Merker med forbund som tema

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

1997:
Organisasjonshåndboka 1997/1998 bidro til forståelse av Norges speiderforbunds organisasjonsoppbygning, se flere på artikkelsiden Litteratur i Norges speiderforbund.
2022:
Ved å ta de nye Demokratimerkene for vandrere og rovere i Norges KFUK-KFUM-speidere vil speiderne jobbe med bærekraftmålene: 16. Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner.

Innhold

Merkekrav til dagens merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Demokrati, rovere, 2021 - (2024), Norges speiderforbund

2021 [2] - (2024) [2], merket er i programområdet Samfunnsengasjement :

Hvorfor: Bli bedre kjent med demokrati som styreform, og hvordan demokratiet er bygget opp i Norges speiderforbund.
Fremgangsmåte:
Obligatorisk krav:
 1. Delta aktivt på et gruppeting.
 2. Delta aktivt på et kretsting.
 3. Drøft fordelene og ulempene ved demokrati som styreform slik det praktiseres i Norge, og sammenlign med to andre styreformer.
 4. Sett deg inn i 2 saker fra forrige eller kommende Roverforum og diskuter sakene på et roverlagsmøte.
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 3 av disse kravene:
 • Delta aktivt på et Roverforum og/eller Speiderting.
 • Ta på deg verv i gruppestyret og/eller kretsstyret.
 • Ta på deg verv i en nasjonal komite eller et nasjonalt styre.
 • Bruk stemmeretten din ved kommune- og fylkesvalg og/eller stortingsvalg.
 • Sett deg inn i et forslag til Speidertinget, gjør deg opp en mening om saken, og legg den frem for gruppeting eller kretsting.
 • Finn en aktuell sak i lokalsamfunnet, og send høringssvar til kommunen.
 • Legg frem et forslag til gruppetinget, og jobb for å få gjennomslag.
 • Arranger en politisk debatt i Roverlaget om en aktuell sak, hvor synspunktet til minst 4 partier blir presentert.

Demokrati, stifinnere, 2022 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2022 [3] - (2023) [3] :

KFUK-KFUM-speiderne er en demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon. Prøv å lede en aktivitet og lær om det å ta valg.
Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til deres stifinnere for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
Det er i hovedsak speiderne som skal gjennomføre kravene med veiledning fra ledere.
 1. Led en gruppe stifinnere i et postløp eller en lek.
 2. Gjennomfør aktiviteten Merkevalget.
 3. Lær noe om demokratiet i Norge.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan speiderne gjøre minst ett av kravene under:
 • Delta i et rollespill hvor dere arrangerer valg, argumenterer og skal overbevise hverandre.
 • Skriv et leserinnlegg til en avis for barn og unge, for eksempel Aftenposten Junior.
 • Delta på en urettferdig fest eller en urettferdig fotballkamp.
 • Delta på gruppeting.
 • Vær med på en standpunktlek.


Demokrati, vandrere, 2022 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2022 [3] - (2023) [3] :

KFUK-KFUM-speiderne er en demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon. Lær mer om demokratiet gjennom morsomme aktiviteter, og la alle prøve seg på å lede patruljen.
Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til patruljen for at det skal bli spennende og morsomt.
Når dere tar dette merket vil dere jobbe med bærekraftmålene: 16. Fred, Rettferdighet og velfungerende institusjoner.
Dette bør dere gjøre:
 1. Spill Demokratispillet sammen med patruljen.
 2. Planlegg og led gjennomføringen av et møte med patruljen.
 3. Arranger og delta på aktiviteten demokratiske valg.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan speiderne gjøre minst to av kravene under:
 • Planlegg og delta i ledelsen av en patruljetur.
 • Skriv et leserinnlegg om noe dere bryr dere om.
 • Gjennomfør deres eget patruljeting] i patruljen.
 • Delta på peffting, ungdomsting, gruppeting, kretsting eller landsting.
 • Bli enige i patruljen om fordeling av oppgaver og roller i patruljen for semesteret eller noen uker.
 • Les andakten Jesus for Pilatus].
 • Delta på en åpen høring i deres lokalsamfunn.


Demokrati, rovere, 2022 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2022 [3] - (2023) [3]:

KFUK-KFUM-speiderne er en demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon. Ta del i organisasjonsdemokratiet og arranger et møte for en annen enhet i gruppa.
På denne siden finner du krav til aktivitetsmerket. Merkekravene er kun veiledende, tilpass gjerne kravene til egen gruppe og patrulje. Her finner dere kravene for å ta aktivitetsmerket. Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til patruljen for at det skal bli spennende og morsomt.
Når dere tar dette merket vil dere jobbe med bærekraftmålene: 16. Fred, Rettferdighet og velfungerende institusjoner.
Dette bør dere gjøre:
 1. Spill demokratispillet i roverlaget.
 2. Delta på roverkongress, gruppeting, kretsting eller landsting.
 3. Planlegg og led et møte om demokrati og samfunnsengasjement for yngre speidere.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan dere gjøre minst to av kravene under.
 • Skriv et leserinnlegg om noe dere bryr dere om og send det til en lokalavis eller et mediehus.
 • Bruk stemmeretten ved kirkevalg, stortingsvalg eller kommune- og fylkestingsvalg.
 • Hold et innlegg eller en replikk for å fremme din mening i en sak på roverkongress eller landsting.
 • Planlegg og led en tur for roverlaget.


FA-merket, småspeider, (2012) - (2019), Frelsesarmeens speidere

(2012) [5] - (2019) [5] :

1. Gjennomført tilleggskravene for småspeidere
2. Delta på FA-speidernes dag eller en familietime
3. Gjennomføre minst 1 av punktene under:
a. Lag en presentasjon av patruljen/kullet som dere sender som en hilsen til en patrulje/kull i en annen FA-speidergruppe.
b. Delta på en aktivitet der Frelsesarmeen profilerer seg i nærmiljøet.


