1. Arendal

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
1. Arendal speidergruppe
NSF forbundsmerke 2013 i stoff.jpg
Stiftet: 10. januar 1910 (114 år) [1][2][3][4]
Krets: Aust-Agder krets (NSF)
tidl. Agder krets (NSF)
Forbund: Norges speiderforbund
tidl. Norsk Speidergutt-Forbund
Kommune: [5] Arendal kommunevåpen.png Arendal
Fylke: [5] Agder fylkesvåpen.png Agder
Dette er en aktiv speidergruppe. [6]

Område

 • I perioder omtales denne som Barbu-troppen med Barbu-gutter.

Glimt fra historien

Speiderstart i Arendal (og Norge...?)

Det var speidere i Arendal høsten 1909. Sammen med initiativ i andre norske byer er dette de første spor av norsk speiding. Men vi har ikke helt entydige og samtidige kilder til dette. Derfor samler vi ulike kilder og skildringer nedenfor for å bidra til å skape et tydeligere bilde av arbeidet disse første måneder og år.

I Femti år for norske gutter. Norsk speidergutt-forbund 1911-1961 omtales det tidlige speiderarbeidet i Arendal:

Utsnitt forside femti år for norske gutter.JPG

Arendal lå beleilig til for å få impulsene over Nordsjøen, og det var sjøfolk som introduserte speidersaken der. De to skippersønnene Martin og Ernst Olsen var med sin far til England sommeren 1909 og da de kom hjem fortalte de kameratene sine om «scouting». Straks tok arendalittene til å «leke speidere», og samme høst ble de såvidt mange at en egen speidertropp kom i gang. Det var Vollene Idrætsforening som tok initiativet til å få dette fine ungdomsarbeidet inn i ordnede former, og i januar 1910 ble troppen formelt stiftet — «utskilt» fra idrettsforeningen. «Vi forstod alvoret i speidingen og måtte ha en voksen leder», skriver guttene fra den gang. De fikk lærer Johs. Leewy med seg, og han ledet speiderarbeidet i byen videre i mange år. Av guttegjengens indianerlek grodde et livskraftig speiderarbeid på kristen, etisk grunn. Men den glade leken i arbeidet beholdt de også der. Arendalstroppen stod ikke tilsluttet Norske Gutters Speiderkorps, men ble i 1912 innmeldt i Norsk Speidergutt-Forbund. Det er den av våre tropper i dag som kan datere sin stiftelse lengst tilbake og som hele tiden har vært i virksomhet. (Men da den ikke kom med i NSF før i 1912, regnes 1. Oslo tropp, fra mai 1910, som forbundets eldste.) I 1910 ble 2. Arendal tropp stiftet, av brødrene Selmer-Olsen. [7]

1910: 1. Arendal var omtalt som Norges eldste nålevende speidergruppe. På www.aaks.no i Arendal finnes dette notatet - skrevet av Johannes Leewy - om gruppens tilblivelse:

1. Arendal tropp blev stiftet 1910 ved nytår. Det var en idrettsforening på Vollene som blev omdannet til speidertropp. Julen 1911 overtok Johannes Leewy troppen efter guttenes anmodning, og ledet den til 1918 da troppsass. Johan Oftedal fikk ledelsen som ved hans bortreise i 1918 overgikk til Ernst Hallen og derefter til Thorleif Salterød en kort tid. Morten Nymoen var så tropsfører en vinter, men 1918 måtte Johannes Leewy påny overta den skjønt han var kretssjef for hele Aust- og Vestagder som var ganske ny og skulde oparbeides. 1. Arendal hadde dessuten på den tid bare purunge troppsassistenter.

