Botanikermerket

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Se også Gartnermerket og Merker med planter og urter som tema.

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Blomsteroppgave, Speiderpiken i 1953 [14]
Headingen til Speideren i 1923, hvor Botanikermerket er et av datidens merker, faksimile fra Speideren nr. 1 (januar) i 1923

Merkekrav til dagens merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.


Merkekrav til tidligere merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Botanikermerket, speidere i tropp, 1911 - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

1911 [15] :

 • Speideren må fremlegge et selvplukket herbarium på minst 100 planter, presset, bestemt og indsatt av ham selv.
 • Si navnene på de 12 almindelige planter der utpekes for ham.
 • Kjenne de almindeligste regler for havedyrkning.


(1924) [16] - (1939) [17] :

 1. Fremlegge et herbarium på minst 80 planter, plukket, presset, bestemt og innsatt av ham selv.
 2. Si navnene på de 12 forskjellige planter som utpekes.
 3. Kjenne de almindeligste regler for havedyrkning.
 4. Ha kjennskap til skogsaken.

(1946) [18], OH, § 233, dyktighetsmerke av lavere klasse:

1. Legge fram et herbarium på 80 planter plukket; presset,bestemt og innsatt av ham selv.
2. Si navnene på 12 planter fra herbariet.
3. Kjenne de alminneligste regler for havedyrking.
4. Ha kjennskap til skogsaken.


1971 [19] :

Legge frem et herbarium på 80 planter, plukket, bestemt, presset, ordnet i familier og satt inn av ham selv.


1973 [11] - 1978 [11] , var ett hobbymerke som kunne tas etter å ha fullført Tredjegraden:

 1. Legge fram et herbarium på 40 planter, plukket, bestemt, presset og ordnet i familier og satt inn av ham selv.
 2. Lage en loggbok over fem studieturer (i ulikt terreng). Skriv en liste over plantene som er funnet i hvert terreng.
 3. Kjenne oppbygning av en blomst. Gjøre rede for plantenes befruktning.


Botanikermerket, speidere i tropp, (1933) - (1959), Norges KFUK-speidere

(1933) [2] (1939) [3], merket var av 1.klasse i gruppen Naturkjennskapsmerker:

 • Speiderpiken må fremlegge et herbarium på minst 75 planter, plukket, presset, bestemt og innsatt av henne selv.
 • Si navnene på 12 forskjellige planter, som utpekes på tur.
 • Kjenne de almindeligste regler for havedyrkning.
 • Ha kjennskap til skogsaken, og kunne fortelle om den på et patrulje- eller troppsmøte.

(1955) [7] - (1959) [8], merket var i gruppen Naturkjennskapsmerker :

 1. Legge fram et herbarium på minst 75 planter plukket, presset, bestemt og satt inn av henne selv.
 2. På en tur peke ut minst 5 planter fra forskjellige familier og fortelle om disse familiers mest karakteristiske kjennetegn. Si navnet på 15 planter som pekes ut av sensor.
 3. Gjøre rede for hvordan en plante bestemmes etter floraen.
 4. Foruten furu og gran kjenne 5 forskjellige tresorter til alle årstider.
 5. Ha kjennskap til skogsaken.


Botanikermerket, speidere i tropp, (1937) - (1965), Norsk Speiderpikeforbund

(1937) - (1947), mangler bilde av merket som hadde en blomst som bilde [4] [5] [6] :

 1. Fremlegg et herbarium på minst 70 planter, plukket, presset, bestemt og innsatt av henne selv. Kjenne 10 av de alminneligste tresorter til alle årstider, samt ha litt kjennskap til skogsaken. (Skogen for de unge av Chr. Gierløff.) Hvilke tresorter er de beste til å brenne.
 2. Hun må dessuten kjenne våre viktigste kornsorter: Havre, bygg, rug og hvete.
 3. Ha rede på hvorledesplanter og grener skal plukkes og behandles for å holde seg i herbarium, i tørret stand og til pynt heime i blomsterglass.


(1965) [9], var i gruppen Naturkjennskapsmerker :

 1. Legge fram et herbarium på minst 75 planter plukket, presset, bestemt og satt inn av henne selv.
 2. På en tur peke ut minst 5 planter fra forskjellige familier og fortelle om disse familiers mest karakteristiske kjennetegn. Si navnet på 15 planter som pekes ut av sensor.
 3. Gjøre rede for hvordan en plante bestemmes etter floraen.
 4. Foruten furu og gran kjenne 5 forskjellige tresorter til alle årstider.
 5. Ha kjennskap til skogsaken.


Botanikermerket, stifinnere, (1971) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1971) [10] [20] - (1980) [21], merket var i gruppen Friluftsliv:

Du skal:
 1. Kjenne 5 løvtrær på bar kvist.
 2. Samle inn planter i løpet av to turer og fortelle om plantelivet på den årstiden du foretar turene. Bruk ord, tegninger og plantematerialer.


(1994) [13] - 2003 :

Du skal:
 1. Kjenne til 8 plantefamilier og navn på minst 2 planetr fra hver familie.
 2. Kjenne 5 løvtrær både med og uten blad.
 3. Samle 10 planter uten rot som du presser og skriver navn, familie, voksested og dato du fant dem på.


Botanikermerket, speidere i tropp, (1986) -?, Norges KFUM-speidere

1986 [12] merket var et aktivitetsmerke med rødt motiv som kunne taes når 3. graden var ferdig:

 1. Legge fram et herbarium på 40 planter uten rot, plukket, bestemt, ordnet i familier og satt inn av deg selv.
 2. Ved selvstudium finne ut hvilke planter som er typiske for to av følgende områder: høyfjell, granskog, lauvskog, eng, myr eller strand.


Botanikermerket, vandrere, (1994) - 2003 , Norges KFUK-speidere

1994 [13] - 2003 :
Du skal:

 1. Kjenne til 8 plantefamilier og navn på minst 2 planetr fra hver familie.
 2. Kjenne 5 løvtrær både med og uten blad.
 3. Samle 10 planter uten rot som du presser og skriver navn, familie, voksested og dato du fant dem på.


Botanikermerket, speidere i tropp, 2003 - 2007, Norges KFUK-KFUM-speidere

Har ikke merkekravene til dette merket. Var i bruk fra forbundsfusjonen i 2003 mellom Norges KFUK-speidere og Norges KFUM-speidere til Norges KFUK-KFUM-speidere og frem til de fikk nytt program i 2008. Er nok stort sett en fortsettelse av merkekrav brukt frem til 2003.


De ulike merkers funksjonstid

Årstall i parantes er tidligste og seneste årstall vi kjenne til merket har eksistert.

Merkenavn Aldersgruppe Forbund Merket utkom: Merket gikk inn:
Botanikermerket speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund 1911 1978
Botanikermerket speidere i tropp Norges KFUK-speidere (1933) (1959)
Botanikermerket speidere i tropp Norsk Speiderpikeforbund (1937) (1965)
Botanikermerket stifinnere Norges KFUK-speidere (1971) 2003
Botanikermerket speidere i tropp Norges KFUM-speidere (1986)
Botanikermerket vandrere Norges KFUK-speidere (1994) 2003
Botanikermerket speidere i tropp Norges KFUK-KFUM-speidere 2003 2007

Utklipp og minner

Oversikt for merker etter tema, aldersenheter og forbund

Om utsalg, drakt, leir- og turutstyr og særpreg


Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Referanser