FA-merket, speidere i tropp, (1939) - (2019), Frelsesarmeens speidere

(2012) [5] - (2019) [5] :

 1. Gjennomføre tilleggskravene til stifinnere.
 2. Delta aktivt på FA-speidernes dag eller et annet arrangement på korpset.
 3. Gjennomføre minst 4 av punktene under:
a. Lag en historie om William Booths liv og virke, og la patruljen framføre den for troppen eller på FA-speidernes dag.
b. Skaff dere en vennskapspatrulje i en annen FA-speidergruppe og hold kontakten med disse i minst et halvt år.
c. Sammen med resten av troppen skaffe vennskapstropp i en FA-speidergruppe, i et annet land og møt hverandre på en tur eller speiderleir.
d. Skaffe til veie informasjon om Frelsesarmeens ettersøkelsesarbeid.
e. Gjennomgå Frelsesarmeens trossetninger sammen med korpsoffiseren eller lederen din.
Gjennomføre tilleggskravene til stifinnere.
b. Skaff deg en venn i en annen FA-speidergruppe og hold kontakten med denne i minst et halvt år.
c. Sammen med resten av troppen skaffe vennskapstropp i en FA-speidergruppe, i et annet land og prøv å få til å møte hverandre på en tur eller speiderleir.
e. Gjennomgå Frelsesarmeens trosartikler sammen med korpsoffiseren eller lederen din.
f. Skaffe til veie informasjon om Frelsesarmeens internasjonale katastrofeberedskap.
g. Finn ut hva speidergruppa og ditt lokale korps gjør for å ta vare på miljøet. Få speidergruppa/korpset med på en endring som gjør dere mer miljøvennlige.
For tidligere krav til merket se lenger nede på siden under "tidligere merker".


FA-merket, rovere, (2012) - (2019), Frelsesarmeens speidere

(2012) [5] - (2019) [5] :

Gjennomføre minst 8 av punktene under.
1. Være på tre møter på Frelsesarmeen (søndagsmøter, lovsangskveld o.l.) og være til hjelp for korpslederen i et av dem. Bruk et rovermøte til å samtale om et av møtene. Inviter korpslederen eller den som ledet/talte i møtet.
2. Hjelpe til i en enhet i minst 3 måneder og planlegge og gjennomføre (i samarbeid med enhetsleder) minst to uker i enheten. Det innebærer:
– Fullt program, som innebærer alle de 8 elementene i speidermetoden.
– Økonomisk oversikt (budsjett/regnskap)
– Evaluere i samarbeid med enhetsleder
3. Lage en presentasjon av
a. Frelsesarmeens historie & trosartiklene.
b. Frelsesarmeens speideres historie.
c. Symbolikken i Frelsesarmeens flagg.
4. Lage et andaktsopplegg eller Scouts Own for en enhet. Hvis dere er flere sammen skal dere lage et andaktsopplegg/Scouts Own pr. rover som er med i samarbeidet.
5. Delta på en sentral roversamling i FAS, arrangert av et annet roverlag.
6. Ha ansvaret for en deloppgave når roverlaget ditt arrangerer sentral roversamling i FAS.
7. Delta på ungdomsarrangement i regi av Frelsesarmeen.
8. Lage og gjennomføre en sporløype i korpset.
9. Planlegge og gjennomføre en ungdomskveld i korpset.
10. Planlegge og gjennomføre en temakveld med Frelsesarmeens sosialtjeneste som tema. Inviter gjerne noen fra sosialtjenesten og forsøk å vinkle kvelden mot hva den enkelte kan bidra med.
11. Delta i staben på en FA-speiderleir.


Jeg er beredt, oppdagere, stifinnere, vandrere, 2015 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

Dette merket passer fint for nye speidere. Det er best å ta i løpet av de tre første månedene etter semesterstart, men det kan også gjennomføres senere.

2022 [3] - (2023) [3] :

Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til deres oppdagerne for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
Det er i hovedsak speiderne som skal gjennomføre kravene med veiledning fra ledere.
 1. Delta på minimum tre speidermøter.
 2. Lær å knyte båtmannsknop.
 3. Finn ut hva forbundsmerket betyr og hvorfor vi hilser med tre fingre i speiderhilsenen.
 4. Hør eller les speiderloven.
 5. Delta i en åpningsseremoni og en avslutningsseremoni.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan speiderne gjøre minst ett av kravene under.:
 • Les en paragraf av speiderloven høyt for andre speidere.
 • Øv på speiderbønnen og syng den sammen med gruppa.
 • Vær med på en omvisning i kirka dere hører til. Finn ut hva som er spesielt med den kirka.
 • Velg to paragrafer i speiderloven som dere skal ha fokus på hjemme til neste speidermøte. Fortell gruppa om hvordan du har praktisert lovene hjemme.
Merkekravene fra 2015 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Organisasjon, vandrere, 2015 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2015 [10] - (2023) [3] :

Hva er egentlig en organisasjon? Hvordan er en organisasjon bygget opp og hvordan fungerer den? Se nærmere på vår egen organisasjon.
Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til patruljen for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
 1. Finn ut hva en styreleder, en sekretær og en økonomiansvarlig gjør.
 2. Lag et organisasjonskart over organisasjonen vår.
 3. Finn ut hva vedtak, grunnregler, organisasjonsbestemmelser og budsjett betyr.
 4. Gå gjennom hvordan et årsmøte ledes med saksliste, ordstyrer og tegngivning for innlegg og replikker. Øv på å holde innlegg.
 5. Arranger et rollespill av et møte hvor dere fordeler de ulike rollene og går gjennom en saksliste og regnskap.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan dere gjøre minst to av kravene under:
 • Delta på et peff-, gruppe- eller kretsting.
 • Gjennomfør aktiviteten Øv på konflikthåndtering.
 • Presenter ulike organisasjonstyper. Hvordan ser andre organisasjoner ut sammenlignet med vår?
 • Skriv et informasjonsbrev til foreldrene om for eksempel gruppens sommerleir eller overattingstur. Hva er viktig informasjon å få med?
 • Inviter en annen ungdomsorganisasjon og snakk med dem om likheter og forskjeller mellom organisasjonene.
 • Lag en plan for en oppdiktet organisasjon og presenter den.
Merkekravene fra 2014 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Speiderskjorte, vandrere, 2016 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2022 [3] - (2023) [3] :

Speiderskjorta er, i tillegg til skjerfet, det mest synlige tegnet på en speider. Stryk skjorta di og sy på merkene dine selv.
Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til patruljen for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
 1. Stryk speiderskjortene deres.
 2. Vit hvor de ulike merkene skal være på speiderskjorta.
 3. Sy eller ha sydd på tre merker på speiderskjorta på egenhånd.
 4. Bruk speiderskjorta på speidermøter i minst to måneder.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan dere gjøre minst to av kravene under:
 • Møte på et speidermøte med selvstrøket skjorte.
 • Rull et speiderskjerf stramt og fint.
 • Forklar forskjellen på de ulike lederdistinksjonene.
 • Besøk et speidermuseum og se på speiderskjorter og speiderdrakter fra tidligere.
 • Delta på en merkestafett.
Merkekravene fra 2016 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Strategi, Alle aldersgrupper, 2020 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

Nytt aktivitetsmerke som kom tidlig i 2020 og den nye strategiperioden. I den anledning kan alle ta aktivitetsmerket Strategi som er spesiallaget til strategien. Merket er likt for alle arbeidsgrener. [3] Bruk aktivitetsforslag fra Aktivitetshefte "Ta med strategien til speidergruppa" og møteforslaget: Ta med strategien til speidergruppa. Her kan dere sette sammen et møte som passer deres speidergruppe, og som tilslutt dekker kravene for aktivitetsmerket Strategi.