Om 1909: I "Speideren" 9/1923 forteller Johannes Leewy selv noe om impulsene som inspirerte til speiderstart i Norge:

"Da "Ørnepatruljen" av Rolf Rammel i 1909 blev oversatt og begynte å utkomme heftevis, var speidernavnet såvidt hørt iforveien her i Arendal. Boken virket elektriserende, og her blev straks dannet speiderpatruljer. Heldigvis kom snart den danske "Speidersport for Drenge" og ikke lenge efter Centralforeningens "Håndbok" for N. G. S., samt "Speiderguttboken". Den første begynnelse blev imididlertid bare gjort av gutter, og sikre optegnelser foreligger ikke. Men siden både 1. og 2. Arendal har godtatt 23. april som jubileumsdag, så er det iallfall sikkert at begge var stiftet før Georgsdag 1910. [8] 1. Arendal var tidligere en turnertropp.

Begge tropper hadde visstnok "fødte guttehøvdinger", i et hvert fall sies 1. Arendal å ha hatt en sådan. Snart fant man dog voksen ledelse ønskelig, og første tropp henvendte sig i juleferien 1911 til mig om overtagelse av troppen. Jeg hadde fra første stund følt mig tiltalt av speidersaken og hadde studert all tilgjengelig litteratur dessangående. Da jeg måtte avlaste en del av alt det arbeide jeg stod i, kom jeg dog først til å begynne som fører over nyttår 1912. Annen tropp henvendte sig til kontorchef Fr. Barth, som straks var villig.
Begge tropper fikk øieblikkelig stor tilstrømning, især 2., som en søndag paraderte med efter sigende over 100 gutter. Der inntrådte dog snart igjen en synken, og 1. tropp bestod vinteren efter bare av 6 speidere. Disse var imidlertid av en ganske usedavanlig kvalitet og dannet siden i mange år en fast ryggrad som stod for alle støt. Troppen kom snart til å vokse igjen og hadde mange flinke speidere. Begge troppene blev i 1912 innmeldt i Norsk Speidergut-Forbund."

1910: Da Agder krets av Norsk speiderguttforbund feiret sitt 30 års jubileum i april 1948 deltok Arendal kommunes varaordfører, Olaf Hegland med en hilsen. Han var selv gammel speider og forteller fra starten i 1910:

"Jeg har selv vært aktiv speider, og var med i 1910 da lærer Johs. Leewy stiftet Arendals 1. tropp. Vi var 4 stykker i starten men troppen vokste seg snart stor og sterk. Blant alle de hyggelige minner jeg har fra speidertiden må jeg minnes lærer Johs. Leewy. Han var typen på en god speiderleder, og han lærte guttene den rette speiderånd." [9]

1910: Er oppført med 10. januar som stiftelsesdato på www.proff.no. [1]

1940: 1. Arendal planla å feire sitt tredve års jubileum 23. april 1940.

1910: I "Historien om Sørlandets krets" (Dagny og Leiv Staalesen, 1987) fortelles følgende fra den sørlandske speiderhistorie (Ernst Olsen brukte etterhvert navnet Hallen):

På Sørlandet var det Arendal som var først ute. Under et besøk i England fikk brødrene Morten og Ernst Olsen høre om speiderarbeidet og begynte å "leke speidere" da de kom hjem. Høsten 1907 eller 1908 kom den første tropp igang. Det var Vollene Idretsforening som startet troppen og høsten 1910 ble 1. Arendal formelt stiftet og "utskilt" fra idrettsforeningen. Lærer Johannes Leewy var første leder og han ledet speiderarbeidet i Agder krets i mange år. Samme år ble også 2. Arendal stiftet...

I Agderposten 12/1 1960 omtales speiderstarten i Arendal.

800px-Agderposten sign in Arendal.jpg

Det fortelles at noen Arendals-gutter hadde i England sett de kjekke "scouts" i sine drakter, og så fikk de lyst til å sette i gang. "det var vel uniformen som egentlig først gjorde oss til speidere" skriver Ernst Hallen, men det varte ikke lenge før vi forsto at der var noe mer i denne sak enn vi først hadde fattet. Det kom ut bøker, og guttene ble snart grepet. Arbeidet kom i gang i 2 tropper, 1. og 2. Arendal tropp. Et par år drev guttene selv, men søkte så voksen hjelp. 1. Arendal hvis hovedtyngde var fra Vollene, henvendte seg til lærer Johannes Leewy. Han var også leder av søndagsskolen og forsto guttenes trang og natur som få. Noe senere fikk 2. tropp konsul Barth til leder. I denne naturelsker som også hadde så stor interesse for det kulturelle, fikk de en leder som vant guttenes hjerte."

