Old Guides

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Old Guides / O G-arbeidet

Aktiviteten i dag

Det finnes en rekke Old Guides-grupper i Norges speiderforbund i dag.

Her finner du også tropper/grupper som er registrert i Old Guides

Historie

I heftet 50 år med Norsk Speiderpikeforbund kan vi lese: [1]
«Engang speider - alltid speider» var det ordtaket som levde i dem, og som de ønsket å gjøre til en realitet. Marcella Bøe, Bergen, tok initiativet til at «voksen-speidingen» ble tatt opp som egen gren i forbundet. På landsmøtet i Mandal i 1937 ble det bestemt at den «4de gren» skulle kalles Old Guides - O G- inntil man kunne finne et godt norsk navn i stedet. Dette er ennå ikke funnet! Marcella Bøe ble valgt til sekretær (ombudsmann) for O G. Først etter krigen kom det imidlertid mer fart i arbeidet. På jubileumsleiren i 1946 fremla daværende O G-sekretær, Anna Meyer, forslag til eget program. Sekretærvervet har vært innehatt av flere. Ombudsmann i 1970 er Sara Synnestvedt, Bergen. Nå har vi 372 O G-medlemmer fordelt på 31 grupper, fra smågrupper på 3 - 4 medlemmer opp tii Bergensgruppen med 72. På landsbasis har det vært holdt spesielle O G-samlinger, blant annet en fire dagers samling i Bergen, hvor man fikk oppleve Festspillene og være med på en festmiddag som samlet 88 deltagere. l juli 1970 dro O G'ene med buss gjennom Danmark, Tyskland og Østerrike frem til Gardasjøen i Nord-Italia. Tilbaketuren gikk gjennom Sveits. Turens største. opplevelse var nok besøket på «Our Chalet», verdenssentret i Sveits. O G er en del av speiderfellesskapet. La oss håpe at den fortsatt vil ha fremgang og kan være til nytte. Det er det vi vil.
Sara Synnestvedt [1]

1978: Ved årsskiftet 1978/1979 hadde Old Guides totalt 33 grupper. [2]

2001: Komite Old Guides: Lill Holmboe, leder + 2 medlemmer. [3]

Ombudsmenn/sekretærer

Utklipp og minner

Om Old Guides-arbeidet

Om pandemier

Koronadugnad (1)-NSF-Flokk-fra 2020 1.jpg Pandemier

Lenker

Ulike artikler om O G-speiding: [1] - [2]

Referanser

Vet du mer om "Old Guides"? Du kan være med å legge inn mer historisk stoff, følg Basismanualen.
Husk å være innlogget for å gjøre endringer. Lykke til!