Obligatorisk krav:

 1. Gjennomfør en aktivitet innenfor fokusområdet "Vi betyr en forskjell for andre og naturen".
 2. Gjennomfør en aktivitet innenfor fokusområdet "Vi er åpne og inkluderende".
 3. Gjennomfør en aktivitet innenfor fokusområdet "Vi rekrutterer og utvikler flere gode ledere".

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge ett av følgende krav:
 • Del et bilde på Instagram med emneknaggene #kmspeider og #rundtvåreleirbål
 • Gjennomfør et fullstedig Strategimøte, se Møteforslag: Ta med strategien til speidergruppa.
 • Arranger et Ta med en venn-møte. (Nytt krav i 2022)


Ungt lederskap, rovere, 2019 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2019 [3] - (2023) [3]

Delta aktivt i planleggingen og gjennomføringen av speiderarbeidet i gruppa.
Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til patruljen for at det skal bli spennende og morsomt.
Obligatorisk krav:
 1. Delta på et lederkurs i kretsen eller forbundet.
 2. Arranger en tur for en enhet i gruppen.
 3. Hold en andakt i gruppen.
 4. Gjennomfør ledersamtalen.
 5. Planlegg og gjennomfør tre speidermøter i gruppen.
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge to av disse kravene:
 • Vær med på lederkro.
 • Delta på gruppe-, krets- eller landsting.
 • Gjennomfør en ny aktivitet eller tur som gruppen aldri har gjort tidligere.
 • Arranger en aktivitet eller gjør noe kult sammen med alle ledere i gruppen.
 • Delta på Lederkonferansen.


Merkekrav til tidligere merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Innledning til gruppen Kunnskapsmerker i 1933 [11] og 1939 [12] Norges KFUK-speidere

Det er nogen merker som bare er tilgjengelig for dem som gjennom år har fått undervisning f.eks. i musikk, sprog, bokholderi o.l.

For disse er det oplagt, at de en dag, når de selv på egen hånd har forberedt sig til prøven, kan komme og avlegge den for føreren.

K.F.U.K.-merket og Misjonsmerket derimot er tilgjengelig for alle som skaffer sig kunnskap om arbeidet. Det skulde si sig selv at enhver speider skulde ha interesse av å lære den organisasjon å kjenne som de selv er knyttet til. Som K.F.U.K.-speidere hører vi jo hjemme både i K.F.U.K.s verdensforbund og i speiderpikenes verdensforbund.

Når vi nu er så internasjonale, så burde interessen for det verdensomfattende misjonsarbeid også få vår interesse, slik at der rundt om blev dannet misjonsstudiekretser blant de større speiderpiker.

La oss være med og skaffe oss kunnskap om alt som er godt, sant og ære verd. Les grundig det som du kan finne om det emne du vil ta prøve i. Meld dig ikke til prøven før du vet at du kan minst så meget som fordres. Hvis det er noget som interesserer dig, så les meget mere om det enn det som kreves. Kravene er bare stillet op for å vise dig veien du skal gå under arbeidet.


FA-merket, speidere i tropp, (1939) - (2019), Frelsesarmeens speidere

(1939) [4] Merkekravene var like for FA piker og FA gutter :

Skriftlig:
a. Gi med ca. 200 ord en beskrivelse av Frelsesarmeen i sin almindelighei, og gi et kort overblikk over dens historie på ditt eget hjemsted. Angi hvor mange land Frelsesarmeen arbeider i, og nevn navnene på 15 av dem således fordelt: 5 misjonsland, 5 europeiske land og 5 land utenfor Europa.
Muntlig:
a. Forklar hvad der kreves av dem som ønsker å bli: 1) Seniorsoldat (medregnet kjennskap til krigsartiklene). 2) Juniorsoldat (medregnet kjennskap til juniorsoldatens pakt).
b. Forklar korpskadettbrigadens mål og virkemåte, hvad der kreves for å kunne bli en korpskadett, og pliktene som sådan.
c. Forklar hensikten med følgende møter og sett op et program for to av dem efter eksaminatorens bestemmelse: Hellighets-, frelses-, ungdoms- og bønnemøte, demonstrasjonsmøte og kompanimøte.
Praktisk:
a. Må lese korrekt i troppens nærvær et bibelavsnit og en Armé-sang, som velges av eksaminatoren.
For dagens krav til merket se lenger oppe på siden under "dagens merker".


Gruppemerket, speidere i tropp, (1986) - ?, Norges KFUM-speidere

1986 [6] merket var et aktivitetsmerke med rødt motiv som kunne taes når 3. graden var ferdig:

 1. Samtale med gruppelederen om hvilke oppgaver han/hun har.
 2. Kjenne hovedtrekkene i gruppas historie
 3. Hjelpe til på et ulvemøte eller vite hva rovering går ut på.


Internasjonalt speiderkjennskapsmerke, speidere i tropp, (1955) - (1959), Norges KFUK-speidere

1955 [7] og 1959 [8] , merket var i gruppen Internasjonale merker :

 1. Ha fargelagt flagg og drakter i den internasjonale maleboka, og ved prøven vise at hun kjenner minst 10 av de flagg og drakter som fins der og som sensor peker ut.


Internasjonalt speiderkjennskapsmerke, speidere i tropp, (1965) - ? , Norsk Speiderpikeforbund

(1965) [9], var i gruppen Internasjonale merker:

 1. Ha fargelagt flagg og drakter i den internasjonale maleboka, og ved prøven vise at hun kjenner minst 10 av de flagg og drakter som fins der og som sensor peker ut.


