Opptakelse

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Speideropptakelse med Speiderhilsen av speidere i 1. Grimstad NMU / 1. Grimstad MSK. Sannsynligvis omkring 1980. Lederen er Gjermund Igland.
Speideropptakelse med Speiderhilsen av speidere i 1. Grimstad NMU / 1. Grimstad MSK. Sannsynligvis omkring 1980. Lederen er Gjermund Igland.


Bruk

Vi bruker seremonier i mange slags sammenhenger. Nedenfor vil du finne en del forslag til forskjellige opptagelses- og innsettelsesseremonier. Mange grupper og enheter har seremonier som har blitt brukt i mange år og dem skal man selvfølgelig beholde.

Opptakelse er en seremoni som brukes i speidingen for å markere ulike trinn i speiderens utvikling, en kan bli opptatt som bever, småspeider, stifinner, vandrer, rover og leder. Denne siden er ment å samle en del av disse seremoniene gjennom tidene.

Speiderløftet bruker ved opptakelse som speider, og det fornyes vanligvis på den årlige St. Georgsdagen.

Dagens opptakelse

Norges speiderforbund

En del av stoffet er hentet her: [1]

Opptagelse av nye småspeidere/ulvunger

Nye småspeidere/ulvunger opptas når flokken er samlet ved «rådsklippen». Her gir de nye sitt løfte til flokklederen og blir så tatt imot av de andre i flokken som en venn og kamerat, en av rette slaget.

Opptagelsen kan foregå slik:

 • Flokken stiller opp i ring, og flokklederen og flokkassistenten tar plass inne i ringen. Aspirantene stiller seg inne i ringen vendt mot flokklederen. Deretter minner flokklederen om betydningen av det speiderløftet som nå skal avlegges.
 • Flokkleder: ”Lover du etter beste evne å være åpen for Gud, hjelpe andre og leve etter speiderloven?”
 • Aspirant: ”Jeg lover etter beste evne å være åpen for Gud, hjelpe andre og leve etter speiderloven”
 • Flokklederen legger så speiderskjerfet om halsen på speideren, tar hans/hennes venstre hånd og gjør speiderhilsen med høyre hånd samtidig som det sies: Jeg opptar deg herved som fullverdig medlem i ___ speidergruppe av Norges speiderforbund
 • Flokkleder sier til flokken ” Vi hilser den nye speideren velkommen i flokken”, alle hilser og den nye speider går på plass i kullet/patruljen. Hvis flokken bruker Jungelboken som rammen kan seremonien avsluttes med det store hylet.

Overgang fra flokk til tropp

Når en speider går det store skrittet fra å være ulvunge til speider kan det være hyggelig å markere dette med en seremoni.

Overgangen kan foregå slik:

 • Ved slutten av siste flokkmøte danner flokken en sirkel ved den ene siden av «sletta». Troppen danner hestesko ved den andre siden. Flokken gir det store hylet. Ulvungene som skal gå over i troppen går fram til Akela som holder en kort appell. Flokklederen ønsker så ulvungene «god jakt» og ulvungene svarer «god jakt, Akela». Flokken gir de som skal gå over tre «Hurra!». Ulvungene og Akela går dit hvor troppslederen venter på dem. Ulvungene går over «stokken» (symbol på det siste hinder) og troppslederen tar dem med inn i hesteskoen. Ulvungene hilser så på troppen. Troppslederen fører de nye «aspirantene» frem til lederen for aspirantpatruljen som ønsker den enkelte velkommen.

Opptagelse av speidere

Opptagelse av speidere skjer i mange forskjellige former alt etter hva som er tradisjon i gruppa. Noen tropper har opptagelse på et troppsmøte eller på en speidertur i skogen. I mange grupper er det tradisjon å ta opp nye speidere på merkedager der hele gruppen er samlet og hvor også foreldrene kan være til stede.

Opptagelse kan foregå slik:

 • Speiderne i troppen står samlet eller i hestesko. Aspirantene går frem og stanser foran troppssleder, og banner- eller flaggbærer stiller seg ved siden av troppslederen. Det finnes sanger som passer godt til denne anledningen, for eksempel ”Jeg vil løftet gi” eller ”Når jeg skal hånden rekke”, disse finnes i Speidersangboka. Troppsleder holder en kort appell om speidersaken og speiderløftet. Så kommer aspirantene frem. Banner-/flaggbærer senker banneret og holder det vannrett mellom troppsleder og aspiranten, som legger venstre hånd på banneret. Når aspiranten skal gjenta speiderløftet etter troppsleders tredje spørsmål, løfter han/hun høyre hånd og gjør ”speiderhilsen” i høyde med skuldrene.
 • Lederen: ”Du kjenner speiderloven?”
 • Aspiranten: ”Ja”
 • Lederen: ”Du vet hva vi mener med å love etter beste evne?”
 • Aspiranten: ” Ja”
 • Lederen: ”Lover du etter beste evne å være åpen for Gud, hjelpe andre og leve etter speiderloven?”
 • Aspiranten: ”Jeg lover etter beste evne å være åpen for Gud, hjelpe andre og leve etter speiderloven”
 • Lederen: ”I tillit til dette ditt løfte og overbevist om at du mener det ærlig, opptar jeg deg herved som speider i ___ gruppe av Norges speiderforbund.”
 • Lederen rekker så speideren venstre hånd og hilser med speiderhilsen. Speideren gjør helt om og hilser troppen som hilser tilbake med speiderhilsen. Aspiranten går til sin patrulje.

