Grupper som ikke er verifisert

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Merk! Dette er kun en utarbeidet oversikt over de opplysninger og artikler som er lagt ut i SPHL, her er det behov for lokal kunnskap!

Grupper som ikke er verifisert

Denne siden er tilegnet speidergrupper som ennå ikke er verifisert, men som burde vært der. Dette mye pga. det eldre nummersystemet, hvor det er huller i nummereringssystemet til de ulike forbundene.

Dette kan ha naturlige årsaker, hvor forbundene tok hensyn til hverandres allerede eksisterende grupper for å hindre sammenblanding, men stort sett har er ikke dette tilfellet. Mange av de tusener av historiske speidergrupper som allerede er beskrevet i Speiderhistorisk leksikon, er funnet i kilder som medlemsblader og forbundsvise oversikter. Også enkeltpersoners viten er viktig her, bidra selv eller gi beskjed!

I andre tilfeller kan det være muntlige tradisjoner som forteller om speideraktivitet, men speidergruppen ikke er funnet i skriftlige kilder. Her er alle innspill, undringer og funderinger viktige, for å samle puslespillbrikkene, som navn på speidere, speiderledere, tidsperiode, stedsnavn i kommuner etc. Noen ganger var det en mindre patrulje, tilhørende en eksisterende speidergruppe, som ble samlet og startet opp på grunn av geografien, uten at dette ble en egen enhet i forbundssammenheng. Andre ganger kan det være speiderlignende arbeid, uten forbundstilhørighet. Vår frivillige stab arbeider stadig med, for de, nye kilder og går i gjennom eksisterende i ulike sammenhenger, så et lite hint gir ofte resultater i mer.

Det finnes skrivefeil i de skriftlige kildene. Tropper/grupper har fått feile nummer, nye ledere har blitt plassert i feil gruppe, kretsledere har havnet i feil krets osv. Mange ganger kommer det rettelser i påfølgende leder- og medlemsblader.

Her er forsøkt en kommunevis liste, alltid under utarbeidelse, fjern verifiserte grupper underveis.

Kommunevis liste

Grupper i NSF / KFUM?

Vi har en del grupper som er beskrevet i NSF og KFUM, hvor historien kan deles opp.

Legg inn grupper her, så arbeider vi med disse i fellesskap:


Allerede delt opp:

Grupper som er lagt inn, men mangler referanse

Forsøker å legge inn en tagg for disse, så vi kan ettergå disse. Ingen stor greie, da de er lagt inn fra en eller annen opplysning fra noen, en gang.

Tagg:

Denne artikkelsiden er lagt inn uten referanse. Hjelp til å rydde opp, se denne siden [7] [8]

Andre

Artikkelsider som er slått sammen

Om skriftlige og visuelle kilder innen speidingen

Referanser

 1. Lilje.JPG Lederen nr. 3 1961, Norsk Speidergutt-Forbund.
 2. Opplysninger fra publisert liste, 24. april 2006 [1]
 3. Lilje.JPG Lederen nr. 5 1967, Norsk Speidergutt-Forbund.
 4. Lilje.JPG Lederen nr. 6 1965, Norsk Speidergutt-Forbund.
 5. Lederen nr. 4 1952.
 6. Lederen nr. 1 1961, Norsk Speidergutt-Forbund.
 7. Merk! Dette er kun en utarbeidet oversikt over de opplysninger og artikler
  som er lagt ut i Speiderhistorisk leksikon, her er det behov for lokal kunnskap!
 8. Fjern denne taggen etter utført jobb!
 9. Lilje.JPG Speideren nr. 5 1929, Norsk Speidergutt-Forbund.
 10. Lilje.JPG Årsmelding 1928, Norsk Speidergutt-Forbund.