Jeg er beredt, oppdagere, stifinnere, vandrere, 2015 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2015 [10]2022 [3] :

Dette er et merke man kan ta i forbindelse med oppstart av nye speidere. Vi ønsker at speideren skal få en liten gjennomgang i noen av de tingene som er eget for vårt forbund.
Obligatorisk krav:
 1. Delta på tre speidermøter.
 2. Lære seg båtmannsknop.
 3. Vite hva forbundsmerket betyr.
 4. Vite hvorfor man hilser med tre fingre i speiderhilsen.
 5. Delta i høytlesning av speiderloven.
 6. Delta i en åpningsseremoni og en avslutningsseremoni.
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 1 av disse kravene:
 • Plukke ut to paragrafer i speiderloven du skal ha fokus på hjemme til neste speidermøte (f. eks. En speider er en god venn), og fortelle de andre i gruppen om hvordan du har gjennomført det.
 • Lese deler av speiderloven høyt for andre speidere.
 • Øve på speiderbønnen hjemme, og delta aktivt når gruppen synger den sammen.
 • Delta på en omvisning av kirken man hører til, og kjenne til hva som er spesielt med den kirken.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


K.F.U.K.-merket, speidere i tropp, (1933) - (1959), Norges KFUK-speidere

1933 [11] og 1939 [12], merket var av 1.klasse i gruppen Kunnskapsmerker :

 1. Speiderpiken må kunne K.F.U.K.s motto og vite litt om K.F.U.K.s oprinnelse. Må kjenne merket og dets betydning, kjenne sin egen forening og vite hvem som er foreningens styre. Må vite hvilke underavdelinge foreningen har, og må vite om lover og valgregler. Må vite foreningens stiftelsesår.
 2. Speiderpiken må kjenne Norges kristelige ungdomsforbund. Må vite om de to grupper K.F.U.K. og K.F.U.M. Må vite om forbundets kretsinndeling, antall kretser, foreninger, medlemmer. Må vite navnene på forbundets formann og de to næstformenn. Må kjenne forbundets blad. Må vite kretsformannens navn og antall foreninger i kretsen. Må kjenne kretsens blad.
 3. Speiderpiken må kjenne Verdensforbundene av K.F.U.K. og K.F.U.M. Må vite navnene på K.F.U.K.-forbundets president, når forbundet blev stiftet og av hvem. Må vite om bønneuken og det nordiske samarbeide. På et patrulje- eller troppsmøte gjøre rede for hvorfor der bør være et K.F.U.K. arbeid på hjemstedet.

1955 [7] og 1959 [8] , merket var i gruppen Kunnskapsmerker :

 1. Kjenne K.F.U.K.s motto og vite litt om K.F.U.K.s opprinnelse. Kjenne merket og dets betydning, kjenne sin egen forening, vite hvem formannen er og hvilke underavdelinger foreningen har. Kjenne foreningens stiftelsesår og dens regler og vite hvordan den er organisert. Ha deltatt i minst 10 av foreningens møter.
 2. Kjenne Norges Kristelige Ungdomsforbund og vite hvem som er forbundets formann. Kjenne Ungdomsforbundets blad "Ny Dag", kjenne K.F.U.K. og vite formannens navn.
 3. Kjenne verdensforbundet av K.F.U.K., dets forskjellige arbeidsfelter, vite navnet på forbundets president, når forbundet ble stiftet og av hvem. Vite om bønneuken og det nordiske samarbeid.


K.F.U.K.-merket, speidere i tropp, (1965) - ?, Norsk Speiderpikeforbund

(1965) [9], var i gruppen Kunnskapsmerker:

 1. Kjenne K.F.U.K.s motto og vite litt om K.F.U.K.s opprinnelse. Kjenne merket og dets betydning, kjenne sin egen forening, vite hvem formannen er og hvilke underavdelinger foreningen har. Kjenne foreningens stiftelsesår og dens regler og vite hvordan den er organisert. Ha deltatt i minst 10 av foreningens møter.
 2. Kjenne Norges Kristelige Ungdomsforbund og vite hvem som er forbundets formann. Kjenne Ungdomsforbundets blad "Ny Dag", kjenne K.F.U.K. og vite formannens navn.
 3. Kjenne verdensforbundet av K.F.U.K., dets forskjellige arbeidsfelter, vite navnet på forbundets president, når forbundet ble stiftet og av hvem. Vite om bønneuken og det nordiske samarbeid.


KFUK-speidermerket, stifinnere og vandrere, (1994) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1994) [13] - 2003:

Du skal:
 1. Vite når Norges KFUK-speidere ble stiftet, og hvem som var den første landssjef og hvem som er landssjef nå.
 2. Vite hvor mange medlemmer forbundet har.
 3. Klippe bilder fra Speiderbladet som viser noe om forbundet, og hva KFUK-speiderne gjør.
 4. Vite hvor mange landsleirer KFUK-speiderne har arrangert, når og hvor.


KFUK-KFUM merket, stifinnere og vandrere, (1994) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1994) [13] - 2003:

Du skal:
 1. Vite hva KFUK og KFUM betyr, kjenne Norges KFUK-KFUMs motto, og vite hvem som er forbundets leder.
 2. Lese et nummer av medlemsbladet "Ny Dag".
 3. Kjenne til alle arbeidsgrenene i Norges KFUK-KFUM.
 4. Vite litt om hvordan Norges KFUK eller KFUM (det sivile) ble startet.
 5. Kjenne det sivile KFUK eller KFUMs motto og vite hvem som er leder. Tegne Norges KFUK eller KFUMs merke.


Korpskjennskapsmerket, stifinnere, (1971) - (1980), Norges KFUK-speidere

(1971) [14] [21] - (1980) [15], merket var i gruppen Forbundsmerker:

Et speiderkorps er en gruppe av speidere som hører hjemme i et bestemt kirkesamfunn eller en organisasjon, og som er tilsluttet et speiderforbund.
Finn ut navnet på noen speiderkorps.
Velg et speiderkorps og finn ut hvilket kirkesamfunn eller hvilken organisasjon korpset tilhører.
Skriv ned i arbeidsboken:

 1. Hva den kirken eller organisasjonen arbeider for.
 2. Når dette arbeidet begynte.
 3. Om det er en slik kirke eller organisasjon på ditt hjemsted, og hva de arbeider for.

Få tak i foto av kirken eller organisasjonens møtelokaler på ditt hjemsted, eller i nærheten.
Skaff deg kirkesamfunnets eller organisasjonens blad og sett det inn i arbeidsboken din.
Du kan gjerne ta ett merke for hvert speiderkorps hvis du vil.


Ledermerket, rangere, (1994) - 2003, Norges KFUK-speidere

1994 [13] - 2003 :

Du skal:
 1. Tenke på en leder som har betydd mye for deg, og finn ut hvilke egenskaper du særlig har satt pris på. Slå opp i bøker og finn ulike ledelsesmodeller.
 2. Samtale i laget om hvordan dere vil en god leder skal være,- og om hvordan dere selv kan trene dere i å være gode ledere.
 3. Ha ansvar for en tur eller leir og et tropps- eller gruppemøte alene eller sammen med laget. Planlegge, gjennomføre og vurdere dem. Hva kan gjøres bedre neste gang.
 4. Lese ledererklæringen, og delta i en samtale om den i laget eller på et ledermøte.
 5. Delta på et lederkurs.


