Speiderhilsen

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Ekornpatruljen, 4. Fredrikstad med patruljens bereter og speiderhilsen! Foto av Kai Edvard Rønning, 4. Fredrikstad, 2013
Speiderhilsen under Sunrise Seremony, Speideren Nr. 4 2007 Les: [2].

Dagens speiderhilsen

Norges speiderforbund

I dag: [1]

1. Speiderhilsen skjer med høyre hånd til hodet, med innsiden av hånden fremover. De midtre fingre strekkes samlet opp, og tommelfingeren bøyes mot neglen på lillefingeren.
2. De tre fingre symboliserer speiderløftet, og de to fingre som danner en ring, symboliserer det internasjonale fellesskap.
Vedtatt av Speiderstyret i Norges speiderforbund, 1979.


Norges KFUK-KFUM-speidere

Historie

I www.speiderbasen fortelles denne lille historien som bakgrunn for speiderhilsen:

Da Baden-Powell var i Afrika, ledet han fortroppene i en militæraksjon inn i kongeriket Ashanti. Da han kom fram til hovedstaden, ble han møtt av kongen som hilste ham med venstre hånd. Baden-Powell undret seg over at høvdingen brukte venstre hånd, og fikk til forklaring at det var skikken i Ashanti. For å kunne bruke venstre hånd til å hile med måtte man nemlig ta av seg skjoldet som alle bar. Dermed var man helt forsvarsløs. Det var et tegn på vennskap.

Norsk Speidergutt-Forbund

1924: [2]

Speidernes hilsen er en tillempning av speidermerket. Den utføres med høire hånd, med innsiden av hånden fremad, idet de 3 midterste fingrer samlet strekkes opad og med tommelfingeren mot lillefingerens negl. De 3 opadstrakte fingrer skal minne speideren om det tredobbelte speiderløfte, og ringen, som dannes av tommel- og °lillefingeren, om det broderbånd som knytter alle speidere sammen.
Hilsenen utføres på 2 måter:
1. - med hånden til hattebremmen eller pannen. All hilsning utføres med god holdning og med blikket rettet like i øinene på den man hilser.
2. - med armen strekt fremad opad når flagget hilses. Speiderne hele verden over «håndhilser» med venstre hånd. samtidig som de fører høire hånd til hodet i «speiderhilsen.


1946: [3]

§ 18. Speidere, rovere og ledere hilser med høyre hånd til lua (hodet) eller hattebrernrnen, med innsiden av hånden framover. De tre midterste fingrer strekkes samlet opp og tommelfingeren bøyes mot neglen på lillefingeren.
§ 19. Ulvungene hilser med høyre hånd til lua. Pekefingeren og langfingeren holdes strake og sprikende opp, de andre bøyet sammen.

1956: [4]

Speiderne har en egen hilsen som er en slags etterligning av speidermerket. Den utføres med høyre hånd, med innsiden av hånden fremad, tommelfingertuppen på lillefingerens negl, og de tre midterste fingrene strakt rett opp. De tre fingrene skal minne deg om det tredobbelte speiderløftet, og ringen som dannes av tommel- og lillefingeren er et tegn på det brorskapsbåndet som knytter alle speidere sammen. Hilsenen utføres med hånden til hattebremmen eller pannen og håndflaten fremad. All hilsing utføres med god holdning og blikket rettet like i øynene på den du hilser på. Speiderne hele verden over håndhilser på hverandre med venstre hånd samtidig som de fører høyre hånd til hodet i speiderhilsen. Hodeplagg tar vi av inne, ved flagghilsen, ved konge- og nasjonalsanger, ved minnehøytideligheter, ved gudstjenester, ved en grav når kisten senkes, ved epptakelse, og andre høytidelige høve.
Overfor andre speidere nytter du alltid speiderhilsen enten du eller dere begge er i speiderdrakt eller sivilt antrekk. Ellers bruker du speiderhilsen bare når du er i speiderdrakt, Hils da på alle som du etter vanlige høflighetsregler plikter å hilse på, og dessuten:
a) ved heising og nedhaling (utfolding eller innrulling) av norsk eller annet nasjonalflagg, eller når nasjenalflagg passerer eller passeres,
b) for medlemmer av kongehuset,
e) for liktog, ved jerdpåkasting og når kisten senkes i begravelse,
d) på alle speidere du møter,
e) ved opptakelse og andre speiderseremonier,
f) på alle som bærer Forbundets hederstegn.
Skal en sluttet tropp hilse, skjer det på tegn eller tilsigelse fra lederen.

1976: [5]

Den vanligste speiderhilsen utføres med høyre hånd til hodet, med innsiden av hånden framover, de tre midterste fingrene strekkes samlet oppover, og tommeltotten bøyes mot neglen på Iillefingeren.
Denne hilsen brukes når du skal hilse flagget, ved valgspråket og i mange grupper ved opptakelsen. De tre fingrene som strekkes oppover skal minne deg om de tre punktene i speiderløftet, og de skal symbolisere speiderliljen. Tommel- og lillefinger er symbol på brorskapet som samler speiderne om speiderløftet. Ved opptakelse brukes for det meste skulderhilsen. Høyre hånd holdes i skulderhøyde, og hånden er formet som ved den vanlige speiderhilsen. Skulderhilsenprukes også ved fornyelsen av speiderløftet hvert år på St. Georgsdagen. Speiderhilsen brukes alltid overfor andre speidere, uansett antrekk. Ellers brukes speiderhilsen bare når du har på deg speiderdrakt. Når speidere hilser på hverandre ved å ta hverandre i hånden, bruker de venstre hånd. Å bruke venstre hånd er et tegn på vennskap.

Norsk Speiderpikeforbund

Norges KFUK-speidere

Norges KFUM-speidere

Norges speiderforbund

Norske Gutters Speiderkorps

Korps og andre

Bilder og utklipp

Om utsalg, drakt, leir- og turutstyr og særpreg


Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Referanser

Vet du mer om "Speiderhilsen"? Du kan være med å legge inn mer historisk stoff, følg Basismanualen.
Husk å være innlogget for å gjøre endringer. Lykke til!