Norges KFUK-KFUM-speidere

Historie

Norske Gutters Speiderkorps

Norsk Speidergutt-Forbund

Holger Fangel, troppsfører i 7. Oslo

Holger Fangel skrev en artikkel i Lederen nr. 1, 1927 [1]:

Optagelse av nye speidere - Skap fest for gutten - bruk hans fantasi!
Den dag en gutt gir speiderløftet og således blir speider vil, hvis han lærer å ta speidersaken alvorlig, bli en av de mest betydningsfulle dager i hans liv. Jeg mener, at det er av stor betydning for guttens syn på speidersaken, at optagelsen blir gjort så høitidelig som mulig, og jeg skal etter redaktørens anmodning gi en liten utredning om hvorledes optagelsen av nye speidere foregår i min tropp. Vi tar som regel aspiranter inn kun en gang om året, i september, og optagelsen finner da sted i desember eller januar måned, Guttene har i aspiranttiden møte en gang ukentlig; med troppsføreren, som gjennemgår speiderløftet og loven og for øvrig lærer dem det, som kreves til 3. graden. Fordelene herved er for det første, at guttene får bedre kjennskap til hvad det si å være speider, for det annet at troppstøreren lærer de enkelte gutter nøie å kjenne, og for det tredje at patruljene kan legge all kraft i arbeidet på 2. og 1. graden, og at patruljene får en mere ensartet sammensetning og blir lettere å ha med å gjøre for patruljeføreren, når aspirantene holdes helt for sig selv. Troppslokalet pyntes festligst mulig, og aspirantenes og speidernes foreldre innbydes til optagelsesfesten. Aspirantene møter i et særskilt rum, hvor troppsføreren hilser på dem og taler med dem om løfteavleggelsens alvor. Tropppen stiller i troppslokalet i «hesteskoform» med flagget på høire og banneret på venstre fløi. Troppsfører og assistent i åpningen av «hesteskoen». Når alt er klart, føres aspirantene inn, gjerne mens der musiseres, og de ser da første gang troppen. Alle er i speiderantrekk, aspirantene for første gang. Aspirantene tar oppstilling på en linje rett overfor åpningen av «hesteskoen». Efter en sang (f. eks. «Gutter vil vi bli» holder føreren en kort tale til aspirantene. Derefter følger de vanskelige spørsmål om kjennskap til speiderloven og æresord. Foreldrene reiser sig. Troppsflagget senkes til horisontal stilling foran troppsføreren, så det omtrent lukker for «hesteskoren», og aspirantene kommer en av gangen bort og stiller sig foran troppsføreren på den annen side» av troppsflagget. Aspiranten legger sin venstre hånd på flaggstangen ved liljen, og føreren legger sin venstre hånd over. Føreren ser gutten i øinene og samtidig med at han nevner de tre punkter i løftet, strekker han ut de tre fingre på høire hånd og står da tilslutt med hånden hevet til speidenhilsen. Aspiranten gir speiderløftet, og føreren og den nye speider trykker hinannen i venstre hånd, samtidig med at speiderenr gjør speiderhilsen (for første gang). Den nye speider går inn i midten av «hesteskoen», efterat troppen har hilst ham med speiderhilsen. Så følger optagelsen av "de andre aspiranter, inntil til slutt alle de nye speidere står samlet i midten av «hesteskoen», Troppsføreren og assistenten vender sig, og troppen slutter ring om de nye speidere med «brorskapskjede». Foreldrene i ring utenom troppen. Optagelsessangen synges. En av troppens gamle speidere ønsker de nye velkommen. Derefter foregår fordelingen til patruljene, hvor der veksles håndslag mellem speiderne. Jeg skal ikke påstå, at ovennevnte ceremoni er original for vår tropp, men jeg har funnet den meget heldig i bruk. Der kan naturligvis være andre stilfulle optagelses-ceremonier; noen amerikanske speidertropper bruker således å gi hver aspirant et lite lys,_som de så skal gå bort og tenne ved det store «troppslys», som står festlig midt i lokalet. Vi førere må kun ikke glemme, at de fleste av guttene ennu er i -besiddelse av den kostelige gave, som heter fantasi, og vi må efter min mening benytte de anledninger vi har til å kaste glans og fest over speiderlivet! Holger Fangel. [2]

Norsk Speiderpikeforbund

Norges KFUK-speidere

Norges KFUM-speidere

Norges speiderforbund

Korps og andre

Bilder og utklipp

Om utsalg, drakt, leir- og turutstyr og særpreg


Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Referanser

 1. Lederen nr. 1 1927
 2. Lederen nr. 1 1927
 3. Lederen nr. 1 1927
Vet du mer om "Opptakelse"? Du kan være med å legge inn mer historisk stoff, følg Basismanualen.
Husk å være innlogget for å gjøre endringer. Lykke til!