Møteleder, spesialistmerke i tropp, (1986) - ?, Norges KFUM-speidere

1986 [6] merket var et spesialistmerke med gult motiv som kunne taes når 2. graden var ferdig og tilsvarende hovedpunkt på 1. graden var tatt:

 1. Sammen med en leder ha ansvar for opplegg og gjennomføring av et foreldremøte.
 2. Sammen med en leder ha ansvar for opplegg og gjennomføring av en andakt i troppen.
 3. Lede en debatt, f.eks. i førerpatruljen,og på forhånd instruere i vanlige regler for debatt og votering.


Møteleder, vandrere og rangere, (1994) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1994) [13] - 2003 , Møteledermerket var et Spesialistmerke som var en fordypning i et emne og beregnet på vandrere, rangere og andre eldre speidere :

Du skal:
 1. Lede en debatt i f.eks. førerpatruljen, og på forhånd instruere i vanlige regler for debatt og votering.
 2. Ha ansvaret for opplegg og gjennomføring av et troppsmøte e.l. sammen med en annen leder.


Møteleder, speidere i tropp, 2003 - 2007, Norges KFUK-KFUM-speidere

Har ikke merkekravene til dette merket. Var i bruk fra forbundsfusjonen i 2003 da Norges KFUK-speidere og Norges KFUM-speidere ble til Norges KFUK-KFUM-speidere og frem til det nye forbundet fikk nytt program i 2008. Er nok stort sett en fortsettelse av merkekrav i de tidligere forbundene brukt frem til 2003.


NKUF-merket, stifinnere, (1971) - (1980), Norges KFUK-speidere

(1971) [14] [21] - (1980) [15], merket var i gruppen Forbundsmerker:

 • Hva betyr NKUF?
 • Hva heter de to store organisasjonene som arbeider sammen i NKUF?
 • Når ble disse organisasjonene stiftet i Norge?
 • Når gikk de sammen til å bli NKUF?
 • Hva er NKUF's motto?
 • Skriv navnet på 5 av de arbeidsgrenene NKUF har. Hva arbeider de med?
 • Har NKUF noe arbeid på ditt hjemsted? Hvilket?
 • Hvor har NKUF arbeid utenfor landets grenser?
 • Få tak i Ny Dag som er NKUF's organ, og klipp bilder til arbeidsboken din.


Ordstyrer, førerpatruljemerke for vandrere, 2008 - 2016, Norges KFUK-KFUM-speidere

Nytt førerpatruljemerke som kom i 2008 [20]

Hensikten med dette merket er å lære hvordan formelle møter foregår, og hvordan man kan påvirke i en demokratisk organisasjon og i et demokratisk samfunn.

Førerpatruljen har tatt merket når dere har gjennomført minst én aktivitet for alle obligatoriske emnene og minst én aktivitet innenfor ett av de valgfrie emnene. Førerpatruljen kan lage sine egne aktiviteter til emnene.

Merket passer godt å ta i troppen samtidig med patruljemerkene Veiviser og Brobygger.

Obligatoriske oppgaver:

 • Kommunikasjon:
  • JOTA og JOTI: Denne aktiviteten går ut på å snakke med andre speidere over radio eller internett. Hensikten er å bli kjent med speidere i andre land.
  • Rebusløp: Denne aktiviteten går ut på å løse rebuser. Hensikten med denne aktiviteten er å øve på å forstå ulike former for informasjon.
 • Ledertrening:
  • Årsmøtet: Denne aktiviteten går ut på å forberede seg på å delta på et årsmøte. Hensikten med denne aktiviteten er å hjelpe alle medlemmer som er fylt 15 år til å ha reell medbestemmelse i organisasjonen.
 • I andre land:
  • Verdensorganisasjonene: Denne aktiviteten går ut på å lære om de fire verdensorganisasjonene våre. Hensikten med denne aktiviteten er å gi forståelse av den internasjonale sammenhengen vi står i og hvilke muligheter dette gir oss.
  • Leker fra andre land: Denne aktiviteten er ulike leker. Hensikten med denne aktiviteten er å ha det gøy og å lære om hvordan speidere på Sri Lanka har det.
 • Etikk:
  • Gruppepress: Denne aktiviteten er dramaøvinger om gruppepress. Hensikten med denne aktiviteten er å bli klar over at alle påvirkes av ulike grupper.
  • Kjønn: Denne aktiviteten går ut på å diskutere kjønn og hvordan kjønn påvirker våre holdninger til menneskene rundt oss. Hensikten med denne aktiviteten er at vi skal være en likestilt organisasjon.

Valgfrie oppgaver:

 • Fellesskap:
  • Grenser: Denne aktiviteten er øvelser på grensesetting. Hensikten med denne aktiviteten er at vandrerne skal bli tryggere på seg selv og hverandre.
 • Nærmiljø:
  • Engasjement: Denne aktiviteten går ut på å påvirke i en sak man er opptatt av. Hensikten med denne aktiviteten er å se at man kan forandre på ting ved å stå på og engasjere seg.
 • Synlighet:
  • Reporter: Denne aktiviteten går ut på å gi speiderne pressedekning. Hensikten med aktiviteten er å gjøre speiderarbeidet synlig.

Merket er webbasert [5] med tips til aktiviteter og gjennomføring, slik at kun hovedpunktene kommer frem her.


Organisasjonsmerket, speidere i tropp, (1973) - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

(1973) [16] - 1978 [16], var ett vanlig dyktighetsmerke som kunne tas etter å ha fullført Annengraden:

 1. Kjenne speiderbevegelsens historie.
 2. Kjenne speidingens historie i Norge,
 3. Kjenne Norges KFUM-speideres historie og oppbygning. *
 4. Levere en kort, skriftlig oppgave om Baden-Powell.
 5. Levere en kort, skriftlig oppgave om George Williams. *
 6. Kunne Pariserbasen. *
 7. Gjøre rede for opprinnelse og mening med KFUMs merke og speidernes merke, hilsen, valgspråk, løfte og lov.
 8. Kjenne troppens historie.


Organisasjonsmerket, spesialistmerke i tropp, (1986) - ?, Norges KFUM-speidere

1986 [6] merket var et spesialistmerke med gult motiv som kunne taes når 2. graden var ferdig og tilsvarende hovedpunkt på 1. graden var tatt:

1. Gjennomgå tre nummer av Ny Dag, og etterpå gi et muntlig referat der du legger vekt på:
- hva bladet skriver om KFUK- og KFUM-speiderarbeidet.
- en eller to artikler som du har funnet spesielt interessante.
- eller :
- Være aktiv i en annen arbeidsgren i NKUF i minst et halvår.
2. Lage et intervju med kretsleder elleren annen frakretsstyret og finne ut hvilke oppgaver kretsen har.
3. Gjøre rede for forbundets formål og arbeidsgrunnlag på et troppsmøte e.l.
4. Gjøre grundig rede for Norges KFUM-speideres stiftelse og utvikling.
5. Gjøre rede for et av KFUM's flyktningeprosjekter som blir støttet av AVGD-innsamlingen.