1910: Vollene idrettsforening:

I Agderposten 20/1 1987 forteller ildsjeler i 1. Arendal om Vollene idrettsforening. Den skal ha blitt stiftet i 1907. Det var altså denne som i 1910 ble omgjort til speidertroppen 1. Arendal. Idrettsforeningen hadde særlig fokus på terrengløp, skiturer og trening. Martin Olsen var første formann.

Centralforeningens medalje - fra 1901. Neppe brukt i speidersammenheng, men illustrerer symbolbruken, f.eks. løven.

Det var Centralforeningen, datidens idrettsforbund, som først organiserte speiderarbeid i Norge. Vi vet ikke noe om forbindelse til speiderarbeidet i Arendal. Men i Centralforeningens femtiårsberetning fra 1911 - der speiderarbeid ikke omtales - er det referert at bokbinder J. Stockinger i Arendal - som vi kjenner som turnsportens far i Arendal og Norge, fikk foreningens hedersmedalje samtidig med de første - i 1901. Det hadde vært interessant å finne ut om han eller hans familie hadde tilknytning til Arendals speidertropper.

Pionerhistorien fra Arendal kan fortjene et par kommentarer: Det er flere steder i Norge som påberoper seg å være først ute med speiding, Arendal er ett av disse. I flere tilfeller ser vi at arbeidet etableres gjennom flere stadier. Først er det gutter som leker fordi de har hørt om speidere. Noe senere blir arbeidet formalisert, og da med voksne ledere. Samtidig eller noe senere knyttes patrulje og tropp til speiderorganisasjoner på landsnivå. Når man så skal sette et tidspunkt for å sammenlikne når arbeidet startet, får man problemer. Men de to troppene i Arendal planla selv å feire sine 30 års jubileer våren 1940, og da var flere av pionerene i live. 1910 som formelt startår må da regnes som riktig. Men historien om guttene som hadde "sett" og lekt speidere, den er sannsynligvis også riktig. Arendal var en kystby og London ble nærmest regnet som en naboby for sjøens folk. Men disse forhold ville det ha stor betydning å kunne kryss-sjekke og dokumentere fra samtidige kilder.

De første årene - inntil 1920

1912: 1. Arendal ble innmeldt i Norsk Speidergutt-Forbund i 1912. [10]

1919: I en av sine notatbøker noterer Johannes Leewy navn på speiderne i troppen i 1919:

"J. W. Oftedal, E. H. Olsen, Olav Aanonsen, Cl. Clemetsen, Einar Endresen, H. Cramer, Nett. Braarvig, Sverre Bråthen, Ragnar Nævestad, Jean Lange, Reidar Jensen, Nikolai Fiskaa, Nils Løvold, Andreas Høyer, Einar Jakobsen, Ketil Ugland, Johannes Irgens, Jørgen Grefstad, Nils Fløystad, Finn Andersen, Nikolai Sørensen, Oskar Johnsen, Øistein Solheim, Tore Ottersland, Jens Gjerløw, Alf Hedberg, Knut Smedal."

Mellomkrigstiden

1920: I 1920 deltok Randulf Haslund på jamboreen i London-

1918: Deltok som en av de tre første tropper ved stiftelsen av Agder krets i 1918. [11]

1920: I troppsprotokollen for 1. Arendal noterer Leewy fra arbeidet. Mandag 20/4 1920 er notatet ganske kort og talende: "Mislykket sporjagt. Rengjøringskonen vasket ordren bort av skoletavlen."[12]

1920: Lørdag 27/11 1920 arrangeres stor speiderfest på Arendals rådhus. Byfogd Krohn ledet festen og en damekomite var vertskap. Det var et omfattende program med parade, demonstrasjon, underholdning og utlodning. Det kom inn kr 2.423,27 på festen. [13]

