Speiderpass

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Speiderpass

Speidere som reiser rundt i utlandet skal alltid tas i mot som venner. Dessverre var det mange "ramp" og "globetrotters" som utnyttet dette til å høste fordelene som fulgte med dette. Derfor ble det en periode utstedt internasjonale speiderpass for enkeltspeidere og gutter. Dette ble utstedet av Norsk Speidergutt-Forbund sitt forbundskontor etter anbefaling fra troppsfører eller kretssjef, og skulle fremvises til speidermyndighetene i det land man besøkte.

1923

I protokollen fra Forbundsstyremøte i Norsk Speidergutt-Forbund 27. mars og 28. mars 1923 står det under sak 19:

Beslutning at naar speiderne reiser til utlandet, skal de ha med anbefalingsskrivelse fra Forbundet naar de vil opptre som speidere. [1]

I Speideren nr. 5 1924 står det utdrag fra Norsk Speidergutt-Forbunds årsberetning for 1923:

21 anbefaingsskrivelser har været utstedt til speidere som har besøkt eller skal opholde sig i fremmed land. [2]

1927

I Lederen nr. 1 1927 står følgende notis:

Det internasjonale Speiderbyrå anmoder om at personer som reiser omkring (på "verden-rundt-tur" eller lignende) ikke må ydes hjelp som speidere, hvis de ikke er i besiddelse av et signert anbefalingsbrev av den fra byrået distribuerte art. Det hender nemlig, at slike fingerte speidere bringer speidersaken i vanry på de steder hvor de vanker - og kanskje får hjelp. [3]

I Lederen nr. 2 1927 er det gjengitt i Norsk Speidergutt-Forbunds årsoversikt for 1926:

Forbundet har utstedt 35 internasjonale speiderpass til speidere som skulde reise til fremmed land. Vi vil ved denne leilighet gjøre oppmerksom på at tropper såvelsom enkelte speidere, som vil reise i utlandet som speidere, må medbringe sitt speiderpass, uten dette vil de ikke kunne vente å bli mottatt som speiderbrødre. [4]

I flere utgaver av Lederen 1927 står det notiser fra Det internasjonale Speiderbyrå hvor de advarer mot navngitte "globetrotters" av ulik nasjonalitet.

1928

I Lederen nr. 2 1928 er det gjengitt i Norsk Speidergutt-Forbunds årsoversikt for 1927:

(…) 46 speiderpass er utstedt til speidere som skal reise utenlands. (…) [5]

1929

Norsk Speidergutt-Forbund årsoversikt for 1929:

(…) Der er utdelt 60 internasjonale speiderpass til speidere som har besøkt fremmede land. (…) [6]

1933

Speiderpass 1933 full side.jpeg

Dette speiderpasset er fra Speiderguttboken 8. utgave (1933). [7]

1943

Fra artikkelsiden om Norsk Speiderklubb i Storbritannia under den andre verdenskrig kan vi lese om Speiderpass:

Forbundets virke på det internasjonale område fortsetter og gjør framgang. De norske speidere er blitt utstyrt med internasjonalt Speiderpass som letter forbindelsen mellom de forskjellige lands speidere. Innbydelser til leirer, møter, konferanser, kurser o. s. v., fortsetter å strømme inn, men bare i liten utstrekning har det vært mulig å delta i disse. Norske speidere innbyr nå og da til "hike", og den norske rendyrking av patruljesystemet som grunnlag for speiderarbeidet vekker overalt stor interesse.

1992

Speiderpass 1992.jpeg

Dette speiderpasset er fra Speiderboka 2. utgave (1992), og viser utgaver for WAGGGS- og WOSM-medlemmer. [8]

2005

I heftet Med troppen til utlandet, 4. reviderte utgave fra juni 2005, utgitt av Norges speiderforbund står følgende :

I forbindelse med utenlandsreiser kan en av lederne, gjerne også speiderne, ha et speiderpass. Det viser at dere er speidere og medlemmer av et godkjent speiderforbund, samt at deres forbund er orientert om utenlandsreisen. Passet kan fås ved henvendelse til forbundskontoret. Speiderpasset er ingen garanti for gjestfrihet eller spesiell behandling i vertslandet, men en internasjonal, anerkjent bekreftelse på at du er speider. Dessuten kan du få stempel i passet i de landene du besøker, som kan være et fint minne fra turen.

2017

I heftet Med troppen til utlandet, versjonen fra mai 2017, utgitt av Norges speiderforbund står følgende :

I forbindelse med utenlandsreiser kan en av lederne ha et speiderpass. Det viser at dere er speidere og medlemmer av et godkjent speiderforbund, samt at deres forbund er orientert om utenlandsreisen. Passet kan fås ved henvendelse til forbundskontoret. Hvis dere skal overnatte på speidersentre, kan det være praktisk å ha med speiderpass. Flere speidersentre krever at dere er medlemmer. Hvis senteret er åpent for ikke speidere, er det ofte billigere priser for speidere. Speiderpasset er ingen garanti for gjestfrihet eller spesiell behandling i vertslandet, men en internasjonal, anerkjent bekreftelse på at du er speider.

Les hele heftet her

2018

Norges speiderforbund sin hjemmeside står følgende i november 2018:

Dere kan ta kontakt med forbundskontoret dersom du/dere planlegger en utenlandstur. En internasjonal avtale mellom speiderforbundene sier at det enkelte forbund skal bekrefte gruppens/enkeltpersonens medlemskap i speiderforbundet ved reise i utlandet. Dette er for å sikre at du er speider i et speiderforbund som er medlem av ett av de to verdensforbundene. Denne kontakten går vanligvis direkte mellom de to forbundskontorene.

Hvis dere skulle motta forespørsel om bekreftelse av medlemskap må denne videresendes til forbundskontoret. Forbundskontoret kan utstede speiderpass. Et speiderpass bekrefter at dere er medlemmer av Norges speiderforbund. [9]

Forbundskontoret, Norges speiderforbund, (2018): Ikke mye i bruk. [10]

Om skrevne kilder innen speidingen

Om internasjonalt samarbeid

Lenker

Referanser

Vet du mer om "Speiderpass"? Du kan være med å legge inn mer historisk stoff, følg Basismanualen.
Husk å være innlogget for å gjøre endringer. Lykke til!