Organisasjon, speidere i tropp, (1988) - (1995), Norges speiderforbund

(1988) [18] - (1995) [19], merket var i gruppen "Lov løfte" i 1988 og "Speideridealene" i 1995, merkenummer 5156 :

 1. Skaff deg noen nummer av forbundets blader, og klipp ut alt som forteller noe om forbundet. Bruk dette og annet materiale og lag en plansje som forteller om Norges speiderforbund.
 2. Tegn forbundets symbol.
 3. Lær deg hvordan Norges speiderforbund er bygd opp. Hvordan tas beslutninger i forbundet vårt (gruppe-, krets-, korps-, og speiderting).
 4. Delta i et kretsarrangement.
 5. Kontakt en speidergruppe som er tilknyttet Norges speiderforbund gjennom et korps, og fortell om korpset. Få tak i et blad e.l. som forteller om korpset og les det. Er du korpsspeider, kontakter du et annet korps.


Patruljeliv, patruljemerke for vandrere, 2008 - 2016, Norges KFUK-KFUM-speidere

Nytt patruljemerke som kom i 2008 [20]

Hensikten med dette merket er å skape samhold i patruljen, og lære mer om KFUK-KFUM-speiderne og vår historie.

Patruljen har tatt merket når dere har gjennomført minst én aktivitet for alle obligatoriske emnene og minst én aktivitet innenfor ett av de valgfrie emnene. Patruljen kan lage sine egne aktiviteter til emnene.

Obligatoriske oppgaver:

 • Patruljesærpreg:
  • Patruljesymbol. Aktiviteten går ut på å lage patruljesymboler på ulike måter. Hensikten med denne aktiviteten er å skape tilhørighet til patruljen og samhold i patruljen.
  • Arbeidsdeling. Aktiviteten går ut på å fordele faste oppgaver til medlemmene i patruljen. Hensikten med denne aktiviteten er at alle i patruljen skal oppleve at de er like viktige, og å få patruljen til å fungere godt.
  • Presentasjon. Aktiviteten går ut på å lage en presentasjon av vandrerpatruljen eller vandrertroppen. Hensikten med denne aktiviteten er at patruljens medlemmer skal bli bedre kjent med hverandre, og å skape patruljeidentitet.
  • Leirbålskappe. Leirbålskappe er ein nyttig og fin ting å lage og ha med seg på leir. Hugs å sette ditt eige og gruppa sitt preg på kappa.
 • Speiderkjennskap:
  • KFUK- og KFUM -speiding. Aktiviteten går ut på å svare på spørsmål om KFUK-KFUM-speiderne. Hensikten med denne aktiviteten er å gi forståelse av hvorfor vi er KFUK-KFUM-speidere, og å gi vandrerne KFUK-KFUM-speideridentitet.
  • ESG-dagen. Aktiviteten går ut på å markere ESG-dagen i begynnelsen av november med årets aktiviteter. Hensikten med denne aktiviteten er å lære om speiderarbeid knyttet til KFUM i andre europeiske land.
  • Vær beredt. Aktiviteten går ut på å lære speiderloven utenat. Hensikten med denne aktiviteten er å lære grunnlaget for hva speiding handler om.
  • Globalspillet. I globalspillet får du testet dine speiderkunnskaper, samt kunnskaper om våre medlemsorganisasjoner og KFUK-KFUM Global sine partnerland.
 • Kristen tro:
  • Lyssporandakt. Aktiviteten går ut på å følge et spor av levende lys og lese på noen poster underveis. Hensikten med denne aktiviteten er å gi rom for ettertanke og gi vandrerne en god avslutning på dagen.
  • En speider er en god venn. Dette er et eksempel på en dramaandakt. Hensikten er at vandrerne skal tenke på likheter mellom budskapet i Bibelen og budskapet i speiderloven.
  • Bibel og speiderløfte. Hensikten med denne aktiviteten er at speiderne skal øve på å slå opp i en Bibel. Speiderne skal få mulighet til å reflektere over betydningen av speiderløfte og egen tro.
 • Mat:
  • Patruljekokebok. Denne aktiviteten går ut på at patruljen skal samle sine favorittoppskrifter. Hensikten med denne aktiviteten er at patruljen skal få lyst til å lage god mat sammen og ha fellesskap når man spiser sammen.
  • Mat fra Bangladesh. Sharmin sin yndlingsrett er chapati. Det er et brød som stekes på panne og er vanlig i Bangladesh. Det er enkelt å lage på bål eller stormkjøkken. Prøv å lage chapati og tomatsuppe eller dal. Dal er en linsegryte eller suppe som ofte blir servert sammen med chapati.

Valgfrie oppgaver:

 • Lek og konkuranse:
  • Popcornduell. Aktiviteten er en konkurranse mellom to lag som skal tenne et bål. Hensikten med denne aktiviteten er å øve på samarbeid og å tenne bål, og å lære å lage popcorn.
  • Sniking. Aktiviteten går ut på å snike seg rundt i mørket. Hensikten med denne aktiviteten er å ha det gøy i mørket og å øve på å bevege seg lydløst.
  • Hukommelsestafett. Aktiviteten er en variant av Kims lek. Hensikten med denne aktiviteten er å samarbeide, å øve opp hukommelsen og å se en sammenheng mellom ulike gjenstander.
  • Vann i hodet? Aktiviteten går ut på å balansere ei bøtte med vann for å ikke bli våt. Hensikten er at patruljen må planlegge og samarbeide for å løse oppgava.
  • Forsiktig! Aktiviteten går ut på å flytte et beger uten å ta på det. Hensikten er å trene opp koordinasjon og samarbeid i patruljen.
  • Vinter-OL. Aktiviteten går ut på å konkurrere i ulike øvelser og å ha det gøy sammen.
 • På leir:
  • Leirliv. Aktiviteten går ut på at patruljen forbereder seg til å reise på leir. Hensikten med denne aktiviteten er at alle i patruljen skal få det best mulig på leir.
  • Leirminner. Finn den beste historien fra leiren dere har vært på.
  • Soveposeyoga. Alle har hver sin sovepose. Start med rolige avslappingsøvelser, gjør mer krevende yogaøvelser etterhvert. Det kan fort bli morsomt, så sørg for å avslutte med noen rolige øvelser. Det passer godt med noe refleksjon, forkynnelse eller rolig musikk i den siste delen av yogaen.
 • Tau og knuter:
  • Pionering. Denne aktiviteten går ut på å bygge et større byggverk med tau og raier. Hensikten med denne aktiviteten er å lære å bygge noe en har bruk for med materialer fra naturen.
  • Klatre over et tau. Denne aktiviteten går ut på å få hele patruljen over tau uten å røre det. Hensikten er å fremme samarbeid og samhold i patruljen.