1921: På denne tiden hadde Speiderguttforbundet ikke organisert sjøspeiderarbeidet. I "Speiderposten" 22/2 1921 dukker dette innlegget opp etter at signaturen "M" først skrev et drømmedikt om egen speiderskute:

Dette er saa vidt jeg ved første gang at her har været tale om Sjøspeiderskib. Kunde vi ikke faa tag i en gammel rønne i det mindste at øve os paa. Alle vilde være intereserert i Sjøspeidere. Det er jo sjøfarten som har skabt byen. I flere andre norske byer er der sjøspeidere, og vi som bor saa nærme havet har ikke nogen. - E."

1921: I "Speiderposten" 17/10/1921 foreslår Leewy at Ragnar Nævestad utnevnes til æresmedlem av 1. Arendal. Senere samme måned blir også Alf Henrik Hedberg utnevnt til æresmedlem. Fra tidligere er Johan W. Oftedal, Odd Fiskå, Olaf Hegland, Olav Norgren og Ernst Hallen utnevnt til æresmedlemmer, etter en oversikt fra Leewy i Speiderposten 31/10 1921.

1921: Leewy noterer flittig i troppens protokoller fra ulike aktiviteter.

"Mandag 7.-8-22. Løi solgangsbris, solskin og meget varmt. Fm. tur til Tromlingen; middag der. Mandgard efter hr. Boyes lommebok som blev fundet - i hans hjem. Em. bjerget høi for Thorgrimsen. Avslutning i kirsebærtreet; en syk derav." [14]

1922: Mandag 13/11 1922 fikk speiderne i 1. Arendal besøk av kretssjef i Bergen, Bjarne Sæverud. Troppsfører - og kretssjef i Agder krets - Johannes Leewy, noterer at Sæverud demonstrerte sin måte å lære speiderne signalering. Det ble også utvekslet hilsener mellom speidere i Bergen og Arendal. [15]

1923: Ved kretsrådsmøtet 15/9/1923 opplyses det at situasjonen i troppen er "skral". 12/11/1923 noteres det i kretsprotokollen at 1. Arendal og 3. Arendal slås sammen under navnet 1. Arendal. [16]

1924: 10/4/1924 vedtar kretsstyret å opprette et eget avdelingsråd for Arendal. Dette er særlig aktuelt fordi 1. Arendal og 2. Arendal har felleseie i speiderhytte, hyttefond osv. [16]

1925: I mars 1925 noterer Leewy: "Fra hr. gross. P. Møller, hvis søn Tor Møller står i troppen har vi 7-3-25 mottatt 96 lommekniver til utdeling blandt speiderne her i byen." [17]

1925: I kretssjef Leewys oppsummering for 1925, gis følgende opplysninger og vurderinger av troppen: "Fremgangen noget langsom da trp. mangler store, dygtige gutter." Våren 1926 noterer han: "I 1. Arendal trp. går arbeidet nu godt. Guttene er meget interesserte og arbeider mere på egen hånd end tidligere." [16]

1928: Troppen arrangerte teateraften på St. Georgsdagen 1928. [18]

1928: Troppen deltok på landsleiren på Åndalsnes. Leiren var delt opp i 100 gruppeområder. Her bodde flere tropper sammen og bl.a. laget maten felles. På gruppeområde 39 var Johannes Leewy gruppechef for 84 speidere fra 1. Arendal, 2. Arendal, 1. Grimstad, 1. Froland og 1. Risør. [19]

1935: De to troppene - 1. Arendal og 2. Arendal - feirer sammen sitt 25 års jubileum 7. januar 1935. I den anledning har Finn Junker Andersen samlet materiale til en håndskrevet "Festavis". [20] Innledningsvis skriver han bl.a.: "Når 1. og 2. Arendal speidertropper som de eldste tropper i landet feirer sit 25 års jubileum idag, strømmer der mot alle os gamle speidere som er tilstede iaften et veld av gode minder." Jubileet i Arendal omtales også i Norsk Speidergutt-Forbunds årsoversikt for 1935. [21]

