, veggavis, etc. Presentasjonen skal også vise bakgrunnen for Nobels fredspris og hvilke kriterier den blir delt ut etter. Vis eller fremfør portrettet for roverlaget eller troppen.
 3. Gjør deg gjent med FNs barnekonvensjon. Sammenlign to ulike lands praktisering av konvensjonen.
 4. Hva er politisk asyl? Hva er de viktigste kriteriene for å få politisk asyl i Norge? Besøk en gruppe asylsøkere. Hva ligger bak deres søknad, hvorfor forlot de sitt hjemland?
 5. Delta i en aksjon eller et tiltak i lokalmiljøet som kan føre til mindre rasisme, eller til bedre forhold mellom nordmenn og innvandrere.
To selvvalgte oppgaver:
 1. .....
 2. .....
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Fred, vandrere, 2015 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2015 [4] - 2022 [5] :

Alle vet hva krig er, men hva er egentlig fred? Hva gjør speidere for å skape fred? Snakk om konflikter og øv dere på konfliktløsning.
Obligatorisk krav:
 1. Diskutere hva fred er.
 2. Gjør rede for hvordan speiderne arbeider for fred.
 3. Vite hva en konflikt er og kjenne til ulike typer konflikt (interesse- og verdikonflikt).
 4. Snakke om konfliktløsning og lære strategier for hvordan en best løser en konflikt f.eks. i patruljen.
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 2 av disse kravene:
 • Finn en konflikt som pågår i Norge og forsøk og kom med forskjellige løsninger.
 • Sett deg inn i en pågående konflikt og lag en plakat eller presentasjon over situasjonen.
 • Ta kontakt med noen som har opplevet krig eller en konflikt eller en organisasjon som arbeider for fred.
 • Lag en plakat over en vinnere av Nobels Fredspris og diskutere hvem som kunne vinne prisen.
 • Planlegg et tiltak for fred som dere i gruppen kan gjøre og gjennomfør dette.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Fredsdag, patruljemerke i tropp, 1995 - ? , Norges speiderforbund

1995 - ? [8] [6], var i gruppen "Samfunnsengasjement", merkenummer 5213. Merket var beregnet på de yngste speiderne:

 1. Finn ut hvorfor vi markerer Fredsdagen den tredje tirsdagen i september.
 2. Planlegg og vær aktivt med i gjennomføringen av et Fredsdagsarrangement med patruljen, troppen eller gruppa.
 3. Send fredskort til familie, venner, politikere, utenlandske speidervenner eller andre.


De ulike merkers funksjonstid

Årstall i parantes er tidligste og seneste årstall vi kjenne til merket har eksistert.

Merkenavn Aldersgruppe Forbund Merket utkom: Merket gikk inn:
Fred småspeidere Norges speiderforbund (2007) (2024)
Fred speidere i tropp Norges speiderforbund (2007) (2020)
Fred rovere Norges speiderforbund (2008) (2020)
Fred vandrere Norges KFUK-KFUM-speidere 2015 (2023)
Fredsdag patruljemerke i tropp Norges speiderforbund 1995 ?

21. september er FNs internasjonale fredsdag

Internasjonal fredsdag, med denne dagen ønsker FN å fokusere på fredelig samhandling og konfliktløsning. Siden 1982 har den internasjonale fredsdagen blitt markert i forbindelse med åpningen av FNs generalforsamling den tredje tirsdagen i september, og fra 2001 ble det en fastsatt dato 21. september. Dagen oppfordrer til våpenhvile og fredelige løsninger på konflikter verden over.

Utklipp og minner

Om fredsarbeid

Oversikt for merker etter tema, aldersenheter og forbund

Om utsalg, drakt, leir- og turutstyr og særpreg


Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Referanser

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Fordypningsmerker for flokk og tropp, 2007, Norges speiderforbund
 2. 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 NSF logo kløverlilje.PNG Speiderbasen [1], Norges speiderforbund Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Speiderbasen» er definert flere steder med ulikt innhold Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Speiderbasen» er definert flere steder med ulikt innhold
 3. 3,0 3,1 Finnes hos Speidermuseet på Laksevåg
 4. 4,0 4,1 www.speidermerker.no [2], Norges KFUK-KFUM-speidere
 5. 5,0 5,1 5,2 5,3 KM-speidernelogouten tekst.jpg Speiderprogram [3], Norges KFUK-KFUM-speidere
 6. 6,0 6,1 Aktivitetsmerker for speidere, 1995, Norges speiderforbund
 7. KFUK-speiderbladet nr. 2 1938
 8. Aktivitetsmerker for speidere, 1988, Norges speiderforbund