Speideren

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Speideren
Speideren 2008.png
Utgitt: Første gang 1911
Forbund: Norsk Speidergutt-Forbund
og Norges speiderforbund


Om Speideren som medlemsblad for Norges speiderforbund

Om Speideren som medlemsblad for Norsk Speidergutt-Forbund

I mai 1911 utkom det første nummeret av Speideren, og dette skulle vise seg å bli en styrke for Norsk Speidergutt-Forbund. Fra 1967 utkom hele Speideren i farger, dog gikk de ned til fire utgivelser i året.

Speideren nr. 1, 1920 hvor Christian Dons skriver: Det er helt underlig for pastor Gasmann og mig, som begyndte bladet i 1911 og har set det vokse gjennem diss aar fra et litet maskinskrevet blad for 1. Kristiania trop til at bli et utbredt, stort blad, som nu hver maaaned utkommer i 3000 eksemplarer. Det er Knut Spange, tidligere 5. Kristiania som har tegnet den helt nye vignetten

Bidragsytere

Mange har bidratt til at Speideren har vært en institusjon i 100 år. Foruten mange redaktørers store innsats, er det mange artikkelforfattere og illustratører som har bidratt.

Samling av utgaver og forsider

Samlingen av Speiderens forsider forteller litt om tidsånden. På denne siden kan du se en oversikt og lese en del av utgavene.

Se egen side: Utgaver av Speideren

Julenumrene

I mange år ble det laget et Speiderens Julenummer. Disse ble solgt av speiderne selv og var en god inntektskilde både til gruppene og forbundet. Gruppene ble tildelt et antall blader basert på medlemstallet, men kunne bestille ekstra om de ønsket.

Om de enkelte årgangene

Årstall Redaktør(er) Antall utgaver Opplag Trykkeri Referanser
1911 Hans Møller Gasmann og Christian Dons 500 [1]
1912 Hans Møller Gasmann og Christian Dons [2]
1913 Hans Møller Gasmann og Christian Dons [3]
1914 Hans Møller Gasmann og Christian Dons [4]
1915 Hans Møller Gasmann og Christian Dons [5]
1916 Hans Møller Gasmann og Christian Dons 2500 [6]
1917 Hans Møller Gasmann og Christian Dons [7]
1918 Hans Møller Gasmann og Christian Dons [8]
1919 Hans Møller Gasmann og Christian Dons / Sverre Wendelbo [9]
1920 Sverre Wendelbo 3000 [10]
1921 Sverre Wendelbo / Sverre Halbo 4000 [11]
1922 Sverre Halbo
1923 Sverre Halbo / Erling Hauger 6000
1924 Erling Hauger 6000
1925 Erling Hauger 8000
1926 Erling Hauger 8000
1927 Erling Hauger
1928 Erling Hauger
1929 Erling Hauger 8500 [12]
1930 Erling Hauger
1931 Erling Hauger
1932 Erling Hauger
1933 Erling Hauger
1934 Erling Hauger
1935 Erling Hauger
1936 Erling Hauger
1937 Erling Hauger
1938 Erling Hauger
1939 Erling Hauger
1940 Erling Hauger
1941 Erling Hauger
1945 Johan Saastad
1946 Johan Saastad
1947 Johan Saastad
1948 Johan Saastad
1949 Johan Saastad
1950 Johan Saastad
1951 Johan Saastad
1952 Johan Saastad
1953 Johan Saastad
1954
1955
1956 Tor Befring / Fredrik Schjander
1957 Fredrik Schjander
1958 Svein Høidal
1959 Arthur Syversen
1960 Arthur Syversen
1961 Arthur Syversen
1962 Arthur Syversen
1963 Arthur Syversen
1964 Arthur Syversen
1965 Arthur Syversen
1966 Arthur Syversen
1967 Fredrik Schjander
1968 Fredrik Schjander / Claus Sonberg [13]
1969 Claus Sonberg [14]
1970 Claus Sonberg [15]
1971 Per-Olav Lie
1972 Per-Olav Lie
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992 Karen Johanne Strømstad
1993 Karen Johanne Strømstad
1994 Karen Johanne Strømstad
1995 Karen Johanne Strømstad
1996 Karen Johanne Strømstad
1997 Karen Johanne Strømstad
1998 Karen Johanne Strømstad
1999
2000
2001
2002
2003 Morten Løwe
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011 Nina Therese Blix / Ragnhild Langeland
2012
2013
2014
2015
2016

Abonnement

I mange år var ikke bladet en del av kontingenten til speiderne. Bladet måtte da abonneres på av den enkelte speider eller troppen hadde et samlet abonnement som gav lavere pris.

I troppsoversiktene for 1918 og 1922 er antall abonnenter for hver tropp oppført.

  • 1929: Kr. 2,75 for enkeltabbonement og kr. 2,00 hvis hele troppen abonnerte samlet. [12]

Teknisk

Andre minner og utklipp

Om bladet "Speideren"

Om skrevne og visuelle kilder

Eksterne lenker

Referanser