Merket er webbasert [6] med tips til aktiviteter og gjennomføring, slik at kun hovedpunktene kommer frem her.


Speiderforbundsmerket, speidere i tropp, (1955) - (1959), Norges KFUK-speidere

1955 [7] og 1959 [8] , merket var i gruppen Kunnskapsmerker :

 1. Kjenne sitt forbunds historie fra den første tropp til i dag.
 2. Kjenne forbundets organisasjon, hvordan det er bygd opp.
 3. stadig vite hvem som sitter i landsstyret (hovedstyret) og deres funksjoner i speiderarbeidet. Vite hvem som er redaktør av bladene, sekretær(er), instruktør(er).
 4. Kjenne de forskjellige drakter, merker etc.
 5. Vite navnet på alle kretsene i forbundet og hvor de ligger.
 6. Kjenne speidersakens mål.
 7. Ha kjennskap til Fellesrådet og andre norske speiderforbund.


Speiderforbundsmerket, speidere i tropp, (1965) - ?, Norsk Speiderpikeforbund

(1965) [9], var i gruppen Kunnskapsmerker:

 1. Kjenne sitt forbunds historie fra den første tropp til i dag.
 2. Kjenne forbundets organisasjon, hvordan det er bygd opp.
 3. stadig vite hvem som sitter i landsstyret (hovedstyret) og deres funksjoner i speiderarbeidet. Vite hvem som er redaktør av bladene, sekretær(er), instruktør(er).
 4. Kjenne de forskjellige drakter, merker etc.
 5. Vite navnet på alle kretsene i forbundet og hvor de ligger.
 6. Kjenne speidersakens mål.
 7. Ha kjennskap til Fellesrådet og andre norske speiderforbund.


Speiderforbundsmerket (NSF, NSPF eller KFUK), stifinnere, (1971) - (1980), Norges KFUK-speidere

(1971) [14] [21] - (1980) [15], merket var i gruppen Forbundsmerker:

Hva heter speiderforbundene i Norge?
Velg ett av dem og finn ut:

 • Hvor og hvordan driver dette forbund arbeid på ditt hjemsted?
 • Når begynte arbeidet her? Skriv ned svarene i arbeidsboken.
 • Hvor har forbundet sitt hovedkontor? Hvem er landssjef?
 • Skaff deg et nummer av forbundets speiderblad. Les det og klipp ut alt som forteller noe om forbundet.
 • Har forbundet nettopp hatt storarrangement? Hvilket?
 • Planlegger forbundet et slikt arrangement?

Skriv svarene i arbeidsboken.
Du kan ta flere speiderforbundsmerker, så lærer du flere forbund å kjenne.


Speiderforbundsmerket, stifinnere og vandrere, (1994) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1994) [13] - 2003 :

Du skal:
 1. Vite hvor mange speiderforbund det er i Norge og når de ble stiftet.
 2. Vite hvem som er landssjef i de 3 forbundene, og hvor mange medlemmer disse har.
 3. Skaffe deg et nummer av de tre forbundenes speiderblad, klippe ut alt som forteller noe om forbundene og lage en collage/plakat.
 4. Vite når og hvor disse forbundene hadde landsleir sist.
 5. Tegne forbundsmerkene.


Speiderforbundsmerket, rangere, (1994) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1994) [13] - 2003 :

Du skal:
 1. Kjenne til Norges KFUK-speideres historie fra starten og frem til i dag.
 2. Lage en plansje over hvordan forbundet er bygget opp.
 3. Vite hvem som sitter i landsstyret, og hva landsstyret gjør. Finne ut hvem som er redaktør av Speiderbladet og K-lederen.
 4. Lage en oversikt (plansje/tegninger) over draktene til harer - meiser - stifinnere - vandrerer - rangere - ledere.
 5. Kjenne målsetningen (formålsparagrafen) vår, og snakke sammen i laget eller på ledermøte om hvordan dere vil arbeide mot målet.
 6. Tegne et Norgeskart og plassere alle kretsene på det.
 7. Vite hva de andre norske speiderforbundene heter, og delta på et felles arrangement på lokal/krets eller landsplan sammen med andre speidere på din alder f.eks. RR 5-kamp, RR-leir, RR-kongress.


Speiderskjorte, vandrere, 2016 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2016 [3] - 2022 [3]:

Speiderskjorten er, i tillegg til skjerfet, det mest synlige tegnet på en speider. Stryk skjorten din og sy på merkene dine selv.
Obligatorisk krav:
 1. Kunne vise at en kan stryke en speiderskjorte.
 2. Vite hvor de ulike merkene skal være på speiderskjorten.
 3. Ha sydd på tre merker på speiderskjorte selv.
 4. Bruke speiderskjorte på speidermøte i minst to måneder.
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 2 av disse kravene:
 • Møte på speideren med selvstrøket skjorte.
 • Rulle et skjerf, stramt og fint.
 • Forklare forskjellen på de ulike lederdistinksjonene.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Verdensforbundsmerket, speidere i tropp, (1955) - (1959), Norges KFUK-speidere

1955 [7] og 1959 [8] , merket var i gruppen Internasjonale merker :

 1. Vite når verdensforbundet ble dannet og hvordan det ledes, Verdenskonferanse, verdenskomite, verdensbyrå.
 2. Vite hvilke land som er medlemmer og betingelsene for å kunne bliopptatt i verdensforbundet.
 3. Vite hvordan verdensforbundet år midler til driften, og hvilke viktige oppgaver verdensforbundet har.
 4. Vite hva som er felles for alle verdensforbundets medlemmer.


Verdensforbundsmerket, speidere i tropp, (1965) - ?, Norsk Speiderpikeforbund

(1965) [9], var i gruppen Internasjonale merker:

 1. Vite når verdensforbundet ble dannet og hvordan det ledes, Verdenskonferanse, verdenskomite, verdensbyrå.
 2. Vite hvilke land som er medlemmer og betingelsene for å kunne bliopptatt i verdensforbundet.
 3. Vite hvordan verdensforbundet år midler til driften, og hvilke viktige oppgaver verdensforbundet har.
 4. Vite hva som er felles for alle verdensforbundets medlemmer.


WAGGGS-merket, rangere, (1994) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1994) [13] - 2003 :

Du skal:
 1. Vite når verdensforbundet for jenter; WAGGGS ble startet og hvordan det ledes.
 2. Forklare nærmere om verdenskonferansen, verdenskomiteen og verdenskontoret.
 3. Vite hvor mange land som er medlemmer og hvilke betingelser som stilles for å bli opptatt i verdensforbundet.
 4. Vite hvordan verdensforbundet får penger til driften.
 5. Kunne tegne verdensmerket og forklare symbolikken.
 6. Lage et spill om WAGGGS som kan brukes i troppen.