1939: I 1939 er Finn B. Knudsen både troppsfører og kretssjef. Han oppsummerer arbeidet i 1. Arendal slik:

1. Arendal tropp har i 1939 arbeidet godt. Interessen blant guttene er god, det samme kan sies om kameratskapet. Vi har 3 førere, 2 førstegradsspeidere, 12 annengrads, 5 tredjegrads og 3 aspiranter. Troppen har deltatt i kretsens bannerkonkurranse og plasserte seg på annenplassen. Guttene har ivrig dyrket friluftslivet, og når vi får ferdig vårt nye "hi", skal vi enn mere hengi oss til speiderens villmannsliv. Økonomisk står vi oss bra, idet det føres en streng sparsomhet. Den trygghetsfølelse vi på denne måte har, skylder vi i første rekke en av våre speiderfedre, som nå i en årekke har sørget for gratis rom til våre møter. Vi er ham stor takk skyldig herfor. Det har i høy grad lettet oss i arbeidet. I sommer hadde vi besøk av 20. Newcastle speidertropp som lå i Øyestadspeidernes hytte. En av våre førere reiste med engelskmennene i 14 dager. Selv om vi kan vente at framtiden vil bringe oss vansker i arbeidet, er det vårt håp at vi også i 1940 kan få høve til å drive vårt speiderliv. Vi hilser kretsens øvrige tropper og ønsker et godt nytt år." (Agderposten/Speiderspalten 31/1/1940)

1939/1940: Ved årsskiftet 1939/40 er det totalt 5 gutte- og 4 jentetropper med ca 347 medlemmer i Arendal og Tromøy.

Sjøspeiding i Arendal

Johannes Leewy, speiderpioneren i Arendal, var gammel sjømann. Dette preget i stor grad det speiderarbeidet han ledet. For å dokumentere dette særpreget, vil vi samle noen opplysninger om sjøspeiderliknende aktiviteter i 1. Arendal i dette avsnittet.

Dagboksnotater

1920

 • Om materialtransport til speiderhytte: "Materialerne var nogle dage iforveien av speiderne hentet ved Strømsbu sag og ført ned til Monbua i en stor færge slæpt av to prammer. Vi hadde stille østover, men seilte flot hjem igjen for frisk østlig vind". [22]
 • 16/8/20: "Sammen med ptrf. Ragnar Nævestad seilte trpsf. ut til Botne med et par vinduer til speiderhytten. ... Retur tirsdag middag. Tilbragte 11 timer i båten og kom hjem kl. 1 om natten." [23]

1921

 • 6/6/21: "Badning og båttur på sundet i seil og motorbåter." [24]
 • Sommerleir 1921: "...L. med en sp. tok sjøveien med R. Nævestads pram."
 • Mandag 22-8-21: "Badning m svømmeprøver på St. Helena rundt "Australia". Tur videre nedover i motorbåter." [25]
 • Hyttetur 8-9/10/21: "... Søndag fm haltes båten på land for vinteren..." [26]

1922

 • Sommerleir 1922: "... hvorefter guttene fik fri til at fiske, seile småskuter, ro osv." [27] "Båttur ind til Nordal, Grubeholmen osv." [28] "Mandag 10-7-22. S.V. vind, blandet luft. Bygget flåte, arbeidet på bryggen osv. Halt "Dansemand" på land for at efterse den".[29] "Torsdag 13-7-22. SV vind, klart. ... Om aftenen tur til Tromlingene i vidunderlig belysning av sol og fuldmåne. Hav og sund i speilblank stilhet. Jordbær, egg og fugleunger, stein[??], svømme- og vadefugl, sauer. Paradis." [30] "Lørdag 15-7-22. Ølig vind, klart solskin, men cumulusskyer inde over land. Lagt ut ny agterfortøining for "Dansemand". Halt flåten på land til tørk." [31]
 • "Fredag 4-8-22. Kl. 12 middag seilte 3 sp. under trpf. ledelse til byen fra Barbu for at hente nogen jernplater, sement osv. til hytten. Derfra videre til Alvekilen i torden og stærkt regnvæ med omløpende, ujevn vind. Alle 3 sp. sjøsyke, skjønt 2 var meget båt- og sjøvante. Sjøen meget ubehagelig." [32]

