Old Guides

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Old Guides / O G-arbeidet

Aktiviteten i dag

Det finnes en rekke Old Guides-grupper i Norges speiderforbund i dag.

Her finner du også tropper/grupper som er registrert i Old Guides

Historie

I heftet 50 år med Norsk Speiderpikeforbund kan vi lese: [1]
«Engang speider - alltid speider» var det ordtaket som levde i dem, og som de ønsket å gjøre til en realitet. Marcella Bøe, Bergen, tok initiativet til at «voksen-speidingen» ble tatt opp som egen gren i forbundet. På landsmøtet i Mandal i 1937 ble det bestemt at den «4de gren» skulle kalles Old Guides - O G- inntil man kunne finne et godt norsk navn i stedet. Dette er ennå ikke funnet! Marcella Bøe ble valgt til sekretær (ombudsmann) for O G. Først etter krigen kom det imidlertid mer fart i arbeidet. På jubileumsleiren i 1946 fremla daværende O G-sekretær, Anna Meyer, forslag til eget program. Sekretærvervet har vært innehatt av flere. Ombudsmann i 1970 er Sara Synnestvedt, Bergen. Nå har vi 372 O G-medlemmer fordelt på 31 grupper, fra smågrupper på 3 - 4 medlemmer opp tii Bergensgruppen med 72. På landsbasis har det vært holdt spesielle O G-samlinger, blant annet en fire dagers samling i Bergen, hvor man fikk oppleve Festspillene og være med på en festmiddag som samlet 88 deltagere. l juli 1970 dro O G'ene med buss gjennom Danmark, Tyskland og Østerrike frem til Gardasjøen i Nord-Italia. Tilbaketuren gikk gjennom Sveits. Turens største. opplevelse var nok besøket på «Our Chalet», verdenssentret i Sveits. O G er en del av speiderfellesskapet. La oss håpe at den fortsatt vil ha fremgang og kan være til nytte. Det er det vi vil.
Sara Synnestvedt [1]

1978: Ved årsskiftet 1978/1979 hadde Old Guides totalt 33 grupper. [2]

2001: Komite Old Guides: Lill Holmboe, leder + 2 medlemmer. [3]

Ombudsmenn/sekretærer

Utklipp og minner

Om Old Guides-arbeidet

Om speidingens særtrekk


Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Lenker

Ulike artikler om O G-speiding: [1] - [2]

Referanser