De ulike merkers funksjonstid

Årstall i parantes er tidligste og seneste årstall vi kjenne til merket har eksistert.

Merkenavn Aldersgruppe Forbund Merket utkom: Merket gikk inn:
Demokrati rovere Norges speiderforbund 2021 (2021)
Demokrati stifinnere Norges KFUK-KFUM-speidere 2022 (2023)
Demokrati vandrere Norges KFUK-KFUM-speidere 2022 (2023)
Demokrati rovere Norges KFUK-KFUM-speidere 2022 (2024)
FA-merket småspeidere Frelsesarmeens speidere (2012) (2019)
FA-merket speidere i tropp Frelsesarmeens speidere (1939) (2019)
FA-merket rovere Frelsesarmeens speidere (2012) (2019)
Gruppemerket speidere i tropp Norges KFUM-speidere (1986)
Internasjonalt speiderkjennskapsmerke speidere i tropp Norges KFUK-speidere (1955) (1959)
Internasjonalt speiderkjennskapsmerke speidere i tropp Norsk Speiderpikeforbund (1965)
Jeg er beredt oppdagere Norges KFUK-KFUM-speidere 2015 (2023)
Jeg er beredt stifinnere Norges KFUK-KFUM-speidere 2015 (2023)
Jeg er beredt vandrere Norges KFUK-KFUM-speidere 2015 (2020)
K.F.U.K.-merket speidere i tropp Norges KFUK-speidere (1933) (1959)
K.F.U.K.-merket speidere i tropp Norsk Speiderpikeforbund (1965)
KFUK-speidermerket stifinnere og vandrere Norges KFUK-speidere (1994) 2003
KFUK-KFUM merket stifinnere og vandrere Norges KFUK-speidere (1994) 2003
Korpskjennskapsmerket stifinnere Norges KFUK-speidere (1971) (1980)
Ledermerket rangere Norges KFUK-speidere (1994) 2003
Møteledermerket spesialistmerke i tropp Norges KFUM-speidere (1986)
Møteledermerket vandrere og rangere Norges KFUK-speidere (1994) 2003
Møteledermerket speidere i tropp Norges KFUK-KFUM-speidere 2003 2007
NKUF-merket stifinnere Norges KFUK-speidere (1971) (1980)
Ordstyrermerket førerpatruljemerke for vandrere Norges KFUK-KFUM-speidere 2008 2016
Organisasjonsmerket speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund (1973) 1978
Organisasjonsmerket speidere i tropp Norges KFUM-speidere (1979) (1986)
Organisasjon speidere i tropp Norges speiderforbund (1988) (1995)
Organisasjonsmerket vandrere Norges KFUK-KFUM-speidere 2015 (2023)
Patruljeliv patruljemerke for vandrere Norges KFUK-KFUM-speidere 2008 2016
Speiderforbundsmerket speidere i tropp Norges KFUK-speidere (1955) (1959)
Speiderforbundsmerket speidere i tropp Norsk Speiderpikeforbund (1965)
Speiderforbundsmerket (NSF, NSPF og KFUK) stifinnere Norges KFUK-speidere (1971) (1980)
Speiderforbundsmerket stifinnere og vandrere Norges KFUK-speidere (1994) 2003
Speiderforbundsmerket rangere Norges KFUK-speidere (1994) 2003
Speiderskjorte vandrere Norges KFUK-KFUM-speidere 2016 (2023)
Strategi Alle aldersgrupper Norges KFUK-KFUM-speidere 2020 (2023)
Ungt lederskap rovere Norges KFUK-KFUM-speidere 2019 (2023)
Verdensforbundsmerket speidere i tropp Norges KFUK-speidere (1933) (1959)
Verdensforbundsmerket speidere i tropp Norsk Speiderpikeforbund (1965)
WAGGGS-merket rangere Norges KFUK-speidere (1994) 2003

Utklipp og minner

Oversikt for merker etter tema, aldersenheter og forbund

Om utsalg, drakt, leir- og turutstyr og særpreg


Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Referanser

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 Finnes hos Speidermuseet på Laksevåg
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 NSF logo kløverlilje.PNG Speiderbasen [1], Norges speiderforbund
 3. 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 3,13 3,14 3,15 3,16 3,17 3,18 3,19 3,20 3,21 3,22 3,23 3,24 3,25 3,26 3,27 3,28 3,29 3,30 3,31 3,32 3,33 3,34 3,35 KM-speidernelogouten tekst.jpg Speiderprogram [2], Norges KFUK-KFUM-speidere
 4. 4,0 4,1 4,2 Speiderlederen utgitt 1939 av Frelsesarmeens Livrednings Speiderorganisasjon
 5. 5,00 5,01 5,02 5,03 5,04 5,05 5,06 5,07 5,08 5,09 5,10 5,11 Frelsesarmeens speidere [3]
 6. 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 Merkeboka, 1986, Norges KFUM-speidere
 7. 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 På speiding, 1955, Norges KFUK-speidere
 8. 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 På speiding, 1959, Norges KFUK-speidere
 9. 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 Speiderpikeboken, 1965, Norsk Speiderpikeforbund
 10. 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 www.speidermerker.no [4], Norges KFUK-KFUM-speidere
 11. 11,0 11,1 11,2 Blåboken, 1933, Norges KFUK-speidere
 12. 12,0 12,1 12,2 Blåboka, 1939, Norges KFUK-speidere
 13. 13,00 13,01 13,02 13,03 13,04 13,05 13,06 13,07 13,08 13,09 13,10 13,11 13,12 13,13 Merkeboka, 1994, Norges KFUK-speidere
 14. 14,0 14,1 14,2 14,3 14,4 14,5 14,6 14,7 Stifinnere på speiding, 1971, Norges KFUK-speidere
 15. 15,0 15,1 15,2 15,3 15,4 15,5 Min speiderloggbok, 1980, Fellesrådet for speiderpiker
 16. 16,0 16,1 16,2 16,3 Speiderveien, 1973, Norsk Speidergutt-Forbund
 17. Medlemsboka, 1979, Norges KFUM-speidere
 18. 18,0 18,1 Aktivitetsmerker for speidere, 1988, Norges speiderforbund
 19. 19,0 19,1 Aktivitetsmerker for speidere, 1995, Norges speiderforbund
 20. 20,0 20,1 20,2 Vandrerprogram, 2008, Norges KFUK-KFUM-speidere
 21. 21,0 21,1 21,2 21,3 21,4 Stifinnere på speiding, 1978, Norges KFUK-speidere