1923

 • Sommerleir 1923: "Trpf. med 2 sp seilte rundt vestenom med proviant osv. Vinden kuling av SV, senere V. Strålende solskin." "Søndag 22-7-23. ... Em. seiltur rundt Tromlingen. SV kuling, blandet luft." "Mandag 23-7-23. ... Seiltur til territorialgrænsen. Kuling av SV, adskillig sjø, blandet, senere klar luft." "Roturer på kilen. Forsøkte å fiske uten større held." "Onsdag ... Seiltur på sjøen." "Torsdag ... Rotur til Blåmandsskjær på strandinspektion og bergning av tømmer. ... Em ro- og fisketurer." "Seilturer tilhavs. ... Em og kvelden roturer." "Trpf. og Bernhard Christensen seilte hjem utenom. Vinden løi SV. Kom hjem samtidig kl 12 1/2." [33]
 • 10/8/23: "Et arbeidslag på 5 sp. skulde idag ut til sp.hytten, og trpf. satte dem ut i seilbåt. ... Vinden var stiv. V.lig kuling i byger med løiere ophold i mellem. Hård seilads." [34]
 • Mandag 27-8-23: "Seiltur". [35]
 • Mandag 17-9-23: "Seiltur". [36]

1924

 • Onsdag 17-9-24: "Seiltur". [37]

1925

 • "Kristi Himmelfartsdag 21-5. Storm av Ø.N.Ø. Sjøen brøt helt over skjæret hvor båtene ligger fortøiet på indsiden av Danmark, skjønt det var meget lavt vande så skjæret var ca 1 meter over vandstanden. Det var en hel job å få prammen lagt på plads der med forankring. ... Siden... en kort rotur ut i sjøgangen."[38]

1940-1978

1940: I 1940 startes Sjøspeiderpatruljen Terne, Arendal.

1961: I 1961 skriver Speideren: 1. Arendal har nå fått et eget sjøspeiderroverlag med 10 medlemmer. Interessen er stor og troppen har i år fått en speiderslupp (nr. 9) av Lions Club i Arendal, De har senere fått seil til samme båt. [39] [40]

Minner og utklipp fra 1940

Fra 1978

Ledere

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi kjenne til vedkommende har hatt lederfunksjonen.

Gruppeledere gjennom tidene Årstall/periode Referanser
[[]] [[]] – [[]]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [1]
Troppsførere og -ledere gjennom tidene Årstall/periode Referanser
Johannes Leewy 1911 - 1918
Johan Oftedal, bankassistent 1918 F: 6. januar 1899 [2]
Ernst Hallen 1918
Thorleif Salterød 1918
Morten Nymoen 1918
Johannes Leewy, lærer 1918-1922 [3]
Johan Oftedal 1921 [41]
Morten Nymoen 1923 [16]
Johannes Leewy 1928 [42]
Johannes Leewy 1933 [43]
Johannes Leewy 1935-1936 [44]
Finn B. Knudsen 1937 - 1940
Carl Bj. Knudsen 1951 [45]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [2]

Sommerleirer og turer

Årstall Sommerleirer og turer Sted / kommune Antall deltagere Referanser
1920 Deltok på kretsleir på Gleodden fort ved Kristiansand i juli 1920 [46]
1920 Troppsleir sammen med 2. Arendal på Botne [47]
1921 Troppsleir på Botne for 1. og 2. Arendal [48]
1922 Planlagt troppsleir på vandring men i stedet på Botne pga elendig vær. [49]
1923 Sommerleir på Botne [50]
1928 Landsleir i Åndalsnes (Norsk Speidergutt-Forbund) Rauma kommunevåpen.png Rauma, daværende Grytten 10 deltakere [51]
1929 Ni dagers seiltur [52]
1932 Landsleir i Mandal (Norsk Speidergutt-Forbund) Lindesnes kommunevåpen.png Lindesnes, daværende Mandal kommunevåpen.png Mandal 16 deltakere [53]
1941 - 1945 Speiderarbeidet er forbudt, september 1941 - 7. mai 1945
8. mai 1945 Speiderarbeidet blir legalt igjen
1946 Svensk landsleir, Gränsö (Sveriges scoutförbund) Flagg Sverige.png Sverige Totalt 43 speidere [54] [55]
1948 Landsleir "Speiderbyen" i Mandal (Norsk Speidergutt-Forbund) Lindesnes kommunevåpen.png Lindesnes, daværende Mandal kommunevåpen.png Mandal 10 deltakere [56]
1956 Landsleir Voss (Norsk Speidergutt-Forbund) Voss kommunevåpen.png Voss 20 deltakere [57] [58]
1960 Landsleir Brunlanes (Norsk Speidergutt-Forbund) Larvik kommunevåpen.png Larvik, daværende Brunlanes kommunevåpen.png Brunlanes 19 deltagere [59]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [3]

Hytter og hus

 • Arendalsspeidernes hytte på Botne: Troppene i Arendal hadde tidlig speiderhytte på Botne, ved Alvekilen, Tromøy.[60]
 • I 1961 får 1. Arendal tomt til speiderhus på Havstad. Der vil de også ha base for sitt sjøspeiderarbeid, og de har anskaffet en 20 forts speiderslupp.
Se også artikkelsidene om andre Speiderhus, -hytter og -leirsteder.

Medlemstall

 • 1918 – 31 medlemmer og 4 patruljer. [2]
 • I 1921 var det 28 speidere. [61]
 • 1922 – 11 medlemmer og 1 patrulje. [3]
 • Ved kretsrådsmøtet 15/9/1923 opplyses det at troppen har 12 speidere. [16]
 • I årsrapporten for 1923 oppgis det at troppen har 14 aktive speidere og 4 aspiranter. [16]
 • 1928: 17 speidere. [42]
 • 1933: 10 medlemmer, derav to ledere [62]
 • 1935: 9 medlemmer. [63]
 • Pr 1/1 1940 var det 25 medlemmer i troppen.
 • I 1961 teller troppen 48 speidergutter.
 • 2018: 1 medlem. [64]

Utklipp og minner

Mer om

Les mer om speidingen i Agder fylke Agder fylkesvåpen.png

Båtmannsmerket-Speider-NSPF-1965 (1).jpg Sjøspeiderarbeidet NSF logo kløverlilje.PNG Norges speiderforbund Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund

Eksterne lenker

Referanser

 1. 1,0 1,1 Org.nr. 925 685 747 www.proff.no
 2. 2,0 2,1 2,2 Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1918 Troppsoversikt
 3. 3,0 3,1 3,2 Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1922 Troppsoversikt
 4. Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1931/1932, publisert i Speideren nr. 4 1932, NSF.
 5. 5,0 5,1 Her er det tatt utgangspunkt i dagens oppdeling av fylker og kommuner og lagt til evnt. tidl. benevnelser for disse. Hvis det ikke er opprettet en egen artikkelside for disse, vil denne bli søkbar og kategorisert etter dagens oppdeling.
 6. Merk! Dette er kun en utarbeidet oversikt over de opplysninger og artikler
  som er lagt ut i Speiderhistorisk leksikon, her er det behov for lokal kunnskap!
 7. Femti år for norske gutter, 1961
 8. Det er mulig denne slutningen ikke er korrekt, for St. georgsdagen ble kanskje ikke introdusert av BP så tidlig...?
 9. Avisartikkel datert 16/4/1948, sannsynligvis fra Vestlandske tidende, evt. fra Agderposten.
 10. Speideren 9/1912
 11. Speiderliv i Aust-Agder
 12. Dagbok 1. Arendal 1920-25 oppslag 5
 13. Dagbok 1. Arendal 1920-25 oppslag 6
 14. Dagbok 1. Arendal 1920-25 oppslag 21
 15. Dagbok 1. Arendal 1920-25 oppslag 23
 16. 16,0 16,1 16,2 16,3 16,4 16,5 Forhandlingsprotokoll for Agder krets av Norsk Speidergutforbund for årene 1918-1926, Norsk Speidergutt-Forbund.
 17. Dagbok 1. Arendal 1920-25 oppslag 37
 18. Speiderliv i Aust-Agder
 19. Oversikt i leirheftet over tropper som var påmeldt landsleiren på Åndalsnes i 1928
 20. "Festavis ved 1ste og 2den Arendal speidertroppers 25 års jubileum den 7. januar 1935.
 21. Lederen 3/1935
 22. Dagbok 1. Arendal 1920-25 oppslag 2
 23. Dagbok 1. Arendal 1920-25 oppslag 3
 24. Dagbok 1. Arendal 1920-25 oppslag 11
 25. Dagbok 1. Arendal 1920-25 oppslag 13
 26. Dagbok 1. Arendal 1920-25 oppslag 14
 27. Dagbok 1. Arendal 1920-25 oppslag 18
 28. Dagbok 1. Arendal 1920-25 oppslag 19
 29. Dagbok 1. Arendal 1920-25 oppslag 19
 30. Dagbok 1. Arendal 1920-25 oppslag 19
 31. Dagbok 1. Arendal 1920-25 oppslag 20
 32. Dagbok 1. Arendal 1920-25 oppslag 20
 33. Dagbok 1. Arendal 1920-25 oppslag 28f
 34. Dagbok 1. Arendal 1920-25 oppslag 30
 35. Dagbok 1. Arendal 1920-25 oppslag 30
 36. Dagbok 1. Arendal 1920-25 oppslag 30
 37. Dagbok 1. Arendal 1920-25 oppslag 33
 38. Dagbok 1. Arendal 1920-25 oppslag 40
 39. Speideren nr. 10 - 1961
 40. Lederen nr. 4 1962
 41. Norsk Speidergut-forbund 1911-1921" v. F. W. Rieber-Mohn 1921
 42. 42,0 42,1 Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1928 Troppsoversikt
 43. Styrkeliste for Norsk Speidergutt-Forbund i Lederen 4/1934
 44. Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1935/1936, publisert i Speideren nr. 5 1936, NSF.
 45. Matrikkel NSF 1951
 46. Speiderliv i Aust-Agder
 47. Dagbok 1. Arendal 1920-25 oppslag 2
 48. Dagbok 1. Arendal 1920-25 oppslag 8
 49. Dagbok 1. Arendal 1920-25 oppslag 18
 50. Dagbok 1. Arendal 1920-25 oppslag 28
 51. Oversikt i leirheftet over tropper som var påmeldt landsleiren på Åndalsnes i 1928
 52. Speideren nr 1 (jan.) i 1930
 53. Leirheftet fra Landsleir Mandal 1932 (Norsk Speidergutt-Forbund).
 54. Norske deltakertropper var 1. Tromøy, 1. Arendal, 1. Berg og 37. Oslo
 55. Aftenposten-logo.png Aftenposten, 27. juli 1946.
 56. Leirheftet fra Landsleir Mandal 1948 (Norsk Speidergutt-Forbund).
 57. Finnes hos / opplysninger fra Speidermuseet på Laksevåg
 58. Lilje.JPG Leirheftet fra Landsleir Voss, Norsk Speidergutt-Forbund, 1956
 59. Leirheftet for Landsleir Brunlanes 1960 (Norsk Speidergutt-Forbund).
 60. Dagbok 1. Arendal 1920-25 oppslag 2
 61. Norsk Speidergut-forbund 1911-1921" v. F. W. Rieber-Mohn 1921
 62. Styrkeliste for Norsk Speidergutt-Forbund i Lederen 4/1934
 63. Styrkeliste NSF for 1935
 64. Oppl. fra Forbundskontoret, NSF, januar 2019.
Vet du mer om "1. Arendal"? Du kan være med å legge inn mer historisk stoff, følg Basismanualen.
Husk å være innlogget for å gjøre endringer. Lykke til!